Onthulling

Wereldbetalingssysteem gebaseerd op schuld

De Paus zegt; Mensen kunnen niet goed met geld omgaan

Democratie is het probleem – Anarchie de natuurlijke oplossing

Het Geheim van OZ

 

Alles is een leugen

We leven in een tijd die niet strookt met de werkelijkheid; samenlevingen worden geleid zonder visie en vertrouwen, er is niets geleerd van het verleden, over wat regeren werkelijk betekent.

 

De overheid zelf is nep, fake en vals, alles is een leugen. Het weefsel van de samenleving en haar cultuur is een hologram, niet echt, noch waar. Word wakker; en laten we beginnen met ons te ontdoen van de leugenaars en huichelaars. Voor alle doeleinden moet de maatschappij in al haar verschijningsvormen gecorrigeerd worden, of mensen het nu leuk vinden of niet, verandering zal komen.

 

Ons leven en dat van onze kinderen en toekomstige generaties hangt van ons af door nu de juiste stap te zetten. Hoe zullen we onze kleinkinderen ooit uitleggen dat we dit hebben laten gebeuren, terwijl we nu de middelen hebben om het te voorkomen?

 

Schaf, over de hele wereld, de Centrale Banken af, zij zijn de hoofdschuldigen van onze huidige misère, zij gaan het onderspit delven in de huidige financiële crisis die zij zelf hebben geschapen. Een terugkeer naar gezond geld is het eerste wat we moeten doen. Ook regeringen moeten worden afgeschaft en sterk worden ingekrompen tot 10% van hun huidige omvang en invloed. De wereld zal veel beter functioneren in een vrije marktomgeving zonder regelgeving.

 

Onthulling

De Ottomaanse Turken, de Habsburgers van Oostenrijk, de Bourbons van Frankrijk en de Heilige Stoel spanden in het verleden samen om een systeem van bankieren en vertrouwen te creëren dat tot op heden heeft standgehouden. De oorsprong van hun gecreëerde Fractional Reserve Banking System wordt onthuld in de oude schatkamers van Rome, Perzië, India en China, en in vele wereldrijken van vandaag. In Europa in de Middeleeuwen werd de controle over dit systeem overgedragen aan de Paus en een groep gelieerde vorsten.

 

Wees niet verward, want de onderliggende basispatronen winnen aan noodzakelijke kracht in een door het Goddelijk bepaald tempo. De Deep State cabal was zielloos toen Trump de verkiezingen won in 2016, ze zijn in paniek en proberen de schijn van controle vast te houden die ze denken nog te hebben.

 

Ze dachten niet aan het ontwaken van het volk en ze dachten niet dat wij achter hen aan zouden gaan. Wij nemen onze controle op alle niveaus terug, want zij zijn geen partij voor ons allen samen, ontwaakt en verenigd tegen hen.

 

Samen, met de hulp van de Galactische Federatie, Q-organisatie, de Lichtwerkers en patriotten, is het tijd om planeet Aarde te bevrijden van het kwaad dat al honderden eeuwen op ons mensen aast.

 

Wereldbetalingssysteem gebaseerd op schuld

In 1868 creëerden Vaticaanse Jezuïeten, met hulp van de Britse Monarchie, een wereldwijd schuldgeldbetalingssysteem, gebaseerd op het centrale banksysteem dat fiatbiljetten drukte; oftewel Schuldverklaringen. Om zichzelf te legitimeren in niet-katholieke gebieden. Zij ontwierpen het kapitalisme, communisme en nazisme, door gebruikmaking van geheime genootschappen, zoals de vrijmetselaars Ur-Loges, Tempeliers, Ronde Tafel, Rotary en Lions service clubs.

 

Zij – de Rothschilds – controleerden Groot-Brittannië financieel, en tot hun val in 2013, bezaten zij ook Amerika. In deze configuratie zetten creëerden ze elke grote oorlog op de planeet, waarin miljoenen onschuldige Joden, Christenen en Moslims werden vermoord. Om dit beter te begrijpen, bedenk dat de Cabal Aanbidding van Lucifer en Satan, is gecreëerd en gestuurd op Mind Control ondersteund door kinderuitbuiting, verkrachting en mensenoffers.

 

Sinds 1871 was USA Inc. in handen van de Britten, het Vaticaan en de Rothschilds. Zij hebben de Amerikanen misleid voor het voeren van oorlogen uit winstbejag, om volgens het plan een vernieuwd Romeins Rijk tot stand te brengen voor de Jezuïeten van het Vaticaan, die de aanstichters zijn achter dit rookgordijn.

 

Bekijk onderstaand de video “The Secret of Oz” dat in detail de geschiedenis en zwendel van het fiat geldsysteem aantoont en uitlegt.

 

Hun aanvallen op de bevolking via Covid injectie- en voedsel- vergiftiging, door Chemtrails elektromagnetisch letsel, suikerziekten, GMO’s, modificatie van tarwe, vaccins, de ziekte van Morgellons, Nanotech, Aids, water fluoridering en verdere vergiftiging van ons drinkwater, moord op artsen door Big Pharma huurlingen, zijn onderdeel van een “Soft Kill” programma om de wereldbevolking drastisch te verminderen om beter te controleren.

 

Paus zegt: Mensen kunnen niet goed met geld omgaan

Het Vaticaan was centraal betrokken bij veel van de machinaties en achter de schermen, betrokken bij de wereldwijd financiële ineenstorting van 2007-2008, en sabotage van de Global Economische Security and Reformatie Act – GESARA – dat de internationale welvaartsregeling wordt.

 

In april 2008 faalde Joseph Ratzinger – paus Benedictus XVI – in een poging aanspraak te maken op een grote tranche van de GESARA welvaartsfondsen. Naar verluidt zei hij tegen zijn naaste collega’s:

 

“De kleine burger kan met dit geld niet goed omgaan, maar de Kerk wel.”

 

De Duistere Machten geloven nog steeds dat het Licht het bestaan van USA Inc. moet accepteren als een waar teken dat de illegale deal die Amerika in 1871 werd opgedrongen, mag blijven bestaan. Wat de cabal niet weet, is dat deze realiteit slechts een tijdelijke toestand is. In feite ‘soeverein’ zijn, met de strop om hun nek. Deze criminaliteit is nu te ver gevorderd, om te laten voortbestaan.

 

Ze vertellen het volk dat een “nationale schuld” en “tekorten” zijn. Deze truc impliceert een legitieme boekhouding. Het volk mag echter niet weten dat hun fiatsysteem gebaseerd is op schuld en uiteindelijk in gebreke blijft vanwege het ontstaan van de ‘ondersteunende’ gebruikte schuld.

 

Er kan geen sprake zijn van schuld, als iedereen weet dat fiatgeld tot in het oneindige wordt gecreëerd, ondersteund door schuld zonder kosten? Moeten we echt geloven dat de regering triljoenen heeft “verloren”? Dit zijn valse vooronderstellingen, gepromoot door de media.

 

Het geld ging niet verloren. Het werd uitgegeven aan precies datgene waaraan de elites en de Deep State het geld wilden uitgeven, zonder medeweten van het volk.

 

Er kan geen echte verandering komen onder de bestaande economische gevangenisomstandigheden, totdat de valse schuld aan de Centrale Banken en alle andere banken is afgelost.

 

De boeken van deze banken moeten worden gecontroleerd en alle gestolen bezittingen moeten worden teruggenomen van degenen die dit frauduleuze plan uitvoeren, dat volkeren voortdurend heeft verstrikt in valse oorlogen en schulden.

 

Democratie is het probleem – Anarchie de natuurlijke oplossing

De overheid is het probleem, niet de oplossing. Na vijftien jaar van een steeds dieper wordende recessie is het tijd het roer om te gooien. In een democratie worden regeringen gekozen door het volk om hen te dienen, maar niet om de autoritaire dictator te zijn, zoals nu het geval is.

 

Regeringen hebben alle macht en middelen om uw manier van leven te beïnvloeden. Ze hebben de macht om belasting te heffen, te arresteren, op te sluiten, te martelen, en jonge mannen en vrouwen te sturen om in vreemde landen oorlogen te voeren die niet eens een bedreiging vormden. Ze reguleren en belemmeren bedrijven, ontwaarden het geld, bemoeilijken handel door embargo’s, en controleren alles wat in hun hoofd opkomt. Regeringen dienen duidelijk niet het publiek, erger nog ze zijn de vijand van de mensen.

 

Het grootste probleem is, dat mensen over het algemeen denken, dat dit systeem deugdzamer is. Zoals het onvermogen om op markten rijkdom of waarde te creëren, wat het enige bewijs is dat mensen nodig hebben de ware eerlijkheid ervan te beoordelen.

 

Bedrieglijk lijken deze hoge en machtige instellingen ongeveer zo uit:

 

  1. Ze stelen de productieve rijkdom van mensen die de levensstandaard verhogen.
  2. Gebruiken dat geld om achtergestelde en minder productieve lieden te reguleren om hen in armoede te houden.
  3. Moedigen een groot deel van de bevolking aan in afhankelijkheid van de overheid te leven.
  4. Om vervolgens, met de vinger te wijzen naar buitenstaanders van wie de productieve rijkdom in de eerste plaats is gestolen als de primaire oorzaak van de problemen te beschuldigen, om in dat proces zichzelf te verrijken en de “schuldige kapitalisten” die insiders zijn, te steunen.

 

Anarchie wordt door de media opzettelijk omschreven als hooligans die door de straten razen, stenen en molotovcocktails gooien en anderen tot last zijn.

 

In feite betekent het echter het tegenovergestelde. De officiële media hebben zich het woord toegeëigend om het te gebruiken voor precies het tegenovergestelde van waar het voor staat. Wat zij ervan gemaakt hebben is een handige verwarrende definitie die de doelen van regeringen dient.

 

Regeringen houden toezicht op de onderwerping van individuen binnen hun grondgebied en verklaren vaak oorlogen tegen mensen binnen buitenlandse grenzen, zoals Irak, Libië, Syrië en binnenkort Iran.

 

Goed begrepen is de term anarchie afgeleid van het Griekse woord anarchie, dat correct vertaald “zonder heerser” betekent. In wezen is het ‘Vrijheid’ om niet geknecht en gedwongen te worden tegen je wil.

 

Vrijheid om vrijwillig te handelen, vrijheid om zich te associëren met wie men maar wil onder welke voorwaarden dan ook, mits deze de mogelijkheid voor anderen om dezelfde Vrijheid te genieten niet te belemmeren.

 

In plaats van bang te zijn voor anarchie, is het in veel opzichten de natuurlijke oplossing voor onze problemen. Iedereen die daaraan twijfelt, zal moeite hebben zich te verzoenen met het feit dat 99% van zijn of haar meest kritische levensbeslissingen worden genomen binnen een private staat van anarchie! Een nadenkertje!

 

Het Geheim van OZ