Pauselijke Hiërarchie

Jezuïtisme is de meest absolute vorm van despotisme

Ridders van Malta en Jezuïeten werken samen!

 

Wie controleert de wereld?

Mensen zullen versteld staan als de waarheid in de komende tijd wordt onthuld. De Jezuïeten en de Rooms-Katholieke Kerk hebben de geschiedenis veranderd en de rest ervan verborgen door sprookjes te verzinnen in plaats van de ware geschiedenis over de aarde.

 

Eén zo’n leugen ging over Maria Magdalena, die in werkelijkheid de vrouw van Jezus was, en hem twee zonen schonk met de namen Jezus II Justus en Jozef, samen met een dochter die Tamar heette. Deze kennis is onderdrukt door de Rooms-Katholieke Kerk.

 

De kerk begon haar modus operandi met het vermoorden van wetenschappers in 1600, om het verhaal te veranderen ten dienste van hun doelstellingen.

 

Er vinden nu grote veranderingen plaats, om onze status te herstellen, en de mensen te leren wat ons is aangedaan door de Misdaad Cabal, die Draco Reptielen, Greys, en andere entiteiten omvat uit het universum, dat opzettelijk voor ons verborgen is gehouden door deze duistere machten.

 

Paus Franciscus is een Jezuïet en predikt dat zijn god Lucifer is, wat impliceert dat de paus Satan aanbidt.

 

Lichtwerkers hebben inmiddels veel van de waarheid hersteld, en hebben het verdrag van Sangreal van 300 na Christus rechtgezet, dat verkondigt dat alle mensen op aarde soeverein zijn, en als zodanig behandeld moeten worden. Dit zal het einde betekenen van de Phony El-ites en hun Slaven-Scam betekenen, welke zij vele eeuwen lang hebben gevoerd ten nadele van de mensen op aarde.

 

Wetenschappers weten dat tienduizenden jaren geleden kernoorlogen waren, en dat er als gevolg daarvan in het Midden-Oosten nog steeds straling in kleine hoeveelheden aanwezig is.

 

De Roomse Paus en al zijn oorlogsmisdadigers, waarvan sommigen zich voordoen als Joden, die in werkelijkheid Khazarische maffioso zijn, evenals alle Europese royalty’s, zijn nazi’s en pedofielen. Het zijn echte satanisten, die functies bekleden in het Vaticaan, de City van Londen, Washington DC – District of Columbia, en de Verenigde Naties – gevestigd in New York City. Deze informatie werd ontvangen van een insider, die om voor de hand liggende redenen anoniem wenst te blijven:

 

Al diegenen in posities van absolute macht zoals de Koningin nu Koning van Engeland, de hele Koninklijke familie van Koningin Beatrix in Nederland, de Rothschilds, Bushes, Clintons, Rockefellers, Paus Francis, behoren tot de verborgen Jezuïeten Hiërarchie. Ze zijn allemaal één grote gelukkige Archon bloedlijn familie. T.w. neven, nichten, ooms en nichten van elkaar. Sommige van deze mensen zijn persoonlijk bekend bij deze insider, dus laat je niet voor de gek houden!

 

Maar de machtigste man in deze grote samenzwering, om alle mensen op de planeet Aarde te onderdrukken, is de Grijze Paus genaamd Pepe Orsini, die een afstammeling is van de machtige oude Romeinse pauselijke bloedlijnfamilie Maximus.

 

Pauselijke Hiërarchie

Er is niemand machtiger dan de Grijze Paus. De Pauselijke Bloedlijnen zijn de geheime schaduwhiërarchie van de Jezuïetenorde, door de Zwarte Paus bestuurt, die wordt aangeprezen als de nummer één. Andere machtige pauselijke bloedlijnen zijn de Breakspear, Somaglia, Farnese en Aldobrandini.

 

David Rothschild is bijvoorbeeld getrouwd met prinses Olimpia Aldobrandini. Een ander invloedrijk hoofd is Henry Breakspear die in Macau in China woont. De meeste hoofden van de pauselijke bloedlijn wonen in Azië en India. Zowel de Zwarte Paus als de Witte Paus behoren niet tot de Pauselijke Bloedlijn, maar zijn gewone mensen. Echter, voor de buitenwereld wordt voorgesteld dat de Zwarte Paus de ‘opperbevelhebber van de wereld’ is.

 

Hij is, na de Grijze Paus, de machtigste man op Aarde, die regeert over de maritieme wetten op het bedrijfsleven en de bevolking. Hij controleert het banksysteem, de Vrijmetselarij en de Geheime Diensten – CIA, FBI, NSA, SIS, MI6, Scotland Yard, Mossad, CSIS, DGSE, FSB.

 

Het Vaticaan bezit 60% van al het land in Israël, dat werd gestolen van de Palestijnen, inclusief het land van de Tempelberg voor hun Derde Tempel van Salomo, waar de Deep State hun troon willen vestigen.

 

De Grijze paus maakt deel uit van de Arcana Arcanorum, gecontroleerd door de pauselijke bloedlijnen binnen de I-Mori. Deze bloedlijnen vormen het omega punt van controle.

 

De Arcana Arcanorum is een esoterisch systeem, verborgen voor nieuwsgierige ogen, bestaande uit Vrijmetselaars, Rozenkruisers, Martinisten, Mystici en geleerden die zich in het algemeen bezighouden met de wetten van God en het Universum.

 

De Zwarte Paus Adolfo Nicolas Pachón, is de Algemeen Overste van de Sociëteit van Jezus Diabolisch Plan voor een Nieuwe Wereld Orde. De huidige Zwarte Paus en Algemeen Overste van de Jezuïeten, is Arturo Marcelino Sosa Abascal, die met zijn 6 generaals de “Arcana Arcanorum, een esoterisch systeem” controleert, dat Paus Franciscus, het Vaticaan, de Illuminati, de Zionisten, de Globalistische Elites, de Raad voor Buitenlandse Betrekkingen, de Bilderberg groep, de Vrijmetselaars, de Raad van 300 en de kwaadaardige Raad van Trente omvat.

 

 

Jezuïtisme is de meest absolute vorm van despotisme

Het door jezuïeten gecontroleerde Vaticaan is de enige eigenaar van alle westerse landen; Satan bezit via de vrijmetselaars het Vaticaan, terwijl de paus zijn slaaf is.

 

Het katholicisme zal voor altijd worden uitgeroeid. Door de geschiedenis heen is de Satanisch Luciferiaanse Jezuïetenorde verbonden geweest met oorlog en genocide. De Jezuïeten werden formeel uit vele landen verwijderd, waaronder Frankrijk en Engeland, maar zijn nog steeds op grote schaal aanwezig in Spanje en Italië.

 

‘Algemeen overste’ van de Sociëteit van Jezus is de officiële titel van de leider van de rooms-katholieke religieuze orde, de Jezuïeten. Hij wordt doorgaans aangesproken als pater-generaal. De functie draagt vaak de denigrerende bijnaam “Zwarte Paus”. De huidige Algemeen Overste is de Eerwaarde Pater Arturo Marcelino Sosa Abascal.

 

De Heilige Graal of Sangreal (Graal) gaat over het bloed van Jezus, en over de waarheid wie van wie afstamt. Velen hebben valse aanspraken gemaakt op bepaalde bloedlijnen, waaronder de Rothschilds en de Monarchen.

 

Jezuïeten zijn geïnfiltreerd in alle regeringen en hun leiders, zoals o.a. Obama, Malcolm Turnbull, Trudeau, Tony Blair, Theresa May, Angela Merkel, Emanuel Macron, Mariano Rajoy, Sanchez, Mark Rutte, Benjamin Netanyahu en hun opvolgers. Dit zijn slechts enkele van de vele marionetten die jezuïetenorders uitvoeren.

 

Generaal-oversten worden gekozen door het Algemeen Congregatie van de Jezuïetenvereniging, dat bijeen wordt geroepen bij aftreden, pensionering of overlijden van een ambtsdrager. Generaal-oversten worden voor het leven gekozen en hebben bijna allemaal levenslang gediend, op enkele uitzonderingen na.

 

Een van de uitzonderingen was pater Peter Hans Kolvenbach, wiens ontslag in februari 2006 werd aangekondigd. De Algemene Congregatie koos als zijn opvolger, pater Adolfo Nicolás, die inmiddels is opgevolgd door Arturo Marcelino Sosa Abascal als de huidige Algemeen Overste van de Jezuïetenvereniging. Lees hier meer over.

 

Napoleon Bonaparte beschreef in zijn Memoires nauwkeurig zijn jezuïetenmeesters als volgt:

 

Napoleon Bonaparte. Portarit of Napoleon Bonaparte 1769-1821 at the battle. Detail of a painting by Joseph Chabord 1786-1848. Museo Napoleonico, Rome Italy

“De Jezuïeten zijn een militaire organisatie, en geen religieuze orde. Hun leider is een generaal als van een leger, niet de louter vader-abt van een klooster. En het doel van deze organisatie is: MACHT. Macht in zijn meest despotische vorm. Absolute macht, universele macht, macht om de wereld te beheersen door de wil van een enkele man. Het jezuïtisme is het meest absolute despotisme: en tegelijkertijd de meest gruwelijke initiators van enorme misbruiken….

“De generaal van de jezuïeten staat erop soevereine meester te zijn over alle vorsten. Overal, waar de jezuïeten zijn toegelaten, zijn zij meester, kost wat het kost. Hun gemeenschap is van nature dictatoriaal, en daarom is het de meest onverzoenlijke vijand van alle gevestigde autoriteiten. Elke daad, elke misdaad, hoe gruwelijk ook, is een verdienstelijk bijdrage, indien gepleegd in het belang van de Sociëteit der Jezuïeten, of in opdracht van de generaal.”

 

Ridders van Malta en Jezuïeten werken samen!

Het is belangrijk het verband te kennen: De Ridders financierden Lenin en Hitler vanuit Wall Street, ook via hun Federal Reserve Bank, in bij voorkeur geleid door vrijmetselaar joden, zoals o.a. de Warburgs. De Ridders onderhandelden over het Concordaat – een pauselijk verdrag – tussen de Paus en Hitler in de persoon van Franz von Papen.

 

Ook, hielpen zij na de Tweede Wereldoorlog top-nazi’s te ontsnappen naar Noord- en Zuid-Amerika – in het kader van het “paperclip-project” – met de hulp van personen als James Angleton en de Argentijnse president Juan Perón.

 

Hoewel het misschien overdreven klinkt, zullen velen overtuigd raken, zodra de ware versie van onze geschiedenis wordt uitgegeven. Het zal in de nabije toekomst populaire en wijdverspreide literatuur worden, en uiteindelijk zal de geschiedenis worden bestudeerd en onderwezen op scholen, aan universiteiten en in wetenschappelijke instellingen.

 

Nu al, schragen doorbraken in de astronomie, antropologie, archeologie en Egyptologie deze stelling van Sitchin en anderen, die voornamelijk gebaseerd zijn op vertalingen van Soemerische geschriften.

 

De kennis van het bestaan van vele Anunnaki Goden, i.p.v. de Schepper, met het besef dat het leven meer omvat dan louter materiële bestaansniveaus waarin wij ons nu bevinden, wordt heimelijk beschermd door de geheime genootschappen.

 

Hoewel, de eliminatie van het topkader van de Deep State-criminelen inmiddels is voltooid, is onze strijd tegen de Deep State-cabal in wezen al gewonnen; het wachten is op de grote doorbraak die zal komen, in een van beide of beiden gevallen, op de ontwaking van de slapende meute die begint te protesteren tegen hun onderdrukking. Of, de instorting van het geldsysteem, vanwege onhoudbare hoeveelheden schulden. Onlangs, kwamen hiervan in Zwitserland de eerste tekenen. Zoals het gezegde luidt;

 

“Markten stoppen met panikeren als centrale banken beginnen te panikeren.”

 

Wees gerust er is geen terugkeer naar het oude cabal regime mogelijk; de ontwaking van de massa is en vereiste om te voorkomen dat onderdrukking op planeet Aarde ooit weer gebeurt.

 

Er volgen nog meer onthullingen. Blijf alert hiervoor ….

 

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.