De Vaticaan Bank en het Nazigoud

Antichrist infrastructuur gericht op uitroeiing mensheid

Magnetisch Illusoire Omgeving

 

Banco Ambrosiano Schandaal

Deze Vaticaan bank staat officieel bekend als het Instituut voor Religieuze Betrekkingen, van 1971 tot 1989 was de President van de bank Aartsbisschop Paul Marcinkus uit Cicero, Illinois. Daarvoor werkte hij als lijfwacht voor Paus Paulus VI. Hij zal echter herinnerd worden vanwege een schandaal dat uitbrak in 1982.

 

Het schandaal begon met de ineenstorting van Banco Ambrosiano, een van de grootste particuliere banken in Italië, met een schuld van $ 1,4 miljard. Kort daarna werd  Roberto Calvi, de algemeen directeur van de bank en vriend van Marcinkus, dood aangetroffen, hangend onder een brug over de Theems in Londen, in Engeland.

 

Oorspronkelijk werd dit beschouwd als zelfmoord, maar later werd dit gecorrigeerd als moord. Vijf mensen, waaronder maffia boss Maconniek grand master Licio Gelli werden berecht in verband met zijn moord, maar werden allemaal vrijgesproken.

 

Het blijkt dat het Vaticaan via de Vaticaan bank de belangrijkste aandeelhouder is van Banco Ambrosiano en dat ze een miljard dollar van de bank hebben doorgesluisd naar 10 dochterondernemingen. Verschillende geruchten rond het schandaal waren, dat nog andere aandeelhouders bij de bank betrokken waren in deze georganiseerde misdaad en sommigen waren zelfs lid van de geheime vrijmetselaarsloge-P2.

 

Toen Italiaanse onderzoekers Marcinkus probeerden te interviewen over het schandaal, was hij niet-coöperatief. Hij weigerde het Vaticaan te verlaten en weigerde zelfs om vragen te beantwoorden, daarbij verwijzend naar zijn diplomatieke onschendbaarheid.

 

Marcinkus werd uiteindelijk aangeklaagd, maar hij ging nooit voor het gerecht omdat de beschuldigingen tegen hem werden afgewezen. Hij bleef zeven jaar lang leidinggeven aan de Vaticaan bank.

 

Het schandaal heeft zelfs geleid tot enkele complottheorieën. De beroemdste werd gebruikt in de plot van Godfather Part III, en Paus Johannes Paulus I in augustus 1978 in opdracht door de maffia werd vermoord. John Paul I was in 1978 als Paus uitverkoren, maar Prins Bernhard de prins der Nederlanden sprak hierover zijn veto uit. Hij werd na slechts 33 dagen dood in bed aangetroffen. De officiële doodsoorzaak was een hartaanval, maar geen autopsie werd verricht. Volgens de samenzweringstheorie werd hij vermoord omdat hij de relatie tussen de kerk en de privébank wilde beëindigen.

 

De Vaticaan Bank en het Nazigoud

Volgens een document uit 1946 van het ministerie van Financiën heeft het Vaticaan Nazigoud bewaard en gesmokkeld tijdens de Tweede Wereldoorlog, ondanks het feit dat het zich als neutrale entiteit presenteerde.

 

Het document, dat in 1997 onder de aandacht van het publiek kwam, zei dat de bank van het Vaticaan 200 miljoen Zwitserse frank had voor de nazi’s, dat ongeveer €170 miljoen is in 2018 dollars. Volgens een gerucht dat in het document wordt aangehaald, werd dat geld later door een zogenaamde “Vaticaan-pijplijn” naar Argentinië en Spanje

geleid, waar het werd doorgegeven aan nazi’s die vervolging voor oorlogsmisdaden ontvluchtten via het ‘Paperclip-project’.

 

De Vaticaan bank heeft blijkbaar ook geld gesluisd dat werd gestolen van Serviërs en Joden door de Ustashe, dat een nazi-marionettenregime in Kroatië was. Aan het einde van de oorlog begonnen de Ustashe met de plundering van slachtoffers op grond van hun etnische zuiveringscampagnes, en smokkelden 350 miljoen Zwitserse Franken, ongeveer €300 miljoen, uit Joegoslavië naar het Vaticaan. Het geld werd vervolgens gebruikt om de moordende Ustashe-organisatie te ondersteunen tijdens hun ballingschap.

 

In 2000 werd een rechtszaak aangespannen tegen het Vaticaan over deze kwestie, maar de rechtszaak mislukte uiteindelijk.

 

De onfeilbare autoriteit van de Paus is zo essentieel voor de ware christelijke kerk dat zonder dit geen enkele onderscheidbaar goddelijke kerk mogelijk zou zijn.

 

Helaas heeft onze Heer zijn kerk in handen van gemene mensen achtergelaten.

 

In de hierboven geciteerde gevallen, en in vele andere controversiële gevallen van pauselijke (on)betrouwbaarheid die ​​in de loop van de geschiedenis van de kerk zijn ontstaan, is niet één keer een voorval geaccepteerd waarin de Paus het bij het verkeerde eind had. In dit proces heeft de Almachtige Paus steeds de macht van de sleutels gebruikt om het geweten van gelovigen te sussen. Met andere woorden, er is geen menselijk tribunaal dat de Heilige Stoel kan beoordelen.

 

President John F. Kennedy was een van de vele slachtoffers van de afschuwelijke goddeloosheid van de Jezuïeten. Zodra iemand zich schijnbaar distantieerde van de pauselijke agenda en voor meer liberale idealen en mensenrechten strijdt, wordt deze persoon volgens de normen van het Vaticaan beschouwd als een verrader van de Heilige Stoel en tot “tiran” gekwalificeerd die de dood waardig is.

 

Het is veilig te stellen dat de Jezuïet-Generaal, die de paus met zijn machtigste Kardinaal gebruikte, moreel verantwoordelijk is voor de moord op president Kennedy.

Bron: Vaticaanmoordenaars

 

Antichrist infrastructuur gericht op uitroeiing mensheid

Je zult het niet geloven wat gaat komen. Als je misschien de Bijbel hebt gelezen, kun je het weten. De opkomst van AI – Artificiële Intelligentie – lijkt nu niet meer te stoppen. En de slimste koppen achter het tot stand brengen ervan vertellen ons openlijk dat AI de mens overbodig maakt.

 

Er is 25% kans dat AI in slechts 10 jaar een feit zal zijn. Ongeacht het tijdsbestek, het komt eraan, en wel binnenkort. Anthony Patch zegt dat dit het raamwerk is dat over de ‘Antichrist-infrastructuur’ is gelegd.

 

In een interview wordt deze infrastructuur besproken, waaronder CERN, DWAVE-kwantumcomputing, AI, 5G en meer. De hbo-show ‘West-wereld’ is geen fictie, het is een profetie. Blijf luisteren naar dit aangrijpend interview, (inmiddels verwijderd) dat je zal doen afvragen, of alle nieuwe ontwikkelingen met opzet zijn ontwikkeld om de mensheid voor eeuwig te vernietigen? Beluister de interviews (verwijderd) iz. CERN – een insider onthult het onheil, en AI – maakt de mens overbodig – om je dood te schrikken. Alhoewel deze boodschappen zeer ernstig zijn, heb je nog steeds een kleine kans te ontsnappen uit dit krankzinnig onheil.

 

Magnetisch Illusoire Omgeving

Om controle te houden over de realiteitsperceptie van mensen, wordt massale gedachtenbeheersing toegepast door controle over de massamedia, die alleen negatieve nieuwsstromen uitzenden via televisie, radio, tijdschriften en kranten om het menselijk brein te hijacken.

 

Het collectief gedrag wordt gemanipuleerd via de gedachten van mensen. Door toepassing van geheime oude esoterische kennis, dat te maken heeft met het magnetisch raster van de aarde dat het oppervlak van de planeet omgeef. Om, menselijke energieën over te brengen in een visuele holografische voorstelling van de werkelijkheid. Met bruutheid, wordt het bewustzijn van de mens gevangen in een vooraf ontworpen realiteit.

 

Oorspronkelijk, is de mensheid door de grote Schepper geschapen met onsterfelijk eeuwige zielen. De ontkoppeling van de ziel werd noodzakelijk voor de implementatie van mind control programmering. De mensheid moet in een lage trillingsfrequentie leven om een gecontroleerde en illusionaire werkelijkheid te bereiken, hetwelk anders niet mogelijk is. Reptielachtige hybriden kunnen niet leven op de oorspronkelijk hogere Aardfrequentie.

 

Wat nu onze werkelijkheid wordt genoemd, is in feite een van dag tot dag collectief gecreëerd en veranderlijk magische matrix, d.w.z. een magnetisch illusoire omgeving, en als deze omgeving niet voortdurend wordt gecontroleerd, zal de trilling stijgen naar een hogere frequentie, die voor reptielachtige hybriden ondragelijk is.

 

Er leven tientallen miljoenen mensen op Aarde die volledig in dienst staan van de duistere machten, terwijl de meesten van hen dat niet eens weten.

 

Voor geld roem, status en beloning zijn zij bereid Agenda 2030 uit te voeren. Deze individuen zijn te vinden in regeringen, media, grote bedrijven, onderwijs, geneeskunde, religie, leger, wetenschap, Hollywood, vrijwel overal. In het openbare leven signaleren ze met het piramidesymbool, zoals Merkel en Macron vaak doen, om het alziend oog te tonen en middels geheime handdrukken tonen ze dat ze in dienst staan van de Duistere Macht, zonder te weten wat de Duistere werkelijk van hen wil!

 

De Deep State cabal is intensief betrokken geweest bij de creatie van een geheel nieuw losgekoppeld menselijk lichaam voor alle zielen die gevangen zitten in de Matrix. Het zijn individuen die ver beneden het huidig intellectuele niveau gedomesticeerd zijn, beter controleerbaar door computers, zonder eigen vrije wil en keuze anders dan wat de cabal van ze wil.

 

Het meeste, zo niet al het nieuws dat de MSM publiceert, is nep en vals. Alle nieuwsbedrijven zijn eigendom van de Deep State, die wettelijk gedwongen zijn winst te maken voor hun eigenaars. De journalisten in loondienst en freelance journalisten worden gecensureerd en mogen geen echte onderzoek artikelen schrijven.

 

Entertainment is doordrenkt met satanisme, leugens, fantasieën, propaganda en lege valse voorstelling. Terwijl corporate “public relations” en reclame niets anders zijn dan nep feel-good marketing trucs. Gerealiseerd, om het publiek te associëren met geluk, gevoel van bezorgdheid, gelijkheid. Andere gevoelsbeoordelingen, kunnen niet bestaan in een negatieve omgeving. Het is in feite gewapend psychologische marketing propaganda.

 

Er volgen nog meer onthullingen. Blijf alert hiervoor ….

 

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.