Energie Updates

 

Fake Truth Tellers

Je bewustzijn is het wachtwoord om de wereld van de 5de Dimensie te kunnen betreden. Deze sleutel bezit je op het moment je bewustzijn je vertelt; doen! of, falen! Op dat moment zul je alleen zijn! Niemand zal je beoordelen of belonen. Maar je zult het voelen wanneer het echt gelukt is. Het is het einde van een periode! En het begin van een nieuw tijdperk.

 

Pas op! Er zijn over het hele internet Fake Truth Tellers bekend binnen de kanalen  van de zogenaamde populaire media en spreekbuizen die zelf geloven dat zij informatie van het Licht ontvangen en bevoorrecht zijn dat te mogen doorgeven. Terwijl ze in feite door een cabal operatief worden gemanipuleerd.

 

Vaak vertellen zij dat ze over een exclusieve Informant beschikken, en dat zij uitverkoren zijn, hun stem te zijn in onze samenleving. Ze geven informatie door die ten dele op waarheid berust, maar in feite als doel heeft twijfel, leugens en bedrog te zaaien.

 

De Derde Dimensie is de wereld van leugens, bedrog. competitie, destructieve kritiek, egoïsme, diefstal, oplichting, roem en hebzucht. Controle en macht is het doel.

 

Achterbaksheid, kwaadwilligheid en het onderhouden van lage frequentie ter overtuiging en controle. Dit zijn acties die grote sloten zet op het Portaal naar de Vijfde Dimensie.

 

Terwijl in de 5D wereld altijd, samenwerking, hulp en toewijding gericht zijn op goede, zuivere intenties, met empathie en zorg voor anderen. Dat is het spoor dat je naar de 5D wereld leidt.

 

Niets en niemand heeft de macht om de individuele keuze te beïnvloeden. Voor ieder individu bestaat nog steeds de vrijheid van de vrije wil. Er zal geen enkele ziel zijn die kan zeggen geen kans te hebben gehad.

 

Ascensie is hemelvaart en per definitie het pad van hen die ervoor kiezen bewust naar een hoger niveau van het Licht te willen gaan. Het kan alleen gevonden worden wanneer het bewustzijn werkelijk voldoende verruimd is, om elke les te begrijpen die gedurende opeenvolgende incarnaties werden gepresenteerd. Onthoud dat niets en niemand voor jou kan en zal beslissen.

 

Op het moment de meerderheid van de gevaccineerden ontdekt dat zij zijn misleid door hun regering, wordt de wereldomvattende bevrijding een feit. Onze vrijheid moet van onderaf veroverd worden.

 

Onze Exterrestriale gast auteur Vital Frosi beschrijft de overgang van de 3D naar de 5D-wereld in onderstaand exposé in meer detail.

 

 

ENERGIE UPDATES

 

Geliefden!

Het is een verzoek van hogerhand aan de mensheid de energie frequentie hoog te houden. De signalen van Planetaire Overgang worden steeds intenser en belangrijker, vooral voor hen die de ascensie van hun ziel willen volbrengen.

 

Hemelvaart hangt af van de bewustzijnstoestand van elk geïncarneerde ziel. Het is niet het lichaam dat opstijgt, want dat is vergankelijk en duurt slechts de tijd die de reïncarnerende ziel nodig heeft. De ziel daarentegen overleeft altijd, omdat zij onsterfelijk is.

 

Een groot deel van de mensheid bevindt zich nu in de periode van opstijging. De Portalen staan open en de doorgang er doorheen hangt af van de trillingsfrequentie van elk van hen. Vergeet niet dat de drie belangrijkste eisen zijn; onvoorwaardelijke

 

  • liefde,
  • medeleven en
  • respect

 

Als een van deze vereisten ontbreekt, is het niet mogelijk alle Poorten van Hemelvaart te passeren. We hadden onlangs een zonsverduistering. En, we hebben een maansverduistering op 8 november.

 

Zulke Eclipsen zijn belangrijk, zowel voor het openen van Portalen als voor het verhogen van de energiefrequentie van elk inkarnaat. Zij vergemakkelijken ook de reiniging en verwijdering van negatieve energieën die hier op aarde achterblijven.

 

Het zijn de laatste momenten van de belangrijkste gebeurtenissen die voorafgaan aan de Grote Zonneflits. Veel dingen zijn achter de schermen al bepaald en gebeurd, binnen het Goddelijke Plan van de Aarde.

 

Ook al beseffen de meesten van jullie het niet, jullie zijn belangrijke stukken in dit proces. Niets zal wat komen gaat tegenhouden, maar elke geïncarneerde ziel zal nu, binnen de huidige incarnatie, zijn lot bepalen.

 

Alles is al geleerd en elk bewustzijn kan voor zichzelf beslissen. Er is geen levende ziel op deze planeet die later zal kunnen beweren dat hij de gevolgen van zijn houding niet kende. Iedereen weet het en weet het heel goed! Toch stellen velen hun hemelvaart liever uit omdat in hen het ego en de trots nog erg sterk zijn.

 

Wij zullen in de komende dagen en ook binnen een tijd die niet verder gaat dan een paar jaar op de kalender van de Aarde, het echte voorbeeld krijgen van wat er met de mensheid op deze Planeet gebeurt.

 

Dit zijn inderdaad de langverwachte slotbewegingen. Elk geïncarneerde ziel wist van deze gebeurtenissen, zelfs voordat zij aanvaardden om het leven op deze Planeet van Verzoeningen en Beproevingen te komen ervaren.

 

Hou je frequentie nu vast! Het zal cruciaal zijn voor je opstijging. Het zal ook van het grootste belang zijn voor het collectief, aangezien elk ontwaakt bewustzijn een verankerings- en scheppingspotentieel heeft ten opzichte van duizenden niet-ontwaakte zielen.

 

Velen vibreren al zo hoog dat zij hun energie in evenwicht kunnen brengen met 50.000, 500.000 en zelfs meer mensen rondom jullie op de Planeet. Zie hoe belangrijk je nu bent! Onderschat jullie vermogen niet om de energie van het collectief en van de Aarde in stand te houden! Laat zulke kansen niet liggen.

 

Vermijd stress, ondanks de omstandigheden. Vermijd ruzie! Ga de confrontatie niet aan! Niet beledigen en niet oordelen! Dit zou alleen dienen om de energie van het niet-Licht te voeden. Vergeet niet dat alleen het Licht schept. Maar als je het Licht niet voedt, creëer je obstakels voor je eigen creatie en die van het collectief.

 

Je hebt al de nodige ervaringen opgedaan, ook al herinner je je dat nu niet meer. Je bent één stap verwijderd van de voltooiing van je wandeling in de Derde Dimensie. Blijf niet hangen in de groep die nog niet klaar is. Keer in geen geval terug. Niet nu. De Portalen van opstijging wachten op je.

 

Hou je licht! Hou je focus! Behoud je frequentie en je vibratie. Een dergelijke houding maakt het gemakkelijker je doelen te bereiken. Onthoud dit: alles is frequentie! Als je iets hogers wilt, verhef je jezelf! Het is de wet van aantrekking.

 

Niets kan je bereiken als je niet de frequentie hebt van dat iets. Woorden zijn niet genoeg; je hebt vibratie, energie, magnetische compatibiliteit nodig.

 

In de komende dagen en ook in de rest van dit jaar, anker alleen vanuit de Lichtenergieën. Er is slechts een kleine groep ontwaakte mensen nodig die zich hiervan bewust is, om de energie van miljoenen mensen in evenwicht te brengen. Ken het belang van dit alles, want je bent niet nu om een andere reden geïncarneerd. Jullie kwamen om het Licht te verankeren en te helpen in het proces van Planetaire Overgang en Ascensie van de zielen.

 

Alhoewel niemand het Goddelijke Plan voor de Aarde kan veranderen, kunnen jij, ik en vele anderen een verschil maken, waardoor het voor anderen gemakkelijker wordt, zelfs als zij niet hetzelfde bewustzijnsniveau hebben. Je kunt nu alles transformeren, veranderen en verbeteren. Maar je kunt er ook toe bijdragen dat de mensheid nog meer moeilijkheden krijgt.

 

Maak uw leven en dat van anderen gemakkelijker! Jullie zijn medeschepper van jullie werkelijkheid, en bij uitbreiding ook van de werkelijkheid van het collectief. Richt je altijd op de intentie van het goede! Intentie is altijd de sleutel die alle deuren opent, en nu ook de sleutel is die de Poorten van Ascensie opent. Je hebt deze sleutel. Verlies deze niet en verspil hem niet!

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

 

Er volgen nog meer onthullingen. Blijf alert hiervoor ….

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.

Massale Doorbraak – Periode van verandering

Bereid je voor op de 5e Dimensie