Galactische Federatie van Duistere Machten

Gouden Periode van Atlantis

Pleiadeanen vertellen het ware verleden van de mensheid

 

Kosmologische feiten

Ongeveer 450.000 jaar geleden arriveerde een groep mensachtige buitenaardse wezens per ruimteschip op planeet Aarde. Zij kwamen van een planeet die ongeveer drie keer zo groot was als de Aarde en die door de Soemeriërs, Nibiru werd genoemd.

 

De hoogste Nibiru-god werd ‘Anu’ genoemd, afhankelijk van de bron ook bekend als ‘An’. Twee van de Anunnaki-leiders, de zonen van Anu, Enki en Enlil, waren halfbroers en zij leidden de operatie van de systematisch kolonisering van planeet Aarde door de Anunnaki.

 

Nibiru werd in de oude Soemerische literatuur beschreven als de twaalfde planeet van ons zonnestelsel. De Soemeriërs waren de moderne mens ver vooruit op het gebied van de astronomie, verklaarde de Detroit News in een artikel.

 

De Soemeriërs telden ook de Maan en de Zon als planetaire lichamen en kwamen zo op het totaal van twaalf, hetzelfde aantal waaruit de vergadering van Anunnaki vorsten bestaat.

 

Opmerkelijk is dat de Soemeriërs uit de oudheid, die zich bezig zouden hebben gehouden met de ontwikkeling van het schrift; de planeten Uranus, Neptunus en Pluto nauwkeurig hebben beschreven en geschematiseerd, terwijl deze drie planeten tegenwoordig alleen met behulp van een telescoop kunnen worden waargenomen. De moderne mens ontdekte Uranus pas in 1781, Neptunus in 1846 en Pluto in 1930.

 

Galactische Federatie van Duistere Machten

De Anunnaki leiders waren de duistere machten die mettertijd een strategisch bondgenootschap aangingen onder de populaire signatuur van de Galactische Federatie en contacten onderhielden met geselecteerde leden van de Deep State cabal, regeringen, Jezuïeten, Illuminati en de 13 Archon bloedlijnen. Door uitgebreid te infiltreren in geheime genootschappen, zoals de Vrijmetselaars, Tempeliers, Jezuïeten en andere spirituele genootschappen.

 

De propaganda van de Galactische Federatie als een pro-menselijk ET-groep wordt gebruikt om het spirituele ontwaken van mensen te doen ontsporen en hen mee te voeren in de new age-beweging en hun individueel op mind control gebaseerde geloofssystemen, waardoor ze gehoorzaam werden voor onderdrukking, zoals nu gebeurt met de nep-covid pandemie protocollen.

 

Deze allianties zijn verantwoordelijk voor het leiden van scalaire wapens naar het planetaire veld van Stonehenge 11e Stargate. Gearrangeerd door de Nibirians om het collectieve geheugen van de mensheid uit te wissen en vooral om elk historisch spoor uit te wissen van de opgetekende geschiedenis van de mensheid, afkomstig van de Atlantis beschaving. Het was de Satanisch Luciferiaanse Overeenkomst achter de tragische gebeurtenissen die leidden tot de Atlantische Catastrofe.

 

Gouden periode van Atlantis

Atlantis bestond gedurende een periode van enkele honderdduizenden jaren. De meeste Atlantische perioden waren tijdperken van licht! Alleen de laatste fase, de periode van 17.500 v. Chr. tot 10.500 v. Chr. was, in hedendaagse termen, een donker maar leerrijk tijdperk.

 

De Gouden Periode van Atlantis had het hoogste niveau van Lichtbewustzijn dat ooit op de planeet Aarde in een geavanceerde beschaving is bereikt, hoger dan Lemuria en Mu. Het is enigszins modieus geworden om Lemuria te beschouwen als de utopische beschaving, en hoewel zij inderdaad een relatief kort stadium van hoog bewustzijn bereikten, bevond de meerderheid in dat tijdperk zich niet echt in fysieke lichamen, maar eerder in de etherische godheid, en werden zij niet geconfronteerd met moeilijkheden die in het fysiek aardse stadium vereist zijn.

 

In de Gouden Eeuw van Atlantis waren piramides drie- of vierzijdig, afhankelijk van hun nut, en waren zij doorgaans gemaakt van marmer, graniet en complexe kristallen. Driezijdige piramiden werden gebruikt als antennes om energieën aan te trekken en te versterken en ze te kanaliseren naar het net op diverse niveaus om huizen en fabrieken van energie te voorzien en energievelden te creëren voor verschillende diensten.

 

Er waren veel briljante zielen onder hen. Mensen die u qua naam kent, zoals Galileo, Isaac Newton, Einstein, Tesla, Edison, Marcel Vogel, Ronna Herman en Da Vinci zijn enkele van hen.

 

Vooralsnog is de periode van de Atlantis-beschaving in de geschiedenis van de aarde niet bekend, omdat de literatuur daarover in de archieven van de bibliotheek van Alexandrië 2300 jaar geleden werd vernietigd. De heersers van Alexandrië wilden een van de stoutmoedigste doelen van de mensheid verwezenlijken: door alle kennis ter wereld onder één dak verzamelen. De Bibliotheek van Alexandrië herbergde een ongekend aantal rollen en trok enkele van de grootste geesten van de Griekse wereld aan. Maar tegen het einde van de 5e eeuw voor Christus was de grote bibliotheek verdwenen. Velen dachten dat hij was vernietigd door een catastrofale brand. De waarheid over de opkomst en ondergang van de bibliotheek is echter veel complexer.

 

Hieronder geeft Michael Love in drie opeenvolgende afleveringen aanvullende informatie die hij over dit onderwerp heeft ontvangen; gepubliceerd op FWC in drie opeenvolgende afleveringen

 

Pleiadeanen vertellen het ware verleden van de mensheid deel 1/3

 

Plejadische Lichtkrachten Transmissies 10242022

Doorgegeven door Michael Love

 

Een speciale boodschap aan de Sterrenzaden van de nieuwe aarde, voor onmiddellijke planetaire uitzending…

 

De Pléiadiens vertellen vaak informatieve verhalen om jullie naar hoger bewustzijnsniveaus te brengen.

 

Deze keer vertellen ze jullie het grote verhaal over het ware verleden van de mensheid. Er is een gangbaar verhaal, maar hier is dan het ware en volledige verhaal. Het vertellen van dit ware en volledige verhaal is de reden waarom wij naar de Aarde kwamen.

 

Deze gegevensstroom is lang, dus het is goed om terug te gaan en deze transmissie later nog eens langzaam te lezen, zodat het licht wordt geïntegreerd. Maak aantekeningen en zoek naar het diepere in en achter dit alles.

 

Grote,

Vele prachtige en geavanceerde beschavingen hebben de Aarde bewoond in de prehistorie. De meeste van deze beschavingen waren mensachtig, maar niet één van deze oude mensenrassen is op aarde ontstaan.

De wijsheid beheerders van elke cultuur op aarde vertellen tegenwoordig hetzelfde verhaal over hun voorouders die vanuit de sterren naar de aarde kwamen.

 

Miljoenen jaren geleden migreerden kleine groepen 5D-sterrenvolkeren naar de aarde. Deze eerste sterrenreizigers naar de aarde staan bekend als pre-adamieten. Het zijn imposante wezens bekend als de Lemuriërs en de Atlantiërs uit de prehistorie, geavanceerde mensachtig wezens van de Plejaden, en uiteindelijk van het Lyra sterrensysteem.

 

Deze eerste mensachtige wezens die naar de aarde kwamen, waren de oorspronkelijke Terraformers van de aarde. Zij introduceerden geavanceerde humanoïden, de voorouders van de erectus en de neanderthaler, die later door de Anunnaki zouden worden opgewaardeerd tot moderne homo sapien mensen. Deze oorspronkelijke geavanceerde Terraformers en wereldplanners verlieten miljoenen jaren geleden de aarde in verschillende perioden om verschillende redenen, en keerden terug naar hun 5e dimensie.

 

Sommige groepen in het Sirius sterrensysteem probeerden een huwelijk tussen koninklijke lijnen te sluiten om een dynastie te creëren die elkeen zou verenigen, maar veel Lyrans weigerden trouw aan deze nieuwe dynastie.

 

De koningen van het gecombineerde ‘would-be’ eenheidsrijk verhuisden naar hun eigen gebied in de kosmos of vestigden zich op planeet Nibiru die uit zijn oorspronkelijke baan rond Sirius C was geschoten naar een pad dat het binnenste zonnestelsel van de aarde kruist en met de klok meedraait in een langgerekte elliptische baan om Nemesis, de enigszins afgekoelde overblijfselen van Sirius C loopt.

 

Deze Sirian wezens zijn de Annunans oftewel de Anunnaki.

Sommige facties van deze Sirian dynastie reisden 445.000 jaar geleden naar de aarde in grote sterrenschepen om monatomisch goud en minerale grondstoffen te verkrijgen om de atmosfeer van hun eigen planeet te redden.

 

Het plan van Nibiru-wetenschappers en de hoge raad was om een fijngemalen wit poeder, monatomisch goud in de atmosfeer van Nibiru te spuiten voor de creatie van een metalen schild rond hun planeet om de felle stralen en hitte van hun zonnester af te buigen.

 

Deze wezens van de sterren zijn een 5e-dimensionaal mensachtig ras met geavanceerde kennis, vaardigheden en technologie. Deze schepsels zijn zowel reptielachtig als menselijk.

 

Zij kunnen tienduizenden jaren in hun fysiek lichamen leven. De telomeren in hun DNA verslechteren nooit, waardoor lichaamscellen zichzelf eeuwig kunnen kopiëren en reproduceren. Zij behalen een lange levensduur door de wijn des levens te drinken die met hun eigen stamcellen is versmolten en door het eten van het brood des levens, witte monatomairen goudpoederkoeken.

 

De Anunnaki plantten zich voort binnen hun familie om ervoor te zorgen dat hun koninklijke bloedlijn zuiver bleef. Deze sterrenwezens waren veel groter, langer en sterker dan de moderne mens.

 

De Sirian dynastie was een gestructureerde en starre groep ETS met supergrote ego’s en dominante persoonlijkheden. Hoewel ze zeer intelligent, machtig en goddelijk waren, maakten ze vaak menselijke fouten. Ze waren het regelmatig oneens met elkaar en erg jaloers op hun eigen familieleden, wat uiteindelijk in oude tijden leidde tot grote aardse oorlogen.

 

Zij geloofden in een schepper god waaraan zij onderworpen waren; maar zij verwezen ook naar zichzelf als goden met het goddelijke recht om te heersen.

 

Vader Anu, koning van de Royal Sirian dynastie, zijn twee zonen Enlil en Enki, en hun directe familieleden zijn de voornaamste sterrenwezens die de belangrijkste rol speelden in de geschiedenis van de mens op aarde. Elk verhaal over goden met bovennatuurlijke krachten die in de oudheid over de aarde liepen, gaat over deze wezens. Dit zijn de lichtende wezens die vanuit de hemel naar de aarde kwamen.

 

De Sirian dynastie waren nauwgezette notulisten en legden elke gebeurtenis die dagelijks plaatsvond vast op klei- en stenen tafelen. Deze prehistorische verslagen bestrijken de gehele periode van het verblijf van de Anunnaki op aarde, gedurende enkele honderdduizenden jaren.

 

Helaas werden veel van deze stenen tafelen begraven onder kilometers sediment tijdens de grote overstroming 12.600 jaar geleden, maar in de moderne tijd zijn tienduizenden van deze stenen en kleitafelen ontdekt. Toch is slechts een handjevol ervan onderzocht en ontcijferd.

 

De best moderne vertalingen komen voor 98% overeen, en deze vertalingen geven een fantastisch verslag van wat in de prehistorie van de aarde is gebeurd. Dit in steen gegraveerde verhaal komt overeen met oude historisch religieuze geschriften; maar de spijkerschrift stenen tabletten vullen elk ontbrekend detail in, beantwoorden elk verwarrend mysterie uit de oudheid, en vertellen een heel ander verhaal dan de meesten hebben gehoord.

 

Verschillende Soemerische tabletten beschrijven de eerste ruimtereis vanaf Nibiru, langs de binnenplaneten, door de asteroïdengordel, naar de aarde, en de details van de landing van de eerste Sirian dynastie op aarde.

 

De verslagen beschrijven het gebruik van navigatiecomputers, Lcd-schermen en een communicatiesysteem aan boord van hun schepen, welke berichten kon doorsturen naar hun thuiswereld. Deze schepen waren ook bewapend met nucleaire raketten, en die werden afgevuurd om voor hun luchtschip een pad te banen door de gepantserde beschermgordel, bekend als de asteroïdengordel.

 

De eerste bezoeker van Nibiru, Alalu, landde op aarde (ki) in een groot ruimteschip, en plonsde neer in een van de aardse zeeën bij het land Mesopotamië. Deze bijzondere plaats werd later Edin genoemd. De ruimtereiziger waadde aan land met een adelaars (vogel) helm (om lucht te ademen) en een vissenpak ter bescherming tegen de zee en mogelijk gevaarlijke atmosfeer.

 

Deze eerste ET-bezoeker merkte op dat er geen mensachtige wezens aanwezig waren toen hij de aarde scanden. Alalu bevond zich op een buitenaardse planeet waar hij snel de atmosfeer testte en constateerde dat de lucht kon worden ingeademd en de atmosfeer dus veilig was.

 

Vervolgens testte hij de oceaanwateren op goud met speciale instrumenten en ontdekte dat er goud in overvloed aanwezig was.

 

Nadat hij aan Nibiru had gerapporteerd dat hij inderdaad goud op aarde had gevonden, zette de Nibiruan Raad een verkenningsmissie op en vertrok naar de aarde. Enki/e.a. waren aan boord van dit tweede vaartuig. Na de landing en de begroeting van Alalu gebruikte het verkenningsteam ongelooflijke grondverzetmachines en bouwtechnologie om in zes dagen de eerste Anunnaki nederzetting op aarde te bouwen.

 

Deze eerste Nibiruan stad in Edin kreeg de naam Eridu, dat “thuis in de verte” betekent. Eridu werd geschapen als een weelderig en schitterend paradijs voor de Anunnaki, en toen het klaar was, zagen de Anunnaki dat het correct was, en zij rustten op de zevende dag.

 

Eridu ligt in het zuiden van Mesopotamië in het huidige Irak en wordt terecht beschouwd als de eerste en oudste stad op aarde.

Wordt vervolgd in deel 2

Er volgen nog meer onthullingen. Blijf alert hiervoor ….

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.

 

Arcturians “De volgende grote gebeurtenis zal u sprakeloos laten,

bereid u spiritueel voor op wat komen gaat”