De Grote Ontwaking is begonnen

Pleiadeanen vertellen het ware verleden van de mensheid – Deel 2

 

De bewustzijnsval

Het belangrijkste is dat mensen zich moeten realiseren dat onze 3-dimensionale werkelijkheid niet echt is. Dit betekent dat dit niets anders is dan een bewustzijnsval. Wie we werkelijk zijn is voor ons verborgen. Onze spirituele natuur is onze enige ware vorm. Daarom besteden de duistere Deep State krachten zoveel tijd en geld aan pogingen om mensen alles te doen vergeten. Ze gebruiken subtiele technieken om ons allemaal gevangen te houden. Daar ligt de ware magie. Als je het niet kunt zien, ben je verslagen. Maar, alles is een illusie.

 

Binnenkort zullen de mensen ontdekken wie we werkelijk zijn en wat daadwerkelijk aan de hand is. Aan de ene kant staan de Duistere Machten die al honderdduizenden jaren bijna onbeperkt vrij spel hebben op het oppervlak van onze planeet, terwijl aan de andere kant de Lichtkrachten staan; t.w. de Patriotten geleid door het Trump-Team die grote inspanningen leveren en vooruitgang boeken om de duistere negatieve krachten zo snel mogelijk van onze planeet te verwijderen.

 

Er zijn negen belangrijke gebieden waarin de verborgen duistere machten zwaar geïnfiltreerd zijn. Dit zijn het leger, de regering, religie, onderwijs, management, financiën, media, gezondheidszorg en wetenschap. In wezen zijn ze overal in het openbare leven. Zij bekleden sleutelposities in al deze hoofdgebieden, geholpen door een volledig gecontroleerd en medeplichtig Media netwerk, en met hun eigendom van het Financiële Systeem en alle grote financiële instellingen, hebben zij vrijwel, alle pijlers gedekt.

 

Sinds president Trump in functie kwam, was zijn eerste zet het leger weer aan zijn kant te krijgen, door corrupte topgeneraals te verwijderen en het leger te herfinancieren.

 

Wat is de ware agenda van de Anunnaki, Archon en Draco cabal? Wat proberen ze werkelijk te bereiken hier op Aarde, en waarom moet je dit weten? De werkelijke drive van de Deep State heersers is duisterder en kwaadaardiger dan de meeste mensen zich kunnen voorstellen, want dit gaat “van de wereld af” en wordt letterlijk getransformeerd, om op verrassende wijze via de Archon Bloedlijn en Agenda 2030 onze wereld te besturen namens de “buitenaardse” Anunnaki en Draco Controle Matrix.

 

De Grote Ontwaking is begonnen

De hypnotiserende kracht, ligt in de manipulatieve leugenachtige invloed. Verzonnen in de illusie van de Schepper god Thoth, hetwelk geen enkele oriëntatie heeft op de realiteit en waarheid. De realiteit is, dat wij mensen, zijn misleid en ge-highjacket uit ons eeuwig paradijselijke staat. Dat is precies wat ze niet willen, dat we ons daarvan bewust worden. En, zodra de meute beseft dat de giftige Covid injecties Volkerenmoord is, is de grote ontwaking van de mensheid in gang gezet.

 

De duistere machten hebben strategische allianties gevormd onder de populaire signatuur van de Galactische Federatie, door contact te leggen met geselecteerde leden van de Deep State cabal, de regering de Illuminati en Archon bloedlijnen. Voorts, door uitgebreid te infiltreren in geheime genootschappen, zoals de Vrijmetselaars, Tempeliers, Jezuïeten en andere spirituele genootschappen. De propaganda van de Galactische Federatie als een pro-menselijk ET-groep wordt gebruikt om het spirituele ontwaken van mensen te ontsporen en hen te leiden naar de new-age-beweging en hun respectieve op Mind Control gebaseerde geloofssystemen, waardoor zij gehoorzaam zijn voor hun onderdrukking, zoals bewezen is met het dragen van maskers en sociale afstandsprotocollen.

 

Deze allianties zijn verantwoordelijk voor het sturen van scalaire wapens naar het planetaire veld van Stonehenge 11e Stargate. Opgezet door de Nibirians om het collectief geheugen van het menselijk ras uit te wissen en vooral om elk spoor te verwijderen van de opgetekende geschiedenis over en door de mensheid, afkomstig uit de Atlantische beschaving. Het was het Luciferiaanse convenant achter de tragische gebeurtenissen welke leidden tot de Atlantische catastrofe.

 

 

Hieronder geeft Michael Love aanvullende informatie die hij ontving over dit onderwerp, gepubliceerd op FWC in drie opeenvolgende afleveringen;

 

Pleiadeanen vertellen het ware verleden van de mensheid – Deel 2/3

 

Deel 1/3 is hier

 

Na verloop van tijd groeide Eridu uit als eerste nederzetting tot een volwaardig aardse missiecenter met ruimtevaarthaven. Een missiecontrolecentrum, voor mijnbouwactiviteiten met eigen tussenstation op Mars.

 

Monumentale Anunnaki steensteden en mijnoperaties werden in de loop der tijd overal op aarde opgericht.

 

Deze geavanceerde wezens waren meesters in wetenschap, scheikunde, astronomie, wiskunde, landbouw, natuurkunde en magie, en buitendien; meester-mijnwerkers, metaalbewerkers en architecten waren. Zij gebruikten ongelooflijk geavanceerde technische apparatuur, ‘ME ‘s’ genaamd; tabletten met lotsbestemmingen, vergelijkbaar met hedendaagse kwantumcomputers, complexe software en geavanceerde databanken om hun mijnbouwimperium en stedenbouw op aarde te plannen en te realiseren.

 

Toen zij kwamen brachten ze gigantische en extensieve machines en steenhouwerswerktuigen mee, die gemakkelijk de zijkant van een berg konden afhakken zonder brokstukken achter te laten. Zij konden grote aantallen megalithische steenblokken hakken, bewerken, verplaatsen en opstellen met ongelooflijke precisie, snelheid en gemak.

 

De oude stenen tafelen verwijzen naar hun elektrisch gereedschap zoals kristallen balken en enorme diamantensnijapparaten om graniet en andere harde steensoorten te snijden en te delven. Andere gigantische machines werden vanaf Nibiru aangevoerd om enorme hoeveelheden steen en aarde te boren, te snijden, te scheppen, te schrapen en te slijpen.

 

In veel van hun bouwwerken werden steenverzachters en vloeibare steenvormen gebruikt. Ze beschikten over ultrasone antizwaartekracht apparatuur, terwijl hun eigen reusachtige luchtschepen werden gebruikt om megalieten op te tillen en te vervoeren.

 

Sommige van de funderingsstenen die werden gebruikt in hun ruimtehavens en missiecontrole faciliteiten, zoals Nippoer, Baalbek, Gizeh en de berg Moria, wogen tot enkele duizenden tonnen om de enorme kracht en het gewicht van de Nibirians goudtransportvaartuigen bij het landen en opstijgen te weerstaan.

 

Elk oude megalithische en complexe stenenstructuur op planeet aarde, waarvan de bouw vandaag de dag niet kan worden verklaard, werd gebouwd door deze andere wereld wezens.

 

Deze sterrenwezens waren van een geavanceerd bouwcultuurras dat ingewikkelde details vastlegde van de bouw van elke oude megalithische structuur en stad op aarde. Deze werden gebouwd binnen het tijdsbestek van 450.000-11.500 jaar geleden.

 

Deze massief stenen bouwwerken werden gebouwd door bovennatuurlijke buitenaardsen, niet alleen voor de functionaliteit maar ook als een testament aan hun bouwkwaliteit dat voor altijd in steen zou blijven bestaan.

 

Het is belangrijk op te merken dat veel prehistorische megalieten die superhoge deuren en kamers hebben, die later werden gebouwd voor reusachtig grote Anunnaki nakomelingen.

 

Het verplaatsen van deze enorme stenen en het bereiken van hoge posities was voor hen kinderspel.

 

Alle verhalen in oude religieuze geschriften, waaronder het christendom, de islam, het boeddhisme, het hindoeïsme en het jodendom, zijn verslagen van de Annona.

 

Elk van deze oude religieuze geschriften waren volledig afgeleid van veel oudere en meer gedetailleerde Anunnaki spijkerschriften; door de eeuwen heen zijn opzettelijk versies van deze geschriften voor de mensheid gecensureerd en bewerkt om te zorgen dat wat vandaag de dag wordt gepresenteerd de echte waarheid verbergt.

 

De Hebreeuwse bijbel is één voorbeeld van deze censuur en bewerking. Er zijn talloze kritisch verkeerd vertaalde woorden, en het grootste deel van het oorspronkelijke verhaal werd buiten het zicht van het publiek gehouden.

 

De meest opvallende foutieve vertaling is het gebruik van het woord “god” in de Hebreeuwse bijbel. Het oorspronkelijke en correcte woord uit oude tafelen is ‘Elohim’, wat meervoudig goden betekent, niet slechts één god.

 

Over het ingenieuze plan het oorspronkelijke ontstaansverhaal te veranderen en te verdoezelen is duidelijk niet veel nagedacht, zoals het onderstaande vers illustreert.

 

“Kom laat ons de mens scheppen naar ons beeld”?

 

Wie is wij en ons?

 

Iemand liet ook twee keer de waarheid glippen toen hij wegliet:

 

“kom, laten we naar beneden gaan en daar de menselijke taal verwarren.”

 

De originele op steen verslagen die het verhaal van genesis bevatten, vertellen het exacte verhaal, behalve dat daarin geen foute vertalingen zijn, en dat alle details zijn ingevuld.

 

Deze meervoudige, zogenaamde goden zijn de Annona dynastie, en specifiek zijn dat vader Anu en zijn twee zonen, Enki en Enlil. Op verschillende plaatsen in de bijbel verwijst het woord god naar één of meer van deze wezens en in sommige gevallen naar hun directe kinderen, broers en zussen of echtgenoten.

 

Iedereen die de vertalingen van de oude Soemerische tabletten leest, zal concluderen dat broer Enlil niet het minste gaf om de mensheid. Hij was een dominante heerser die net als zijn vader, Anu, misdaden tegen de mensheid beging.

 

Enlil is de god in de bijbel die zei:

 

“dood iedereen in de stad, inclusief de vrouwen en kinderen.”

 

Hij is degene die zei,

 

“Ik heb spijt dat ik de mens heb geschapen. Laat ze allemaal sterven in de zondvloed en veeg ze van de aarde.”

 

Soms zegt hij dingen die zijn persoonlijkheid verraden, zoals,

 

“Ik ben een jaloerse of toornige god.”

 

Enki daarentegen had een andere geest en was barmhartiger en zorgzamer voor de mensheid. Als je hoort of leest dat god in de Hebreeuwse bijbel boos of jaloers is, dan is dat Enlil of zijn vader.

 

Als god liefdevol en meelevend is, is het altijd Enki. Dit is ook de reden waarom de god in de Hebreeuwse bijbel in één adem zegt,

 

“Ik hou meer van je dan van alles in het universum,”

 

maar in de volgende adem, zegt hij, als je het verpest (zonde), zal ik je voor eeuwig en altijd verbranden en martelen. Deze verkeerd vertaalde versies van het authentiek oorspronkelijk verhaal met weggelaten correcte details kunnen nooit logisch kloppen en zullen nooit iemand verder helpen.

 

Nogmaals, de Elohim-Anunnaki zijn meervoudige goden, met verschillende persoonlijkheden die in de bijbel opereren onder het verkeerde etiket, van ‘één god’.

 

Het verhaal over de schepping van de mens is een ander kritiek gebied waar verkeerd vertaalde en gecensureerde Bijbelteksten tot een ernstig probleem leiden. Voeg daarbij het moderne concept van Darwinisme en de vervormde versie van de oude geschiedenis die aan de wereld wordt gepresenteerd, zullen de wezens op aarde nooit kunnen begrijpen waar ze vandaan komen en wie ze zijn.

 

Na bijna honderdduizend jaar het goud van de aarde te hebben gedolven, werden de buitenaardse Iggy-arbeiders moe van de zware arbeid en begonnen te klagen bij hun autoriteiten. De hoge raad van de Nibirianen besprak de zaak en stemde in met de creatie van werkwezens en wees de taak daarvoor toe aan Enki, zijn gemalin Numnah en Enki’s zoon Ningazidda, zijn allen meester-genetici.

 

Enki creëerde deze primitieve werkers door het DNA van aapachtige wezens die in die tijd op aarde rondzwierven te versmelten met Anunnaki DNA. De enige geslaagde poging om mensen te scheppen werkte omdat het DNA van aardse wezen letterlijk moest worden gecombineerd met leven gevende mineralen die alleen in de klei van de aarde te vinden waren.

 

De Elohim hadden de eerste mens op planeet aarde geschapen in het paradijs van Edin, en zij noemden hem Adamu. Er staat geschreven dat Eva (Tiamat) kort daarna werd geschapen uit het DNA beenmerg van een van Adams ribben. Deze aardse mensen kregen later het genetisch vermogen zich voort te planten, zodat er automatisch meer werkers gecreëerd konden worden.

 

Wordt vervolgd in deel 3/3

 

Er volgen nog meer onthullingen. Blijf alert hiervoor ….

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.

 

Pleiadians vertelden me, deel dit met iedereen die je kent;

“De Maan is niet wat je denkt!”