De Heilige Stoel

De jezuïeten zijn spirituele potentaten

Pleiadeanen vertellen het ware verleden van de mensheid – Deel 3/3

 

De Jezuïeten en de Roomse Kerk dicteren de wereld

Eigenlijk zijn beiden, de Heilige Stoel, het Vaticaan is instrumenteel geweest bij de omzetting van alle nationale regeringen op aarde, in nationale corporaties onder bedrieglijk dezelfde naam, maar dan in hoofdletters geschreven. Met het doel, te kunnen functioneren onder de bevoegdheid van het internationaal zeerecht en de Romeinse Curie, dat deze frauduleuze handeling een juridische fictie maakt.

 

Het is nu specifiek de verantwoordelijkheid van de Heilige Stoel en Paus Franciscus, deze schending van vertrouwen en het wanbeleid van de corporate naties ongedaan te maken, omdat zij in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor deze creatie. Ze beweren dat wij, levende wezens, verantwoordelijk zijn voor de betaling van hún schulden, omdat ze van elk individu een onderneming maakten onder bedrieglijk dezelfde naam geschreven in hoofdletters.

 

Zo hebben ze ons kunnen plunderen middels het bancaire maffia kartel, terwijl zij in feite degenen zijn die verantwoordelijk zijn voor alles dat werd gecreëerd. Door gebruikmaking van dezelfde benamingen, om het openbare ambt uit te oefenen ten eigen bate. 

 

De Heilige Stoel

De Heilige Stoel werd ongeveer een decennium geleden officieel in kennis gesteld betreffende hun illegale en immorele acties tegen de mensheid en tegen de wettige regering van het volk, hetwelk sinds de jaren 1800 aan de gang is, en ook ten aanzien van alle handelingen die voortkomen uit deze fraude en bedrog.

 

De misbruik via corporaties gaat elke dag verder en hebben inmiddels legendarische proporties bereikt, terwijl nog steeds geen enkele verklaring van de Heilige Stoel is geopenbaard over het fictieve karakter van deze entiteiten, die feitelijk door hun toedoen tot stand zijn gekomen. Ook is er geen publieke veroordeling over hun criminaliteit, en geen zichtbare ontwikkeling ze te bestraffen, te reguleren, of te liquideren.

 

Al deze illegaal gevormde ondernemingen moeten worden geliquideerd, zonder nadelige gevolgen voor de miljoenen onschuldigen, die verkeerd werden voorgelicht en misbruikt door de gecreëerde corporaties onder de eigen naam in hoofdletters geschreven. Jammer genoeg hebben veel mensen geen flauw idee wat gebeurd is met hun naam en bezittingen, en daardoor nooit de kans gekregen of genomen hiertegen te ageren.

 

De paus heeft hiervan volledig kennis, terwijl deze acties zonder weerstand gewoon doorgaan. Elke dag worden meer onschuldige mensen als medeplichtige in dit web gesleept, nadat-het-feit reeds is gepleegd, terwijl nog velen meer slachtoffer van dit systeem van leugens en bedrog zullen volgen.

 

De jezuïeten zijn spirituele potentaten

Het Vaticaan, gecontroleerd door de Jezuïeten, is exclusief eigenaar van alle natieondernemingen: Satan, via de vrijmetselaars, bezit het Vaticaan, terwijl de paus zijn slaaf is. Gedurende de gehele geschiedenis is de Satanisch Luciferian Jezuïetenorde inherent met oorlog en genocide, formeel uit vele landen verwijderd, waaronder Frankrijk en Engeland, maar nog steeds op grote schaal aanwezig in Spanje en Italië.

 

Onderzoekers beweren dat jezuïeten de echte spirituele potentaten zijn van de Nieuwe Wereld Orde. De paus is de CEO, die verantwoordelijk is voor het systeem van deze  criminele maffia.

 

De jezuïeten en de Romeinse kerk hebben de geschiedenis veranderd, de werkelijkheid ervan verborgen, door eerst in de 16e eeuw alle wetenschappers op dit gebied te vermoorden, om daarna sprookjes te vertellen over de geschiedenis van de aarde. Een van de vele leugens ging over Maria Magdalena die echt de vrouw van Jezus was, en hem twee zonen met de namen Jezus II Justus, en Josef, samen met een dochter genaamd Tamar, heeft geschonken. Deze feiten zijn onderdrukt door de Romeinse Kerk.

 

Jezus was een van de weinige boodschappers die naar de mensen werd gezonden om ons voor te lichten over wat en wie we werkelijk zijn, en als we onze ware geest wilden ontwikkelen, eerst zijn informatie moesten begrijpen en het negativisme op de planeet uit te drijven.

 

Uit angst voor de negatieve ambities van Marduk – de zoon van Enki – kregen de Anunnaki toestemming van Anu zeven krachtige wapens te gebruiken, waarvan velen tegenwoordig denken dat het tactische kernwapens waren.

 

Hieronder geeft Michael Love de aanvullende informatie die hij ontving over dit onderwerp, nu gepubliceerd op FWC-site in drie opeenvolgende afleveringen;

 

Pleiadeanen vertellen het ware verleden van de mensheid – Deel 3/3

 

Deel 1/3 en deel 2/3 hier

 

Deel 3/3

Het doel van de Siriaanse scheppers was een nauwelijks intelligente arbeider te ontwikkelen die het gereedschap kon gebruiken, gemakkelijk gecontroleerd kon worden en bevelen kon opvolgen. Aanvankelijk, in de eerst geschapen aardse mensen, lieten de scheppers de genetica boven de 2e streng van het DNA slapend.

 

Hoewel het algemene doel van de schepping van mensen was om dienaren en werkkrachten voor de goden te zijn, zeggen de oude tabletten dat Enki een liefdevolle emotionele band had met zijn menselijke schepping. Hij beschreef hen als zijn bloedkinderen en zorgde als zodanig voor hen.

 

Nadat mensen op aarde waren geschapen, waren er talrijke gebeurtenissen waarbij Enki voor hen zorgde en hen beschermde tegen de onverschilligheid van zijn familie. Enki zorgde ervoor dat hij de mensen de extra goddelijke vonk gaf toen hij hen schiep, zodat zij zich uiteindelijk konden beseffen dat ze hun eigen god waren.

 

Later, in dit menselijk scheppingsverhaal, ging Enki achter de rug van zijn broer en familie om en gaf hij de mens in het paradijs van Edin de genetische vrucht van de Anunnaki-boom van kennis met de goddelijke vonk van het hoger bewustzijn.

 

Toen de Annona dit hele proces van het scheppen van de mens begonnen, wisten zij niet wat allemaal zou kunnen gebeuren. De waarheid is, dat zij iets veel groters schiepen dan zichzelf, dat de werkelijk goddelijke vonk bevatte. Enki had de mensheid opgewaardeerd tot superintelligent, nog hoger dan de Annona.

 

Toen de boze broer Enlil dit vernam, zei hij:

 

“Kijk, de mens is als een van ons geworden, hij kent goed en kwaad; en nu kan hij zijn hand uitsteken en ook van de levensboom nemen, eten, en eeuwig leven.”

 

Enlil verbande de eerste twee mensen uit het Anunnaki-paradijs Edin, en in het algemeen bleven de menselijke genen van onsterfelijkheid in de sluimerstand. Toch ging Enki opnieuw tot het uiterste en gaf een van zijn menselijke scheppingen de genetische vrucht van de boom van het langleven, en deze langlevende genetica werd doorgegeven aan bepaalde menselijke kinderen.

 

Deze actie van Enki, in combinatie met het kruising van Iggy-mannen (zonen van god) met aardse vrouwen, brachten helse reuzenkinderen voort, dat was het begin van het einde voor de vroege aardmens.

 

De Iggy – arbeiders van de lagere Siriaanse dynastie op Mars, alias de wachters, waren een verboden gebied in de ruimte binnengegaan tijdens een transportmissie voor goudwinning. Toen ze tevoorschijn kwamen, zouden ze besmet zijn met de geest van de Archons. Hierna begonnen ze intens te verlangen naar aardse menselijke vrouwen. Samen zwoeren 200 Iggies een eed en maakten een geheim plan om naar de aarde te komen en menselijke vrouwen als echtgenote te ontvoeren.

 

De Iggy daalden af naar de aarde en landden op een Anunnaki faciliteit op de berg Hermon aan de zuidelijke rand van het cedergebergte om het huwelijk van Enki’s zoon Marduk bij te wonen. Op de berg was een enorm platform dat bekend stond als de landingsplaats Baalbek, wat betekent “een plaats alleen toegang voor goden.” Na de huwelijksceremonie van Marduk ontvoerden de Iggy 200 mensvrouwen en eisten dat deze vrouwen met hen nageslacht zouden voortbrengen.

 

Ze leerden de aardse vrouwen allerlei charmes en magie, en de vrouwen van de Iggy baarden hybride engelen/mensen als kinderen die op planetair niveau verwoestingen  aanrichten. De Iggy waren ook meesters in genetici, en zij begonnen dieren en mensen genetisch te combineren, waardoor al het vlees op aarde werd besmet.

 

De goddeloze kinderen van deze wachters gingen door, tot de hele aarde volledig besmet was, zodat de hoge raad van de Anunnaki besloot drastische maatregelen te nemen.

 

Deze 200 Iggies werden door de Anunnaki autoriteiten voor het gerecht gebracht en gebrandmerkt als “gevallen engelen”. Enlil verbande deze gevallenengelen als straf voor 70 aardse generaties naar de lagere delen van de aarde.

 

Kort daarna, ongeveer 12.500 jaar geleden, bewoog Nibiru in zijn baan van 3600 jaar door het zonnestelsel van de aarde. De belangrijkste wetenschappers van de Siriaanse dynastie in die tijd verkondigden een noodlottige ruimteweervoorspelling voor planeet aarde, omdat de massieve planeet Nibiru zeer dicht in de buurt van de aarde zou komen.

 

Na veel discussie door de raden over hoe de goddeloze hybride reuzenkinderen van de aarde te verwijderen en nadat Enlil zijn zaak tegen Enki’s aardse mensen had voorgelegd, werd inderdaad door vader god Anu besloten het nieuws van het komende aardse onheil voor alle wezens op aarde verborgen te houden om ze allemaal weg te vagen door het water van de grote vloed.

 

Nadat het lot van de mensheid was bepaald, deed Enki zijn uiterste best de mensheid te redden van wat ging komen. Hij slaagde erin in het geheim een paar van zijn geliefde menselijke creaties, Noach en zijn familie, te redden, evenals de monsters van al het DNA op aarde, om na de grote overstroming de aarde opnieuw te bevolken en aan te vullen.

 

De grote gevleugelde rode vernietiger, Nibiru, kwam toen dicht bij de aarde, en zijn magnetische kracht was zo sterk dat hij de aarde volledig inhaalde.

 

Terwijl de goden toekeken vanaf hun ruimteschepen boven de aarde, stortten de enorme ijsplaten uit het noorden en het zuiden zich in de oceanen, en de machtige oceanen rezen 6 mijl in de lucht. De ijstijd werd abrupt beëindigd door deze grote zondvloed, als de hele mensheid en alles wat aan de oppervlakte bestond van de planeet werd weggevaagd.

 

Tijdens de eerste periode na de zondvloed trok het water terug, en verscheen er droog land. De Siriaanse dynastie landde weer op het aardoppervlak en begon meteen met de wederopbouw van hun steden en hun wereldwijd goudmijn-imperium.

 

Enki’s zoon Ningazidda (Thoth) kreeg de opdracht een nieuwe ruimtehaven te bouwen in het land van Chem, genaamd Ekur, de grote berg, alias de grote piramide van Egypte.

 

Enki klaagde over zijn menselijke creaties, er was veel discussie onder de familie over alles wat op aarde was gebeurd. Na veel overpeinzingen stemt Enlil ermee in dat de mens weer gemaakt moest worden, voornamelijk omdat de Anunnaki nog steeds werkers nodig hadden.

 

Door vader/koning Anu werd overeengekomen en vastgelegd dat deze nieuwe aardmens minder vruchtbaar zou zijn, een kortere levensduur moest hebben en minder bewust zou zijn dan zijn voorgangers.

 

Zij wilden er zeker van zijn dat de nieuwe aardmensen nooit het verhaal zouden leren van wat was gebeurd. Er werd ook bepaald dat het goddelijk recht om te heersen moest worden overgedragen van de Siriaanse dynastie aan hybride menselijke aardse heersers.

 

Anu stemde ermee in deze menselijke hybride koningen genaamd alle Siriaanse kennis te geven om een geavanceerde samenleving op aarde op te bouwen. De voorwaarde was dat deze  menselijke koningen volledig verantwoording moesten afleggen aan senior Annona leiders op Nibiru.

 

Enki’s andere zoon Marduk voelde zich oneerlijk behandeld in deze hele aardse missie, hij altijd werd namelijk afgewezen of over het hoofd gezien als leider op aarde. Dat maakte hem zeer verbitterd over zijn behandeling en besloot daarom zelf de macht te grijpen.

 

Deze sterrenwezens waren vaak erger dan mensen als het op oorlog aankwam en vochten vaak tegen hun eigen soort, met als resultaat vreselijke verwoestingen. De onderlinge strijd tussen de Siriaanse sterrenfamilie nam toe, en op aarde brak een grote oorlog uit tussen de families van Enlil en Enki, waarbij in de Sinaï strijd bij Sodom en Gomorrah massavernietigingswapens werden gebruikt die op aarde vele levens eisten.

 

De Syrische dynastie verliet uiteindelijk de aarde en lieten hun menselijk hybride bloedlijn van koningen achter.

 

Nadat de wachters van de berg Hermon waren bevrijd van hun 70 generaties durende straf, kregen zij van oudere Anunnaki de kans zichzelf te verlossen.

 

De Siriaanse heersers gaven hen de opdracht de nieuwe mensenkoningen te assisteren bij het cultiveren van operatieaarde.

 

Deze gevallen engelen en ex-criminelen stonden nog steeds onder proeftijd en werden nauwlettend in de gaten gehouden. Om te voorkomen dat ze niet van de aarde konden ontsnappen, werd een energetisch veld rond de planeet geplaatst, waardoor ze gevangen waren.

 

Deze gevallen wezens besloten, nu ze toch op aarde gevangen zaten, ze net zo goed de aarde konden overnemen om daarmee voor zichzelf een aangename speelplaats te creëren.

Wat afschuwelijker is, is dat de bittere zoon Marduk uiteindelijk de totale heerschappij over planeet aarde overnam, en sindsdien de bloedlijn hybride koningen samen met de gevallen Iggy en helpers onder zijn gezag stelde.

 

Marduk heerst nog steeds over planeet aarde. Hij is de god van deze wereld, en hij leidt de show. Als je een schurk zoekt, is hij de ultieme bandiet.

 

Is er nog een goede man in dit verhaal?

Ongeacht van wat de Anunnaki op aarde deden; Enki is de ware schepper van de mensheid. Hij ging tegen de hele Anunnaki dynastie in om de mensheid de goddelijke vonk te geven die een hoger bewustzijn en een lang leven mogelijk maakt.

 

Niet alle Anunnaki hadden slechte bedoelingen met de mensheid, omdat de Annona van het Sirius sterrensysteem afstammen van Lyrisch mensachtigen die over het algemeen een welwillend karakter hebben. Enki was hiervan het voornaamste voorbeeld.

 

Enki voedde zijn eerste creaties, Adamu en Tiamat, op in Edin en verklaarde dat zij voor niemand slaven zouden zijn. Toen Enlil deze eerste mensen uit Edin gooide, plaatste Enki hen in een ander paradijs. Tijdens het cataclysme van 12.000 jaar geleden, als Enki niet namens de mensheid met Noach had ingegrepen, was de kans groot geweest dat de moderne mens niet zou hebben bestaan.

 

Enki leerde zijn tweede, verbeterde creaties, Adapa & Titi, al zijn heilige kennis. In elke situatie toonde Enki barmhartigheid en gaf het voordeel aan anderen.

 

Hij was de beste vader voor zijn kinderen en gaf hen de grootste liefde, zelfs wanneer zij zich niet goed gedragen hadden.

 

Bovendien raakte Enki, nadat hij de eerste mens had geschapen, persoonlijk en emotioneel betrokken bij zijn creaties en veranderde zijn standpunt over de slavenagenda.

 

Wij geven Enki altijd enig krediet omdat hij een welwillend wezen was met mededogen voor de mensheid. In zijn eigen woorden schreef Enki later hoeveel spijt hij had van wat de Anunnaki op planeet aarde hadden gedaan, en hij beloofde in de toekomst ooit terug te komen om het goed te maken met de mensheid.

 

Geweldig,

Dit is het ware verhaal van de oorsprong en prehistorie van de mensheid die de grondslag zijn voor deze juist weergegeven gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Het verhaal is bitterzoet en misschien moeilijk te verteren, maar het is de waarheid die iedereen voor zichzelf op een dieper niveau moet onderzoeken en verwerken.

 

De grote vraag.

Aangezien Marduk nog steeds de wereld bestuurt, hoe komt de mensheid los van deze lange periode van manipulatie en misleiding?

 

Het Anunnaki plan voor deze wereld is de mensheid in het donker te houden zonder informatie, zodat zij zich nooit van iets bewust kunnen zijn. Enlil zelf zei: “Een geleerd mens is een gevaarlijk mens.” Hij wist dat als de mens ooit wakker zou worden ze zouden zien wat met hen is gebeurd en nog steeds gebeurt, dat dan zijn macht over is.

 

#186 00267u.tif

De grote ontwaking op aarde vindt nu plaats; maar de mensheid heeft meer informatie nodig die moet worden gepresenteerd totdat de volledige waarheid bekend is. Vele meesterleraren  op de planeet werken vandaag de dag elke dag hard om het ware licht aan de mensheid te verschaffen. Deze lichtwezens doen het belangrijkste werk dat gedaan kan worden om de mensheid bij te staan.

 

Het is van cruciaal belang dat men diepgaand onderzoek verricht naar wat werkelijk in de oudheid is gebeurd, zodat men het zelf kan zien en dat licht aan anderen kan doorgeven.

 

Het is de bestemming van de mens vervuld te worden van het Licht en Bewustzijn en voor altijd vrije soevereine wezens te zijn.

 

Het universum heeft zijn eigen manier om met dit alles om te gaan, en op precies het juiste moment zal het een krachtige golf van licht naar de aarde sturen, de “grote zonneflits” genaamd, die het bewustzijn van alle wezens op aarde volledig activeert. Op dat moment zal elke feitelijkheid bekend worden.

 

In de komende weken en maanden zult u zien dat de kwestie van wat er in de prehistorie van de aarde is gebeurd, meer en meer op de voorgrond van het menselijk bewustzijn komt. Er zal veel publieke discussie zijn over dit onderwerp, en dit is een goed teken, dat nodig is totdat de waarheid tot rust komt.

 

Ongeacht wat er in het oude verleden van de aarde is gebeurd, hebben jullie de goddelijke vonk van de goddelijkheid in je. Jullie worden je volledig bewust van vele nieuwe dingen en hebben nu je ziel geëvolueerd naar een hoger niveau. Jullie leggen nu de laatste hand aan jullie taak om te worden wat jullie zijn, en als jullie klaar zijn, zullen jullie glorieus triomferen.

 

Het Licht is waarheid, en deze waarheid is volledige vrijheid.

 

Godspeed,

Michael en de Plejadieren

 

Deze datastroom van 3 afleveringen is lang, dus het is goed terug te gaan en al deze afleveringen nog eens langzaam terug te lezen, zodat het in je geheugen wordt opgenomen. Maak aantekeningen en zoek naar de diepere betekenis in en achter dit alles.

 

 

* voel je vrij je gedachten te delen over wat is geschreven.

Deel elke ervaring die je hebt gehad en laat ons weten hoe het je vergaat op je grote spirituele reis.

Er volgen nog meer onthullingen. Blijf alert hiervoor ….

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.

Plejadieren; We zullen ons laten zien en contact met u opnemen