De Jezuïeten en de Roomse Kerk dicteren de wereld:

 

Het Vaticaan:

Eigenlijk zijn beiden, de Heilige Stoel en het Vaticaan instrumenteel geweest in het omzetten van alle nationale regeringen op de planeet, in nationale corporaties onder bedrieglijk dezelfde naam, maar dan in hoofdletters geschreven. Om te kunnen functioneren onder de bevoegdheid van het internationale zeerecht en de Romeinse Curie, dat al deze frauduleuze handelingen een juridische fictie maakt.

 

Het is nu de specifieke verantwoordelijkheid van de Heilige Stoel en Paus Franciscus, deze schending van het vertrouwen en het wanbeleid van de corporate naties ongedaan te maken, omdat zij in de eerste plaats verantwoordelijk waren voor hun creatie. Ze beweren dat wij, de levende mensen, verantwoordelijk zijn voor het betalen van hún schulden, omdat ze van elk individu een onderneming maakten onder bedrieglijk dezelfde naam in hoofdletters geschreven. Zo konden we worden geplunderd door het bancaire maffia kartel, terwijl zij in feite degenen zijn die verantwoordelijk zijn voor alles dat werd gecreëerd. Door middel van gebruikmaking van dezelfde benaming, om het openbare ambt te kunnen uitoefenen in hún eigen voordeel.

 

Complex Bedrog voor Schuldfraude:

De private Federal Reserve Bank, de grote centrale banken, de Verenigde Staten Inc., de Verenigde Naties Inc., het IMF Inc., en hun agenten en contractors handelen als criminelen. Deze ondernemingen moeten worden geliquideerd, evenals de bij hen aangesloten onderaannemers en agentschappen. En wel om de reden dat deze ondernemingen nooit door het volk zijn goedgekeurd, om krediet te verstrekken waarvoor onze particuliere eigendommen als zekerstelling zijn gebruikt, voor de zekerstelling van hun schulden bij alle overheidsdiensten-ondernemingen, of wat dan ook.

 

Ze maakten de fraudestructuur complex en voor de lange termijn, verborgen door misleidende dekmantels van valse lucratieve fraudulent regelingen, die gedurende tientallen jaren en zelfs eeuwen op onvoorstelbaar grote schaal zijn toegepast.

 

De Federal Reserve Bank en de centrale banken controleren de failliete geïncorporeerde naties als hun failliete doorstroom-huis, om doelbewust enorme bedragen aan krediet veilig te stellen met als zekerheid, de dekking door activa van alle mensen in die natuurlijke natie. Om deze fraude constructie te gebruiken, gedekt door onzichtbare obligaties tegen ‘ons’ het volk uit te geven, waarvoor onze eigendommen en activa als zekerheid dienen. Als onderdeel van de totale fraude ontworpen, om de activa en het krediet van het volk te stelen, in het voordeel van henzelf. Voor deze regeling hebben ze letterlijk de identiteit van elk individu gestolen door hun namen voor de opgerichte ondernemingen te gebruiken, teneinde elke individu te controleren en in eigendom te houden.

De Federal Reserve en de centrale banken veranderde op onrechtmatige wijze privérekeningen van miljoenen mensen in zakelijke accounts, technisch behorend aan corporate contractors, die vernoemd zijn naar levende personen. Om de inbeslagname van deze rekeningen te vergemakkelijken, zodat de banken op onrechtmatige wijze zonder openbaarmaking die rekeningen konden omzetten in accounts van centrale banken. En uiteindelijk door het faillissement van de centrale bank, in eigendom overgingen naar het IMF. Dat alles werd uitgevoerd zonder onze voorkennis of toestemming.

 

Gelukkig beginnen de Duitsers te begrijpen dat hun land niet soeverein is zoals het behoort, maar een corporate vazalstaat is van Washington DC, en dat hun kanselier Angela Merkel de financiële belangen van de Khazarian Maffia dient en niet de belangen van de Duitsers, maar die van de Roomse Heilige Stoel.

 

De Heilige Stoel:

Misbruik door de corporaties gaat elke dag verder en hebben inmiddels legendarische proporties aangenomen, terwijl nog steeds geen uitgebreide verklaring van de Heilige Stoel is geopenbaard over het fictieve karakter van deze entiteiten, die feitelijk door hun toedoen tot stand zijn gekomen. Ook is er geen publieke veroordeling over hun criminaliteit, en geen zichtbare ontwikkeling hen te bestraffen, te reguleren, of te liquideren.

 

De Heilige Stoel werd ongeveer een decennium geleden officieel in kennis gesteld betreffende hun illegale en immorele acties tegen de mensheid en tegen de wettige regering van het volk, hetwelk reeds aan de gang is sinds de jaren 1800, en ook ten aanzien van alle handelingen die voortkomen uit deze fraude en bedrog.

 

Al deze illegaal gevormde ondernemingen moeten worden geliquideerd, zonder nadelige gevolgen voor de miljoenen onschuldigen, die verkeerd werden voorgelicht en misbruikt door de gecreëerde corporaties met hun naam in hoofdletters. Jammer genoeg hebben veel mensen nog steeds geen flauw idee wat er gaande is met hun naam en bezittingen, en daardoor nooit de kans hebben gehad of genomen hiertegen te ageren.

 

Het is bewuste voorkennis van de paus dat deze slechte mensen hun acties kunnen voortzetten zonder tegenstand, en elke dag meer onschuldige mensen in het web slepen als medeplichtigen-nadat-het-feit is gepleegd, en nog velen meer het slachtoffer van dit systeem van leugens en bedrog zullen volgen.

 

De jezuïeten zijn de spirituele potentaten:

Het Vaticaan, gecontroleerd door de Jezuïeten, is exclusief eigenaar van alle natieondernemingen: Satan, via de vrijmetselaars, bezit het Vaticaan, terwijl de paus zijn slaaf is. Dit katholicisme moet zo spoedig als mogelijk worden uitgeroeid. Gedurende de gehele geschiedenis is de Satanisch Luciferian Jezuïetenorde inherent aan oorlog en genocide, en formeel uit vele landen verwijderd, waaronder Frankrijk en Engeland, maar nog steeds op grote schaal aanwezig in Spanje en Italië.

 

Onderzoekers beweren dat de jezuïeten de echte spirituele potentaten zijn van de Nieuwe Wereld Orde. Hun keuze voor President van de US is Paul Ryan, dat is waarom de paus in oktober 2015 eiste dat Ryan tot Spreker van het Parlement werd benoemd, omdat het Vaticaan de enige eigenaar is van de Verenigde Staten van Amerika, Inc., dat in december van 2012 met haar kredietfaciliteit de Federale Reservebank, failliet ging – en in augustus 2015 uit het internationaal faillissement kwam.

 

Alle natieondernemingen zijn gecreëerd door de Romeinse Curie; Het is geen probleem om dit naar de Paus te traceren. Op gelijke wijze; zijn vrijwel alle overheden en hun instellingen in de wereld, hun ondernemingen en uiteindelijk met elkaar verbonden, en onder controle van de Heilige Stoel. Paus Franciscus, een jezuïet en geselecteerd door de Rothschild cabal als Paus van Rome en leider van de Heilige Stoel, is in principe eigenaar en exploiteert over de hele wereld al deze “overheden” en hun sub-ondernemingen. De paus is de CEO, die verantwoordelijk is voor het systeem van de  criminele maffia.

 

De jezuïeten en de Roomse kerk:

De jezuïeten en de Romeinse kerk hebben de geschiedenis veranderd, en de werkelijkheid ervan verborgen, door sprookjes te vertellen over de geschiedenis van de aarde. Een van de vele leugens ging over Maria Magdalena die echt de vrouw van Jezus was, en hem twee zonen met de namen Jezus II Justus, en Josef, samen met een dochter genaamd Tamar, heeft geschonken. Deze feiten zijn onderdrukt door de Romeinse Kerk. Om zichzelf te bevoordelen begon de kerk in 1600 een methodiek om wetenschappers die dit verhaal wilden corrigeren, te doden.

 

De Heilige Graal of Sangreal gaat over het bloed van Jezus, en sindsdien is de waarheid door vele valse beweringen versluierd, over wie afstamt van wie, waaronder de Rothschilds, Monarchen, dat allemaal gelogen is.

 

Sommigen denken dat RH-negatief bloed, dat bij Basken veel voorkomt, van christus is.

Jezus was een van de weinige boodschappers die naar de mensen werd gestuurd om ons voor te lichten over wat en wie we werkelijk zijn, en als we onze ware geest willen ontwikkelen, eerst zijn informatie moeten begrijpen om al het negativisme op de planeet uit te drijven.

 

Nu, vinden grote veranderingen plaats om onze ware status te herstellen, en ons te informeren over wat er gedaan is door de Cabal, die bestaan uit Draco Reptielen, Grays, en andere wezens, afkomstig uit een universum dat door de cabal opzettelijk verborgen is gehouden. Zo heeft Pope Francis inmiddels verklaard dat zijn god Lucifer is.

 

Op aarde hebben de lichtwerkers al veel van de waarheid hersteld, en het Sangreal-verdrag van 300 A.D. in eren hersteld, daarin wordt verklaard dat alle mensen op planeet aarde soeverein zijn en als zodanig zullen worden behandeld. Dit betekent het einde van de fake Elites, de cabal, en hun Slavernij Scam, waarmee ze eeuwenlang de wereld hebben getiranniseerd. Wetenschappers weten dat duizenden jaren geleden kernoorlogen zijn geweest, en dat straling nog steeds in kleine hoeveelheden in het Midden-Oosten aanwezig is.

Films als “Close Encounters of the 3rd Kind” zijn echt gebeurd, inclusief de buitenaardse ontvoeringen, en ook het bestaan ​​van multidimensionale wezens zoals Bigfoot, en het bestaan van planeet Marduk, welke nu een asteroïdeband is geworden.

 

De cabal maakt gebruik van de ‘Verdeel en Heers’-strategie, om groepen tegen elkaar op te zetten en tegen elkaar te laten vechten. Door een probleem te creëren zoals de hedendaagse onzin tegen Rusland, om de vernietiging van de mensheid d.m.v. WW3 te realiseren. Gelukkig is dat gestopt, zoals ook de nucleaire vernietiging van Charleston, South Carolina in 2013, en de recente laatste poging om d.m.v. CERN de planeet aarde te vernietigen.

 

Velen zullen in de nabije toekomst verstomd staan als de historische waarheid bekend wordt. Blijf dit volgen.

 

De hiërarchie structuur van de geheime wereldregering:

De Paus en zijn oorlogshandlangers, die zich voordoen als joden, zijn in werkelijkheid Khazarische Maffiose, Royalty, Nazi’s, en Pedofielen. Ze zijn satanisten en besturen onze wereld, hun centrums zijn gevestigd in Vaticaanstad, de City of Londen, Washington District of Columbia, en in de Verenigde Naties Stadstaat gevestigd in New York City. Deze informatie werd ontvangen van een insider die om goede redenen anoniem wenst te blijven:

 

“Al die in posities van absolute macht zijn, zoals de koningin van Engeland, de Rothschilds, de Bushes, de Clintons, de Rockefellers, de paus, de verborgen Jezuïet Hiërarchie, enz. Ze zijn allemaal één grote gelukkige bloedfamilie. Ze zijn allemaal neven, nichten, ooms en tantes van elkaar. Ik ken persoonlijk enkele van deze mensen, dus laat ze jou niet voor de gek houden!

 

Ze zijn als Medusa, één, maar ‘n ingewikkelde hersenen-structuur waaraan veel kleine serpent-hoofden zijn bevestigd. De belangrijkste figuren zijn zelf niet in de publieke belangstelling, de top van de piramide staat bekend als de zwarte adel – de Oude Egyptische Heersers Ptolemeïsche dynastie; De Saturnaliën broederschap, “The Echte 13 Zoroastrian Bloedlijnen van de Illuminati”

 

De misdaad families zijn in totale controle van de Jezus onderneming – Jezuïeten, Hoge Gray Raad van Tien, de Zwarte Paus, de Witte Paus en alle andere vaak genoemde rijken over de hele wereld. Dat zijn de families die deel uitmaken van de ingewikkelde hersenen-structuur van de slang. De zelfbenoemde Luciferian Demi-goden die over hun eigen G.O.D. regeren (Gold-Oil-Drugs):

 

De Rothschilds behoren niet tot de top 13, maar waren wel door het Vaticaan benoemd, zo begon de ellende voor het volk. Er zijn natuurlijk nog andere machtige misdaad families, zoals de Maximus Family, The Pallavicini – Maria Camila Pallavicini is machtiger dan Queen Elizabeth.

 

Ja, Queen Elizabeth is ondergeschikt aan deze lieden. De machtigste man van de wereld is de Gray paus, zijn naam is Pepe Orsini en hij woont ergens in Italië, waarschijnlijk Venetië en het Vaticaan. Hij heerst over de Zwarte en de Witte pausen, die nu allebei gewone burgers zijn. De Grijze paus blijft onzichtbaar!

 

De ridders van Malta, schijnbaar een liefdadigheidsorganisatie, is de oudste militaire orde in de katholieke kerk, en de fascistische fractie van deze orde is heimelijk verantwoordelijk voor de controle van wereldleiders d.mv. omkoping, bedreigingen en moord. Met andere woorden, zij zijn een van de belangrijkste instandhoudingsbewegingen van de geheime wereldregering. Ze oefenen ook sterke invloed uit op het Amerikaanse leger, waarom vele hoge officieren ridders in de orde van Malta zijn.

 

Veel van deze figuren wonen nu in Azië, met name China, India, Japan, Singapore, Indonesië en de Filippijnen. Wat zegt dat? Om Azië aan het roer te zetten van de Nieuwe Wereldorde – NWO. Dit is de reden waarom ze langzaam alle Amerikaanse productie-infrastructuur naar Azië en China hebben verplaatst.

 

Kortom, de zwarte paus is de voorzitter van deze wereld en de Bourbon koning van Spanje is de Monarch van de wereld – Niet Queen Elizabeth zoals de meeste geloven. Hij beheerst het Vaticaan door de jezuïeten – De Spaanse Borgia’s creëerden de jezuïeten. Hij is ook bekend als de koning van Jeruzalem. Wat zegt dit over de in het geheim geregeerde zionisten-Khazarian staat Israël? De Grijze paus is de “verkozen” Heerser van dit alles!

 

Als je je afvraagt ​​waarom altijd Italianen en geen Spanjaarden Vaticaanstad regeren? Is dat; Omdat hun modus operandi is, altijd de show vanachter de schermen te dirigeren, zonder enige publiciteit of publieke bijval op te wekken v.w.b. de 500+ eeuwenoude Italiaanse haat voor de Spanjaarden. Voor meer informatie over dit onderwerp, bestudeer de geschiedenis van het verschrikkelijke bewind van paus Alexander VI. En ook de Scheiding van Henry VIII van England – van Catharina van Aragon uit Spanje. – Deze korte video, de Doods Piramide, is blik verruimend v.w.b. achter de schermen gebeurt.

 

We moeten stoppen met kijken naar landen als vijanden, en op zoek gaan naar deze bloedlijnen en hun voetvolk, zoals het Comité van 300, de Bilderbergers, Trilaterale Commissie, de CFR, enz. Onze vijanden zijn niet alleen van het menselijk ras, maar van al het leven op deze planeet!

 

Als we echt het machtsvacuüm willen creëren, moeten we effectief aan de top van de machtspiramide beginnen met de invoering van een aantal echte veranderingen, moeten we deze gedemoniseerde mensen verwijderen.

 

Een laatste opmerking, de beste Amerikaanse politieke leider is veruit Ron Paul. Hij heeft zich bewezen als de ideale leider voor de Verenigde Staten te zijn, onderzoek hem zorgvuldig. Laten we geen andere clown voor president steunen.

 

Paul Ryan of een militaire man, en dit zal ook rampzalig blijken te zijn. Ze weten alleen orders op te volgen, het is verbazingwekkend hoe gedachten gecontroleerd het leger is, altijd blindelings bevelen opvolgen.

 

De vijf machtigste families die de wereld volledig controleren:

 

Degenen die werkelijk de wereld controleren zijn niet de Rothschilds, maar is  het Vaticaan.