Het Belang van Goud

 

De macht van geldcreatie:

De macht van het creëren van geld moet bij de banken worden weggenomen en worden teruggeven aan het volk waar het feitelijk behoort. Verklaarde Thomas Jefferson, president van de VS 1801-1809. – Geldmarkten zijn een belangrijk deel van het mondiale financiële systeem. Dat is nl. de plek waar banken en andere financiële instellingen op korte termijn geld lenen en uitlenen. Deze netwerken van schulden en leningen zijn in tijden van paniek altijd kwetsbaar geweest, ze verspreiden problemen van het ene deel van de wereldeconomie naar het andere. De reden is simpel, als een schakel in deze zeer uitgebreide keten breekt en wanbetaling op een schuld geschiedt, hebben schuldeisers een enorm tekort aan middelen, en zijn niet meer in staat om de kredietwaardigheid van andere instellingen te garanderen. Op deze manier kunnen de gevolgen van een wanbetaling zich over de gehele geldmarkt verspreiden.

 

Als voorbeeld; in 2008 na de val van Lehman Brothers, te wijten aan het tekort van honderden miljarden dollars in korte termijnschulden die ze hadden uitgegeven – het grootste deel ervan in commercial paper en andere obligatieschulden – die waardeloos werden, triggering paniek onder de diverse investeerders en fondsen die deze schulden als belegging aanhielden. Deze paniek leidde tot een run op de geldmarktfondsen die leningen verstreken aan de commerciële papiermarkt en zaaiden verder paniek in het wereldwijde bancaire systeem. Het falen van Lehman Brothers veroorzaakte de verspreiding van de crisis in het wereldwijde systeem, maar dat was niet de enige factor. Beleggers in meerdere landen hielden identieke activa, ook verkregen d.m.v. andere fantoom transacties. En zagen zodoende mede als gevolg van deze transacties gelijktijdig hun portefeuilles in rook opgaan. Met het resultaat dat krediet werd afgesloten en contant geld vastgehouden, dat weer aan de paniek bijdroeg.

 

Vernietiging van het grondkapitaal:

Alle financiële instellingen zijn dus onderling geïntegreerd in één systeem, dat alleen kan functioneren op basis van ononderbroken en voortdurende groei van de schuldgeldstroom. Als slechts een klein percentage van het Tier 1 – basiskapitaal – zeg 5 % van een 20x geleveraged bank – verloren gaat dan is de hele onderneming vernietigd, omdat er geen basiskapitaal meer over is om de geleveraged weddenschappen te ondersteunen. Vervolgens moeten geleveraged activa worden verkocht om het Tier 1–basiskapitaal aan te vullen, en dat veroorzaakt weer een vernietiging van de waarde van activa door het gehele systeem, waardoor alle andere geleveraged spelers hetzelfde moeten doen. Zodra al deze participanten vernietigd zijn, is er niets meer over voor andere geleveraged entiteiten om zaken mee te doen, zodat die ook onderuitgaan. Het instorten van het bekende kaartenhuis.

 

De Fraude met Fantoomtransacties:

Als dat gebeurt blijft er niets meer over, want vanaf dat moment zijn alle elektronisch en papieren activa weggevaagd. De uitleg wordt een beetje ingewikkelder met aandelen, obligaties en edelmetalen. De meeste beleggers DENKEN dat ze duidelijke eigendomsrecht hebben op gedeelten van bedrijven of objecten, waarin ze geïnvesteerd hebben. Maar de meeste, zo niet al deze stukken gaan ook onderuit als het monetaire systeem faalt. Zonder “geld op de bank” of klanten, zonder de mogelijkheid te betalen voor geleverde goederen en diensten, blijft er niet veel over.

 

” … (Met het) AANDELENCERTIFICAAT SYSTEM dat tegenwoordig wordt gebruikt, worden in een oogwenk miljarden aandelen verhandeld, die letterlijk in milliseconden van eigenaar verwisselen. Zonder een papierspoor, zonder toezicht, zonder feitelijke overdracht van titels … ZONDER BEWIJS DAT IEMAND IETS BEZIT! Er zijn zo dagelijks miljoenen “onvoltooide leveringen” op de beurs. Dit zijn fantoomtransacties die nooit worden afgewikkeld! Wanneer je “aandelen of edelmetalen koopt” via je bank ga je ervanuit dat de makelaar deze aandelen in de markt voor je koopt… Maar dat gebeurt niet! Zij crediteren gewoon je elektronische rekening en gebruiken jouw geld voor hun eigen doeleinden.”

 

“In werkelijkheid zijn er dus miljoenen aandeelhouders die meerdere vorderingen op dezelfde aandelen/obligaties hebben. Als de muziek stopt ben je slechts een van de velen die in de rij kan gaan staan ​​voor jouw massaal VERWATERD-aandeel, voor van wat er van is overgebleven om te claimen.”

 

Bijgevolg beiden, papierenvaluta en elektronisch geld, overleven de eindfase niet. Maar ook niet alle spaarrekeningen, courantrekeningen, pensioenrekeningen, aandelen, obligaties en edelmetalen opslag accounts! Mensen werken hun leven lang in een gemanipuleerd schuldgeldsysteem en na het verdienen van een paar honderdduizend nep euro’s, is er weinig verkregen wat echte waarde heeft. Zij bezitten hun huizen of auto’s niet echt, en worden onmondig gehouden en bedrogen door politici, media, scholen, religies, bankiers en rechtbanken die marionetten zijn van Khazarian Maffia en Satanistische Vaticaan pedofielen. – De beste verdediging hiertegen is fysiek goud en zilver in je eigen bezit.

 

Bewustwording:

WORDT WAKKER en wordt bewust wat om je heen aan de hand is, hoe in werkelijkheid misdadigers onze samenleving controleren en besturen. De Satanist gangsterbende – Archon bloedlijn – misdaad cabal, willen geen sterke onafhankelijke naties; afhankelijke landen met van ‘welzijn’ afhankelijke bevolking zijn hun kandidaten voor politieke onrust, deze landen staan uiteindelijk meer open voor de invoering van de Nieuwe Wereldorde.

 

Het plan is om elke natie te verzwakken d.m.v. hoge werkloosheid, hoe meer hoe beter, zoals op dit moment het geval is in de EU en Amerika; zonder enige echte welvaart – de naam van dit spel is MACHT. Onze ‘gekozen’ leiders zijn door de misdaad cabal gekochte marionetten; het is hen niet toegestaan ​​deze crisis op te lossen, ze hebben hun ziel aan de satanisten duivel verkocht in ruil voor de creatie van lagere levensstandaard voor hun volk. Om ze afhankelijker te maken van de overheid d.m.v. hand-outs, zodat ze meer bereid zullen zijn de invoering van de Nieuwe Wereldorde te aanvaarden.

 

Booms en busts, oorlog en vrede, prijsstijgingen, zelfs vele stakingen zijn zorgvuldig geënsceneerd op basis van energie-output, input als gevolg. Sluip Wapens – dat in mei 1979 beschreven werd in een topsecreet document dat werd gevonden in een tweedehands overheidskopieermachine, in 1986 gekocht op een veiling – het document wijst op de gevaren van intelligente mensen die zich bewust worden hoe het systeem werkt, en met welk doel. Het zegt,

 

“De snelheid waarmee ze hun waarschuwing kunnen communiceren aan het publiek zal grotendeels afhangen van hoe effectief wij zijn de media te beheersen, het onderwijs te ondermijnen, en het publiek af te leiden d.m.v. zaken die niet echt van belang zijn.”

 

Dit is het bewijs waarom de mainstream media geen zaken uit de doeken doen, zoals gebeurt op internetsites, die door hen worden afgedaan als samenzweringstheorieën.

 

Sluipwapens:

Zoals Edward Bernays 1891-1995 – Rothschild Zionist ‘Vader van Public Relations’ zei:

 

“Degenen die ongezien het mechanisme van de maatschappij manipuleren is de onzichtbare regering, die de ware heersende macht van het land vertegenwoordigen. – We worden geregeerd, onze gedachten worden gevormd, onze smaak gevormd, onze ideeën gesuggereerd, grotendeels door mensen waarvan we nog nooit iets gehoord hebben. Dit is het logische gevolg van de manier waarop onze democratische samenleving is georganiseerd…

 

“… In bijna elke handeling in ons leven, zowel in de sfeer van de politiek of het bedrijfsleven, in ons sociaal gedrag, ons ethisch denken, is gedomineerd door een relatief klein aantal mensen… die de mentale processen en sociale patronen van de massa begrijpen. Zij zijn het, die aan de touwtjes trekken en de publieke opinie beheersen, die oude sociale waarden ombrengen en nieuwe manieren bedenken welke de wereld moeten binden en begeleiden.

Duidelijk, het is de bevolking die bezwijkt onder de druk van het sluipwapen van de sociale engineering.

Edward Bernays “Propaganda” theorie is in de tussentijd geperfectioneerd.

 

De wenslijst:

Hier een deel van de wenslijst waaraan sinds 1920 wordt gewerkt: Door te herkennen welk onderdeel binnen ons dagelijks leven is gerealiseerd, kun je vaststellen hoever ze inmiddels gevorderd zijn.

 

 • Creatie van racistische misdrijven
 • Door voortdurende veranderingen verwarring stichten
 • Ondermijning van het gezag van docenten op scholen
 • Onderwijs van seks en homoseksualiteit aan kleine kinderen
 • Enorme immigratie influx om de nationale identiteit te vernietigen
 • Bevordering van overmatig drinken
 • Bevordering van drugsmisbruik
 • Het leeglopen van kerken – ter ondermijning van elke vorm van sociale cohesie
 • Juridisch systeem met vooroordeel tegen slachtoffers van misdrijven
 • Toenemende afhankelijkheid van overheidsuitkeringen – en deze weer in te trekken, zoals reeds gebeurt.
 • Controle en manipulatie van de media
 • Stimulering van vernietiging van de familieband

 

Punten zoals ‘enorme immigratie influx om de nationale identiteit te vernietigen’ – ‘het onderricht van seks aan jonge kinderen’ – ‘gezagsondermijning van docenten’ -‘lege kerken’- en ‘het beheersen van de media’, zijn duidelijk overal in de westerse wereld waarneembaar.

 

Stille WapensDe toekomst is nu:

USA Inc., NASA, Oorlogsdocumenten, de-populatie en jij.

In deze video vertelt Deborah Tavares over enkele van de meest gebruikte methoden om de wereld te ontvolken, welke elke dag plaatsvinden. Zaken die hiervoor worden gebruikt als moordwapens tegen de bevolking worden blootgesteld. Als ontvolking het doel is, – hier zijn de methoden die dat doen. – Gefilmd op Conspiracy Con 2013. De inhoud is in power point formaat beschikbaar door het downloaden van dit pdf-bestand.

 

Deborah verduidelijkt tot in detail de inhoud en de strategie van de cabal die ons leven beïnvloedt. Het is de stille oorlog tegen het volk: Op pagina 93; – CNN benut dagelijks het syndroom dat ontwikkeld is door de CIA, het Amerikaanse Leger, FBI, andere Amerikaanse agentschappen, Big Business, en de cabal gecontroleerde Banken. – P 66, mensen worden te groot en moeten kleiner worden gemaakt tot negatieve waarde. – P 45, Laser wapens vallen de bevolking aan, d.m.v. luchtvervuiling, magnetisme, bio, spuiten, draadloze frequenties uitgezonden vanuit lichtmasten, zelfs in winkelcentra, magnetron-golven en chemtrails. – Nucleaire afschrikking. Systeem gecontroleerd door computers,  zoals telewinkelen en spaarkaarten. – Wazige zonneschijn veroorzaakt door voortdurende manipulatie van de atmosfeer, lucht vergiftiging en gecreëerde luchtvervuiling. Leugens worden verspreid dat de mensen het milieu vervuilen, maar specifiek wordt veroorzaakt door de cabal zelf om ons te vernietigen. Er is geen globaal warming of verwarming door CO2 gas, de atmosfeer bestaat zelfs voor 98% uit CO2 gas. Zij bepalen onze levenskansen. Via de watervoorziening die wordt besmet o.a. met fluor, en door bijvoorbeeld de toepassing van schalieolie/gas boringen. Voedselketen gecontroleerd door middel van Monsanto via GMO- verplicht voedsel. Het veroorzaken van ziekten, zoals Alzheimer, kanker, enz. Ze creëren een valse realiteit.

 

Het antwoord is: OPENBARING geen REVOLUTIE. Video duurt ca. 30 min. Maar dan weet je wel waar je aan toe bent.

 

Complete Control:

Het is interessant economische modellen te observeren en te analyseren waarbij de overheid probeert de problemen te ontlopen om de werkelijkheid te verduisteren. Door toepassing van de wiskundige theorie Operations Research is het mogelijk met computers de meest waarschijnlijke combinatie van gebeurtenissen te voorspellen die leiden tot een volledige controle en onderwerping van het publiek, d.m.v. de ontwrichting van de openbare economie.

 

Dit is wat grofweg werd gedaan in 2008 en zich nu manifesteert als een steeds diepere economische chaos in Amerika en de EU met toenemende sociale calamiteiten. Op dit moment in het bijzonder in landen als Griekenland, Italië, Spanje, Portugal, Ierland en Cyprus, en nog meer landen die zullen volgen. De situatie in Spanje is verslechterd door bezuinigingen en de forse btw-verhoging, terwijl het compensatiegeld ontvangen van de EU, gebruikt wordt om de banken te redden, die nog steeds huizen confisqueren en de bewoners er uitgooien, i.p.v. ze te helpen. – Het effect op de rest van de wereld, die afhankelijk zijn van de VS en de EU-economieën, is even zo groot zo niet nog catastrofaler. Silent Wars geeft de gebieden aan welke de misdaad cabal probeert te controleren en wel specifiek gericht op menselijke aspecten. Dit zal verder worden ontsluierd in de komende hoofdstukken.

 

 

Crime Cabal principes:

De Rothschilds zijn een van de belangrijkste families binnen de Khazarian – Archon bloedlijn cabal. Hun patriarch ontdekte het basisprincipe van macht, invloed en controle over mensen zoals nu toegepast wordt in de economie. Namelijk, dat geld- of deposito- leenrekeningen de vereiste machtsstructuur zijn, die kunnen worden gebruikt om de mensen te stimuleren hun echte rijkdom in te leveren in ruil voor de belofte van grotere welvaart – in plaats van echte compensatie. Mensen leveren hard bezit in, in ruil voor een lening met beloftes. – Onder het principe, “als je het aanzien van macht uitstraalt, overhandigen de mensen hun bezit sneller.”

 

Geld – of het nu een tastbaar stukje papier of een nummer op een scherm is – is intrinsiek waardeloos, maar het bestuurt wel de moderne wereld. De uiteindelijke controle over het geld berust bij het particuliere machtskartel van centrale bankiers, de Federal Reserve System, ECB, BoJ, BoE, etc. Dat uiterst nadelig is voor burgers en dus belangrijk is om te begrijpen hoe deze schimmige – privé – organisaties werken, en hoe het uiteindelijke doel is om ons voor eeuwig tot hun slaaf te maken, in de diepe schulden-put waaruit we niet meer in staat zullen zijn omhoog te klimmen. Dit alles wordt in de volgende hoofdstukken uitgelegd. Ter verduidelijking wordt eerst het belang van goud in onze samenleving aangetoond, d.m.v. de geschiedenis, de werking, het belang ervan voor de misdaad cabal, en de massale oplichting waarin goud de dominante rol vervult.

 

Het Goudspoor:

Gedurende duizenden jaren, was de ‘Silkroute’ de 6.500 km lange verbindende handelsroute vanuit Europa naar China en Indonesië. Deze land en zeeroute diende als belangrijkste methode voor economische en sociale interactie en het handelsverkeer in de wereld. De wijze van betaling die algemeen werd geaccepteerd door de Chinezen en andere Zuidoost-Aziatische landen was goud, dat op grote schaal gedolven werd in het Romeinse Rijk.

 

Vanaf 1492 vergaarden de Spanjaarden door plundering enorme hoeveelheden goud en andere schatten, geroofd van de inheemse bevolking in Zuid-Amerika, met name de Inca en Maya-beschavingen. Ook waren zij actief betrokken bij de handel langs de Silkroute. Zo werd goud het middel van exchange. Gedurende duizenden jaren van handel langs de Silkroute, accumuleerden de Chinezen ondenkbare hoeveelheden goud. China en andere Zuidoost-Aziatische landen wisten zo maar liefst 85% van het goud in de wereld te verzamelen.

 

Verkeerde mensen:

In de moderne tijd, van belemmerde handel en centralisatie, worden goud en andere edelmetalen beschouwd als ridicule. Door middel van vrije handel van goederen en diensten wordt juist de wereldeconomie versterkt. Helaas, wanneer de controle van een dergelijk systeem in handen van de verkeerde mensen is geplaatst – zoals het vanaf het begin is geweest, bereikt het feitelijk het tegenovergestelde effect: Het vernietigt de nationale economieën en maakt arme landen meer afhankelijk van de rijken.

 

India produceerde opium dat ze aan Engeland verkochten, die op haar beurt deze opium doorverkocht(en) aan de Chinezen. Een massale vloed van opium overstroomde de Chinese markt, meer dan 40 miljoen Chinezen raakten eraan verslaafd. Als gevolg daarvan ging de Chinese economie onderuit. Via de Brits-Nederlandse East-India Company – m.n. het comité van 300 – was Engeland uitsluitend geïnteresseerd om de enorme hoeveelheden goud en waardevolle schatten van de Chinezen in handen te krijgen, d.m.v. vernietiging van binnenuit, van de Chinese infrastructuur, met als einddoel de controle over hun schatten te bemachtigen.

 

In 1839 had de keizer van Japan eindelijk genoeg gezien van deze opiumhandel en probeerde de handelsbetrekkingen te blokkeren. Met als gevolg dat rond 1870 westerse agenten gefinancierd door, en handelend in opdracht van de Rothschilds c.s., creëerden zij een revolutie in Japan zo een revolutie in Japan creëerden). Met als uiteindelijke doel het goud, dat op dat moment in de geschiedenis goed was voor 85% van het wereld totaal, in handen te krijgen.

 

In 1894 raakte Japan verwikkeld in een conflict met China dat bekend staat als de eerste Sino-Japanse oorlog. En resulteerde in een enorme machtsverschuiving in het Aziatische werelddeel, waarin Japan de controle over Korea bemachtigde. China werd gedwongen herstelbetalingen te betalen aan de Japanners in de vorm van vele duizenden tonnen zilver. Dit conflict was het begin van de enorme hoeveelheid plunderingen van Chinese schatten, die in de daaropvolgende decennia plaatsvonden.

 

  

Bank voor Internationale Betalingen:

In de nasleep van de Eerste Wereldoorlog tekenden de meeste naties in Europa, samen met een aantal andere wereld-toonaangevende naties, een overeenkomst om hun bezit aan edelmetalen, eigendom van het volk, zonder hun toestemming onder te brengen in een gecentraliseerd systeem t.b.v. een centraal geleid monetair beleid. Het goud en andere edelmetalen werden in ‘deposito gegeven’, en garandeerde dat elke natie nog steeds ‘eigenaar’ was van hun activa. Daarvoor werd opgericht de private Rothschild Bank voor Internationale Betalingen BIS, ‘de centrale bank van alle centrale banken’, die daardoor de machtigste private bankinstelling op de planeet werd.

 

In ruil voor het deposito van hun “goud, zilver of andere edelmetalen, kostbaarheden, waardepapieren of anderszins”, gedeponeerd bij de BIS, werden aan de leiders van deze naties obligaties verstrekt in enorme denominaties, waarvan velen ter waarde van 1 miljard dollar.

 

Ze kregen opdracht deze obligaties te verstoppen, en niet te onthullen aan het publiek. De leiders van de machtigste naties op aarde deden dit alles in het diepste geheim, uit het zicht van de vrije mensen op aarde. De Verenigde Staten wordt in dit protocol niet genoemd. Dat is te wijten aan het feit dat de VS vrijwillig hun bezit aan edelmetalen stortten, als resultaat van het New Deal programma van President Roosevelt, dat deel uitmaakte van deze samenzwering. Meer informatie over de officiële geschiedenis van de BIS, is te vinden in de juridische sectie van hun website.

 

Het ‘onofficiële’ verhaal is echter veel geheimzinniger en inderdaad van origine misdadig. Het opstellen van een plan om een ​​wereld centrale bank te vormen om daarin het goud en edelmetalen activa van het volk van een groot deel van werelds machtigste naties in deposito te zetten, begon feitelijk al in 1921, toen de Japanse keizer Hirohito, de kleinzoon van de Meiji keizer, werd uitgenodigd om een ​​zes maanden lange tour door de meeste Europese landen te maken. – Wat de geschiedenisboeken niet vertellen, is de ware reden van dit bezoek vóór WW 2 en de betrokkenheid van Hirohito met de meeste leiders van de machtige Europese naties: Namelijk, de ​​geheime overeenkomst met de westerse oligarchie – Rothschild cabal – om Zuidoost-Azië te plunderen van haar enorme rijkdom aan goud en edelmetalen.

 

Het moet duidelijk zijn, dat de lieden die achter deze operatie zitten, de echte machthebbers zijn, zij hadden weinig op met het welzijn van de vrije burgers op aarde. Het is om die reden waarom deze overeenkomst in het geheim werd opgezet, ver weg uit het zicht van het publiek. De reden waarom Hirohito werd uitgenodigd en deelgenoot werd gemaakt, is te wijten aan het feit dat op dat moment het meeste goud op de wereld in Zuidoost-Azië lag, geaccumuleerd door duizenden jaren handel langs de Silkroute. De Japanse Hirohito werd gebruikt als een marionet door de Westerse oligarchie, als een proxy om deze enorme rijkdom door middel van moord en diefstal te bemachtigen.

 

Goud confiscatie:

De goud confiscatie door President Roosevelt werd aan het publiek verkocht als een noodzakelijke stap in het herstel van de op fiat gebaseerde economie structuur, gebaseerd op hard werken, fabricage en productie, gezamenlijk de ‘waardevolle elementen’ genoemd, waarmee de waarde van de valuta van een natie moet worden gemeten. – Hij waarschuwde voor de gevaren van een door goud gedekt valuta-systeem, op grond van dezelfde ideeën uiteengezet in het boek van Adam Smith: ‘Een onderzoek naar de aard en oorzaken van de Wealth of Nations’. Hoewel deze goud confiscatie order op dat moment zou kunnen lijken als de nobele poging om de orde in het economisch systeem te herstellen, was het in werkelijkheid een massale diefstal om daarmee al het goud uit de markt te halen en in deposito te zetten bij de Federal Reserve Bank.

 

Enkele maanden later, in januari 1934, werd de Gold Reserve Act van 1934 aangenomen. Deze wet centraliseerde officieel het bezit en controle van de overgrote meerderheid van Amerikaanse volksgoudreserves, zowel in buitenlandse als binnenlandse, in handen van de privé Federal Reserve System Bank die ook eigendom is van de misdaad cabal.

 

Project Golden Lily – World War II

Een belangrijk aspect van de Tweede Wereldoorlog dat vaak onopgemerkt is gebleven, is de tijdens de oorlog grootscheepse plundering van rijkdom door het naziregime. De informatie hierover is goed gedocumenteerd en toont aan, dat inderdaad de nazi’s door heel Europa voor grote bedragen aan bezit en rijkdom plunderden, waarvan zoals bekend een groot deel werd meegenomen door de geallieerden na de oorlog, maar een deel ervan blijft tot nu toe nog steeds spoorloos vermist. Voor een juiste indruk bekijk de 5 min. video om het belang van goud in de samenleving te begrijpen.  “Hitler’s Gold Grab” – GOUD! – De grote obsessie voor mensen.

 

Wat bijna helemaal onvermeld bleef en praktisch overal in de geschiedenis wordt genegeerd, is echter de plundering door de Japanners – in dertien landen – in China en in Zuid-Azië, als onderdeel van het Project ‘Golden Lily’, dat nog gewelddadiger toeging, dan ooit eerder tijdens de Tweede Wereldoorlog werd waargenomen. De enorme hoeveelheden goud en rijkdommen die werden gestolen uit Chinese en andere landen in de oorlogsjaren, laat de plundering die door de nazi’s in Europa werden verricht op gewone supermarkt overvallen lijken.

 

Tot op de dag van vandaag is alom in heel China bekend dat enorme hoeveelheden rijkdom van hen werd gestolen, zowel vóór als tijdens de oorlog. Maar vanwege de uiterste geheimhouding, gewaarborgd door volledige controle over de complete media in de westerse wereld gedurende de gehele 20e eeuw tot nu,  is over het Project Golden Lily weinig bekend (is) geworden in het Westen. Dit leidt tot de vraag: Is het bekend dat een veel groter deel van de enorme schat dan tot nu toe wordt vermoed, gestolen is als onderdeel van de oorlog, waarom dit onvermeld is gebleven, en waar precies is deze schat gebleven?

 

Hier een korte documentaire over dit onderwerp. Merk op dat de man die in de film spreekt, Rhawn Joseph, beweert dat het goud en de schatten geplunderd door de Japanners – $ 100 miljard dollar bedraagt. Dit cijfer is ook bevestigd in het boek Gold Warriors, geschreven door onderzoeksjournalisten Sterling en Peggy Seagrave. – De Japanners verborgen door de hele Filippijnen enorme hoeveelheden van deze gestolen schat. De auteurs Sterling Seagrave en Peggy Seagrave schreven:

 

“… Een hoge Japanse officier een neef van keizer Hirohito… (bevestigt) dat de Japanners meer dan $ 100 miljard aan schatten in de Filippijnen hebben verstopt en het zal ‘meer dan een eeuw’ duren om deze allemaal terug te vinden.”

 

Op grond van later verkregen aanvullende informatie, blijkt het bedrag van 100 miljard dollar nu geschat wordt op $ 240 miljard.

 

Blijkbaar dacht de VS als overwinnaar van de oorlog recht te hebben op deze buit. Echter, om de deal geloofwaardig te maken, werd ‘s werelds nummer ÉÉN oorlogsmisdadiger keizer Hirohito, ontheven van alle verantwoordelijkheid. De VS maakten een samenzweringsovereenkomst met massamoordenaars, oorlogsmisdadigers, en gangsters als dekmantel voor hun misdaden. Het was noodzakelijk dat Hirohito en alle verantwoordelijke leden van de koninklijke familie nooit ter verantwoording zouden worden gesteld, nooit ondervraagd zou worden, en dat ze allemaal vrijuit zouden gaan. Zelfs de massa moordenaar Generaal Ishii, die het beruchte commando 731 leidde, verkreeg immuniteit. Ishii maakte een privé overeenkomst met Generaal MacArthur, de opperbevelhebber van de US-force in Azië. – Generaal Ishii had verschrikkelijke medische experimenten op onschuldige mensen uitgevoerd, hij injecteerde Koreanen, Chinezen, Russen, Amerikanen, en anderen met verschrikkelijke ziektes om ze vervolgens, zonder verdoving levend te ontleden. Volgens kolonel Sanders, “garandeerde MacArthur immuniteit in ruil voor alle [eenheid 731] informatie.” Ishii werd later een miljonair en directeur van het Japanse Groene Kruis.

 

Black Eagle Trust Fund:

“De geallieerde troepen hoorden d.m.v. een uitgebreid en complex netwerk van spionnen over de aanwezigheid van grote hoeveelheden goud en waardevolle schatten, gestolen door de Japanners als onderdeel van Project Golden Lily, en dat de buit was begraven door heel Japan en in de Filippijnen.”

 

In juli van 1944, kwamen afgevaardigden uit 44 landen bijeen in New Hampshire, om het Bretton Woods agreement te concipiëren t.b.v. het monetair beheer. Aan de buitenwereld werd dit verkocht als de poging om het financiële stelsel in de wereld weer op te bouwen in de nasleep van WW 2. Het idee leek nobel genoeg. Maar, hierachter zat echter een verborgen agenda. Door het enorm geheime spionnen-netwerk dat in de loop van de oorlog was opgebouwd, hadden top-level autoriteiten kennis verkregen van de enorme hoeveelheden schatten die waren geplunderd door zowel de nazi’s als de Japanners.

 

Vooruitlopend op de confiscatie van deze rijkdommen door de geallieerde troepen, werd door de afgevaardigden het Internationaal Monetair Fonds (IMF) opgericht, en besproken werd, wat moest gebeuren als de buit eenmaal in de handen van de geallieerden was. Het was echter pas later in 1945, toen beide Generaals, Dwight D. Eisenhower en MacArthur, President Truman informeerden over de omvang van de schat, hoe groot die werkelijk was. Toen besloot de machtselite tot de oprichting van de ultra geheime Black Eagle Trust – genoemd naar de zwarte adelaar, het symbool van het Derde Rijk. Een van de belangrijkste spelers in de oprichting van dit fonds was Henry Stimson, de toenmalige Amerikaanse minister van Oorlog. Verschillende rapporten in het publieke domein probeerden de hoeveelheid rijkdom die ‘verloren’ ging in de oorlog te kwantificeren, in zowel Europa als Azië, en kwamen tot de conclusie dat deze schat in totaal 280.000 ton goud bedroeg, exclusief andere edelmetalen, juwelen, en diamanten.

 

In 1945, ‘ontdekten’, door omkoping en marteling van insiders, Amerikaanse inlichtingenofficieren in Manilla – dat de Japanners grote hoeveelheden goud en andere geplunderde schatten in de Filippijnen hadden verstopt. President Truman besloot het goud in beslag te nemen en deze rijkdom geheim te houden. Dit, in combinatie met de Japanse schatten en de in beslag genomen nazi buit tijdens de Amerikaanse bezetting, creëerde een wereldwijd Amerikaans politiek actiefonds, om zgn. het communisme te bestrijden. Deze ‘Clandestiene Goud’ voorraad werd geplaatst in een fonds genaamd Black Eagle Trust Fund, dat Washington vrijwel onbeperkt geheime fondsen verschafte, zgn een vermogensbasis om de schatkamers van de Amerikaanse bondgenoten te versterken. Door (Om?)gedurende meer dan zestig jaar politieke en militaire leiders om te kopen, en buitenlandse verkiezingen te manipuleren.

 

Tussen 1945 en 1947 werden astronomische sommen goud en juwelen uit Duitsland, Japan, de Filippijnen, en andere landen in Azië overgebracht en verscheept naar 172 rekeningen in 42 verschillende landen. Enorme hoeveelheden ging regelrecht naar rekeningen van de private Federal Reserve Bank en de Bank voor Internationale Betalingen (BIS), beiden eigendom van de Rothschild Maffia. In de loop der jaren werd deze rijkdom gebruikt ter ondersteuning van een wereldwijd politiek actiefonds om het volgende te bereiken:

 

 • Omkoping van Staatslieden en militaire ambtenaren, door overal in de westerse wereld de verkiezingen te kopen met enorme sommen geld die door politici in de hele wereld worden ontvangen t.b.v. hun campagne. Om ervoor te zorgen dat de ‘juiste’ mensen in machtsposities werden gekozen, dat wil zeggen, die de belangen van de bankiers en grootbeleggers; de erfgenamen van de wereldtroon de Rothschilds, Rockefellers, en JP Morgans garandeerden.

 

 • Voor de creatie van een globaal beleid, middels de invoering van het ‘westers kapitalisme’ en bestrijding van het communisme. Hoewel dit misschien een ​​nobele zaak kan zijn is het zeer kwalijk, omdat in werkelijkheid een enorme kloof is veroorzaakt in de samenwerking tussen Rusland/China en de VS/Europees/Japans, terwijl het grootste deel van de rest van de wereld in een voortdurende staat van armoede werd gebracht, met nauwelijks enige invloed om mondiale zaken te beïnvloeden.

 

 • Het geld te gebruiken voor de enorme cover-up met betrekking tot vele valse vlag operaties, zoals o.a. 9/11 op 11 september 2001, om het bestaan van $ 240 miljard aan zekerheidstellingen, effecten, obligaties en geheime overeenkomsten uit september 1991 te vernietigen, die waren aangegaan om een geheime economische oorlog tegen de Sovjet-Unie te financieren, waartoe onbekende westerse investeerders een groot deel van de Sovjetindustrie m.b.t. olie en gas opkochten. Ook zijn berichten opgedoken dat in de nasleep van de aanslagen van 9/11, enorme hoeveelheden goud zijn verdwenen uit de kluiskelders van het World Trade Center, dat uiteindelijk kan worden toegeschreven aan de Black Eagle Trust.

 

Samenvatting:

In tegenstelling tot het algemeen geloof; zijn goud en zilver het echte geld dat niet kan worden gemanipuleerd, en echte waarde vertegenwoordigt, t.b.v. betaling voor waardevolle goederen en diensten.