Hoe de Ballingen van de Aarde Vertrekken

 

De Onthulling

De relatie met de onzichtbare wereld is zeer complex, omdat de gnostici het idee van de Zoon van God beschouwen als een waanidee, geïnsinueerd in de menselijke geest door een uitheemse soort van afwijkende, niet-menselijke entiteiten of mentale parasieten, die de Archons genoemd worden, onder het concept Goed versus Slecht voor gewone mensen.

 

Waar het hier om gaat; is dat de Anunnaki niet onze scheppers zijn, zoals de illuminatie ons willen doen geloven. Ze hebben ons alleen gemanipuleerd om ons als hun slaven te kunnen gebruiken.

 

Zoals in voorgaande essays is uitgelegd; de Anunnaki hebben in de oudheid deelgenomen aan onze materiële evolutie als menselijk soort door middel van hun genetische manipulatie, ze hebben alleen geholpen ons fysiek lichaam te herscheppen, niet onze ziel. De Anunnaki zijn op geen enkele manier de bron van onze spirituele kant, die door God uit pure Liefde-energie is geschapen, volgens Zecharia Sitchin.

 

De onzichtbare meesters behoren tot een niet waarneembaar extra dimensionale entiteit van onsterfelijke wezens, die alleen in esoterische leringen aan zorgvuldig gekozen discipelen in geheime genootschappen wordt verkondigd. – Jezus en ook Boeddha vervulden voor hen dit rolmodel.

 

De echte Verborgen Meesters in tegenstelling met wat in populaire cultuur wordt gezegd, zijn de goedgezind buitenaardse wezens, niet degenen van de duistere kant. De goede wezens hebben geen behoefte ons leven te regeren of te controleren. Dit druist in tegen de universeel occulte wetten.

 

De duistere elite proberen echter boven deze wetten uit te stijgen, ze handelen als de bewakers van de materiële wereld, met andere woorden, het zijn de Archon die de gevaarlijkste intrapsychische-geest-parasieten zijn, net als de meeste van hun islamitische tegenhangers, aangewend door occulte Elites en inlichtingendiensten om ons, het volk, te misleiden en te manipuleren.

 

De geboorte van de Nieuwe Wereldorde zou reeds zijn vervuld door de Onzichtbare Meester genaamd Jahweh, ook wel de slechte God genoemd die contrasteert met de Goede God, die alleen kan worden bereikt door “gnosis” zoals wordt geconcludeerd door de Gnostische bloedlijn leden die op Aarde aanwezig zijn. Plato (370 BC) was degene die voor het eerst de term Gnostikos gebruikte, dat kennis of de kunst van het kennen, of misschien de kunst van het beheersen van bekende dingen voorhad.

 

Het loskoppelen van 10 van onze 12 DNA-strengen heeft onze potentie begrensd. Enkele buitenaardse wezens hebben geholpen bij het genetisch manipuleren van de mensheid, terwijl de Anunnaki later de menselijke genetica lamlegden door 10 van onze 12 DNA-strengen los te koppelen, dat de mensheid voor de elite tot slaaf heeft gemaakt.

 

Deze losgekoppelde ketens worden door onze wetenschappers gekwalificeerd als junk-DNA. Maar feitelijk verloren we bijna al zo niet het grootste deel van onze capaciteiten en zijn op de twee overgebleven DNA-ketens alleen afgestemd om meer slaven te reproduceren die zelfstandig in leven kunnen blijven. Wanneer, al onze 12-DNA-strengen hersteld zullen zijn beschikken we over verbazingwekkende capaciteiten. Dat maakt het mogelijk opnieuw 100% van onze hersenen te benutten, terwijl nu voor de meerderheid van de mensen slechts twaalf procent ervan operationeel is.

 

De buitenaardse wezens zouden ons DNA-arsenaal willen hebben met ons creatief vermogen en veelzijdige kwaliteiten. Ze benijden ons om onze creativiteit die ons onsterfelijk maakt. Zoals de Bijbel zegt, zijn we naar het beeld van onze Schepper geschapen. Toen Jezus wonderen verrichtte zei Hij, “en jij kunt deze dingen ook doen”. En zo kon de mensheid functioneren voordat de Anunnaki ons tot slaaf maakten door 10 van onze 12 DNA-strengen los te koppelen.

 

Alles wat de Cabal heeft gecreëerd, wordt nu stap voor stap afgebroken. Het belangrijkste is dat hun mondiaal fiatgeld-economie in het proces van deflatie is, om de Deep State te dwingen wereldwijd hun controle op te geven. Het fiat-financiële stelsel zal worden vervangen door lokale valuta’s, d.w.z. door goud of zilver gesteund soevereine geldsystemen, geïntegreerd met het QFS – Geld Systeem dat onmogelijk waardeloos of vervalst kan worden. Dat de basis is voor onze post-GESARA-wereld.

 

Onze terugkerend buitenaardse correspondent Vital Frosi informeert de mensheid op Aarde over de vooruitgang in het proces van onze bevrijding. En vertelt;

 

Hoe de Ballingen van de Aarde Vertrekken

 

Geliefden!

Het goddelijk plan voor elk hemelse bol wordt te zijner tijd uitgevoerd. De planeet Aarde ontsnapt niet aan deze regels, en het zou niet anders kunnen zijn, want alles was gepland vanuit een bedoeling van de Schepper.

 

Zelfs vóór het verschijnen van onze Planeet was het bekend hoe en wat zij zou zijn, en waarvoor zij zou dienen. Welk doel en welke vormen van leven, haar evolutie en vooruitgang zouden zijn. Het was ook bedoeld, de stadia en het leren door zielen die in een verre toekomst deze prachtige Planeet zouden bevolken, die beschouwd wordt als de oogappel van de Melkweg.

 

Vele beschavingen en vele sterrenrassen hebben Planeet Aarde al gebruikt, om te ervaren hoe het leven is in deze omgeving die zo verschilt van andere werelden in deze contreien.

 

Hoewel de aarde al enkele miljarden jaren geleden is gevormd, konden de zielen hier pas na het verschijnen van de hominidae, ongeveer één miljoen en vijfhonderdduizend jaar geleden, hun etappe beginnen. Van daarvoor zijn geen aanwijzingen dat zielen de planeet Aarde bewoonden.

 

Dus, als alles volgens een bedoeling is geschapen, voorzag het Goddelijke Plan voor de Aarde ook de tijd waarin wij nu leven.  Vastgesteld als het einde van een cyclus, bevinden we ons in feite in de laatste fase van de planetaire overgang. En in deze overgang vindt ook de massale opstijging plaats van de zielen die hun leertijd hebben voltooid.

 

Allen die hier geïncarneerd zijn, beleven hun laatste ervaring in dualiteit. Dit bestaan zal bepalen wie naar de Nieuwe Aarde zal gaan, dat wil zeggen naar de Nieuwe Cyclus, niet langer die van verzoeningen en beproevingen, en degenen die zich nog niet in de noodzakelijke frequentie bevinden om de Nieuwe Aarde vanaf nu te bewonen.

 

De uitwisseling van zielen op aarde is al tientallen jaren aan de gang. Bij des-incarnatie zal de ziel die niet in de gewenste trilling is, hier niet opnieuw reïncarneren. Dan vragen velen: waar worden deze zielen naartoe gebracht?

 

In eerdere teksten is al vermeld dat de geestelijke kolonies op aarde worden leeggehaald. Het is duidelijk dat geen enkele ziel die verbannen wordt, daar kan verblijven. Het zou onzin zijn. Dus nemen ze een andere reisdoel.

 

Er zijn duizenden Buitenaardse Ruimteschepen in de atmosfeer rond de Aarde, die deze zielen ontvangen. Na ontvangst worden zij geïnformeerd dat zij nog niet op de noodzakelijke frequentie zijn om de Nieuwe Aarde te beërven. Getroost door onbaatzuchtig helpende Geesten, worden zij geleid naar wat hen te wachten staat. Zij zullen dan weten dat zij de Aarde zullen verlaten om de leertijd op andere Planeten van beproeving en verzoening af te sluiten.

 

Na de ontvangst in de Schepen worden zij, omdat zij reeds gedesincarneerd zijn, naar het Astrale van hun nieuwe Planeet gebracht. Zij zullen niet onmiddellijk reïncarneren zoals men gelooft. Daar gaat een proces van energetische aanpassing aan vooraf.

 

De perispirit, het subtiele lichaam van de ziel, draagt nog steeds de indrukken van de vorige incarnaties van de ziel hier op aarde. Het is de peri-geest die het menselijk lichaam op aarde vorm geeft. Dus moet het nu aanpassingen maken in de psyché-sfeer van de Nieuwe Planeet, en de aanpassingen van de nieuwe fysieke vorm, in overeenstemming met de bestaande vorm op die Planeet.

 

Pas na dergelijke aanpassingen zal de verbannen ziel in staat zijn te incarneren in haar nieuwe thuis. En dan begint alles weer opnieuw. Ze zullen dezelfde lessen leren die hier nog niet zijn geleerd, en het zal ook de sluier van vergetelheid hebben zoals op Aarde. Alleen in haar eerste incarnatie zal de ziel nog vage herinneringen hebben, van een veel meer geëvolueerde wereld die werd achtergelaten.

 

We zijn nu in het laatste moment van de uitwisseling van zielen op Aarde. Er is veel beweging in de Astraal van de Planeet. We kennen de details niet, maar het proces versnelt zich. Disincarnaties namen reeds toe in 2022. Er waren meer doden dan in de twee voorgaande jaren, 2020 en 2021, toen Covid op zijn hoogtepunt was.

 

We zullen in dit 2023 jaar duidelijker de verwijdering zien van de meeste wereldleiders, precies dat reptielachtige hybride deel dat deel uitmaakt van de overheersende Matrix. De reiniging zal, zoals gezegd, in haar laatste fase zijn, die overeenkomt met de geïncarneerden. Alles wat geen Lichtfrequentie heeft, zal spoedig ophouden te bestaan.

 

De versnelling is al zichtbaar. Je moet alleen ogen hebben om te zien en oren om te horen.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting.

OPMERKING
Het is bekend; dat een grote zonnevlam de trigger gebeurtenis is die het bewustzijn van deze wereld volledig transformeert! Bovendien komt deze zonnegebeurtenis elke 13.000 jaar voor op aarde en is nu bijna tien aardse jaren over tijd!

Waarom is dit alles zo belangrijk?
De perfecte X-klasse lichtgolf die van de zon naar de aarde komt, heeft de potentie om al het menselijk slapende DNA op aarde onmiddellijk te activeren! Als alle 12 primaire DNA-strengen onmiddellijk opnieuw zouden worden geactiveerd, wat zou je dan zijn en wat zou je kunnen doen? Het juiste antwoord is, “je zou het meest geavanceerde wezen in dit universum zijn, en je zou alle dingen kunnen doen!”

 

De tijd voor actie is nu! – Sananda

Planeet Aarde was het Paradijs en zal hiernaar terugkeren