Wedloop om de koopkracht van het volk te reduceren

Gelijkstelling van vertrouwensgeld met schuldgeld is fraude

Geloof nimmer de cijfers van de overheid

Elites zijn wanhopig om aan de macht te blijven

 

Wedloop om de koopkracht van het volk te reduceren

In de wereld van vandaag wordt krediet- of schuldgeld in absurde hoeveelheden uit het niets gedrukt, en wordt zoveel van geleend, dat dit nooit volledig kan worden terugbetaald aan de schuldeisers. Het kostte de VS “216 jaar om 8,5 biljoen dollar schuld op te bouwen, en daarna nog eens 8 jaar om dat bedrag te verdubbelen.” Overheden kunnen niets doen deze crisis te verhelpen, omdat ze die zelf bewust hebben gecreëerd.

 

Papiergeld werkt geweldig voor de rijken, die hun blootstelling aan de munt kunnen afdekken en wier toegang tot vastrentend krediet enorme aankopen van activa mogelijk maakt. Maar het is verschrikkelijk voor de middenklasse.

 

Deze hele slijmerige structuur is een frauduleuze illusie. Nepgeld. Nepnieuws. Nep BBP. Valse stimulans. Valse groei. Valse meningen. En valse statistieken. Maar alles wat het nepgeld wel doet is vervormen, misleiden en bedriegen. Zoals altijd, vals geld kan sommige mensen de ‘insiders’ rijker maken, door de ‘outsiders’ armer te maken.

 

Negentig procent van de financiële activa van elk land is in handen van 10% van de het volk. Wil je hen rijker maken? Geef gewoon meer vals geld aan Wall Street. En het totale effect veroorzaakt chaos, verwarring en afgunst.

 

Daarom is een van de technieken van moderne oorlogsvoering het vervalsen van de valuta van de vijand, met het doel haar economie kapot te maken. Hoewel het sommige mensen rijker heeft gemaakt, is geen geval in de geschiedenis bekend waar “stimulering” de meerderheid van de mensen rijker heeft gemaakt.

 

De meeste mensen vertrouwen op de economie voor hun inkomen en niet op de beurs. Een economie is een complex web van geven en nemen. Bevoordeel de spaarders en je straft de leners. Bevoordeel de exporteurs en je beperk de importeurs. Bevoordeel de rijken en je geeft de armen een schop in de rug. Als je probeert de hele economie te stimuleren, door geld uit helikopters te gooien, is het enige wat het doet de prijzen verhogen en voor iedereen ellende en chaos veroorzaken.

 

Eenmaal begonnen te leven op “drukpers” geld, werd de cabal ervan afhankelijk. Daarom is het nodig continue meer en meer te drukken om overeind te blijven. Er is geen enkel voorbeeld in de geschiedenis waar geld drukken een economie beter heeft gemaakt; geen enkel. Noch heeft het ooit mensen een cent rijker gemaakt. In plaats daarvan leidt het altijd tot armoede, chaos, inflatie, sociale onrust en corruptie.

 

De media propageren het drukken van geld als een “stimuleringsmaatregel”. Maar er is in de lange, trieste geschiedenis van door de staat geleide economieën geen enkel record dat daadwerkelijk verbetering meldt door drukken van geld.

 

“Vervormen” of “Perverteren” zou een beter woord zijn, omdat het onnatuurlijke en walgelijke neigingen suggereert. Er zijn veel dingen die kunnen stimuleren. Maar economieën zijn noch hol, noch afhankelijk. Het zijn complexe webben, ingewikkeld uitgebalanceerd en verbonden. Elk touwtje heeft twee uiteinden en vele verbindingen. Trek aan één uiteinde, en het hele web valt uit elkaar.

 

Stimuleer spaarders of leners door de rente te verhogen of te verlagen. Maar het kan niet allebei tegelijk. Want als je de spaarders stimuleert, stimuleer je de leners niet. Als je de leners stimuleert, stimuleer je de spaarders niet. Tot nu toe heeft niemand ooit bedacht hoe je beide tegelijk kunt stimuleren.

 

Economen zeggen, dat mensen zich geen zorgen behoeven te maken, omdat de geldhoeveelheid en consumenteninflatie onder controle is. Ze hebben het mis. De cijfers zijn verdacht, en de economen missen het punt. Ze kunnen afhankelijk van de gemaakte aannames, bijna elk inflatiegetal vinden dat ze willen.

 

En hoe zit het met de geldhoeveelheid? De aard van het geld is veranderd. Sinds 1971 is het belang van de geldhoeveelheid afgenomen. Goud en zilver werden uit de weg geruimd in 1968, toen er een einde kwam aan de eis, dat de Federal Reserve goudreserves moest aanhouden ter dekking van uitgegeven Federal Reserve biljetten, oftewel papiergeld. Goud werd definitief uit de weg geruimd in 1971, toen president Nixon een einde maakte aan de directe convertibiliteit. En, “krediet respectievelijk schuldgeld” ervoor in de plaats kwam.

 

In ouderwetse zin hebben mensen tegenwoordig niet veel “geld” meer. Ze hebben weinig spaargeld. En wat ze wel sparen is geen echt geld – het is een kortlopend schuldinstrument uitgegeven door hun centrale bank onderhevig aan inflatie, waarde vermindering.

 

Wanneer mensen een huis, een auto of zelfs een driegangendiner kopen, gebruiken ze geen contant geld. In plaats daarvan gebruiken ze krediet. Wat voor hen van belang is, is niet hoeveel geld ze hebben, maar hoeveel krediet ze ter beschikking hebben, en of ze de cashflow hebben om hun stijgende schuldlasten bij te houden. Hun koopkracht hangt af van het doorlopend aanbod van krediet.

 

Om een lang verhaal kort te maken; het geld van de Centrale Bank kan wel verstoren, maar niet verbeteren. En hoe meer men doet alsof men de economie stimuleert met gedrukt geld, hoe groter de puinhoop wordt die het maakt. Verstoringen, verminderen de efficiëntie, echte investeringen en rijkdom, vertragen de groei, zorgen ervoor dat mensen fouten maken, en geven hen juist het gevoel dat ze worden opgelicht. Meer verstoring, blaast zich uiteindelijk op tijdens de Dag van de Schuldafrekening. De wereld is een valse illusie. Het wordt steeds moeilijker alles bij elkaar te houden.

 

Gelijkstelling van vertrouwensgeld met schuldgeld is fraude

De meeste mensen weten niet wat geld echt is, en wat het niet is. Het wordt geaccepteerd als een gegeven, maar eigenlijk zou dat niet zo moeten zijn. Een van de belangrijkste fouten is, dat geld wordt gezien alsof het gelijk is aan schuld, wat natuurlijk niet kan. Schuld kan nimmer als geld worden gebruikt. Het hele mondiale monetaire systeem is echter gebaseerd op schuld, wat een contradictie op zich is!

 

Het financiële systeem stevent zeker af op een rampzalig onvermijdelijke mislukking. Er zal geen uitweg zijn, omdat schuld niet als geld kan worden gebruikt.

 

Alleen, door het geld, gecreëerd door gewone mensen die elkaar vertrouwen, levert vertrouwensgeld, door dit geld wettelijk gelijk te stellen met het geld gecreëerd door de centrale banken, dat schuldgeld is, krijgt schuldgeld het vertrouwen van het vertrouwensgeld.

 

Dat resulteert in inflatie, hetgeen op zich al regelrecht diefstal is. De toename van de geldhoeveelheid gaat veel verder dan het sociale vertrouwen. Het conflict tussen de twee soorten geld – vertrouwen versus schuldgeld – is duidelijk: want een euro kan maar één keer worden uitgegeven – in principe voor privétransacties tussen burgers, maar diezelfde euro wordt nogmaals beloofd om de staatsschuld af te lossen, via constructies waarin overheden verwikkeld zijn, echter zonder toestemming en medeweten van de burgers. Herlees deze paragraaf totdat je de fraude volledig begrijpt,

 

Om het analytisch eenvoudig te houden: de schepper van het geld moet worden terugbetaald – in dit geval de Centrale Bank – en wel met hetzelfde geld, dat uit het niets is gecreëerd.

 

Tussen de Centrale Bank en de misbruikte burgers, is een rookgordijn opgetrokken; t.w. door de eis van de overheid, dat haar burgers hun belastingen betalen in de valuta van de Centrale Bank.

 

Deze eis definieert precies de essentie van de fraude, gepleegd d.m.v. het schuldgeld.

 

Feitelijk is dit “misbruik van vertrouwen” ten opzichte van het volk, of duidelijk omschreven fraude. Iedereen weet dat schuld altijd moet worden afgelost,

dus blijft het volk collectief een schuld afbetalen waaraan het zich nooit heeft verbonden. Dit is bewust en schaamteloos de zwendel van de eigen overheid samen met het Centrale Bank geldsysteem!!!

 

Analyse van de uitverkoop van een natie door haar elite leert meer over gelanceerde oorlogen tegen drugs, armoede, terrorisme, virus, en last but not least, tegen eerlijk geld. Deze oorlogen kwamen ten goede aan het MIC – Militair Industrieel Complex – en verschoven macht, status en ongeveer 30 biljoen dollar, naar de elite in de afgelopen 30 jaar.

 

Geloof nimmer de cijfers van de overheid

Al meer dan een halve eeuw is de waarde van activa, de levensstandaard en de groei van het BBP niet gebaseerd op reële productiecijfers of reële inkomsten. Het krediet is gegroeid tot boven de productie die nodig was om het te ondersteunen. Sinds ongeveer het begin van de jaren tachtig is de schuld met meer dan 35 biljoen dollar meer gegroeid dan het overeenkomstige BBP. Vroeg of laat moet er iets gebeuren; de schuld kan niet eeuwig sneller stijgen dan de economische groei.

 

Maar als de grote doorbraak komt, zal het vertrouwen in dit schuldmodel van het geld, de beloften, de theorieën en de manier van zakendoen allemaal verdwijnen. Mensen zullen de schuldige niet precies kunnen aanwijzen. In plaats daarvan zullen ze zich alleen maar bedrogen voelen, en velen zullen het gevoel hebben dat ze ook moeten gaan bedriegen. Leningen, zakelijke verplichtingen, allerlei soorten papierwerk – worden allemaal onbetrouwbaar en frauduleus. Contracten, rekeningen, kwitanties zijn vaak gewoon verzonnen.

 

De centrale bank van de Federal Reserve heeft vijf grote aanvallen uitgevoerd. Er waren drie golven van renteverlagingen – 1989-1992, 2000-2003 en 2007-2008 – samen met een spervuur van 3,6 biljoen dollar zwaar geschut na de crisis van 2008-2009 en nog eens 3 biljoen dollar om de COVID catastrofe te bestrijden. Bijna elke cent hiervan ging naar de rijkste, oudste 10% van het land en liet 90% van de bevolking achter. Deze COVID Stillegging  was een poging de elite te beschermen ten koste van de werkende klasse. Het dwong een groot deel van de economie naar het internet, waardoor miljoenen face-to-face, hand-tot-mond werknemers achterbleven.

 

De grootste “groep achterblijvers” ligt nog in het verschiet? Volgens professor Lawrence Kotlikoff van de Universiteit van Boston, zijn gepensioneerden $210 biljoen aan pensioen- en medische uitkeringen beloofd, die onmogelijk betaald kunnen worden? De Centrale Banken geven al twee dollar uit voor elke dollar die overheden aan belastingen innen, terwijl miljoenen achterblijvers het vertrouwen in het “sociaal contract” beginnen te verliezen. Hoe lang kan de hebzuchtige elite dit volhoudt?

 

Elites zijn wanhopig om aan de macht te blijven

De wereld elites hebben hun machtsstatus en rijkdom opgebouwd, gedurende tientallen jaren. Ze hebben geprofiteerd van oorlogen tegen drugs, armoede, terrorisme, een virus en vooral tegen eerlijk geld, om de rest van de samenleving de prijs te laten betalen. Nu industrieën en banen zijn gedecimeerd als gevolg van de lockdowns en beperkingen door het coronavirus, zijn nog meer mensen achtergebleven, sommigen voorgoed. Wanhopig vasthouden aan wat ze hebben, verplicht ze alles te doen wat nodig is om de corruptie gaande te houden.

 

Toen de US-dollar als reservemunt in 1971 uit het goud werd gehaald, konden de centrale banken hun munt voortdurend debiteren (verschulden), terwijl de lonen in diezelfde munt geen gelijke tred meer hielden met de inflatie, d.w.z. het verlies aan koopkracht.

 

Elke redelijke studie van papiergeldsystemen versus goud gedekt monetaire systemen toont direct de superioriteit van goud aan. Waarom kiest dan bijna elke moderne overheid voor papier? Het antwoord is, omdat papiergeld de rijken en machtigen toestaat hun belangen in de economie te beschermen; de rentevoeten, prijzen, geldhoeveelheid en het krediet te manipuleren in hun eigen voordeel, en in dit proces de bevolking als slaaf behouden.

 

Het huidig monetaire systeem veroordeelt elk gemiddelde burger tot armoede en garandeert dat de rijken en machtigen rijker worden. Deze toenemende kloof voedt de problemen waarmee de wereld vandaag mee kampt.

 

Onthoud: als de meute wakker wordt is Satan en haar structuur definitief gebroken, en de wereld voor goed bevrijdt van haar 500.000 jaar lange onderdrukking!

 

 

Er staat jullie iets geweldigs te gebeuren

De uiteindelijke beslissing voor de verwijdering van de onderdrukkers van planeet Aarde zal worden genomen door Vader/Moeder God. Het zal spoedig zijn, maar er is geen vaste tijd vermeld. Vertrouw op het PLAN, we hebben al gewonnen, maar de menigte moet hun despoten zelf onder ogen zien om te geloven wie ze zijn!

Frequenties zullen worden verhoogd, om slapende DNA-strengen te reactiveren.

Onze buitenaardse broeders en zusters zullen met hun ruimteschepen op planeet Aarde landen om met ons deze eenmalige gelegenheid te vieren.