Waar Komen de Simpele Onwetende Schepsels Vandaan?

  

Respect en Liefde voor Anderen

Bewustzijn en Eenheid is een geestesgesteldheid, bij uitstek het wapen voor de bevrijding uit onze eeuwenlang slavernij en onderdrukking. Ieder mens heeft recht op vrijheid, te gaan en staan waar men wil. Er zijn geen wetten of regels; alleen respect en liefde voor anderen en de natuur, is de basisregel voor iedereen. In de opkomende vijf dimensionale wereld, is tijd eeuwigheid, zonder haast, tijdsdruk, of limiet.

 

Wie we werkelijk zijn, is voor ons verborgen gehouden. Onze spirituele natuur is onze enig ware vorm. Daarom spenderen Deep State machten zoveel tijd en geld om mensen alles te laten vergeten. Ze gebruiken subtiele technieken om ons gevangen te houden. Dat is waar de echte magie ligt. Als je dit niet vooraf kunt zien, ben je verslagen. Het is allemaal een illusie. Spoedig zullen mensen hun ware oorsprong ontdekken, wie en wat ze werkelijk zijn en wat daadwerkelijk nu gaande is.

 

Het is ook reden waarom slechts eenderde van de wereldbevolking slaagt voor het 5D eindexamen. Twee derde moet de leerschool opnieuw volgen op een andere 3D planeet, omdat planeet Aarde haar ascensie naar 5D is begonnen en binnen enkele jaren zal hebben voltooid.

 

De definitieve doorbraak naar totale bevrijding van planeet Aarde komt wanneer de meute wakker wordt en ziet wie en wat de Deep State cabal zijn en waar ze zich hebben verschanst. De meute moet haar vijand in de ogen kunnen kijken om zich te overtuigen wie het zijn!

 

Als, mensen massaal in opstand komen hebben ze begrepen dat ze jarenlang zijn voorgelogen door hun autoriteiten over o.a. Covid vaccinaties, die niet veilig en effectief zijn, zoals ze moesten geloven. Gezonde mensen vallen na hun vaccinatie dood neer. Deze volkerenmoord wordt de oorzaak van totale vernietiging van Big Pharma en het medisch kartel.

 

Aan de ene kant staan de Duistere Machten die al vijfhonderdduizend jaar bijna onbeperkt vrij spel hebben gehad op het oppervlak van planeet Aarde, terwijl aan de andere kant de Licht Krachten zijn gekomen, t.w. de Sterrenzaden, geleid door de Galactische Federatie met de steun van wakkere patriotten op Aarde die reeds op alle fronten grote vooruitgang hebben geboekt met de verwijdering van talloze negatieve krachten.

 

Het ware motief van de Deep State heersers is duisterder en kwaadaardiger dan de meeste mensen zich kunnen voorstellen, omdat het “buitenaards” is ontstaan en letterlijk, op verrassende wijze getransformeerd is in de Archon Bloedlijn Agenda 2030, om onze wereld te regeren namens de “buitenaardse” Anunnaki, Gray en Draco control machten.

 

De Archon Bloedlijn families zijn intensief betrokken bij de schepping van een geheel nieuw en meer losgekoppeld menselijk wezen, dat volledig gevangen zit in de Matrix van de derde dimensie. Het zijn onbruikbaar gemaakte wezens, op een niveau ver beneden het huidig niveau. Beter controleerbaar door middel van computers, lege hulzen zonder inhoud en vrije wil, die doen wat de cabal van ze verlangt.

 

Deze hypnotische magie, is ondersteund door manipulatief liegen. Verzonnen illusie van een Schepper God, waarover niemand enige oriëntatie heeft in termen van realiteit of waarheid. De werkelijkheid is echter, dat de mensheid voor altijd is misleid en weggestuurd is uit haar paradijselijke staat. Ze willen niet dat ze zich dat realiseren. Want anders is dat het begin van de grote ontwaking van de mensheid.

 

Onze buitenaardse correspondent Vital Frosi, geeft hieronder de laatst ontvangen informatie over dit onderwerp…

WAAR KOMEN DE SIMPELE EN ONWETENDE GEESTEN VANDAAN?

 

Geliefden!

Toen Kardec het Spiritisme codificeerde, bracht hij troost voor de geïncarneerde zielen, aangezien de mens begon te begrijpen dat het leven wordt voortgezet, zelfs na de dood van het fysieke lichaam. Op een bepaalde manier ontving de mensheid een deel van het Licht in hun bewustzijn, aangezien het inzicht dat de dood niet bestaat voor de ziel in feite een grote verovering was in termen van kennis voor elk persoon hier op Aarde geïncarneerd.

 

Toch bleef de spiritistische leer van Kardec beperkt tot het wiel der reïncarnaties. Allen die geïnteresseerd waren in het bestuderen ervan, interpreteerden dat elk mens een Eenvoudige en Onwetende Geest is op zoek naar verbetering en evolutie.

 

In zekere zin is dit juist, als troost voor hen die deze evolutie nastreven. Als alle lessen van deze zielenschool zijn geleerd, komt een einde aan de cyclus van reïncarnaties.

 

Maar er is altijd een twijfel gebleven: waar begint het en waar einde het?

Het duurde bijna twee eeuwen voordat tenminste het menselijk bewustzijn begon te begrijpen wat verder gaat dan het Karde-isme. Wanneer we beetje bij beetje het begrip hebben van wat meer dan die leer, ontstaat een oneindig scala aan informatie, die steeds meer informatie geeft over wie we werkelijk zijn.

 

Eerst ontdekken we dat we geen Geest zijn, maar een gefragmenteerde ziel van de Geest. Wij zijn een Monade, dat wil zeggen een onbeperkt bewustzijn, geschapen in de Goddelijke Bron, als een goddelijke schijn-atoom.

 

Dit is de Geest der waarheid, ons superieure zelf. Gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van de Schepper, want Hijzelf is het Bewustzijn, de Bron zelf, dat wat men GOD kan noemen.

 

Wie is God? De-EUS, dat wil zeggen de som van alle EUS, die in feite alles is wat bestaat in de oneindige Kosmos. Hij is de boom die alle zaden schiep. We zijn allemaal die zaden. En om zich te verspreiden, te bevolken en werelden te scheppen, verdeelde elk Atoomzaad zich in 12 Superzielen, en vervolgens in nog eens 12 Superzielen. Dan verdeelde elke Superziel zich in Zielen, en deze op hun beurt in Fractalen, om de lagere werelden te kunnen bereiken.

 

Daarom is iedereen die als mens op aarde geïncarneerd is, een Ziel-fractal, dat wil zeggen een klein deel van elk monadisch bewustzijn. Hier is al eerder geschreven hoe de Monaden zijn. De fractal is dus het kleinste deel van een bewustzijn dat nog kan terugkeren naar zijn hogere versie, zonder de monadische verbinding volledig te verliezen. Zelfs onderworpen aan de sluier van vergetelheid, zal het opstijgen met alle ervaringen hier op deze Planeet opgedaan.

 

Er is gezegd dat in een wereld van dualiteit, van verzoeningen en beproevingen, het hoogste is wat een bewustzijn kan ervaren. Vandaag beginnen we te begrijpen dat dit het punt is waar de rede nog steeds het bewustzijn vergezelt, zelfs wanneer het bedekt is door sluiers, maar het is nog steeds niet het verste punt van de Bron, waar delen van het bewustzijn naartoe mogen gaan om te creëren, te leren en te evolueren.

 

We hebben hier ook al eerder gezegd dat deze ervaringen aan het eind van het leren geïntegreerd zijn in onze hogere zielsversies. En dit wordt voortgezet totdat het ons dominant zelf bereikt, dat in feite de geïndividualiseerde Geest is.

 

Als die ervaringen er eenmaal zijn, zijn ze ook geïntegreerd in het alles, aangezien elke Geest deel uitmaakt van het groter Bewustzijn, uniek als Bron, dat wil zeggen de Schepper zelf: God. (DE EUS).

 

Daarom zijn de op aarde geïncarneerde zielen, ook al zijn ze beperkt, bewustzijns die een reden hebben. Zij zijn zich bewust van hun daden en kunnen uit vrije wil beslissen over elk te nemen besluit. Het zijn deze beslissingen die hun evolutie bevorderen of vertragen, en ook de tijd die zij hier moeten blijven om hun leerdoel te voltooien.

 

Door dit besef en de reden kunnen we zulke zielen niet classificeren als Eenvoudig en Onwetend zoals we tot nu toe geloofden.

 

Zeker, andere kanaliseerders hebben al informatie van Boven ontvangen over het hier besproken onderwerp. Ik werd echter geleid om het onderwerp vandaag te plaatsen, om het aan diegenen te brengen die deze informatie nog steeds niet hebben.

 

Het punt is dat de op Aarde geïncarneerde zielen reeds kwamen als Fractals van hogere versies, daarom kunnen zij niet eenvoudig of onwetend zijn. Ze zijn alleen onderworpen aan de sluier van vergetelheid.

 

God schept de werelden niet zoals wij vroeger geloofden. Het zijn zaden die ze creëren. Denk aan de zin: “Ga heen en vermenigvuldig u; schep en bevolk de werelden. Dus waar een klein Fractal van elk Hoger Bewustzijn ook is, het zal Licht brengen naar elke plaats.

 

Het is Licht dat schept, zelfs in haar kleinste deeltje. En als God Licht is, is de Bron Licht; jij bent Licht. Je bent en zult altijd deel uitmaken van het Goddelijke Zaadatoom.

 

Dus als elk op Aarde geïncarneerde ziel deel van dat Licht is, kan het niet eenvoudig en onwetend zijn, zoals wij begrepen hebben. Vandaag kreeg ik een ander deel van onze eigen Monade, waarvan ik het bestaan niet eens vermoedde. Het zijn onze nog minderwaardige versies, die niet eens als fractals kunnen worden beschouwd, omdat het zo’n klein deel van het bewustzijn is, dat niet eens een rede bezit.

 

Dit deel van ons is gematerialiseerd in de vorm en in de toestand van lagere koninkrijken, dan het menselijk koninkrijk namelijk de minerale, plantaardige en dierlijke koninkrijken.

 

We wisten al dat dergelijke koninkrijken ook ‘bewustzijns’ waren, zelfs in haar primitieve vorm en in de evolutie, maar we hadden niet de informatie dat het delen zijn van elke Monade waartoe wij ook behoren.

 

Ook al zijn ze het bewustzijn zonder reden, elk dier, elk plantaardig en elk mineraal deeltje is een versie van ons die het leven in die omstandigheden ging ervaren. Elk bewustzijn van deze koninkrijken evolueert op een dag van het minerale naar het plantaardige; van het plantaardige naar het dierlijke; en dan van het dierlijke naar het humane. Wanneer het de humane vorm bereikt, verwerft het de toestand van ziel, waarbij het verstand aan het bewustzijn wordt toegevoegd, en het is in dit stadium dat het overgaat naar de toestand die “Eenvoudige en Onwetende Geest” wordt genoemd, omdat dit proces het omgekeerde is van de geïncarneerde ziel die rechtstreeks uit een hogere Dimensie is neergedaald.

 

Deze ziel die uit de lagere rijken komt, brengt de ervaring die geen ziel van bovenaf kan brengen naar het Hoger Zelf. Eenmaal naar de Bron gebracht, kunnen allen weten en begrijpen hoe die ervaring is, want wij zijn allen Eén in die Bron.

 

Als we Genesis bestuderen, hebben we veel informatie over de evolutie van de werelden, maar er ontbreekt altijd enige aanvulling, die volgens mij alleen kan komen als we het vermogen hebben om dergelijke complexiteiten te begrijpen.

 

Ons huidig bewustzijn wordt snel meer georganiseerd, en dat maakt het gemakkelijker om te begrijpen wat komen gaat.

 

Een van de redenen waarom vele zielen uit Hogere Dimensies komen om het leven in een Derde Dimensie Wereld te ervaren is zonder twijfel om steun te brengen aan deze zich ontwikkelende zielen, ook wel Eenvoudige en Onwetende Geesten genoemd.

 

Dit zijn tijden van glorie die we nu beleven! Elke dag die voorbijgaat, komt er meer informatie binnen. Zo zullen we snel de montage van de grote puzzel, dat is dit ongelooflijk werk van de Schepper, voltooien.

 

Ieder van ons is een stuk van deze puzzel. Lof aan alle momenten, want de openbaringen zijn reeds zichtbaar aan de horizon.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting.

Namaste!

 

Wij Pleiadians nodigen u uit op ons schip. We verwachten u