Vanaf 2023 alleen liefde, licht en vrijheid

 

Wie we zijn en waar we vandaan komen

De bewustzijnsval

De Nieuw Age Beweging

Onze afkomst tot in de oudheid

De ware profeten van deze wereld

  

Wie we zijn en waar we vandaan komen

Verschillende episoden over de menselijke geschiedenis op aarde zijn ontstaan ​​door opeenvolging van buitenaardse en extra-buitenaardse kolonies die hun territoriale en culturele invloed uitoefenden op planeet Aarde.

In historische archieven liggen veel antwoorden op vragen die vaak worden gesteld ‘wie we zijn’, ‘waar we vandaan komen’ en ‘hoe we zijn geëvolueerd’ om de wezens te worden die we nu zijn.

 

Miljoenen jaren geleden werkte de Galactische Federatie nauw samen met de Hoge Siriusraad om te dienen als een Guardian-ras dat hielp om het voortplantings- en evolutieproces op planeet Aarde in de laagste densiteit te houden, dat tegenwoordig het eerste Harmonisch Universum op de driedimensionale tijdlijn wordt genoemd.

 

De oorsprong van het leven gaat veel verder terug in de tijd, dan algemeen bekend is – en nog steeds minder bekend is als episoden van de menselijke geschiedenis. De heldendaden beginnen buiten de grenzen van deze planeet en vinden hun oorsprong in sterrenrijken, galactische federaties, en Buitenaardse Beschavingen van Atlantis, Lemuria, Mu en nog enkele anderen die nu pas ontdekt worden.

 

Decennialang, verkondigden wetenschappers wilde theorieën over het legendarisch verloren gegane continent Lemuria in de Indische Oceaan. Totdat,   in 2013, wetenschappers daadwerkelijk bewijzen vonden. Geologen ontdekten bewijzen van een verloren continent precies daar waar Lemuria zou hebben bestaan en de oude theorieën begonnen weer op te duiken.

 

Het systeem waarin wij nu leven is corrupt en gevaarlijk disfunctioneel. Waarom zegt niemand dat? – Centrale bankiers verwierpen in 1971 de goudstandaard om dat door het huidig kredietgeld te vervangen; zij zijn de grondleggers van de kredietbubbels van nu. Gedurende de laatste twaalf jaar, zijn centrale bankiers zelfs actief en agressief geworden in de verdediging van het verleden, waardoor de toekomst geen kans kreeg. Want, hun gemakkelijk geld heeft het hele economisch systeem gecorrumpeerd. Een echt herstel in de economie kan nu niet meer plaatsvinden.

 

Veranderingen in de belastinggrondslag, traceert alle transacties in de economie. Met name de illegale activiteiten in de ondergrondse economie. De bevolking wordt gedwongen hun spaargeld om te zetten in consumptie en/of investeringen, waardoor een impuls aan het BBP en de werkgelegenheid zou worden verkregen! Hetwelk, inmiddels is mislukt mede vanwege de fake Covid pandemie.

 

De bewustzijnsval

Op deze wijze wordt de wereld stapje voor stapje meer een politiestaat, ze doden nu mensen om ze ‘veilig’ te houden, maar in wezen is niemand veilig, in ieder geval niet in een nood- of stresssituatie waar men zou verwachten dat de politie je te hulp komt.

 

Het is de hoogste tijd, iedereen te adviseren over het nemen van een aantal belangrijke stappen om zichzelf en hun gezin door deze chaotische periode heen te loodsen. De eerste stap is lering. Bestudeer Agenda 2030, om zelf te zien hoe ver we in deze humane crisis zijn gevorderd met de realisatie van agenda 2030 maatregelen, die waarneembaar hun doel in elk aspect ondersteunt, opdat je precies weet wat nog te verwachten is. Er zijn vele nuances in deze situatie welke grote impact kunnen veroorzaken.

 

De meeste mensen bevinden zich nog steeds in de huidig derde “dimensionale werkelijkheid”, welke niet echt is. Feitelijk betekent dit dat de huidige realiteit een bewustzijnsval is. Wie en wat we werkelijk zijn is voor ons verborgen gehouden. Onze spirituele natuur is onze enig ware vorm. En dat is vooral de kracht van de geheime genootschappen om ons alles te doen vergeten en daardoor ons gevangen te houden.

 

Als mensen het verleden niet kennen, zijn ze gevangen, ze zien alleen de illusie die niet bestaat. Dat niets te maken heeft met de werkelijkheid of waarheid van nu, het is een gemanipuleerde leugenachtige ingeving, een onwaar bedrieglijke illusie. Zodra je je bewust bent van dit feit, is je Grote Ontwaking begonnen.

 

De Nieuw Age Beweging

Strategisch Allianties onder de populaire misleidende naam Galactische Federatie, maakten contact met geselecteerde leden van de cabal, de regeringen en Illuminati bloedlijnen, en begonnen met de infiltratie in geheime genootschappen; bekend als Vrijmetselaars, Tempeliers, en andere spirituele gemeenschappen. De propaganda van de Galactische Federatie, als een pro-menselijke ET-groep, wordt gebruikt om de spirituele ontwaking van de mens te ontsporen, om ze te leiden in de ‘nieuwe-tijd- beweging’ van Mind Control gebaseerde geloofssystemen die hen voorbereid voor onderdrukking.

 

Deze ‘new age beweging’ omvat het kanaliseren van een verscheidenheid aan vermeende Opgestegen Meesters, maar wordt voornamelijk gedomineerd door Luciferianen, een groepering die gebruik maakt van haar associatie met de Galactische Federatie.

 

Deze groepen waren verantwoordelijk voor het gebruik van scalaire wapens in het planetaire veld van Stonehenge 11e Stargate na overleg met de Nibirianen om het collectief geheugen van de mensheid uit te wissen en elk historisch spoor te elimineren uit onze gemeenschappelijk en geregistreerde geschiedenis die haar oorsprong vindt in civilisaties van Atlantis.

 

Het Luciferiaans Verbond was de aanstichter van de tragische gebeurtenissen die leidden tot de Catastrofe van Atlantis. Deze tragedie stuurde de bewoners van de aarde terug in de stenentijdperk eeuwen van weleer.

 

Als voortzetting organiseerden de Anunnaki een grote strijdgroep tegen Atlantis met het plan het beschermend krachtveld rond planeet Aarde te laten exploderen om zodoende de controle over de Sterrenpoort van Gizeh te verkrijgen en hun doel voor planetaire confiscatie te verwezenlijken. Zij vroegen hiervoor de steun van sympathisanten in de Galactische Federatie. Omdat, velen van hen van oorsprong Anunnaki afstammelingen zijn, die vonden dat ze ten onrechte waren gediscrimineerd.

 

Onze afkomst tot in de oudheid

Een klokkenluider, generatie-lid van een heersende bloedlijnfamilie, verkondigde onder zijn pseudoniem ‘Verborgen Hand’ dat “Onze afkomst tot in de oudheid kan worden herleid”.

Hij vervolgde; Vanaf de allereerste aantekening in de geschiedenis en daarna, heeft onze familie het spel op de een of andere manier vanachter de schermen geleid. Onze oorsprong is ontstaan ​​nog vóór de opkomst en ondergang van Atlantis.

 

We zijn geboren om te leiden. We zijn onderdeel van het huidig paradigma. Er zijn 13 basis- of originele kernbloedlijnen. En vervolgt: “We zijn zeker geen Reptielen.” Er is; “Niets op afstand reptielachtig binnen de ware macht van onze Bloedlijnen.”

 

Verborgen Hand verklaart dat de huidige staat van de mensheid op onze gepolariseerde planeet  ‘Gecontroleerde Gedachte’ is, oftewel bestaat uit gericht creatieve energie. Je krijgt precies wat je erin stopt. Waarom denk je dat de media zo belangrijk zijn voor ons?

 

Je hebt (als samenleving), in je gehypnotiseerde comateuze toestand je ‘vrije wil‘ weggegeven aan de staat, om de situatie  te verkrijgen waarin de planeet zich nu bevindt. Verzadig lichaam en geest met ongezonde gerechten en info, die door de televisie worden geserveerd, zorg dat ze eraan verslaafd raken, o.a. door presentaties  met geweld, materialisme, pornografie, hebzucht, haat, egoïsme, doorlopend slecht nieuws, angst en terreur.

 

Wees ervan verzekerd dat dit geen verzinsel of desinformatie is. Kijk om je heen om vast te stellen dat 80% van de bevolking verslaafde tv-kijkers zijn.

 

De ware profeten van deze wereld

De ware profeten van deze wereld zijn o.a. Jezus en Boeddha zij ontdekten de waarheid en doorbraken de illusie die bekend staat als bewustzijnsval. Ze probeerden een eenvoudige boodschap te brengen met de uitleg hoe alle 13 Chakra-energiepunten van ons lichaam konden worden ontsloten door regelmatig positieve gezonde leefpatronen, van zuivere gedachten en zuiver voedsel in combinatie met meditatie en gebed toe te passen, hetwelk uiteindelijk leidt tot volledige zelfbeheersing. Achteraf werd deze boodschap ernstig vervormd door toevoeging van eindeloze rotzooi en onzin.

 

Het lichtlichaam is ons etherisch corpus in haar geperfectioneerde, superbewuste staat, dat interdimensionale communicatie en teleportatie mogelijk maakt naar andere dimensionale werkelijkheden en ruimten in tijd.

 

Opzettelijk is het grootste deel van de mensheid niet in staat de hogere hartslag te stimuleren om de 4e DNA-streng te verbinden tijdens de adolescentie tot aan volwassenheid. Gedurende lange tijd hebben chemicaliën de DNA-patronen vervormd en Miasmatisch (giftige lucht) verbindingen gelegd die verband houden met de verspreiding van ziekten, en ook met kernproblemen op emotioneel gebied en lichamelijke onevenwichtigheden, welke onnatuurlijk zijn.

 

Als menselijke wezens hun hartslag niet kunnen stimuleren en geen toegang hebben tot de 4e streng van het DNA, zijn zij niet in staat hun Ziel-identiteit te activeren. Als gevolg daarvan weten zij niet waarom zij op aarde zijn geïncarneerd, wat hun hogere doel is, en kunnen zij zich niet verbinden met of luisteren naar hun Hogere Zelf, omdat zij hun Hogere Zintuiglijke Waarnemingsvermogens niet hebben geactiveerd.

 

In feite, heeft dit te maken met het trauma dat onze Vleugels zijn afgesneden van ons Lichtlichaam, dat verband houdt met de Vloek van Jahweh, en deel uitmaakt van de negatieve groepering die reeds bekend is als de Archon-families.

 

De opkomende Grote Ontwaking wordt de volledige realisatie van bewustwording, en van dit alles, om te ontdekken wie we werkelijk zijn. Alle oorlogen door de eeuwen heen zijn negatief geïnitieerde oorlogen; gemotiveerd vanuit hebzucht, macht en jaloezie.

Om rijkdom, macht en controle over anderen te verkrijgen middels chemtrails, voedsel en medicijnen.

 

Mensen hebben geen oorlogen nodig, alle volkeren kunnen in harmonie samenleven, zodra alle negatieve krachten zijn omgezet in positieve energieën.