Persoonlijk Ascensie-Examen

Achter de Horizon

Unconditionele Liefde, Harmonie en Respect

 

De Echte Waarheid Wordt Verteld

Berichten over wat binnenkort gaat gebeuren worden het grootste nieuwsverhaal allertijden, de geschiedenis van de mensheid op planeet Aarde zal anders zijn als tot nu toe bekend is.

 

De Global Maffia met hun crimineel bedrog van schuldgeld-bankieren, inside jobs, massamoorden, massasurveillance, terreuraanslagen, het neerhalen van passagiersvliegtuigen, religieuze bedriegerij, zijn slechts enkele aspecten. Centennia van élite-geleide misinformatie wordt geopenbaard.

 

Onderdrukte technologieën zoals Vrije energie; Frequentie genezing; en vele andere jarenlang verzwegen leven verbeterende technologieën komen beschikbaar, zodra de medische maffia voor goed is verwijderd.

 

Het grootste deel aan veranderingen zal gelijktijdig vanuit meerdere bronnen worden onthuld, desalniettemin zal het een lawine van onverwachte nieuwsschokken veroorzaken. En dat is het begin van ons nieuw tijdperk in de menselijke geschiedenis, waarvan we getuigen zullen zijn; het is de eerste grote verandering op onze planeet sinds Atlantis meer dan tienduizenden jaren geleden verdween.

 

Mensen, binnen en buiten regeringen, zullen binnenkort zonder angst de waarheid kunnen spreken, meer dan ooit tevoren. Hun woorden zullen worden gehoord, bewaard en vermenigvuldigd buiten het bereik van censuur dat wordt afgeschaft. Veel zal onbelemmerd worden, en de wereld zal in het licht van de werkelijkheid worden gezien, om te ontdekken hoe we misleid zijn. De mensheid in aantal is groter dan de politiek, en zal definitief overwinnen.

 

Vele historische feiten zullen onder de loep worden genomen om de echte waarheid te verstrekken. Zoals bv. hoe tsunami’s, vreemde weersomstandigheden en aardbevingen in Japan, Centraal Amerika en Haïti opzettelijk zijn veroorzaakt door geheime regeringsinstanties. Hoe met, hun overal en langdurig HAARP-gemanipuleerde technologieën hogere temperaturen gedurende langere perioden zijn waargenomen, om mensen met een zwak immuunsysteem met opzet te laten sterven als onderdeel van hun Agenda 2030.

 

Ook zal het lot bekend worden van wereldwijd miljoenen vermiste kinderen. Hoe en waarom opzettelijk ziektes zoals Kanker, Ebola, AIDS, SARS, MERS, H5N1, Zika, en Morgellons zijn gecreëerd.

 

Beëindiging van de “global warming hoax” of “klimaat verandering charades” ten behoeve van opzettelijk milieuvernietiging, armoede, oorlog, eliminatie van ziektes, en herstel van planeet Aarde om gezond te kunnen leven.

 

Openbaringen iz. opzettelijk bio-terrorisme d.m.v. voedselvergiftiging, GMO, chemtrails, enz. door overheidsinstanties met als doel de wereldbevolking te verminderen.

 

Opkomst van ‘crowd-sourced’ Nieuwsmedia. Versneld uitlekken van getuigenissen en klokkenluiders verhalen. Geavanceerde effectieve High Tech middelen, zullen wetenschap, financieren, veiligheid en cultuurontwikkeling stimuleren.

 

Belangrijke onthullingen worden verwacht over professionele corruptie in Westerse gezondheidszorgsystemen. Farmaceutische geneeskunde wordt aangetoond een manipulatief instrument te zijn, ontworpen door corporate controllers om mensen ziek te maken in plaats van te genezen.

 

Mensen worden bewust vergiftigd, met gesofisticeerde vergiften verhuld als dure behandeling, medicijn of vaccin. Het voorschrijven van medicijnen evenals ingrijpende operaties, die nog duurdere medicijnen noodzakelijk maken worden overbodig. Als het geld wordt gevolgd is het duidelijk waarom alternatieve geneeswijzen en kruidenremedies werden onderdrukt of verboden omdat ze echt genezen en goedkoper zijn.

 

Meer informatie over de Ritalin Samenzwering en Statine Scam (honing in de gif bloem) om de productie van cholesterol effectief af te remmen, terwijl cholesterol juist goed is voor het lichaam. En bovendien, cholesterol niet de oorzaak is van hartziekten; is dus feitelijk geen gezondheidsprobleem.

 

De 188 landen tellende BRICS alliantie, geleid door China, Rusland, Brazilië, India en Zuid-Afrika, zal centraal komen te staan in het faciliteren van waarheidsgetrouwe nieuwsstromen, noodzakelijk voor de introductie van het nieuwe asset-gesteund QFS geldsysteem.

 

Lees en bestudeer deze uitgave grondig, want het is je laatste voorbereiding op je persoonlijk ascensie-examen, naar het hogere bewustzijnsniveau dat de Vijfde Dimensie wordt genoemd.

 

 

Hieronder geeft Vital Frosi aanvullend belangrijke informatie over het verloop van de reeds begonnen nieuwe Tijdcyclus.

 

 

ACHTER DE HORIZON

 

Geliefden!

De afwerking van een werk is altijd het gevoeligste deel en het deel dat de meeste aandacht vereist. De hele structuur kan, ondanks zijn grote weerstand, ruw, onregelmatig en zelfs een beetje vormeloos zijn; de afwerking maakt de lijnen echter harmonieuzer en geeft het de schoonheid die ervan wordt verwacht.

 

Planeet Aarde en haar mensheid is een van de mooiste werken van het heelal. Resultaat van de intentie van de Schepper, alles volgt het Goddelijke Plan, ook al begrijpt ons beperkte bewustzijn op sommige momenten het werk dat gedaan wordt niet.

 

Het grote werk dat de planeet Aarde vertegenwoordigt is in de laatste fase van voltooiing.

 

Dit rechtvaardigt het einde van de cyclus van verzoening en beproevingen en het begin van een nieuwe tijd, die de wereld van de wedergeboorte wordt genoemd. In feite zijn we in het donkerste uur van de nacht, net voor de dageraad. Of zoals de Bijbelse boodschap zegt: “En wanneer alle dingen ten einde schijnen te zijn, zal het niet ten einde zijn; het zal het begin zijn van een Nieuwe Tijd; van een Nieuwe Aarde”.

 

Velen verwachten een Redder van buitenaf. Hoewel de Aarde alle hulp heeft van de meer geëvolueerde werelden en hun menswetenschappen, is het belangrijkste deel aan ieder zelf, want als wij in een school voor zielen zitten, is het de leerling die moet laten zien dat hij klaar is om op te stijgen naar een hoger niveau.

 

De mens is een kosmisch bewustzijn, dat in deze school dualiteit ervaart. Door de sluiers van vergetelheid herinnert hij zich zijn vorige incarnaties niet, noch wie hij werkelijk is, noch zijn zielsplan voor dit huidige bestaan. Maar je moet begrijpen dat niemand los staat van zijn vorige levens.

 

Als je je nu, op dit moment, al je honderden vorige incarnaties zou kunnen herinneren, zou je precies weten waarom je bepaalde situaties doormaakt. Alles is een voortzetting, zelfs met de pauze die “tussenlevens” wordt genoemd, wat de fase is waarin de ziel zich bevrijdt van het fysieke lichaam en naar de Astrale Aarde gaat, waar zij een evaluatie van haar leerproces en een nieuw incarnatieplan kan maken.

 

Wanneer de ziel reïncarneert, onderwerpt deze zich opnieuw aan de sluier van vergetelheid, zoals het de regel is van deze school van zielen. Alles wat in je dagelijks leven gebeurt, is in overeenstemming met je zielenplan. Er bestaat niet zoiets als toeval, geluk of pech. Er is altijd een oorzaak, en die is nauw verbonden met ieders verleden.

 

Als je je nu je vorige levens zou kunnen herinneren, zou je zien hoe alles in elkaar steekt. Een actie uit het verleden creëerde een reactie nu. Een fout daar, bepaald een kans nu om het te corrigeren. Een ervaring die voorheen niet werd begrepen, kan opnieuw worden ervaren in deze huidige incarnatie. Als dat niet zo was, zou er geen evolutie zijn van de op aarde geïncarneerde zielen.

 

De regels van de Goddelijke Gerechtigheid zijn gewoon eerlijk. Anderzijds neemt de Rechtvaardigheid van de Mensen niet altijd ethische en morele principes in acht. De methoden zijn vaak gebaseerd op de interpretatie van degene die oordeelt, en zo kan het iemand bevoordelen of schaden. Anderzijds is de Goddelijke Gerechtigheid altijd trouw aan de Universele beginselen, dat wil zeggen dat zij niet bevoordeelt of schaadt, omdat zij altijd gebaseerd is op de natuurlijke Wet van Oorzaak en Gevolg.

 

Het menselijk geweten wordt nu op de proef gesteld, in deze tijd van planetaire overgang. Dit zijn de laatste tests om degenen die klaar zijn om op te stijgen te beoordelen, en degenen die nog meer lessen en leren nodig hebben in een school van verzoeningen en beproevingen. Daarom kunnen we hier zeggen dat de tijd gekomen is om het kaf van het koren te scheiden.

 

De tijd van de Openbaring is ook gekomen, die niets anders is dan de openbaring van wat verborgen was. Verborgen door de sluiers van vergetelheid, maar die nu zonder maskers onthuld zullen worden. Alle mensen op aarde zullen een tijd beleven van grote openbaringen en ook van verrassingen, zowel aangename als onaangename.

 

Als we ons vorige levens konden herinneren, zou het gemakkelijker te begrijpen zijn waarom er mensen zijn die grote beproevingen doormaken. Mensen die zich inzetten voor het goede en die lijden onder bepaalde onrechtvaardigheden, als we het bekijken vanuit menselijk oogpunt en de huidige realiteit.

 

Maar als alles de wetten van oorzaak en gevolg volgt, als het mogelijk zou zijn om naar het verleden van ieder van hen te kijken, zouden we zien dat alles in feite altijd een voortzetting is. Zelfs met de disincarnatie van de ziel wordt de reeks lessen in haar opeenvolgende incarnaties niet onderbroken.

 

Ook als we naar vandaag kijken, zien we dat er nog veel mensen zijn die het kwaad beoefenen. Onmenselijke en gruwelijke daden overal op de planeet. Dus, volgens de wetten van oorzaak en gevolg, wat zou eerlijk zijn tegenover deze delinquenten in een volgende incarnatie? Uiteraard is de Goddelijke Gerechtigheid gebaseerd op de volgende gelijkenis: “Aan ieder naar zijn daden”. Hier is al gezegd dat er in de universele wetten geen slachtoffer of beul is; er is altijd de toepassing van de wet van actie en reactie.

 

We oogsten wat we zaaien. Zoals Jezus Christus zei:

 

“Zaaien is gratis, maar de oogst is verplicht”.

 

Ook zal niemand ervoor terugdeinzen om van zijn eigen gekweekte vruchten te oogsten. Een andere Bijbelse zin:

 

“Doe anderen niet aan wat je niet wilt dat zij jou aandoen, want daarmee doe je het jezelf aan.”

 

Dit laat ook weer zien dat niemand slachtoffer of beul is. Het is veeleer altijd het product van zichzelf.

 

De beproevingen van het einde van deze planetaire cyclus zijn zichtbaarder dan ooit. We moeten ons geloof en vertrouwen in het Goddelijke Plan voor de mensheid versterken. Het donkerste uur van de nacht zal ook voorbijgaan en achter de horizon zal een nieuwe dag aanbreken.

 

Niemand zal doormaken wat niet hoeft. Niemand zal dis-incarneren voor de tijd die in zijn eigen incarnatieplan is vastgelegd. Niemand zal betalen voor de keuzes van anderen. Maar er is altijd een leerproces en een reden voor elke situatie.

 

Dit zijn de laatste lessen voor de eindtoets. We worden getest om te zien wie er klaar en in staat is om naar een hoger niveau te gaan binnen deze school, die nu ook een niveau hoger gaat.

 

We kunnen nog niet weten welke lessen nodig zijn om de veilige weg naar de Nieuwe Aarde te vinden. Maar door altijd te handelen met de intentie van het algemeen welzijn, binnen een driepoot die hier al zo vaak is geplaatst,

 

UNCONDITIONELE LIEFDE, HARMONIE EN RESPECT

 

zullen we zeker in staat zijn.

 

Achter de horizon ligt een schat. Die is van jou. Je moet het gewoon gaan halen. Het enige obstakel is een poort die geopend moet worden. De sleutel die het kan openen is je bewustzijn. Het wachtwoord is de frequentie van dit bewustzijn. En de frequentie is gebaseerd op het in de vorige paragraaf genoemde standaard.

 

Je bent van niemand afhankelijk om het te bereiken, en dat is het belangrijkste.

 

Wanneer je dit alles begrijpt, kan niets en niemand je tegenhouden om op te stijgen, naar een hoger niveau van bewustzijn, dat wil zeggen naar een Nieuwe Tijd. Een nieuwe realiteit, een nieuwe tijdlijn en een nieuwe toekomst is heel dichtbij! Het is voorbij de Horizonlijn!

 

Raak niet gehecht aan wat binnenkort ophoudt te bestaan. En onthoud: je bent een bewustzijn; niet een lichaam zoals het lijkt.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

 

Schokkend! We willen je dit geheim vertellen; Alles gaat veranderen