Buitenaardse ruimteschepen rond planeet Aarde

2023 Verwijdering van wereldleiders

Medium voor frequentie genezing

Eeuwig fontein van jeugd

 

Buitenaardse ruimteschepen rond planeet Aarde

2023 zal het jaar worden van onze bevrijding uit de schuldslavernij. Achter de schermen zijn we reeds lang en goed onderweg naar dit doel. Vertrouw op het PLAN.

Q zegt steeds ‘We hebben alle informatie’- ons Bondgenootschap heeft de luxe om te wachten op het perfecte moment om de doodstoot aan de Deep State te geven.

 

Geen wonder dat de Deep State volledig in paniek verkeert. De wereld staat op de drempel van permanente vrede. Dit is een prestatie van supergroot kaliber verricht door de patriotten met de hulp van onze Exterrestriale Broeders en Zusters. Alle militairentroepen en het oorlogsmaterieel in het buitenland gaan terug naar hun thuishavens.

 

Zal dit buitengewone nieuws vette koppen maken in de reguliere media? Reken maar van niet. De Deep State controleert nog steeds de MSM en ze zijn wanhopig om te voorkomen dat het volk weet dat de oorlogsmachine en de centrale banken worden getermineerd.

 

Het is over en uit voor de cabal. Daarom aan iedereen met recht een voorspoedig  en gezond nieuwjaar 2023 tegemoetzien. Spoedig gaan we voor het eerst echt leven als vrije bewoners van planeet Aarde om ons te ontwikkelen zoals onze Schepper het had bedoeld.

 

Zonder oorlogen, honger, armoede, of ellende. We gaan met volle teugen van ons leven genieten. Zegt dit voort. De slapers die nog van niets weten zullen misschien wakker worden en niets hiervan begrijpen.

 

Allen die nu hier geïncarneerd zijn, beleven hun laatste ervaring in dualiteit. Dit bestaan zal bepalen wie naar de Nieuwe 5D-Aarde zal gaan, dat wil zeggen naar de Nieuwe Cyclus, die niet langer van verzoening en beproevingen is. Degenen die nog niet in de noodzakelijke frequentie verkeren worden van verwijderd en moeten hun lessen overdoen op een andere 3D-planeet in het Universum.

 

Deze uitwisseling van zielen op aarde is al tientallen jaren aan de gang. Bij des-incarnatie zal de ziel die niet in de gewenste trilling is, op planeet Aarde niet opnieuw incarneren. Velen vragen zich af, waar worden deze zielen dan naartoe gebracht?

 

In eerdere teksten is al vermeld dat geestelijke kolonies op aarde worden leeggehaald. Het is duidelijk dat geen enkele ziel die verbannen wordt, daar kan achterverblijven. Het zou onzin zijn. Dus nemen die een andere reisdoel.

 

Er zijn duizenden Buitenaardse Ruimteschepen in de atmosfeer rond de Aarde, die deze zielen ontvangen. Na ontvangst worden zij geïnformeerd dat zij nog niet op de noodzakelijke frequentie zijn om de Nieuwe Aarde te beërven. Getroost door onbaatzuchtig helpende Geesten, worden zij geleid naar wat hen te wachten staat. Zij zullen dan weten dat zij de Aarde zullen verlaten om de leertijd op andere Planeten van beproeving en verzoening af te sluiten.

 

Na de ontvangst in de Ruimteschepen worden zij, omdat zij reeds gedesincarneerd zijn, naar het Astrale van hun nieuwe Planeet gebracht. Zij zullen niet onmiddellijk reïncarneren zoals men gelooft. Daar gaat een proces van energetische aanpassing aan vooraf.

 

2023 Verwijdering van wereldleiders

We zullen in dit jaar 2023 jaar duidelijker de verwijdering zien van de meeste wereldleiders, precies dat reptielachtig hybride deel dat deel uitmaakt van de overheersende Deep State Matrix. De reiniging zal, zoals gezegd, is reeds in haar laatste fase. Alles wat geen Lichtfrequentie heeft, zal spoedig ophouden te bestaan.

 

De sluier die onze ziel gevangenhoudt op deze planeet, via het reïncarnatieproces, zal worden opgeheven om de mensheid vrij te maken, en zich te ontwikkelen zoals de Schepper het voor ons heeft bedoeld.

 

Er komt ‘off-the-world’ technologie ter beschikking dat alles wat verkeerd is op aarde, zal herstellen en ons jong en gezond kan houden.

 

We leren over technologieën, als genezende machines die al in lange tijd buitenaards in bedrijf zijn. Genaamd MedBeds; “welke ons jong en gezond kunnen houden zolang als we willen, hetwelk ongeveer 1000 jaar zou kunnen zijn voordat een nieuw ras het volgende niveau bereikt”.

 

In hun obsessie van vragen zoals “Wanneer zal de onthulling komen”, stellen de meeste mensen zelden nuttige vragen over wat er daarna zou kunnen gebeuren. Enkele van de meest fascinerende ontwikkelingen die zullen komen, hebben betrekking op wetenschap en technologie.

 

Welke wetenschappelijke kennis kunnen buitenaardse wezens bezitten, welke technologie zou zich uit deze kennis kunnen ontwikkelen en wat zou er kunnen gebeuren wanneer we toegang krijgen tot dergelijke technologieën? Zal in opkomende FWC-publicaties meer duidelijkheid worden verstrekt.

 

Medium voor frequentie genezing

Iedereen die niet op de specifieke Aardfrequentie voor ontwaking en genezing is, d.w.z. niet openstaat voor binnenkomende ascensie-energieën; ofwel binnenkomende golven van harmonisch resonantie, die leiden tot eenheidsbewustzijn, zal ofwel moeten transformeren of falen.

 

Dit proces bestaat uit lichaam en ziel, en is geen fantasie, het is meetbaar, echte wetenschap en feit; Schumann resonanties genaamd.

Het zijn global Elektromagnetisch resonanties, opgewekt en geactiveerd door energieën uit ons Universum, onder andere zichtbaar als bliksem.

 

Nikola Tesla’s Frequentie genezingsapparaat wordt in deze video uitgelegd

 

Oude Egyptenaren gebruikten reeds bepaalde resonerende klinkerklanken in hun oude rituelen; deze klinkers werden uiterst heilig beschouwd zodat zij uit de omgangstaal werden verwijderd en niet meer voorkwamen in de geschreven hiërogliefen taal.

 

Verder gebruikten de Egyptenaren tijdens ceremonies een instrument dat “Sistrum” werd genoemd, een rammelaar met metalen schijven, waarvan is aangetoond dat het uitzonderlijk hoge niveaus van ultrageluid voortbrengt.

 

In de jaren 1890 zat de legendarische uitvinder Nikola Tesla in zijn laboratorium te lanterfanten met zijn goede vriend Samuel Clemens, ook bekend als de beroemde schrijver Mark Twain. De twee hadden een langdurige relatie, en Twain, die notoir gefascineerd was door wetenschap en technologie, was een regelmatige bezoeker van Tesla’s laboratorium.

 

Op dit punt in zijn leven, was Twain, zoals Tesla beschreef,

 

“…in de slechtste conditie, lijdend aan een verscheidenheid van verontrustende en gevaarlijke kwalen.”

 

Op die bewuste namiddag stelde Tesla voor dat Twain een nieuwe uitvinding kon uitproberen waaraan hij had gewerkt, een mechanisch oscillator die trillingen met verschillende frequenties door het lichaam stuurt. Twain stemde toe en stapte op Tesla’s machine. Aan het eind van het sessie sprong Twain plotseling op en haastte zich naar het toilet met vreselijke diarree.

 

Desondanks bleef Twain de machine bijna twee maanden lang dagelijks gebruiken en aan het einde daarvan had hij, in de woorden van Tesla,

 

“zijn oude kracht en vermogen teruggewonnen, om ten volle van het leven te genieten”.

 

Dit was precies wat Tesla had verwacht, het waren dezelfde resultaten die Tesla en zijn assistenten hadden bereikt tijdens hun experimenten met deze uitvinding. Zoals Tesla beschreef in zijn verslagen:

 

“Ik stapte op het platform en de trillingen die door de machine werden opgewekt, werden op mijn lichaam overgebracht. Het gevoel was even vreemd als aangenaam, en ik vroeg mijn assistenten om het ook te proberen. Zij deden het en waren net als ik verbijsterd en tevreden. Maar een paar minuten later voelden sommigen van ons, die langer op het platform waren gebleven, een onuitsprekelijke en dringende behoefte die onmiddellijk moest worden bevredigd, en toen drong de ontzagwekkende waarheid tot mij door”.

 

“Toen ik met mijn assistenten mechanische therapie begon te beoefenen, hadden wij de gewoonte onze maaltijden snel te beëindigen en ons naar het laboratorium te haasten. We leden aan dyspepsie en verschillende maagklachten, galzucht, constipatie, winderigheid en andere stoornissen, allemaal natuurlijke gevolgen van zo’n ongeregelde gewoonte. Maar pas na een week van toepassing, waarin ik de techniek verbeterde en mijn assistenten leerden hoe zij de behandeling het beste tot hun recht konden laten komen, verdwenen al deze vormen van ziekte gedurende bijna vier jaar als bij toverslag. Tijdens het gebruik in deze periode, verkeerden wij allen in uitmuntende gezondheid.”

 

Eeuwigdurend Fontein van Jeugd

Tesla beschreef deze ontdekking en uitvinding als zijn grootste bijdrage aan het menselijk welzijn, een gedurfde uitspraak voor een uitvinder op het niveau van Nikola Tesla.

 

Gedurende de rest van zijn leven zou hij zijn oscillatiemachine gebruiken om mensen met een grote verscheidenheid aan gezondheidsproblemen te behandelen – van constipatie tot hart- en vaatziekten, verwondingen en infecties, slaapstoornissen en hormonale onevenwichtigheden.

 

Maar wat was het precies dat hij ontdekt had? Zoals Tesla zelf zei:

 

“Als je de geheimen van het universum wilt vinden, denk dan in termen van energie, frequentie en vibratie.”

 

Wat betekent deze geavanceerde technologie voor iemand van 80 jaar oud? Hij/zij kan in minder dan drie minuten weer 30 jaar oud zijn. Vijftig jaar van zijn/haar leven afgepeld. Nu kan de vrouw weer kinderen krijgen. Ze kunnen een nieuwe familie opbouwen als ze dat willen. Het lijkt erop, dat Med Bed technologie een eeuwigdurend jeugdfontein is.