Behoefte aan Nieuw Betrouwbaar Oorsprongsmodel

Waarom weten we niets meer over ons Verleden?

De Antediluviaanse Wereld

Buitenaardse Onderdrukkers

De Anunnaki en hun planeet Nibiru

De schepping van de mens

 

Behoefte aan Nieuw Betrouwbaar Oorsprongsmodel

Het belangrijkste geheim op deze wereld betreft onze oorsprong die al eeuwenlang voor ons verborgen is gehouden. Geen van beide theorieën hierover, de ‘evolutieleer’ noch de ‘scheppingsleer’ verklaren de echte oorsprong van het menselijk individu. Darwins theorie van het overleven van de sterkste, verklaart niet hoe de mens de duizenden gebreken binnen de menselijke DNA-structuur heeft overwonnen, terwijl de scheppingsleer voorbijgaat aan het indrukwekkend aantal over de hele wereld gevonden oude fossielen en artefacten. Er is dus duidelijk behoefte aan een nieuw betrouwbaar model over onze oorsprong.

 

Nog maar recent is verwarring ontstaan rond deze theorieën over de oorsprong van de moderne mens door de ontdekking van fossielen die erop wijzen dat de Neanderthaler, een primitief mens, heeft geleefd naast de Cro-Magnonmens, t.w. de moderne mens, in wat nu Israël is. Deze rassen hebben zich vreemd genoeg niet met elkaar vermengd.

 

Er blijft dus slechts een oplossing over voor dit raadsel, schrijft auteur James Schreeve in zijn boek ‘The Neanderthal Enigma’ dat de Neanderthaler en de moderne mens zich niet hebben gekruist omdat ze het niet konden.

 

Betreffende de voortplanting, waren ze onverenigbaar, het waren twee verschillende soorten. Wetenschappelijk onderzoek heeft trouwens aangetoond dat de overblijfselen van de moderne mens in het prehistorisch Israël maar liefst veertigduizend jaar ouder zijn dan de overblijfselen van Neanderthalers. Dat alleen maakt de theorie van ononderbroken evolutie onhoudbaar.

 

Deze conclusie biedt mogelijk ook de oplossing voor de kwestie van de ‘ontbrekende schakel’ tussen primitieve een de moderne mens, nl. dat die schakel niet bestaat. Er zijn dus duidelijk twee totaal verschillende soorten mens geweest, waarom een nieuw model voor de oorsprong van de mens dient te worden opgesteld.

 

Een groeiend aantal archeologen, theologen, en historici; vechten de pasklare antwoorden aan die de conventionele wetenschap altijd heeft geboden. Echter deze wetenschappers geven zich niet zomaar gewonnen, ze verdedigen consequent hun ideeën met huid en haar.

 

Even zo onverzettelijk en vastbesloten als degenen die verklaren dat de aarde plat is, blijven ook zij tot het bittere einde hun theorieën verdedigen, ondanks het aantal groeiende bewijzen van het tegendeel.

 

Veel van de mysteries van onze planeet houden verband met kunstvoorwerpen  die duizenden jaren oud zijn. Zoals o.a. de gevonden en vertaalden kleitabletten, waarin o.a. de schijngestalten van de planeten Venus en Saturnus met hun zeven satellieten beschreven staan. Die kennelijk in het oude Babylon zonder telescopen konden worden waargenomen?

 

Waarom weten we niets meer over ons Verleden?

Waaronder, ook een rechthoekig ziggoerat, en lanceerplaats voor ruimtevaartuigen, welke gebouwd zijn vóór 8000 v Chr. En nog niet zo lang geleden in de buurt van Okinawa werd ontdekt. Hetgeen, op een volk wijst met ontwikkelde technologieën die lang voor de algemeen veronderstelde ontstaansdatum van de eerste beschaving heeft geleefd.

 

De vraag rijst: Waarom weten we niets meer over ons verleden en de vele voorwerpen die zijn gevonden? Vermoedelijk is over de eeuwen heen, bewust veel van de literatuur en artefacten expres vernietigd om het volk dom te houden en in slaap te sussen?

 

Niets is overgebleven na de verwoesting van de Egyptische bibliotheek in de tempel van Ptah in Memphis. Evenzo zijn 200.000 kostbare werken verdwenen bij de verwoesting van de bibliotheek van Pergamum in Klein Azië. Toen de Romeinen de stad Carthago met de grond gelijk maakten verwoestten ze 500.000 boeken, daarna kwam Julius Caesar met zijn oorlog tegen Egypte dat resulteerde in het verlies van de bibliotheek in Alexandria die werd beschouwd als de grootste collectie boeken uit de oudheid.

 

Vanwege deze tragedies zijn we nu afhankelijk van afzonderlijke fragmenten, willekeurige passages en armzalige verslagen, klaagt de auteur Andrew Tomas. Ons verre verleden is in een vacuüm terechtgekomen dat willekeurig is aangevuld met tabletten, perkamenten, beelden, schilderijen en diverse kunstvoorwerpen.

 

De geschiedenis van deze wetenschap zou heel anders uitzien als de collectie boeken van Alexandria vandaag de dag nog zou bestaan. Er is echter nog een lichtpuntje; in de bibliotheek van het Vaticaan werden onlangs duizenden oude geschriften gevonden en in veiligheid gesteld. Hoogst waarschijnlijk staan hierin de missende feiten uit het verleden beschreven?

 

Ook de oorsprong van de mens op aarde is anders als wordt verteld. De mens is afkomstig van andere planeten uit het Universum. Onderzoek van het menselijk DNA wijzen in deze richting.

 

De oorsprong van het leven op aarde gaat dus veel verder terug in de tijd dan algemeen bekend is, en is nog steeds minder bekend als de episodes van de menselijke geschiedenis. De eerste avontuurlijke daad begon buiten de grenzen van deze planeet en loopt via sterrenrijken, galactische federaties; vervolgens buitenaardse wezens de toen bestaande beschavingen van Atlantis, Lemuria, Mu en degenen die pas recentelijk zijn ontdekt, hebben bezocht.

 

De Antediluviaanse Wereld

In 1882, in een periode van relatieve onwetendheid en ongeloof met betrekking tot buitenaardse zaken, schreef de geleerde Ignatius Donnelly in zijn boek over Atlantis: “De Antediluviaanse Wereld”, “dat de Goden en Godinnen van de oude mythologieën in feite koningen en koninginnen van Atlantis waren. Dat was een Hightech Pre-Vloed beschaving en de stichter van opeenvolgende menselijke beschavingen en gemeenschappen.”

 

 

De Britse chemicus Frederick Soddy ontdekte dat isotopen kunnen worden gebruikt voor de datering in de geologie, hij schreef in 1909:

 

“Ik geloof dat er in het verleden beschavingen zijn geweest die vertrouwd waren met atoomenergie, terwijl deze totaal werden vernietigd door misbruik ervan.”

 

De Zwitserse auteur Erich von Däniken schreef al in de jaren zeventig uiterst populaire boeken over buitenaardse bezoekers en oude astronauten.

 

Buitenaardse Onderdrukkers

De Anunnaki zijn de buitenaardse onderdrukkers die de aardemens als hun slaaf gebruikten en dom hielden.  Het lijkt erop dat dit tot op de dag van vandaag juist is. Om de macht over het menselijk ras te handhaven en hun bezittingen op de planeet Aarde te confisqueren , zijn deze hogere beschavingen onze gevangenisbewakers geworden.  Als bewijs neem de FEMA-kampen die inmiddels als volksgevangenissen zijn opgezet.

 

Op instructie veroorzaken  overheden, onophoudelijk conflicten tussen mensen op aarde, waardoor voortdurende fysieke ontberingen ontstaan. Deze situatie bestaat al duizenden jaren en nu nog steeds, zoals o.a. nu blijkt uit hun valse Covid-pandemie.

 

Het is juist de immens en eeuwenoude macht van de alwetende elite – verweven met hun bloedfilosofie – die hebben getracht elk belangrijke beweging in de geschiedenis te onderdrukken. Om volledige ontplooiing van het menselijk potentieel te vermijden. Het blijkt dat deze tactiek nog steeds stevig is verankerd in de hoogste graden van bestaande geheime genootschappen.

 

 

De Anunnaki en hun planeet Nibiru

Ongeveer 600.000 jaar geleden organiseerden de Anunnaki van planeet Nibiru een grote strijdgroep tegen de beschaving van Atlantis op planeet Aarde, met als doel het beschermend krachtveld van de Aarde te laten springen door explosies, om zo de controle over de Sterrenpoort van Gizeh over te kunnen nemen om hun doel te bereiken planeet Aarde binnen te dringen.

 

Toen deze Nefilim, de verzamelnaam voor buitenaardsen, zo’n 600.000 jaar geleden voor het eerst naar de Aarde wilden komen, zat de Aarde midden in de eerste ijstijd. De eerste warme periode, het interglaciaal, was ongeveer 550.000 jaar geleden. De tweede ijstijd duurde van 480.000 tot 430.000 jaar geleden. Toen de Nefilim ongeveer 450.000 jaar geleden voor het eerst op Aarde landden, was een derde van het aardoppervlak nog bedekt met ijs en gletsjers. Door het te veel aan bevroren water viel weinig regen, en het niveau van de zee was lager omdat veel van het water in ijs was veranderd en op het land lag.

 

Uiteindelijk, ongeveer 450.000 jaar geleden, konden de Anunnaki mensachtige aliens per ruimteschip landen op planeet Aarde. Zij kwamen van een planeet die ongeveer drie keer zo groot was als de planeet Aarde en die door de Soemeriërs Nibiru werd genoemd.

 

Nibiru werd in de oude Soemerische literatuur op de kleitabletten beschreven als de twaalfde planeet van ons zonnestelsel. De Soemeriërs waren de moderne mens ver vooruit op het gebied van de astronomie, verklaart de Detroit News in een artikel. De Soemeriërs telden ook de Maan en de Zon als planetaire lichamen en kwamen zo op een totaal van twaalf, hetzelfde aantal waaruit de vergadering van Anunnaki vorsten bestaat.

 

Deze mensachtige aliens zijn Satanisten, afkomstig van planeet Saturnus. Zij misbruiken de mens op Aarde als hun slaven om het goud te delven dat zij gebruiken langer te leven.

 

Zodra het aantal mensen op Aarde hun gestelde grenzen had overschreden, verminderden zij het bevolkingsaantal. Zoals zij ook deden in het meer recente verleden met de Grote Vloed, toen alleen Noach met zijn boot en dieren konden overleven dankzij de kennis en waarschuwing gekregen van Enki, die de bestaande wezens op Aarde genetisch had getransformeerd tot de huidige mens, genaamd homo sapiens.

 

De schepping van de mens

Het doel was een nauwelijks intelligente arbeider te ontwikkelen die gereedschap kon hanteren, gemakkelijk gecontroleerd kon worden en bevelen kon opvolgen.

 

Aanvankelijk lieten de scheppers bij de eerst geschapen aardmensen de genetica boven de 2e streng van het DNA slapend.

 

Hoewel het algemene doel van de menselijke schepping was om dienaren en arbeiders voor de goden te maken, zeggen de oude kleitabletten dat Enki een liefdevolle emotionele band had met zijn menselijke schepping. Hij beschreef hen als zijn bloedkinderen en zorgde als zodanig voor hen.

 

Nadat de mens op aarde was geschapen, passeerden talrijke gebeurtenissen waarbij Enki voor hen zorgde en hen beschermde tegen de onverschilligheid van zijn Anunnaki-familie. Enki zorgde ervoor dat hij de mens de extra goddelijke vonk gaf toen hij hen schiep, zodat zij zich uiteindelijk konden realiseren dat zij hun eigen God waren.

 

Later, in dit menselijk scheppingsverhaal; ging Enki achter de rug van zijn broer Enlil en familie om en gaf de mens in het paradijs van Eden de genetische vrucht van de Anunnaki boom der kennis met de goddelijke vonk van hoger bewustzijn.

 

Toen de Annona dit hele proces van het scheppen van de mens begonnen, hadden zij absoluut geen idee wat het resultaat zou zijn. De waarheid is dat zij iets creëerden dat veel groter was dan zijzelf en dat ook de werkelijk goddelijke vonk bevatte. Enki had de mensheid opgewaardeerd tot superintelligent, zelfs hoger dan de Annona.

 

De sluier die onze ziel gevangenhoudt op deze planeet, via het reïncarnatieproces, zal worden opgeheven om de mensheid vrij te maken, uit deze slavernij en zich te ontwikkelen zoals de Schepper het oorspronkelijk heeft bedoeld.

 

Op dit punt is de mensheid nu aangekomen, wanneer de wakkeren onder ons het 5D-examen succesvol afleggen, zullen zij uit de eerste hand ervaren hoe vrij onze wereld werkelijk is.

 

Blijf dit volgen, er komt meer.