Het uitschakelen van 10 van de 12 DNA-strengen beperkt ons kunnen

De wereld ondergaat een enorme transitie

2019 – Het jaar van de Transitie

 

De relatie met de onzichtbare wereld

De geboorte van de Nieuwe Wereldorde zou reeds zijn vervuld door de Onzichtbare Meester genaamd Jahweh, ook wel de slechte God genoemd die contrasteert met de Goede God, die alleen kan worden bereikt door “gnosis” zoals wordt geconcludeerd door de Gnostische bloedlijn leden die op Aarde aanwezig zijn. Plato (370 BC) was degene die voor het eerst de term Gnostikos gebruikte, dat kennis of de kunst van het kennen, of misschien de kunst van het beheersen van bekende dingen voorhad.

 

De ideale politicus wordt gedefinieerd als meester van de gnostische kunst. De oorspronkelijke Gnostici hebben echter afgezien van het aannemen van enige rol in de politiek, omdat het niet hun bedoeling was onze maatschappij te veranderen of te controleren door middel van sociale engineering en mentale controle. Maar in plaats daarvan een ​​gebalanceerd en bekwaam verlicht persoon te produceren, die uiteindelijk in staat zal zijn een werkelijk verlichtende samenleving te creëren, die perfect genoeg zou moeten zijn om niet te worden geleid door extern buitenaards management.

 

Deze goede God staat in contrast met de oude Griekse god Prometheus, de Titan die het vuur van Olympus heeft gestolen en het aan de mensheid heeft gegeven, en ook is geïdentificeerd als Lucifer, de geest van het kwaad en de tegenstander van de God in de christelijke en islamitische religiën, volgens auteur en leraar John Lash.

 

Volgens auteur Uri Dowbenko begon de controversie toen bepaalde mysteriescholen aanvingen hun kennis te misbruiken door de toepassing van gedragsmanipulatie, psychologische programmering en de technologie voor mind control. Die in de geloofsovertuigingen van het jodendom, de islam en het christendom gebruikte mind control technieken zijn, die nodig zijn om hun volgers op één lijn te houden.

 

De relatie met de onzichtbare wereld is zeer complex, omdat de gnostici het idee van de Zoon van God beschouwen als een waanidee, geïnsinueerd in de menselijke geest door een uitheemse soort van afwijkende, niet-menselijke entiteiten of mentale parasieten, die de Archons genoemd worden, onder het concept Goed versus Kwaad voor gewone mensen.

 

Waar het hier om gaat; is dat de Anunnaki niet onze scheppers zijn, zoals de illuminatie ons willen doen geloven. Ze hebben ons alleen gemanipuleerd om ons als hun slaven te kunnen gebruiken.

 

Zoals in de voorgaande essays is uitgelegd; de Anunnaki hebben in de oudheid deelgenomen aan onze materiële evolutie als menselijk soort door middel van hun genetische manipulatie, ze hebben alleen geholpen ons fysiek lichaam te herscheppen, niet onze ziel. De Anunnaki zijn op geen enkele manier de bron van onze spirituele kant, die door God uit pure Liefde-energie is geschapen, volgens Zecharia Sitchin.

 

De onzichtbare meesters behoren tot een niet waarneembaar extra dimensionale entiteit van onsterfelijke wezens, die alleen in esoterische leringen aan zorgvuldig gekozen discipelen in geheime genootschappen wordt verkondigd. – Jezus en ook Boeddha voor hem vervulden dit rolmodel.

 

De echte Verborgen Meesters in tegenstelling met wat in populaire cultuur wordt gezegd, zijn de goede buitenaardse wezens, niet degenen van de duistere kant. De goeden hebben geen behoefte ons leven te regeren of te controleren. Dit druist in tegen de universele occulte wetten.

 

De duistere elite probeert echter boven deze wetten uit te stijgen, ze handelen als de bewakers van de materiële wereld, dat wil zeggen, dit zijn de Archons, die de gevaarlijkste intrapsychische-geest-parasieten zijn, net als de meeste van hun islamitische tegenhangers, gebruikt door de occulte Elite en de inlichtingendiensten om ons te misleiden en te manipuleren.

 

Buitenaardsen zijn hyper-dimensionale wezens. Ze verstoppen zich achter de sluier van onze waarneming en kunnen zich naar believen in onze zichtbare werkelijkheid projecteren. Het zijn geen recente bezoekers op aarde, ze zijn hier al honderdduizenden jaren, beschermd door hun interdimensionale realiteit die we niet kunnen zien vanwege hun DNA-manipulatie bij ons.

 

Het uitschakelen van 10 van de 12 DNA-strengen beperkt ons kunnen

Het loskoppelen van 10 van onze 12 DNA-ketens heeft onze potentie begrensd. Enkele buitenaardse wezens hebben geholpen bij het genetisch manipuleren van de mensheid, terwijl de Anunnaki later de menselijke genetica lamlegden door 10 van onze 12 DNA-strengen los te koppelen, dat de mensheid voor de elite tot slaaf heeft gemaakt. Deze losgekoppelde ketens worden door onze wetenschappers gekwalificeerd als junk-DNA. Maar feitelijk verloren we bijna al zo niet het grootste deel van onze capaciteiten en zijn op de twee overgebleven DNA-ketens alleen afgestemd om meer slaven te reproduceren en zelfstandig in leven te blijven. Wanneer, al onze 12-DNA-strengen hersteld zullen zijn beschikken we over verbazingwekkende capaciteiten. Dat maakt het mogelijk opnieuw 100% van onze hersenen te benutten, terwijl nu voor de meerderheid van de mensen slechts twaalf procent ervan operationeel is.

 

De buitenaardse wezens zouden ons DNA-arsenaal willen hebben met ons creatief vermogen en veelzijdige kwaliteiten. Ze benijden ons om onze creativiteit die ons onsterfelijk maakt. Zoals de Bijbel zegt, zijn we naar het beeld van onze Schepper geschapen. Toen Jezus wonderen verrichtte zei Hij, “en jij kunt deze dingen ook doen”. En zo kon de mensheid functioneren voordat de Anunnaki ons tot slaaf maakten door 10 van onze 12 DNA-strengen los te koppelen.

 

O.a. om deze reden doen de elite Fluoride in het drinkwater om de pijnappelklier in de hersenen te verkalken, zodat je je paranormale vermogens niet meer kunt benutten. We leven in een wereld van leugens, gemanipuleerd in hun ‘Geloofssysteem’ en gaan nu migreren naar het ‘Kennissysteem’ dat onze onthulling zal worden.

 

De corrupte Scheppers

Het obscene geheim is dat ‘corrupte scheppers’ zijn geïntroduceerd die een psychologische strijd voeren tegen de mensheid die God niet omarmen. Het zijn ongelooflijk slechte wezens, donkere machten, die een spel spelen om onze adoratie energie te stelen.

 

Een andere vraag is die moet worden beantwoord; hoe kunnen buitenaardse wezens en om dezelfde reden een fysiek ruimteschip van vorm veranderen, zoals vele malen is waargenomen door diverse spotter-experts? Het antwoord is dat buitenaardsen de interdimensionale magie benutten die duidelijk onze huidige wetenschap te boven gaat. Ze kunnen vlak voor onze ogen verdwijnen via interdimensionale portalen waar ze zich verbergen in parallelle dimensies, die wij mensen niet kunnen waarnemen. Te vergelijken met radiozenders op verschillende golflengtes.

 

De Anunnaki komen binnenkort terug omdat hun planeet Nibiru ons zonnestelsel is binnengegaan. De suggestie is dat zij zich blijkbaar naar het licht hebben gekeerd en niet langer een probleem voor de mensheid willen zijn?

 

 

De wereld ondergaat een enorme transitie

Gelukkig, dankzij President Trump, zijn patriotten en de Q-beweging, ondergaat de wereld een enorme transitie. Alles wat de Cabal heeft gecreëerd, wordt nu stap voor stap afgebroken.

Het belangrijkste is dat hun mondiale fiat-economie in het proces van deflatie is, om de Deep State te dwingen hun wereldwijde controle op te geven. Het fiat-financiële stelsel zal worden vervangen door lokale valuta’s, d.w.z. door goud of zilver gesteund soevereine geldsystemen, geïntegreerd met het QFS. Geld dat onmogelijk waardeloos of vervalst kan worden. En de basis vormt voor de post-GESARA-wereld.

 

Het leger beseft dat de gevoerde ‘oorlogen voor winst en ontvolking’ valse vlaggen waren en ze werden misbruikt om andere mensen te doden ter ondersteuning van de ontvolkingsagenda van de Deep State. De duistere buitenaardse wezens die de controle over deze planeet hadden genomen, willen dat we onszelf vernietigen, zodat zij zich deze planeet kunnen toe-eigenen.

 

Het satanisch Vaticaan creëerde meer dan 6000 valse religiën om de mensen te controleren door angst voor de dood en de hel, dat zijn leugens. Er is geen hel, behalve de hel waar we nu in leven. De kerken zullen binnenkort verplicht worden hun verontschuldiging aan hun congregatie aan te bieden voor alle leugens en onjuiste voorstellingen die zij hebben verteld.

 

Onze Belastinggelden

Het Vaticaan besliste welke oorlogen zouden worden uitgevochten om hun agenda te promoten. Elk land werd verplicht geld te lenen van de City in Londen, waarvoor inkomstenbelasting werd vastgesteld. De bevolking werd verplicht de leningen met rentekosten voor deze criminele oorlogsleningen te betalen. Het corporate Washington DC evenals de EU in Brussel zijn net als de IRS en de belastingdiensten administratief buiten het eigen land gevestigd en illegaal.

 

De Paus van Rome verkreeg de macht over de monarchie met de ondertekening van het verdrag van 1213 tussen koning John en Paus Innocentius III, dat Engeland voor altijd een vazalstaat maakte van het heilig Romeinse rijk. Daarom worden al onze belastingopbrengsten via Engeland doorgesluisd naar het Vaticaan. – 67% hiervan gaat naar de kroon van Engeland, 23% naar de commissie van 300, de aandeelhouders van de door Rothschild gecontroleerde federale reservebank en alle andere centrale banken. Terwijl 10% van de belastinginkomsten naar de belastinginspecteurs zelf gaat opdat ze hun mond houden over deze illegale transacties.

 

Sinds 1913 is geen van de door de belastingdiensten geïnde inkomstenbelasting naar de overheid gegaan. Overheden worden volledig gefinancierd d.m.v. zwarte inkomstenbronnen, zoals o.a. van drugs-, mensen-, orgaan- en kinderhandel en de off-budget accounting op het uitgebreid jaarlijks financiële rapport (CAFR).

 

De sluier wordt opgetild

De sluier die onze ziel gevangenhoudt op deze planeet, via het reïncarnatieproces, zal worden opgeheven om de mensheid vrij te maken, en zich te ontwikkelen zoals de Schepper het altijd voor ons heeft bedoeld.

 

Er komt ‘off-the-world’ technologie op ons af die alles dat verkeerd is op aarde, zal herstellen en dat ons jong en gezond kan houden. – Vervolgens leren we over technologieën, als genezende machines die al in bedrijf zijn. Waarvan gezegd wordt: “dat ze ons jong en levend kunnen houden zolang als we willen, dat ongeveer 1000 jaar zou kunnen zijn voordat een nieuw ras het volgende niveau bereikt”.

 

In onze obsessie over vragen zoals “Wanneer zal de onthulling komen”, stellen de meeste mensen zelden nuttige vragen over wat er daarna zou kunnen gebeuren. Enkele van de meest fascinerende ontwikkelingen die zullen komen, hebben betrekking op wetenschap en technologie. Welke wetenschappelijke kennis kunnen buitenaardse wezens bezitten, welke technologie zou zich uit deze kennis kunnen ontwikkelen en wat zou er kunnen gebeuren wanneer we toegang krijgen tot dergelijke technologieën? Nick Pope gebruikt zijn inside-kennis om enkele echt-wereld veranderende paradigma verschuivende mogelijkheden te verkennen. Voor meer informatie volg deze video over wat binnen de komende 30 jaar gaat komen.

 

 

Oud Soemerische spijkerschrift tabletten vertellen ons alles wat we moeten weten

In deze fascinerende samenvatting wordt alles samengevat wat in de zes voorgaande afleveringen is beschreven. Volg de inmiddels overleden, Jim Marrs die vanuit zijn kennis de hele geschiedenis van het verleden blootlegt en ons ook nog de toekomst vertelt. In een woord fantastisch; besteed 55 minuten van je tijd en luister naar dit resumé over alles wat in dit nummer en de zes gaande afleveringen op de FWC-site is gepubliceerd iz. onze ware voorgeschiedenis.

Geheime Genootschappen
De Onzichtbare Heersers
De ware oorsprong van de mensheid
De Anunnaki
Bevolking Decimering
Waarheden over onze Humane Afkomst

 

2019 – Het jaar van de Transitie

GELUKKIG EN GEZOND NIEUWJAAR VOOR ALLE FWC -lezers.

2019 zal het jaar van onze bevrijding uit de schuldslavernij worden. Achter de schermen zijn we reeds lang en goed onderweg naar dit doel. Vertrouw op het PLAN.

Q zegt steeds ‘We hebben alle informatie’- Het Bondgenootschap heeft de luxe om te wachten op het perfecte moment om de doodstoot aan de Deep State te geven. Geen wonder dat de Deep State volledig in paniek verkeert. De wereld staat op de drempel van permanente vrede. Dit is een prestatie van supergroot kaliber verricht door President Trump en zijn Team. Hij brengt o.a. de Amerikaanse troepen terug naar huis en de vliegdekschepen in hun thuishavens.

Zal dit buitengewone nieuws vette koppen maken in de reguliere media? Reken maar van niet. De Deep State controleert nog steeds de MSM en ze zijn wanhopig om te voorkomen dat we weten dat de oorlogsmachine en de centrale banken er aan zijn gegaan, dat dit hun gruwelijke activiteiten financiert. Nu niet meer.

Het is over en uit voor de cabal. Daarom aan iedereen met recht een – GELUKKIG EN GEZOND NIEUWJAAR. We gaan voor het eerst leven als vrije mensen om ons te ontwikkelen zoals onze Schepper het had bedoeld. Geen oorlogen, geen honger, geen armoede, geen ellende meer. We gaan met volle teugen van ons leven genieten. Zegt dit voort. De slapers die nog van niets weten zullen wakker worden. Doe mee en zend dit bericht naar iedereen die je kent, wakker of slapend.