Gecentraliseerde Super Staat:

Wat globalisering wordt genoemd is feitelijk centralisatie van de mondiale macht op alle gebieden m.b.t. ons leven; het is het belangrijkste deel van de geheime agenda van de misdaad cabal. Zo ook is de Europese Unie deel van de machtsstructuur – nu praktisch in haar laatste fase van afronding – het is het eerste machtsaccumulatiemodel van de cabal. Alle Europese onafhankelijke landen werden opgenomen in een gecentraliseerde superstaatstructuur die in het geheim is omgetoverd tot de hedendaagse fascistisch communistische EU – de voorlaatste fase voordat totale werelddictatuur intreedt. Een handvol ongekozen nette pakkendragers in Brussel dicteren het leven tot in de kleinste details van meer dan 500 miljoen mensen verdeeld over het hele continent. Hetzelfde is gaande in andere delen van de wereld. De EU werd gevormd door de onzichtbare verandering vanuit de vrijhandelszone – de Europese Economische Gemeenschap, of Common Market. Dezelfde zwendel wordt nu elders herhaald. De Noord-Amerikaanse Unie – bestaande uit de Verenigde Staten, Canada en Mexico, worden gemanipuleerd vanuit de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA) met als einddoel een Unie voor het hele Amerikaanse continent. Een PacifiEU break-upc Asia Unie is in de maak voor het Verre Oosten, Australië en Nieuw-Zeeland (ASEAN). Poetin – een andere cabal zionist – heeft opgeroepen tot een gemeenschappelijke economische ruimte tussen Rusland en de Europese Unie, genaamd EUR Aziatische Unie waartoe Rusland en andere voormalige staten Sovjet-Unie gaan behoren. Al deze structuren tezamen – zullen het topsegment vormen in de hiërarchische piramidestructuur van de cabal, dat de realisering van hun ultieme machtsgreep, genaamd ‘Global Dictatuur’ is, die al deze verenigde collectieve superstaatunies zal gaan besturen, terwijl de huidige natiestaten worden opgebroken in machteloos regio’s teneinde elke georganiseerde reactie tegen deze wereldwijde controlestructuur bij voorbaat de kop in te drukken.

 

Nu is echt het moment aangebroken waarop volkeren hun ongenoegen moeten tonen tegen deze totalitaire greep naar de macht, om zich verenigen de EU uiteen te laten vallen door handig gebruik te maken van hun falen. Het klimaat is hiervoor rijp, als Griekenland het voortouw neemt en hopelijk Spanje zal volgen. Het is uiterst acuut om ons nu te verenigen; de EU kan naar beneden worden gehaald met louter woorden door alleen het woord te verspreiden, een HALT toeroepen aan meer machtsconcentraties. Anders wordt zonder enige twijfel onze toekomst met de dag grimmiger. Zoals b.v. – o.a. het vooruitzicht dat elke burger verplicht gechipt wordt, met inbegrip van kinderen vanaf de geboorte, dit zal enorme gevolgen voor ons allemaal hebben, en nog meer vrijheidsbeperkingen zullen volgen.

 

De huidige moeilijke economische omstandigheden zijn gunstig om de zwakke punten van de EU te benutten om op grote schaal de Euro munt te breken. De constatering van het onvermogen van de nette pakkendragers in Brussel, en de meest recente gokmanoeuvre van de ECB die bedacht is, en als reactie komt op een aantal andere centrale bank verrassingen, zoals de klap door de Zwitserse Centrale Bank, en de acties van de Canadese-, en Deense centrale banken. Blijkbaar hebben de ECB en al die andere centrale bankiers GEEN IDEE wat ze moeten doen! Ze gooien met verhoogde frequentie van alles tegen de muur om te zien wat kleeft. Ze onderhouden onderling geen enkele coördinatie m.b.t. hun acties. Het is een all-out bankiersvechtpartij, waarin wij mensen in het midden gevangen zitten. Dit is een zeer gevaarlijke explosieve situatie aan het worden. Doe je veiligheidsgordels maar om, voordat de wereld in de onbekende afgrond van CHAOS duikt.

 

Overal leugens:

De leugen: De Zwitserse Nationale Bank (SNB) adviseerde de burgers tegen te stemmen op het jl. 25 november gehouden referendum voor de gevraagde informele koppeling van de Zwitserse Frank met goud, onder het argument dat dit de ontkoppeling van de Zwitserse frank met de euro tot gevolg zou hebben. De burgers geloofden het argument en stemden “nee“. Minder dan twee maanden later, verbrak de SNB deze koppeling toch. Met het resultaat dat de goudprijs eerst omhoogschoot om daarna naar beneden te worden gemanipuleerd. Maar in dit proces hebben de Zwitserse burgers wel het voordeel van dat referendum verloren, omdat het nu niet meer geldig is. Kortom de SNB heeft het volk belogen over hun intenties met betrekking tot de zo ‘belangrijke’ koppeling met de euro. Hoe dan ook je bent eraan herinnerd dat goud en zilver in je handen nog steeds de beste bescherming is tegen leugens, rampen, en onzekerheden.

 

Kort daarna kwam Draghi van de ECB met een stalen gezicht zijn aankondiging doen over €1 biljoen QE. – In Amerika is de gemiddelde burger door de QE-programma’s armer geworden dan ze voordien waren. Daarentegen zijn over de hele wereld de speculanten enthousiast. In een enkele dag, na Draghi’s grote nieuws, maakten ze een koele winst. Waar kwam dat geld vandaan?

 

De bedrijven zijn geen cent meer waard dan ze waren de dag voor zijn aankondiging. Waarom zouden ze? Alles wat er gebeurd is dat de Europese Centrale Bank heeft beloofd geld te gebruiken dat het niet heeft om activa te kopen die reeds veel te duur zijn.

 

“Obligaties uit Italië, Spanje en Frankrijk zijn al geprijsd op niveaus die niet eerder in de menselijke geschiedenis zijn waargenomen. Overduidelijk, hebben beleggers nooit eerder zoveel meer vertrouwen gekregen in het vermogen van Europese regeringen om hun schulden te betalen… of meer vertrouwen in de valuta waarin hun verplichtingen zullen worden gehonoreerd.” Volgens de Financial Times, is er nu in de hele wereld $ 3,6 biljoen aan overheidsschuld met een negatieve rente.

 

Dit alleen al doet je verbazen. Nooit eerder in de geschiedenis hebben deze zelfde overheden zo diep in de schulden gezeten met zo weinig vooruitzichten die ooit te kunnen terugbetalen. En nooit eerder hebben hun centrale bankiers zich zo openlijk ingezet om het geld te ontwaarden terwijl ze de taak hebben juist de waarde te beschermen, dit is verbijsterend en uiterst gevaarlijk. De idiote kant van dit verhaal is dat het Europese QE programma wordt verondersteld op te treden; “tegen de vertragende groei door de dreiging van deflatie.” Maar hoe weet Mario Draghi hoe snel een economie moet groeien? Hoe weet hij wat de prijzen zouden moeten zijn?

 

Dus, in Europa is nog steeds een gigantische geld druk fraude aan de gang. Japan en Europa – twee van ‘s werelds grootste economieën zijn nu in full-liquiditeit pomp-mode. Inmiddels gaat de Amerikaanse dollar omhoog. Amerikanen zijn vervuld met trots – ze zijn zich blijkbaar niet bewust dat ze de strijd verliezen voor de “race naar de afgrond.”

 

Ook zijn ze zich niet bewust dat de waarde van de Amerikaanse dollar wordt gemanipuleerd, maar dit keer door de buitenlandse centrale banken in samenwerking met de Fed. – De Japanse en Europese centrale banken drukken yen en euro’s om die te wisselen tegen dollars, om zo de – afbrokkelende – ‘waarde’ ervan te beschermen. Als alle belangrijke valuta gelijktijdig worden gedrukt, kan de dollar niet dalen. Het is pure geld vernietiging, het is diefstal van de mensen die hun spaargeld hebben verdient met hardwerken. De dollar lijkt alleen goed wanneer je die vergelijkt met andere slechte valuta’s, zoals de euro of de yen. Maar aan het einde van de dag, is het ook nog maar een schuldinstrument – en eentje die steeds meer in gevaar komt.

 

QE moedigt buitenlandse investeerders aan hun soevereine deelnemingen in de EU landen te verkopen, en de opbrengst om te zetten in andere valuta’s; het stuurt de euro verder omlaag en versterkt daarmee het wisselkoersmechanisme. EU-burgers worden met de dag armer! – De ECB veroorzaakt veel pijn voor weinig winst. (Lot of pain for little gain).

 

Dus waarom maken Centrale Bankiers zich zorgen? Er zijn geen andere opties. Want kwantitatieve versoepeling is het enige instrument dat nog beschikbaar is, het fiscaalbeleid wordt ernstig belemmerd als gevolg van de nul-rente politiek, welke uit noodzaak wordt toegepast om de ‘oorspronkelijke waarde’ van de schulden en tekorten terug te dringen.

 

Met een achterblijvende vraag, hoge schulden en schulden afbouw nog in volle gang, is deflatie een ernstige bedreiging dat sommige EU-landen of zelfs de gehele EU in de gevreesde “liquiditeitsval” zal duwen – als mensen hun consumptie uitstellen in de verwachting dat de prijzen in de te toekomst lager zullen zijn.

 

Men hoeft alleen maar te kijken naar de twee ‘verloren decennia’ in Japan om een beeld te krijgen en te begrijpen wat er komen gaat. QE is een second-best oplossing – goed genoeg om Duitsland aan boord te houden en de markten tevreden te stellen, maar is niet doortastend genoeg om echt een verschil te maken.

 

Moeilijke beslissing voor de Europese Unie:

De EU kan alleen zichzelf verwijten maken voor het uitnodigen van Griekenland om tot de unie toetereden. – Ze hadden nl. meer leden nodig om de nieuwe munt te laten werken.

 

Beschouw de erbarmelijke staat van zaken: De EU is in crash mode; het experiment met de eenheidsmunt is een enorme mislukking. Deze laatste inspanningen van de Europese Centrale Bank om meer geld te drukken zal niets veranderen, in plaats daarvan zal het slechts de kapitaalvlucht uit de EU versnellen, en deze juist laten instorten.

 

Spain and GreeceGriekenland staat onder leiding van een anti-bezuinigingen partij – met de waarschijnlijkheid dat het land gedwongen wordt binnenkort de euro te verlaten, – alhoewel ze nog steeds vertellen dat dit niet nodig is – reken op een domino-effect van andere landen in de Europese Unie, die ook lijden onder de bezuinigingen, als die het licht van de dag beginnen te zien – dat het de enige uitweg is om van hun lijden verlost te worden, door de euro achter zich te laten.

 

Deflatie: “Het is nu bijna overal, en heeft zelfs een negatieve impact op alle grondstoffenprijzen. Bijna elke grondstof is afgesteld op verdere dalingen in de komende weken en maanden, onder de zwakste is olie, dat later dit jaar kan dalen tot het niveau van $ 40.”

 

Alles wat er gebeurt doet je afvragen. Wat anders komt eraan? Een ding is voorspelbaar dat met oprechte aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid – met zoveel interventie als nu gebeurt – met zoveel nieuwe liquiditeit toegevoegd aan de financiële markten van de wereld – en zoveel andere vreemde financiële verschijnselen – dat het onontkoombaar is dat nog meer onvoorziene gebeurtenissen zullen komen. En sommige van ervan zullen behoorlijk spannend zijn.

 

Met de jeugdwerkloosheid die staat op ruim 50 procent in zowel Spanje als Griekenland, voor volwassenen zo’n 25 procent, en de corruptie bij bedrijven en gevestigde politieke elite ongebreideld groeit, zijn duidelijke tekenen dat ondanks alle leugens geen verbetering zal optreden, tenzij bewegingen zoals Syriza in Griekenland en Podemos in Spanje zich snel verspreiden. Het gevaar is dat dit wordt gezien als “radicalisme”, wat in het verleden de steun gerechtvaardigde voor militaire dictaturen – zoals het bewind van generaal Franco in Spanje van 1939-1975 en voor kortere duur de militaire junta van Griekenland 1967-1974.

 

De EU heeft geen andere keuze dan ofwel Griekenland uit de unie te schoppen, of een ontrafeling te riskeren van de eurovaluta, of door mee te gaan in het wankele schuld-swap plan, dat het kwijtschelden van de schuld van Griekenland vereist, in de hoop dat dit tot toekomstige betalingen zal aansporen. In feite is dit niets anders dan nog meer euro’s drukken ter vervanging van voor de euro’s die vóór de kwijtschelding op de balans stonden.

 

De EU zou best heel graag van Griekenland af willen. Maar ze weten niet hoe de markt zal reageren en dat is wat hen verlamt. Dit is een perfect voorbeeld van een unie die zo sterk is als haar zwakste schakel. Griekenland heeft een onmiddellijke financieringsnoodzaak – inclusief het bankwezen is naar schatting € 9 miljard nodig voor dit jaar, terwijl het begrotingstekort – door Deutsche Bank geschat wordt op € 50 miljard. De ECB wil de lening voor Griekenland verlengen onder het opleggen van bezuinigingen. Ze proberen Griekenland te dwingen de voorwaarden van de bailout te accepteren, waaraan het nooit kan voldoen om het terug te betalen.

 

Alexis Tsipras legde uit waarom de eisen van de ECB belachelijk zijn. “De Griekse schuld is momenteel onhoudbaar en zal nooit worden terugbetaald, nog minder als Griekenland wordt onderworpen aan continue fiscale waterboarding.” Het antwoord op te veel schulden is nog nooit meer schuld geweest. En uiteindelijk zal de ECB worden gedwongen om een ‘haircut’ op de Griekse schuld te nemen. Het moet ofwel tot een akkoord met Griekenland komen, of anders gaat het failliet. Toch wil de ECB doorgaan met “uitstel en doen alsof.”

 

Ondanks de vele argumenten over de socialistische wortels van de Syriza leider Alexis Tsipras, en Podemos frontman Pablo Iglesias, die beiden ooit leden van de Communistische Jeugd partij zijn geweest, pleit noch Syriza en noch Podemos voor de één partij structuur, van centraal geleide staat die de neiging heeft te eindigen in het overbekende en verplicht zingen van kameraadschappelijke hymnen. In plaats daarvan, richten beide partijen zich op het beleid dat slechts een paar decennia geleden kon worden beschouwd als centristisch. Zowel Syriza als Podemos willen een einde maken aan het gedicteerde bezuinigingsbeleid door de EU en het IMF, een heronderhandeling van de staatsschuld, en de invoering van een meer betekenisvolle democratische toepassen in hun land. Gelukkig zijn beiden verre van ‘radicaal’ en staan voor een volkomen gezond beleid in een wereld waar één procent van de bevolking meer heeft dan de helft van de totale wereldwijde rijkdom.

 

Dingen worden steeds interessanter in Griekenland. Terwijl het mainstream verhaal zich blijft richten op de face-off tussen de zuinige Duitsers en de opstandige Grieken, gebeurt de echte actie achter de schermen. Obama, Poetin, en de Europese leiders strijden alle tegelijk deze delicate situatie om te buigen naar hun geopolitiek voordeel.

 

De nieuwe Griekse regering lijkt slimmer te zijn dan aanvankelijk gedacht. Door beide zijden tegen elkaar uit te spelen, dankzij haar handig gebruik van het vetorecht, krijgen ze wat ze nodig hebben in de schuldenonderhandelingen. Tsipras zei expliciet dat Griekenland niet de intentie heeft financiële hulp van de Russen te aanvaarden en dat het enige doel van Griekenland is om een akkoord te sluiten met de EU-partners.

 

Syriza:

Dan Steinhart – Managing Editor van Casey, report formuleert het als volgt: “Syriza, heeft nauwe banden met Rusland, hij bewondert Poetin in weerwil van Westerse instellingen. De nieuwe Griekse minister van Buitenlandse Zaken, Nikos Kotzias, heeft een relatie met Aleksandr Doegin, een Russische nationalistische filosoof die nauwe banden met Poetin heeft. Als Neo-Eur-Azianisten, willen zij een zwak en verdeeld Europa creëren, weg van de Amerikaanse invloed. Syriza heeft openlijk SYRIZA-Logo_02campagne gevoerd om Griekenland uit de NAVO te halen, hoewel ze hun animositeit over dit onderwerp onlangs, vermoedelijk tijdelijk, hebben afgezwakt om het te bewaren als een nuttig ruilmiddel voor de toekomst.

 

De Griekse minister van Financiën, Yanis Varoufakis, is een formidabele onderhandelaar. Een wereldklasse econoom, financiële blogger, en one-man media storm, hij is een vooraanstaand expert in gametheorie. Zoals James K. Galbraith, Varoufakis’ vroegere collega uitdrukt; Varoufakis zal een paar stappen vooruit denken t.o.v. zijn tegenstanders. Varoufakis zegt het enige dat niet onderhandelbaar is, is dat Syriza haar belofte houdt de Griekse schuld betaalbaar te maken, zelfs als de term ‘haircut’ wordt vervangen door eufemismen, zoals ‘schuldenswaps.’“

 

De relatief verzoenende benadering van Griekenland lijkt vruchten af te werpen. President Obama ondersteunt de push van Griekenland voor de herstructurering van schulden, en de Franse minister van Financiën, Michael Sapin, geeft toe dat Griekenland een legitiem recht heeft om de schuldenlast te verlichten. Zelfs de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, lijkt te worden voorbereid om de ‘trojka’ (IMF, ECB, EU) te schrappen.

 

Op dit punt lijkt het mogelijk, en misschien zelfs waarschijnlijk, dat Duitsland in de schulden onderhandelingen haar zin niet zal krijgen. “Grotere strategische kwesties staan op het spel. De invloed van Rusland in het zuidoosten van Europa is groeiende, en het is onwaarschijnlijk dat de NAVO een strategische nederlaag accepteert alleen om wille van de Duitse bekrompen fiscale rechtvaardigheid te behouden.”

 

Hoe dan ook, we zouden een historisch keerpunt kunnen naderen. De EU, de Euro en de Oekraïne crises convergeren, en Poetin houdt dat nauwlettend in de gaten. Als wij mensen met velen van ons harder in die richten duwen kunnen we gezamenlijk de EU in de afgrond drukken om het op te splitsen in meer levensvatbaar delen.

 

“De EU heeft reeds onderhuids de angst psychose dat ze evenals Rome uiteen zullen vallen, hetzelfde kan nu gebeuren met deze moderne beschavingen. En we weten allemaal, dat de huidige niet-verkozen eurocraat-geteisterde EU – Griekenland veracht, Rusland antagoneert – nu struikelt in het slijk van de Empire of Chaos status, en haar burgers behandelt als zwaar belast huisvuil – dat nauwelijks kan worden omschreven als “super.” Europa is zwaait in de richting van angst en oorlog.”

 

De Onderhandelingen:

Het wordt steeds interessanter, nu inmiddels de gesprekken tussen de EU en Griekenland niets hebben opgeleverd. Griekenland heeft slechts een paar dagen over om ofwel in te stemmen met een uitgebreide EU-bailout, of weg te lopen van zijn Europese partners en elders bijstand te zoeken; eventueel Rusland of China, of andere BRICS-landen. Ministers van Financiën van de EU op vrijdag 20 februari een ontmoeting met hun Griekse tegenhanger Yanis Varoufakis over ofwel verlenging van het huidige bailout-programma of een nieuwe overeenkomst tekenen. Als er geen vooruitgang wordt geboekt, kan Griekenland gedwongen worden om de euro te verlaten.

 

Aanmoediging: De lessen uit de geschiedenis leren dat burgers in staat zijn de loop van gebeurtenissen te veranderen, dus we moeten ons verenigen voor het te laat is voor het behoud van onze persoonlijke vrijheid en dat van onze kinderen.

De Hero:

De minister van Financiën Yanis Varoufakis lijkt een held zoals Perseus was de eerste Griekse held. Hij versloeg verschillende archaïsche monsters volgens de scheppingsverhalen van de Olympische goden – zijn openingszet was niet de Medusa tijdens zijn slaap te doden – omdat Masters of the Universe nooit slapen; dat zou in dit geval een eenzijdig faillissement zijn geweest Perseusop een aanzienlijk deel van de schuld. Als de diplomatie faalt, dan zal Brussel sancties moeten opleggen – ze zijn daarin erg goed; zoals was te zien met Iran en Rusland – maar uiteindelijk zullen ze Griekenland uit de euro schoppen – dat is de nucleaire optie die eurocraten nog meer vrezen dan de Zwarte Dood. Voor het moment, is de Duitse minister van Economie Sigmar Gabriel een bluffer, met zijn waarschuwing aan de Griekse premier Tsipras dat de Eurozone zonder Griekenland kan overleven. – Toen hij verklaarde: “We hoeven ons niet langer zorgen te maken zoals we toen deden.”

 

 

Indien, Brussel echter de facto toegeeft, zelfs aan een gedeeltelijk faillissement, resulteert dit dat Spanje, Portugal, Ierland, en vele van de andere EU-lijders zullen schreeuwen, “We willen dezelfde deal.”

Voorzichtigheid is geboden:

De Crime Cabal is meester in het creëren van conflicten en deze van A tot Z te controleren bij ALLE PARTIJEN IN HET CONFLICT. Door beheer van het hele conflict kunnen ze de uitkomst van het conflict in de richting sturen die ze willen bereiken.

Er zijn geruchten dat Syriza wordt begeleid en gefinancierd door niemand minder dan George Soros, een van de zwaargewichten binnen de Crime Cabal. Wat het doel zou kunnen zijn is nog niet duidelijk. Het zou kunnen zijn dat het conflict bedoeld is om zoveel mogelijk CHAOS en ELLENDE te creëren in de Eurozone, zodat de bevolking van de EU uiteindelijk zal smeken om meer centralisatie van macht binnen de EU, om dergelijke ellendes te voorkomen. Het bekende P-R-S concept! Niemand kan dat nu al zeggen, maar wees gewaarschuwd om niet de verkeerde kant te kiezen in dit verraderlijke spel en ongewild de op macht beluste cabal te steunen. Het idee kan zijn dat Syriza wordt gebruikt als een nieuwe interactie, waarbij uiteindelijk de noordelijke landen een groot deel van hun vermogen moeten overdragen aan de PIIGS landen; want anders kan de euro niet voortbestaan.

 

Paul Craig Roberts: “… als de nieuwe Griekse regering in staat is om haar mannetje te staan en om de voortzetting van de gruwelijke plundering van het Griekse volk te voorkomen, dan is moord op enkele vooraanstaande leden niet onwaarschijnlijk. Washington zal geen onafhankelijke overheid in Europa accepteren. Als een Griekse regering erin slaagt op te komen voor het Griekse volk dat ze vertegenwoordigen, zou dit idee zich verspreiden naar Italië, Spanje, Portugal en Ierland, en daarna in Oost-Europa. En de controle van Washington over heel Europa te niet doen.”

 

Het hele systeem wankelt en staat op het punt in elkaar te storten. Denk voor jezelf, vertrouw nooit op de autoriteiten.

 

Nigel Farage: De EU bevecht de Griekse democratie in een groot euro poker game:

Hij legt in deze video de gebrekkigheden van de EU bloot.