Goud is echt geld

 

Het Geldsysteem:

Het wereld geldsysteem is gebaseerd op de creatie van geld uit het niets – iets dat niets is, om het uit te lenen aan mensen, bedrijven, en overheden tegen rente. Geld dat uit schuld is gemaakt, inhoudelijk ‘schuldgeld’, maar schuld is het tegenovergestelde, nl. een vordering op geld, dus is het nep geld, als schuld ineens rijkdom wordt voor de bank, maakt dat de burger schuldslaaf van de RK maffia gecontroleerde banken. Alleen banken hebben het recht schulden op hun balans te boeken als vermogensactief, maar voor burgers is schuld een verplichte aansprakelijkheid.

 

Money in bank mythAlles bepalend is, dat bankiers geld kunnen uitlenen dat ze niet hebben. Als jij een miljoen euro hebt, kun je een miljoen uitlenen. Dat is duidelijk. Maar als een bank een miljoen euro heeft kan deze dat bedrag tien of meer malen uitlenen en daarover rente in rekening brengen. Maar wanneer slechts een fractie van het aantal mensen dat geld heeft gestort in de bank, vandaag hun geld opnemen, zullen de banken binnen een uur de deuren moeten sluiten, omdat ze het niet hebben.

 

Geld op de bank is een mythe.

 

Wanneer je een ​​lening aan de bank vraagt, drukt de bank geen enkel nieuw biljet. Ze schrijven alleen het gevraagde bedrag voor de lening op je rekening. Vanaf dat moment moet jij rente betalen aan de bank over iets dat niet meer is dan cijfers getypt op een scherm. Maar als je de ‘niet-bestaande’ lening niet terugbetaalt, dan nemen de banken, wettelijk toegestaan, tegen de geschatte waarde je rijkdom af die wel bestaat, je huis, je land, auto, en alles wat je bezit, om de lening – het nummer dat op het scherm was getypt – te compenseren!

 

Al dit nieuw gecreëerde geld wordt in omloop gebracht door particuliere banken, en niet door de overheid zoals velen denken. Hoe meer leningen, des te meer geld in omloop. De ‘private’ centrale banken, gecontroleerd door de RK Maffia, bepalen hoeveel geld in omloop wordt gebracht. En dat maakt het verschil uit tussen een boom en een bust. Het zijn privé figuren die beslissen hoeveel geld er in omloop is en zij beslissen tussen economische boom – WELVAART, en economische depressie – ARMOEDE. Door de hoeveelheid geld in omloop gebracht bepalen de elite naar eigen wil boom of bust.

 

Hetzelfde is het geval met de aandelenmarkt, crashes gebeuren niet zomaar die worden gemaakt om te gebeuren. Alles is systematische manipulatie door de elite Broederschap om de echte rijkdom van de wereld te stelen. Tijdens een boom maken mensen veel meer schulden, en dan op het meest geschikte moment besluiten de grootbanken, gecoördineerd door de geheime operationele Maffia, de rente te verhogen of te verlagen, opdat uitstaande leningen in moeilijkheden komen om schuldenaren afhankelijk te maken van de banken.

 

Overheden kunnen hun eigen rentevrij geld creëren. Waarom doen ze dat niet? Omdat de RK Maffia de regeringen controleert, zoals ze ook de banken in hun macht hebben. Presidenten worden niet gekozen, maar geselecteerd door de elite om de NWO agenda te voltooien. Naar alle eerlijkheid, het wereld banksysteem is gewoon zwendel. Om die reden is het noodzakelijk geld te bezitten, waarvoor niemand aansprakelijk is, zoals goud, platina en zilver.

 

Geld:

fiatmoneyAls iemand niet duidelijk en snel het woord ‘geld’ kan definiëren, is dat een bewijs dat de betekenis van geld niet is begrepen. – De juiste definitie van geld is in grote lijn, een bezit dat functioneert als opslag van waarde en als ruilmiddel. – Alle huidige valuta’s zijn gebaseerd op schuld want niemand kan bij de uitgever het inwisselen voor iets van waarde, en noch minder een limiet bestaat op de hoeveelheid die wordt gecreëerd. Slechts een vage claim “tegen de goede trouw en krediet”, en onder de verklaring van ‘vertrouwen’ van de overheid, onder het voorwendsel om belastinggeld af te persen van de onderdanen, verkregen zij de mogelijkheid de valuta door middel van inflatie, dat krediet vernietigt, ook het geld uiteindelijk reduceren tot letterlijk niets.

 

Om het effect van inflatie aan te tonen: In 1933, was de waarde van de Amerikaanse dollar in goud 1 1/2 gram. Vandaag is de waarde van de dollar slechts ongeveer 2 1/2 honderdsten van een gram goud. De zelfingenomen money masters hebben moeite om hun intellectuele constructie vol te houden, voor de onherstelbare dollarmunt, dat deze niet in waarde zal kelderen tot duizendsten of zelfs tienduizendsten van een gram.

 

Maar bedenk dat alle kredieten schulden zijn. Salarissen, lonen, zelfs overwaarden, zijn vormen van rijkdom die je al hebt verdiend. Maar krediet is niet hetzelfde als geld dat je hebt verdiend. Dus, schuld is een vordering op geld dat je nog moet verdienen. Schuld moet ook altijd worden terugbetaald.

 

debt-moneyHet papiergeld van vandaag is schuldgeld, wat op zich een onmogelijkheid is, schuld is het tegenovergestelde van geld. Maar schuldgeld is een uitstekend middel voor overheden om het volk indirect en clandestien te belasten door middel van inflatie. Dat is de reden waarom centrale bankiers papieren geld houden, maar ook de absurditeit van economische theorieën, zoals o.a. die van John Maynard Keynes, dat de overheid niet alleen kan, maar zich ook moet bemoeien met de economie, en de mogelijkheid van papiergeld moet hebben om naar wens en behoefte dat te kunnen drukken.

 

“Je kunt niet de rente naar beneden tot nul procent brengen en vervolgens in negatief territorium, met een voortdurende stijging van de hoeveelheid geld dat ik ‘kwantitatieve namaak’ noem en uiteindelijk hopen op een goede afloop. Het is gewoon niet mogelijk.” Zegt Michael Pento.

 

Kapitaal:

Centrale bankiers, economen en zakenlieden gebruiken voor hetzelfde doel de termen “geld” en “kapitaal” doorelkaar, maar dit is een fundamentele fout; Kapitaal is geen Geld, de eerste is schaars de tweede is oneindig. Kapitaal komt voort uit het sparen terwijl het geldbeleid van goedkoop krediet met haar inflatie over tijd wordt gestimuleerd om te worden uitgegeven, dus geen sparen. Hierdoor wordt schaars kapitaal steeds schaarser. Om bedrijven te laten groeien zijn kapitaal en arbeid de belangrijkste componenten.

 

Op een dag, zal de prijs van kapitaal haar onderliggende schaarste weerspiegelen, in de tussentijd denken ondernemingen zorgvuldig na over hun

render of a crowdfunding concept

render of a crowdfunding concept

kapitaalvereisten, ze zijn steeds op hun hoede om te overleven, hetwelk afhankelijk is van kunstmatig goedkoop “financieel geld” ten onrechte “kapitaal” genoemd. Feitelijk, is fysiek goud het oudste en zuiverste kapitaal dat bestaat.

 

Het is begrijpelijk dat eerlijk geschapen kapitaal een stimulerende economie vereist. Dat gebeurt niet door gemakkelijk geldprogramma’s, die slechts krediet creëren. Dat bedriegt het monetaire systeem, door gemakkelijk geld op één lijn te stellen met echt kapitaal; en op haar beurt aandelenprijzen en andere papieren activa omhoog te stuwen.

 

Fiat Geld:

In de wereld van vandaag, nemen niet alleen over de hele wereld de mensen het papier geld voor lief, maar denken ook dat het zo moet zijn. Maar dat is allemaal onzin. Nadat het huidige systeem is ingestort, zoals elke papiergeldstelsel in het verleden deed, moet het geldsysteem worden vervangen, en vrijwel zeker d.m.v. goud.

 

Het papiergeld van nu heet fiat valuta’s; ze hebben nul intrinsieke waarde en zijn niet inwisselbaar voor iets, maar worden geaccepteerd omdat de regering je anders in de gevangenis zal zetten als je dat niet doet. Het is een fiat bereikt d.m.v. geweld, maar door gebruikers die de biljetten accepteren niet erkend als iets van waarde. Een munt is een overheidsvervanging van geld. Maar goud is echt geld.

 

Echt geld is een ruilmiddel met opslag van waarde.

 

Kenmerken van geld:

Eigenlijk kan bijna alles van waarde worden gebruikt als geld, maar uiteraard, sommige dingen werken beter dan andere; het is moeilijk dingen te ruilen die mensen niet willen, terwijl andere dingen weinig of geen opslag van waarde bezitten. In de loop van duizenden jaren, hebben edelmetalen zoals goud en zilver zich bewezen als de beste vorm van geld.

 

De kenmerken van geld zijn:

functions of money

  • Duurzaam
  • Deelbaar
  • Draagbaar
  • Uniformiteit
  • Intrinsieke waarde
  • Beperkt beschikbaar – onmogelijk te vermenigvuldigen
  • Alom acceptabel

 

Deze kenmerken maken van goud geld, als het simpele gevolg van het marktproces, op zoek naar een optimale manier van het opslaan van waarde en maximale uitwisselbaarheid.

 

Er zijn tal van andere voordelen voor goud als geld. Het is veruit de meest private vorm van geld; gouden munten, in tegenstelling tot papiergeld, hebben munten zelfs geen serienummers. Dat maakt het echt onvindbaar. Tegen de huidige prijzen, is het beter draagbaar dan cash geld, zelfs in de vorm van € 100 biljetten. Het laat geen sporen na van bv. drugs, wat valuta wel doet, waardoor het minder gevoelig is voor willekeurige inbeslagname. Alhoewel pogingen werden ondernomen om goudstaven te vervalsen, met wolfraam als vulmiddel en dergelijke, is het veel makkelijker deze te authentiseren dan valuta.

 

Vele culturen hebben een lange geschiedenis met edelmetalen en recente ervaring met het leven in een politiestaat; zij begrepen de waarde van echt geld. Alhoewel gewone burgers nu de grootste goudkopers zijn, hun regeringen en centrale banken accumuleren het ook.

 

Verwacht wordt dat voor velen goud snel het ruilmiddel bij voorkeur wordt. De eerste gebruikers zullen handelaren zijn in drugs, wapens en andere gelicencieerde koopwaar; deze mensen zijn zeer security-bewust. Zij zullen worden vergezeld door allerlei mensen die alleen maar zaken willen doen onder de radar van de overheid.

 

Privacy:

privacyEn vooral nu papieren valuta geleidelijk zal worden geëlimineerd door de overheid ten gunste van pinpassen, creditcards en andere elektronische betalingsmiddelen. Overheden geven de voorkeur aan deze middelen i.v.m. voor de hand liggende redenen. De mensen zoeken daarom naar een privé-manier om handel te drijven voor het geval papieren cash niet meer beschikbaar is.

Het is niet alleen dat cash moeilijker zal worden om te gebruiken. Maar mensen zullen het niet meer willen hebben, als de inflatie ernstiger wordt.

 

Er zijn ongeveer drie biljard dollar in geldmarkt-fondsen belegd; 100% van dat geld is geïnvesteerd in kortlopende schulden van banken, bedrijven en overheden. Men zal zeer wantrouwig worden, als blijkt dat schuld niet altijd wordt terugbetaald. Goud geld is echter wel “betrouwbaar”. Dit onderscheid is bij de meesten verloren gegaan. Zorg dat je hier niet toebehoort.

 

Dus je moet goud bezitten omdat het geld is, omdat het veilig en betrouwbaar is, en omdat het bovendien ook nog een uitstekende speculatie is. fiat vs gold - inflation. pngAls je goud ziet als contant geld, en fiat valuta’s als een louter tijdelijk trendy ruilmiddel, zul je je vermogensportefeuille vullen met meer goud en goudmijnaandelen. Dat zal je beschermen tegen het zeer snelle waardeverlies van papieren valuta’s in de komende jaren. Inflatie zal volledig buiten enige controle geraken.

 

De arrogante centrale bankiers van nu zullen zonder enige twijfel bereiken dat de wereldeconomie onderuit gaat. Maar verwacht niet dat een van hen ooit zal zeggen: “Wij hebben ons vergist”.

 

In een wereld waar alle activa niets anders zijn dan beloften, zullen goud en zilver doen wat ze gedurende 5000 jaar hebben gedaan. Ze beloven niets, omdat het niet nodig is om iets anders te zijn dan wat ze zijn, geld, echt geld dat echte waarde heeft wanneer het huidige kredietsysteem instort en nog grotere reële waarde als een nieuw systeem is ingevoerd!

 

Waarom zorgen maken over Cash, als je goud kunt bezitten?

gold-versus cash-life-boueyHet conventionele argument tegen goud is dat het lastig en kostbaar is om te bewaren en geen rente oplevert. Maar in een wereld van negatieve rente, is dit argument niet meer van toepassing voor geld. Zo heeft ‘s werelds op een na grootste herverzekeraar besloten om te beginnen met het terugtrekken van geld van banken en op te slaan in eigen kluizen om negatieve tarieven te voorkomen. Als je dat gaat doen, waarom dan geen goud kopen? Het is de beste bescherming in dit uiterst zwakke economisch klimaat. “Mensen zullen er achter komen met al deze problemen met fysiek cash papiergeld, o.a. het terugtrekken van deposito’s uit de bank waar het ooit zeer liquide was en schijnbaar zeer veilig, en nu de moeite moeten nemen het in kluizen thuis of in hun onderneming op te slaan zoals in het geval van Munich Re, dan is het misschien beter over goud na te denken.”