De verrotte maatschappij waarin we leven.

 

Evaluatie van misdaden tegen de mensheid:

Het merendeel van de door Khazarian bedreven oplichtingsmisdaden in de afgelopen eeuwen zijn inmiddels gewoonte en wet geworden, en worden beschouwd als te doen gebruikelijk. Deze misdaden zijn zo ongelooflijk bedrieglijk en corrupt waarvan extra uitleg nodig is om iedereen te wekken. Met ons allen zijn we dagelijks het slachtoffer van deze op grote schaal gepleegde fraudes, die zo lang geleden in gang werden gezet dat zelfs niemand deze meer herkend als misdaad.

 

De echte macht in de wereld is niet de gekozen regering die in dienst is van het volk om hen te dienen, maar het is de Illuminatie gecontroleerde bankwereld die iedere burger manipuleert. Politici financieel gesteund door partij fondsen, bijdragen Crimes against humanityvan big business, campagne-fondsen, enz. zij worden zodoende het eigendom van het misdaadsyndicaat om blijvend te worden gecontroleerd en gechanteerd door deze criminelen. Ze zijn ingehuurd en hersen gespoeld en worden gemotiveerd nieuwe regels en wetten in te voeren die de Khazarians het vergemakkelijken hun netwerken in de maatschappij in omvang en penetratie uit te breiden, teneinde de continuering van hun fraude te ondersteunen en af te dekken. – Hun vals geld systeem vertegenwoordigt daarin prioriteit; het kort houden van de bnp-groei vereist dat wetten worden ‘herzien’ en daardoor het geld van de middenklasse naar de rijken stroomt. – In tegenstelling; echt geld heeft waarde van zichzelf, omdat het wordt gebruikt als ruilmiddel voor andere zaken van waarde. Dit geld kan niet worden gemanipuleerd.

 

Onvoorstelbare fraude:

Onvoorstelbare hoeveelheid fraude heeft de wereld overspoeld in de afgelopen honderden jaren, in het bijzonder gepleegd door middel van criminele banken en overheidsdiensteninstellingen, met uitgebreide tentakels tot in de verste uithoeken van de wereld. Deze enorme criminaliteit kan niet worden uitgeroeid door de inspanningen van één of zelfs dertig landen, omdat deze misdaden zich over de hele wereld in bijna alle landen hebben vermenigvuldigd met dezelfde resultaten, moeten ze als een wereldwijd probleem worden aangepakt en opgelost in het voordeel van het volk, want het volk heeft hiervoor nimmer toestemming gegeven noch geprofiteerd van deze criminele activiteiten, verricht door de centrale bankiers en hun zakelijke complices. Alle mensen over de hele wereld zijn gezamenlijk het slachtoffer van deze op onvoorstelbare schaal verrichtte criminele misdaden en fiduciaire vertrouwensfraudes.

 

FraudDe mensen in de westerse wereld, Japan en Australië zijn nog niet vernietigd door de Brits gecontroleerde Federale Verenigde Staten met hun eindeloos oorlogszuchtige daden en hun bedrieglijk geldsysteem dat werd ontworpen om de waarde van het geld te manipuleren door middel van inflatie. In de afgelopen honderd jaar alleen al is de Amerikaanse dollar, en mutatis mutandis alle andere belangrijke papieren valuta’s, gedevalueerd met meer dan 98%, als regelrecht gevolg van roekeloos, crimineel, onwettig en fiduciair vertrouwensfraude van de kant van de centrale bankiers en hun banken-kartels.

 

Om de enorme omvang en bestendigheid van de criminaliteiten en fraudes te begrijpen, die ons allemaal treffen, is het belangrijk te weten dat het merendeel ervan wordt verricht door de corporate banken en corporate overheidsdiensten, gepresenteerd als gelegaliseerde bankinstellingen en zogenaamd ‘gekozen regeringen’ die in plaats van het volk te dienen gewoon ingehuurde aannemers zijn van de Britse Kroon in de ‘City’ van London.

 

Al deze ondernemingen zijn in handen van buitenlandse “Bloodline” families. Ze zijn privébedrijven, waarvan de meeste franchisenemers zijn van de particuliere centrale bank van Londen, gesitueerd in de City van London, dat een eigen Khazarian Maffia natiestaat is, met eigen ambassadeurs en politie. De ‘City of London’ is geen onderdeel van het Verenigd Koninkrijk en betaalt geen belastingen. De bankfamilie Rothschild gebruikte geheime illegale operaties om enorme hoeveelheden geld te bemachtigen waarmee ze het Verenigd Koninkrijk kochten. Ze breidden hun ‘koninkrijk’ van private centrale banken over de hele wereld uit, en zijn het functionele hoofd van de Khazarian Maffia, dat het grootste georganiseerde Crime Syndicaat van de Wereld is. – Het is bekend dat het RKM private centrale banksysteem internationaal functioneert als een octopus met vele tentakels. De enige reden dat mensen belasting betalen is omdat de RKM Banksters elk land in hun eigen politiestaat hebben getransformeerd met het gerechtelijk apparaat als hun “eigendom”, en het vermogen ongebreidelde macht uit te oefenen onder bedreiging van gevangenisstraf om naleving af te dwingen.

 

Het is de hoogste prioriteit deze criminelen en oplichters die verantwoordelijk zijn voor alle hedendaagse misère op de wereld voorgoed uit te roeien. Al deze banken en overheden zijn gecontroleerde buitenlandse Khazarian ondernemingen, aannemers, en instanties die verantwoordelijk zijn voor het wanbeleid dat het grootste deel van de wereld in een diepe recessie tot aan de rand van de afgrond heeft gevoerd.

 

Betrokkenheid van Royalty:

Hare Koninklijke Hoogheid Elizabeth II en haar voorgangers, met de Lords van de Admiraliteit, de burgemeester van Londen, en hun voorgangers hebben hun gezworen ‘Eerbiedwaardig Vertrouwen’ geschonden en vertrouwensbreuk gepleegd met betrekking tot de corporate ‘Naties Trust’ voor en gedurende tenminste een periode van 150 jaar.

 

Omdat alle westerse landen betrokken zijn bij dezelfde frauduleuze regelgeving, legt dit de internationale samenzwering bloot die alle naties controleren en bedriegen. De Heilige Stoel heeft verklaard er naar te streven hiervan een ​​‘Global Estate Trust’ te vormen op grond van de convocatie van 1537 dat alle landen binnen deze Trust omvat en te streven naar Global jurisdictie en gezamenlijke overheidsdiensten voor alle naties, m.a.w. de nieuwe wereldorder. In feite is de Heilige Stoel verplicht een ​​vreedzame oplossing te verkrijgen en de teruggave en handhaving van eigendomsrechten te garanderen. Als de Heilige Stoel dit niet corrigeert door te stoppen met deze systematische fraude tegen de mensheid, is de Global Estate Trust in strijd en betekent dit vertrouwensbreuk.

 

 

Het Vaticaan:

VaticanEigenlijk zijn beiden de Heilige Stoel en het Vaticaan instrumenteel geweest in het omzetten van alle nationale regeringen op de planeet in nationale corporaties onder bedrieglijk dezelfde naam maar dan in hoofdletters geschreven, om te kunnen functioneren onder de bevoegdheid van het internationale zeerecht en de Romeinse Curie dat al deze frauduleuze handelingen een juridische fictie maakt.

 

Het is nu de specifieke verantwoordelijkheid van de Heilige Stoel en Paus Franciscus deze schending van het vertrouwen en het wanbeleid van de corporate naties ongedaan te maken, omdat zij in de eerste plaats verantwoordelijk waren voor hun creatie.

 

Schuldfraude:

De private Federal Reserve Bank, de grote centrale banken, de Verenigde Staten Inc., de Verenigde Naties Inc., het IMF Inc., en hun agenten en contractors handelen als criminelen, deze ondernemingen moeten worden geliquideerd evenals de bij hen aangesloten onderaannemers en agentschappen. En wel om de reden dat deze ondernemingen nooit door het volk zijn goedgekeurd om krediet te verstrekken door daarvoor onze particuliere eigendommen aan te wenden als zekerstelling van hun schulden bij alle overheidsdienstondernemingen of wat dan ook.

 

Ze beweren dat wij, de levende mensen, verantwoordelijk zijn voor het betalen van hún schulden omdat ze van elk persoon een onderneming maakten onder bedrieglijk dezelfde naam in hoofdletters, zo konden we worden geplunderd door het bancaire kartel, terwijl in feite diegenen verantwoordelijk zijn die dit alles hebben gecreëerd. Door gebruik te maken van dezelfde benaming, het openbare ambt kunnen uitoefenen t.b.v. hún eigen voordeel.

 

De Federal Reserve Bank en de centrale banken controleren de failliete geïncorporeerde naties als hun failliete doorstroomhuis om doelbewust enorme bedragen aan krediet veilig te stellen met als zekerheid de dekking door activa van alle mensen in die natuurlijke natie, en deze fraude constructie gebruiken om in ruil onzichtbare obligaties tegen ‘ons’ het volk uit te geven, waarvoor ons eigendom en activa als zekerheid dienen, als onderdeel van de totale fraude ontworpen om de activa en het krediet van de mensen te stelen in het voordeel van deze criminelen. Voor deze regeling hebben ze letterlijk de identiteit van elk individu gestolen door gebruikmaking van hun namen t.b.v. de opgerichte ondernemingen om elke individu te controleren en in eigendom te houden.

 

Complex fraudeconcept:

Ze maakten de fraudestructuur complex en voor de lange termijn, verborgen door misleidende dekmantels van valse lucratieve fraudulente regelingen, die gedurende tientallen jaren en zelfs eeuwen op onvoorstelbaar grote schaal schaal zijn toegepast.

 

De Federal Reserve en de centrale banken veranderde op onrechtmatige wijze privérekeningen van miljoenen mensen in zakelijke accounts, technisch behorend aan corporate contractors, die vernoemd zijn naar levende personen, de inbeslagname van deze rekeningen is om te vergemakkelijken dat de banken op onrechtmatige wijze zonder openbaarmaking die rekeningen konden omzetten in accounts van centrale banken, en uiteindelijk door faillissement van de centrale bank in eigendom overgaan naar het IMF, dat alles uitgevoerd zonder onze voorkennis of toestemming.

 

Gelukkig beginnen de Duitsers te begrijpen dat hun land niet soeverein is zoals het behoort, maar een corporate vazalstaat is van Washington DC, en dat hun kanselier Angela Merkel de financiële belangen van de Khazarian Maffia dient, en niet de belangen van de Duitsers.

 

De Heilige Stoel:

the_holy_seeHet misbruik door de corporaties gaat elke dag verder en hebben inmiddels legendarische proporties aangenomen, terwijl nog steeds geen uitgebreide verklaring van de Heilige Stoel is geopenbaard over het fictieve karakter van deze entiteiten die feitelijk door hun toedoen tot stand kwamen, en ook is er geen publieke veroordeling over hun criminaliteit, en er is geen zichtbare ontwikkeling hen te bestraffen, te reguleren, of te liquideren.

 

De Heilige Stoel werd ongeveer een decennium geleden officieel in kennis gesteld betreffende hun illegale en immorele acties tegen de mensheid en tegen de wettige regering van het volk, hetwelk reeds aan de gang is sinds de jaren 1800, en ook ten aanzien van alle handelingen die voortkomen uit deze fraude en bedrog.

 

Al deze illegaal gevormde ondernemingen moeten worden geliquideerd zonder nadelige gevolgen voor de miljoenen onschuldigen die verkeerd werden voorgelicht en misbruikt door gecreëerde corporaties met hun naam in hoofdletters. Jammer genoeg hebben veel mensen nog steeds geen flauw idee wat er gaande is met hun naam en bezittingen, en nooit de kans hebben gehad of genomen hiertegen te ageren.

 

Het is het oordeel van de paus, dat deze slechte mensen hun acties kunnen voortzetten zonder tegenstand, en elke dag meer onschuldige mensen in het web slepen als medeplichtigen-na-het-feit is gepleegd, en nog velen meer het slachtoffer van dit systeem van leugens en bedrog zullen volgen.

 

Hypothecaire leningen:

Een heel belangrijk feit is dat de bank ook onrechtmatig jouw “hypotheek” en hypotheek contract omzet in “verhandelbare waardepapieren” op grond van je handtekening. Je hebt misschien gemerkt dat niemand van de bank ooit dit soort documenten ondertekend. De enige handtekeningen die te zien is, is van jou.

 

Het eerste wat de bank doet is het stelen van jouw hypotheek contract, want die kan worden gebruikt als een ‘schuldbrief‘, mortgage-lendingonder omstandigheden van bedrog en geheimhouding om daarmee een ​​ lening te creëren – niet een woningkrediet – tussen jou en onbekende investeerders, meestal geldmarkten of institutionele beleggers, en dan stellen ze jou in gebreke door “jouw” hypotheek op het onroerend goed niet over te dragen aan het hypotheek Kadaster.

 

Deze nalatigheid van hun kant betekent dat ‘jij’ altijd in verzuim bent vanaf het moment dat het papierwerk is ondertekend ongeacht hoeveel je hebt betaald of hoe correct je bent met op tijd te betalen. Het betekent ook dat ze je geen “woningkrediet” hebben verstrekt, maar terzelfder tijd bedriegen ze ook de institutionele beleggers. De banken spelen beide kanten van dit lening spel. Ze bedriegen jou en ze bedriegen de investeerders en ze komen ermee weg omdat politici dom zijn, corrupt, en in de meeste gevallen omgekocht zijn.

 

Corrupte politici en “overheidsdienstenbedrijven”, die door de banken worden gecontroleerd hebben ons uitverkocht. De bankiers ‘verdienen’ geld op onze kosten. Ze stelen ons blind, en maken ons tot slaaf voor hun winstbejag, en vinden legitimiteit door het omkopen van de rechters. Dus het is tijd deze banken definitief te sluiten.

 

Wist je dat?

Wist je dat jouw nationale identiteit is gestolen? Wist je dat alle hypotheken al zijn afbetaald, maar deze banksterschurken gewoon doorgaan hun klanten te belasten voor niet-bestaande schulden en indien in gebreke blijven voor ‘nep’ corporate kantonrechtbanken slepen’, privé-eigendommen stelen, en beleggers op de beurs misleiden? Wist je dat ze met behulp van particuliere commerciële huurlingen betaalt met ons belastinggeld opdragen ons blind te stelen en oorlogen te initiëren? Dit is geen kwestie van politiek. Dit is misdaad, het zijn belangenconflicten, puur en simpel, die tegen de mensheid gericht zijn. WAKKER WORDEN mensen, en laten we onze legitieme wereld terughalen uit de handen van deze criminelen!

 

Schuldbrief en Hypothecaire Contractfraude:

Een schuldbrief is in principe een schuldbekentenis die de belofte bevat de lening terug te betalen, met daarin de voorwaarden voor de terugbetaling. Het doel van de hypotheek of akte van vertrouwen is om zekerheid te stellen voor de lening, die uit de schuldverklaring blijkt.

 

Het is wettig bewezen dat banken en kredietverlenersinstituten die onder hetzelfde systeem zijn georganiseerd, nooit iets van waarde verstrekken in ruil voor de schuldbekentenis en hypothecaire contracten die ze krijgen. Dit toont de basis van het fraudeproces; de banken maken het krediet uit lucht, en lenen het uit, simpelweg door het typen van getallen in een grootboek, en dat krediet is uitsluitend gebaseerd op het eigenvermogen van de kredietnemer – er is geen activa van de bank bij betrokken.

 

De bank leent van hen zelf niets uit van waarde! Al deze instellingen handelen binnen het kader van hetzelfde systeem. Zoals Mortgage loan agreementblijkt uit jurisprudentie van een 40 jaar geleden gevoerde rechtszaak, is bevestigd dat banken geen billijke vergoeding gaven, en dat nimmer een geldige overeenkomst heeft bestaan. Dit is het bewijsmotief voor de misleiding door de bank. Ze waren in staat om fondsen gelijk aan het volledige bedrag van de lening van de kredietnemer te verkrijgen zonder zijn/haar voorkennis. Hierdoor konden de banken het eigenvermogen van de kredietnemer op een bankrekening storten en uit die fondsen een cheque schrijven weer terug naar de kredietnemer, waardoor de indruk is gegeven dat de lener een lening heeft verkregen van de eigen bankactiva. Voor het uitlenen van geld is dit de gangbare praktijk, het is een doorlopende systematische fraude, gepleegd door het misdaadsyndicaat in samenwerking met de rechtbanken, wetshandhaving -instanties, en magistraten.

 

De vijf machtigste families die de wereld volledig controleren:

 

De strijders in het bloggers leger zullen prevaleren boven de antidemocratische, fascistische EU

Zegt Farage: