Stop je Slavernij

 

Democratie is Bedrog:

Democratie, het hoogst gewaardeerde westers ideaal, is niets meer is dan een dictatoriaal corrupt en misdadige instelling, omdat dit constant in strijd is met de elementaire rechten van het individu, of een minderheid, vanwege de almachtige regel van de meerderheid, die de natuurlijke Democracy scamrechten van het individu niet respecteren boven de wensen van de meerderheid. Het belangrijkste doel van een republiek of koninkrijk was om minderheden, en absolute rechten van het individu te beschermen tegen de tirannie van de meerderheid. Dit werd bereikt door het gebruik van een geschreven constitutie die in het bijzonder de macht van de meerderheid beperkt.

 

Maar kiezers, met uitzondering bij een referendum, krijgen nooit de kans om te stemmen over kwesties. Zij stemmen voor kandidaten die worden gefinancierd door insiders, volgens de agenda van buitenstaanders die men zich niet eens kan voorstellen. In feite is democratie een gedegenereerd, corrupt, en verouderde instelling. Het is in werkelijkheid een belangrijke contractuele tekortkoming van de zijde van de ‘Global Land Trust’ met de enkelingen, en instellingen, die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de rechtsstaat.

 

Alle ter goeder trouw gekozen functionarissen in de regering, worden verondersteld de belangen van hun kiezers te vertegenwoordigen, maar zij vertegenwoordigen zeker niet de belangen het volk. Het zijn kaderleden in een commerciële onderneming gecontracteerd om overheidsdiensten te vervullen. Ze hebben dezelfde beperking en motivatie als elke andere corporate executive. Ze zitten in de regering om zichzelf te dienen, maar niet het publiek. Ze zijn ingelijfd bij een buitenlandse overheid, in een buitenlandse jurisdictie, en het zijn zelfs geen parlementsleden, dat zijn ze nooit geweest.

 

Global Land Trust Bedrog:

De Global Land Trust – waarin alle naties clandestien zijn opgenomen – is veruit de grootste commerciële onderneming op aarde. De Heilige Stoel creëerde het concept van de “integratie”, terwijl alle Land Trusts zijn en worden opgericht en volledig bestuurd onder de copyrights en administratieve rechtsvorm van de Romeinse Curie.

 

De paus heeft het onbetwiste recht om elk opgenomen entiteit – lees natie – die niet wettig functioneert volgens haar charter te liquideren. Hij kan ook de vennootschapseigendommen van elke opgenomen ‘natie’ die hij liquideert aan de schuldeisers ter beschikkingstellen, en kan naar eigen inzicht elk statuut van een ingelijfde overheid accepteren of afwijzen of vervallen verklaren.

Global Estate Trust Scam

Helaas zien de mensen de Global Land Trust niet voor wat het is, en zoals het altijd is geweest. Ze nemen het voor lief, als onderdeel van het landschap van de wereld, maar in feite is dit het resultaat van onvermoeibare, bewust corrupte en vastberaden inspanningen, door de eeuwen heen uitgevoerd. Bekijk in dit opzicht deze video waarin wordt uitgelegd hoe de Top van de Illuminati de wereld controleren, en nu gebruik maken van de islam om het Westen te vernietigen in hun gedrevenheid de Nieuwe Wereldorde in te voeren.

In feite is er in wezen al een “één wereld regering” en het is er geweest voor langer dan tenminste de laatste 450 jaar tot heden, gedurende de gehele ontwikkeling van de westerse wereld als een commerciële en politieke macht.

Macht is gebaseerd op de creatie van geld, dat geschiedkundig reeds 6.000 geleden begon, tijdens het Summaria tijdperk, en bevestigd wordt in deze korte video.

 

Wat is “nationale trust” en waarom maakt het wat uit? Wanneer nieuwe landen ontstaan en tot de internationale gemeenschap toetreden, zoals bijvoorbeeld gebeurde met de Verenigde Staten van Amerika in 1776, een controverse begint over de vertegenwoordiging van het land en haar vermogen, dat desalniettemin volgens oorspronkelijke wet van God aan het land en haar bewoners toebehoort.

 

Als herinnering: Er bestaat slechts één familie van mensen op deze planeet, en één zee, en één wereldwijde jurisdictie. De enig ware wet onder hen bestaat slechts uit drie eenvoudige principes:

 

  1. Bewaar de vrede.
  2. Bemin anderen zoals jezelf bemind wilt worden.
  3. Doe geen kwaad.

 

Als iedereen deze eenvoudige natuurwetten eert, zijn alle eindeloze conflicten en criminaliteiten beëindigd. Mensen beschermen zichzelf en ieder ander om niet te worden gebruikt als instrument van het kwaad. Het systeem van dualiteit en slavernij eindigt dan zonder slag of stoot.

 

De paus, binnen het chronologisch opvolgingsproces, handelt als Donor van al deze activa in de nationale trust, en erkent officieel elke nieuwe natie waarin de mensen en hun bezittingen de enige ware vorm van vermogen en rijkdom van dat land is.

 

Dus logischerwijze zijn de ‘corporate naties’ schuldig aan diefstal van de identiteit van mensen en eigendommen en hun toekomstige inkomens en winsten. Bedriegende begeleiders binnen het machtsapparaat van de paus hebben bewust deze Naties slecht beheerd, door gebruikmaking van bankiers, advocaten, politici, overheden, ministers, en legers.

 

Beëindig van het Bedrog:

Fraud AlertDe conclusie is dat deze onwettige activiteiten moeten worden gestopt. Iedereen op het westelijk halfrond moet zich verenigen en zich organiseren en een ​​protestbrief indienen om deze onwettige constructie te beëindigen. – Inmiddels is al een belangrijk initiatief ondernomen, door dit te doen met de overhandiging van een kennisgeving aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag waar in staat de nationale banden met het IMF, de Wereldbank, de Verenigde Naties, de Federal Reserve, Centrale Banken, en alle andere soortgelijke organisaties te ontkoppelen, – al deze instellingen zijn het particulier eigendom van de RKM cabal – evenals alle vermeende lasten en claims in verband met de corporate Verenigde Staten en mutatis mutandis alle andere in de Trust opgenomen corporate Naties, die nooit zijn opgericht, gesanctioneerd, of gemachtigd volgens de wil van de inwoners van deze Naties.

Newspaper letter-What has America become

 

Nationale Schuldbedrog:

Als corporate overheden failliet gaan, komt het IMF voor de redding en om bezit te nemen van alle activa van de corporatie, dat zijn alle levende Financial_scam_Tim_Fotolia_largeinwoners, hun privé-eigendommen en activa, van dat land. Zo gebeurde dat op 1 juli 2013, toen USA INC uit het faillissement kwam, onder de voorwaarde van inbeslagname door het IMF van alle levende Amerikanen en hun eigendommen. Dat maakte alle Amerikanen slachtoffer van de Reverse Trust Fraude Regelingen die worden uitgevoerd door particuliere gouvernementele dienstbedrijven.

 

Zo simpel als dit alles is, is voor zo ver bekend, nog steeds geen media outlet geweest die deze oplichting aan de kaak heeft gesteld. Maar iedereen op aarde moet wel begrijpen dat dit van het allergrootste belang is voor elk individu, te weten dat zijn/haar privé-eigendom en activa, de basis is waarop het frauduleuze systeem van de corporate overheden werd gefundeerd.

 

Het begon allemaal toen Nathan Rothschild, zoon van Mayer Amschel Bauer alias Rothschild, tijdens de Slag bij Waterloo in 1815, m.b.v. doortrapte speculatie veel geld binnenhaalde en daarmee Engeland ‘kocht‘, en om gouvernementele dienstondernemingen te stichtten als de centrale bank die nooit een geldig contract met de corporate natie heeft gehad, maar wel de schijn heeft een overheidsinstelling te zijn. En dat zijn ze niet en waren dat nooit. Het zijn een stelletje oplichters die het publiek bedriegen, en beroven van hun bezittingen, in ruil voor waardeloos papier genaamd ‘geld’. Ze manipuleren markten, controleren alles wat ze kunnen bedenken, verlammen de innovatie en de economie, en stapelen het volk op met een berg aan schulden, leggen beslag op hun bezittingen en het land in de natuurlijke natie. – De Centrale Banksters hebben t.b.v. eigen baten de economie in beslag genomen, en dat alles zal moeten worden gestopt. Bekijk deze video om meer te leren hoe de zwendel door de Centrale Banksters wordt uitgevoerd.

 

De corporate schuld heet ‘staatsschuld‘ en is gefundeerd op valse voorwendsels, bedrog en andere vormen van fraude, waarvan de slachtoffers, jij en ik, niet op de hoogte zijn, en waarvan het volk niet profiteert. – Deze schulden zijn onrechtmatig en ‘nul’ op grond van wettelijke begripsbepaling en kunnen niet worden geïnd.

Debit:Credit balancedOp grond van normale boekhoudkundige regels staat tegenover elke ‘schuld altijd voor hetzelfde bedrag aan krediet’. Dus als er X biljard nationale schuld is, is er ook X biljard nationaal krediet.

 

Dus, de geldmakers, banksters en hun vriendjes, zijn het Staatskrediet schuldig aan het volk van het land. In wezen wordt deze frauduleuze geconverteerde schuld die is gemaakt gepresenteerd als schuld maar in feite is het krediet, waarvan ze het volk de indruk geven dat deze ‘nep’ schuld ‘echte’ schuld is, om het volk ervoor te laten betalen, en de daders in het bezit stellen van een gelijke hoeveelheid ‘extra krediet’, dat ze investeren en gebruiken ten eigen bate, bijvoorbeeld voor de creatie van oorlogen en de financiering van terreuraanslagen. – Beste lezers probeer te begrijpen dat dit niets anders is dan pure oplichting, waar centrale bankiers geld creëren om uit te lenen aan het volk dat ze in hun eigen zak steken, en dus niet aan het volk geven maar waarover het volk wel de rente moet betalen!

 

Nationl Debt ScamDit is de manier waarop de Centraal Banksters de mensen gevangen houden in eeuwigdurende schuldenlast die zich alleen exponentieel kan vergroten.

 

“Centrale Banken zijn beschermd tegen insolventie vanwege hun vermogen geld te creëren en kunnen daarom blijven functioneren met een negatief eigen vermogen,”

 

Ze betalen nimmer voor iets; ze ‘sparen’ slechts schuld met rente. Dit bewijst hoe de mensen worden bedrogen, door de vruchten van hun arbeid en spaargelden te ruilen voor beloften op ‘schuld geld’ – om zo doende het volk leeg te zuigen in ruil voor waardeloze papiertjes en hen eeuwig in schuldslavernij te houden. Deze vorm van eeuwigdurende afpersing werd zo’n honderd jaar geleden opgezet.

 

 

WORDT WAKKER en VERENIG:

Wake up uniteMensen moeten alleen zichzelf verwijten. Ongetwijfeld is het beter om de overheid op alle niveaus te laten ineenstorten, die over de hele wereld worden gestuurd door de incompetente Elite.

 

Elke dag die voorbijgaat, met bemoeizucht, onderdrukking en hoge rekeningen in het geheim goedgekeurd, komt de wereld dichterbij de sluiting van de wereldgevangenis die leidt tot de voltooiing van Agenda 21 en de implementatie van de Nieuwe Wereldorde.

 

 

Mensen WORDT WAKKER en verenig om te vechten voor onze wettelijke rechten en persoonlijke VRIJHEID.

 

De oplossing moet van buitenaf komen, van ‘ons’, het volk. Het moet voortkomen uit het denken, van levende, ademende, mensen van deze wereld die bereid zijn, hun manier van denken en manier van leven te veranderen, en anderen mensen te leren hetzelfde te doen. Begin met het doorsturen van dit bericht naar al je contacten, en moedig hen aan te reageren en volg hun reactie op.

 


Een woord aan de 1%:

Word to the EliteAlles wat hier gezegd is geschiedt gedurende tientallen jaren. Iedereen op deze planeet moet in een doos hebben geleefd als ze niet op de hoogte zijn van deze schokkende misdaden tegen de mensheid die hier geschetst worden, en kunnen worden gezien als een zeer algemene ‘samenvatting van bijzonderheden’ bedoelt als voorbeeld voor een aanklacht. Omdat elk belangrijk feit van deze criminele aanklacht voor iedereen duidelijk waarneembaar is geweest, lijkt het erop dat wij mensen jammerlijk hebben gefaald om hiertegen op te treden, tot nu toe tenminste. Lees hier verder om meer te weten over de dagelijkse aanvallen op je gezondheid en je leven, en hoe moet worden opgetreden om deze ellende te beëindigen.

 

Opmerking: Jesse Ventura is voormalig gouverneur van Minnesota.

 

Voor een beter begrip om onmiddellijk te handelen, bekijk deze korte trailer om te begrijpen hoe bewust vaccins worden toegediend om systematisch onze kinderen te vergiftigen, terwijl de artsen in het duister werden gehouden over de schadelijke gevolgen. Als we dit nu niet stoppen, zullen in het jaar 2032 één op de twee kinderen het slachtoffer zijn van Autisme, en dat zal een ware ramp worden!

 

 

Grote verandering in het vooruitzicht!

Alle Corporate Naties die zich voordoen als de wettige regering hebben bijna elke soevereine natie vernietigd! Kaderleden op het hoogste echelon in de regering – en ook in het leger – weten dit. Ze wachten op het “juiste moment” om het volk en hun natie te helpen, weer terug te geven aan de respectieve wettige overheden.

In de zeer nabije toekomst, kunt je rekenen op een grote constructieve verandering in het bankwezen en het valutasysteem. Lees meer hierover:

 

Als eerste stap heeft de White Dragon Society WDS de Khazarian eigenaren van de FED een enorme hoeveelheid goud aangeboden tegen een korting op de marktprijs. Dit is de reden waarom Obama en Yellen in aanwezigheid van een WDS lid, de afgelopen dagen spoedvergaderingen houden. Als de Khazarians dit aanbod weigeren, zal de FED geïsoleerd worden, wanneer de BRICS met de 188 aangesloten landen waaronder de EU, een nieuwe internationale goud gedekte munt uitgeven, hebben houders van US dollar de mogelijkheid gedurende een periode van drie maanden die om te ruilen tegen de nieuwe wereldmunt. Daarna zullen deze landen de US dollar niet langer accepteren. Uiteindelijk zal een nieuw regime de failliete FED overnemen, en is de USA vrij haar eigen lokale valuta uit te geven.

 

Interview met Rechter Anna Riezinger:

Rechter Anna Riezinger praat over de Kwaadwillig frauderende Barassociatie als poortwachters van de Bankster en de corporate overheden die de wereld teisteren. – hun kwalijke diefstal van persoonsidentiteit: de misdaad bewust een verkeerde voorstelling van een levend persoon te geven in een juridische fictie – enkele vormen van vennootschappen, zoals een trust, openbare utiliteit, of stichting. Ze legt de geschiedenis uit van de aanhoudende criminele onderneming genaamd de Kroon Tempel B.A.R., en hoe ze ons leven en ons land beroven. Het zijn waarlijk zieke lieden, ze moeten worden vervolgd voor hun misdaden, verraad en moord.