Neem je Vrijheid terug!

 

Decentralisatie is Overwinning:

Kijk rond, de wakkeren zien dat bijna alles aan het veranderen is, hetzij op eigen niveau, of in het algemeen rondom in de wereld. Alles gebeurt in cycli. De tijd voor een positieve wereldverandering is nu begonnen.

 

Het grote EU-experiment is mislukt. Zoals het hoort. De toekomst zal helder en gedecentraliseerd zijn.

 

Humanity Wakes Up killing OctopusDe huidige vorm van globalisme, is de grootste concentratie van macht die de wereld ooit heeft gezien, en is allesbehalve vrij. Ver weg van de openstelling van de markten en het bevorderen van vrije handel voor iedereen, heeft globalisme de besluitvorming in de wereld geconcentreerd in een paar handen.

 

“De beslissing van het Britse volk om te kiezen voor decentralisatie wordt gezien als een overwinning. Hoe meer dingen worden gedecentraliseerd, hoe beter de vooruitzichten voor de vrijheid zijn.”

 

Hebben gewone mensen over de hele wereld het punt bereikt waar de echte vragen over zelfbeschikking te acute zijn om nog langer te worden genegeerd? Zeker veel meer mensen zijn wakker geworden, en hangen hun handboeien aan de muur.

 

Globalisme is nooit liberalisme geweest, noch was het de bedoeling dat te zijn. In de kern is globalisme voor de dictatoriale elites van begin af aan bedoeld geweest te regeren onder het mom van de massademocratie. Het is altijd overduidelijk antidemocratisch en anti-vrijheid geweest. – Word vertrouwd met de fijne kneepjes van de politici om je te sturen waar ze je willen hebben. Bekijk deze korte video voor een blik achter de schermen.

 

Globalisering:

Globalisering is niet zoals voorstanders beweren het onvermijdelijke gevolg van de toepassing van moderne technologie v.w.b. communicatie, handel en reizen. Het is niet dat de wereld steeds kleiner wordt. In feite is het een ideologie en en wereldbeschouwing die middels tirannieke middelen wordt opgelegd.

 

“Globalisering is door de financiële elite bedacht, die met hun donaties politici heel, heel rijk maken… maar het brengt miljoenen werknemers niets anders dan armoede en verdriet,” Vertelde Trump zijn aanhangers.

 

globalisationDe Europese Unie is in de eerste plaats een douane-zone, en geen vrijhandelszone. Een bureaucratie in Brussel is nauwelijks nodig om de eenvoudige pan-Europese tariefverlagingen door te voeren. Het is zondermeer niet noodzakelijk, om te beginnen met de oprichting van wat globalisme echt vereist: een de facto Europese regering, compleet met nauwe regelgeving en fiscale regels, quasi-gerechtelijke organen, een ontluikend militair leger, en nog veel meer zoals ondergeschiktheid van het nationale, de taalkunde, en culturele identiteit.

 

Ludwig von Mises begreep dat zelfbeschikking de fundamentele basis is van vrijheid, van echt liberalisme. Het is waar dat libertarians zich niet behoren bezig te houden met de nationale soevereiniteit, omdat overheden geen soevereine vorsten zijn in politieke zin en nooit de almachtigheid mogen hebben de loop van ons leven te bepalen. Maar het is ook waar dat hoe geringer de druk is tussen een individu en het instituut dat ogenschijnlijk hem regeert, leidt tot minder controle en meer zelfbeschikking voor die persoon.

 

Als het op enige manier mogelijk is dit recht op zelfbeschikking aan elk individu toe te kennen, zal dat moeten gebeuren.

 

Brexit is een referendum over de staat van de natie, dat is een stap verwijderd van het globalisme in de richting van individuele zelfbeschikking.

 

Het eerste Gevaar:

Een eerste echte gevaar voor de aanhoudende problemen in de Europese Unie zelf, met inbegrip van de recente stemming door het Britse volk om het blok te verlaten, is dat de EU gewoon failliet is. Achteraf bekeken was het faillissement van de Sovjet-Unie de echte reden dat het Warschaupact uit elkaar viel, met Polen als eerste dominosteen. Om dezelfde reden, is Engeland de eerste dominosteen in de ineenstorting van de Europese Unie. Bekijk hier hoe Nigel Farage in het EU-parlement werd bejegend.

 

Brexit is een besmettelijke politieke ziekte. De eerste dominosteen is gevallen. Er zullen meer volgen. In antwoord op deze BANKRUPT EUopmerkelijk geschiedkundige stemming; staan de volgende uittreedcampagnes in de startblokken: Italxit, Frexit, Spexit, NExit, Grexit, Hungexit, Chechout, en nog veel meer middelpuntvliedende politieke bewegingen zullen ontstaan. – Blijkbaar heeft Erdogan in Turkije een U-turn gemaakt, verwijderd van de Khazarians naar kamp van Poetin ’s Rusland, d.m.v. het aanbieden van logistieke bijstand om ISIS te bestrijden door Rusland.

 

De millennia-oude wereld van de Illuminati is ingestort. De Brexit stemming is een zichtbaar deel van wat er alom gebeurt in deze wereld. Het etablissement is in alle stilte gedurende de afgelopen maanden gestruikeld, met hun constructies van handelsovereenkomsten en organisaties ter voorbereiding van de wereld op hun Nieuwe Wereldorde.

 

Nu is klein weer mooi geworden; kleinere overheden en kleinere leefgemeenschappen worden een nieuwe kans gegeven. En dat is een zeer goede zaak, omdat echt lokale democratieën of nog beter echte Anarchie overal mogelijk wordt, in tegenstelling tot de regelgeving van de gecentraliseerde financiële elites. Meer referenda en afvalligheid van EU-naties geïnitieerd door het stijgende aantal populistische partijen, zowel van links als rechts over het hele continent zullen zeker volgen.

 

Italië:

De volgende klap voor de Brussels/Duitse dictatuur zou kunnen plaatsvinden in Italië in oktober aanstaande. Als gevolg van de sterke prestaties van Beppe Grillo’s vijf-sterren beweging, die onlangs 9 van de 10 burgemeester verkiezingen hebben gewonnen, waaronder de stad Rome, kan Italië een goede kans maken op terugwinning van haar vrijheid. Zij zullen zeker nu goed gemotiveerd zijn. De Noorder Liga bondgenoot heeft al opgeroepen tot het referendum over het verlaten van de euro dat is gepland voor oktober a.s. – De Italiaanse fiscale omstandigheden zijn veel slechter zelfs dan die van Spanje. Italië heeft een schuld van meer dan $ 2 biljoen op rekening van de overheid alleen al. – De obligatiemarktexplosie staat op scherp.

 

Spanje:

Spanje, waar de ontkenning van corrupte, door het hypocriete regeringsschoothondje, t.w. premier Rajoy, zal zeker nog worden Corrupt Rajoy Spainvoortgezet. Rajoy is gewoon een andere strategist – voor gecentraliseerde controle t.b.v. sociale en economische zaken – onder conservatieve dekmantel die niets hervormd, hij liet de Spaanse economie in schulden begraven en gaf valse getuigenis aan het begrip dat de Brusselse bureaucraten de redders zijn van Europa. – Hij is waarschijnlijk de meest corrupte politicus in Spanje, een jezuïet die weet dat hij wordt gedekt door de zwarte adel van het Vaticaan en Opus Die, en niet zal worden afgezet voor zijn wandaden. Na het succes van het Brexit referendum, en om een exit door Spanje te vermijden, werd besloten Rajoy aan de macht te houden, waarin ogenschijnlijk de resultaten van de nieuwe verkiezingen op 26 Juni jl. werden gemanipuleerd, door één miljoen stemmen te stelen van de pro-exit populistische partij Podemos, en over te hevelen naar zijn partij Partido Popular?

 

Hoe dan ook een nieuwe Spaanse regering zal versplinterd en verlamd blijven. Die regering zal niet sterk genoeg of bereid genoeg zijn om de ‘onvermijdelijke Brusselse dictaten’ uit te voeren in het geval de sterk overgewaardeerde Spaanse obligatiemarkt in een neerwaartse spiraal terechtkomt, en meer EU-interventie vereist.

 

Europese Centrale Bank:

De prijzen van Staatsobligaties in Europa worden kunstmatig hooggehouden door de financiële slangenbezweerders van Brussel en de ECB. De massale rally in de Spaanse 10-jaars obligaties na Draghi’s “het kost wat het kost” dictaat was niet te danken aan de Spaanse kredietwaardigheid, of het feit dat de werkloosheid is gedaald van 26% tot slechts 20% – voornamelijk het resultaat van de terugkeer van werklozen migranten naar hun land van herkomst.

 

Als de globale “risico-off” over de hele wereld toeneemt, zal er geen hulp van de ECB komen. Vooral als de ECB binnenkort wordt verwikkeld in een existentiële crisis en de fragiele consensus wordt verscheurd door centrifugale krachten ontketend door Brexit. – Uiteindelijk is er geen andere oplossing dan om het bankwezen te herkapitaliseren d.m.v. goud als reserve actief.

 

Het Tweede Gevaar:

Een ander, tweede reëel gevaar voor de markten is meer basic en van bredere invloed, gevaarlijker, en absoluut onvermijdelijk. Deze is verborgen in het zicht, nl. in het fiat geldsysteem van de centrale banken. De symbolische rol van centrale bankiers verbergt waarschijnlijk meer dan het openbaart, want het is niet alleen het afdrukken van ‘easy money’. Als dat het geval was zou er veel meer geld in omloop zijn, met hogere consumentenprijzen. – Toen de Fed in 1971 naar een uitsluitend papieren dekkingssysteem ging, werd een slimme wijziging doorgevoerd. Dit nieuwe monetaire systeem is volledig frauduleus en absoluut ruïneus evenals de oude geld-druk-regeling. Maar het duurt veel langer de fraude te ontdekken, en de schade is pas duidelijk aan het einde, wanneer het ontploft!

 

Oneindig Krediet:

In plaats van zelf geld te drukken, laten de Centrale Banken, de banken zelf een onbeperkte hoeveelheid krediet creëren, mits voldaan wordt aan bepaalde kapitaaleisen.

 

unlimited creditIn tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn banken geen “bewaarders” van geld – d.m.v. het accepteren van deposito’s om die vervolgens weer uit te lenen. In plaats daarvan, maken banken nieuwe gelddeposito’s op het moment van uitlenen. Dat kost niets meer dan een paar aanslagen op een toetsenbord, en de rekeningsaldi – samen met de geldhoeveelheid – gaan omhoog.

 

In het begin werkt dit nieuwe kredietgeld ongeveer hetzelfde als drukpers geld: Het geeft mensen geld dat niemand ooit heeft verdiend. Iedereen is blij. Maar door het creëren van meer en meer papiergeld, wordt de fraude snel duidelijker. Prijzen stijgen, en mensen beseffen dat ze minder koopkracht hebben dan ze voorheen hadden.

 

In de tussentijd hebben bedrijven en consumenten allemaal slechte beslissingen genomen, gebaseerd op de schijnbare toename van de “vraag.” Na een tijdje, moeten al die fouten worden weggespoeld, in een recessie of een depressie.

 

Probleem Uitgesteld:

Bij de aanvang van dit nieuwe kredietgeldsysteem, vermeed de Fed dat probleem, of althans stelde het uit. Tussen 1980 en 2016, bijvoorbeeld, spendeerden de VS en evenzo de EU in de orde van 32 biljoen/elk netto, aan extra krediet. Dat is krediet en schuld boven en buiten de historische relatie tussen het bbp en de schuld.

Ook dat zou de consumentenprijzen dramatisch doen stijgen, maar omdat de Japanners, en vervolgens de Chinezen, de goederen veel goedkoper fabriceerden, nivelleerde dat de stijging van de consumentenprijzen. En nog belangrijker, een groot deel van de stijging van het kredietgeld ging rechtstreeks naar Wall Street, in plaats van naar de Main Street economie.

 

Kredietgeldsysteem:

In een krediet-geldsysteem, ontvangen de sectoren van de economie die het meest kredietwaardig zijn het grootste deel van Credit money systemhet nieuwe geld; t.w. de rijken, big business en de overheid.

 

Prijzen stegen en gingen omhoog. Maar dit waren het soort prijzen die mensen willen dat ze omhooggaan. Huizen, bedrijven, commercieel vastgoed, antiquiteiten – over inflatie gesproken; deze prijzen stegen door het dak.

 

Alles wat kon worden gefinancialiseerd – geprijsd en verhandeld – werd ongelooflijk duur. Maar de prijs van de arbeid bleef nergens. – De rijken werden rijker, de middenklasse en de rest werden armer.

 

Het systeem werd niet opgezet voor de gewone man, maar om te helpen de rijken rijker te maken. En nu bekend is dat de Khazarians de controle uitoefenen over de overheden, de centrale banken en het financiële systeem, stoort niemand zich daaraan!!! Omdat de kiezers monddood zijn gemaakt. Dit is hun systeem!

 

De banken werden toegestaan ​​ geld te creëren. Ze geven het aan de consument tot de huishoudsector niets meer kan nemen. Wat tot 2008 gebeurde. Toen leenden de banken aan bedrijven en de overheid. Een voor een, nam elke sector te veel schuld en was niet langer kredietwaardig. Tot slot kan alleen de overheid nog lenen, omdat het de enige sector is die geld kan drukken!

 

Global Currency Reset:

global-currency-resetZodra overheden, privébanken ​​de schatkist toegestaan wordt papiergeld te drukken uitsluitend gesteund door de arbeid van mensen of natuurlijke middelen, worden ze krankzinnig, en gaan meer en meer ervan drukken, totdat de ‘nominale waarde’ van arbeid en de natuurlijke hulpbronnen steeds hogere niveaus bereiken, genaamd “inflatie” en de waarde van het papier vermindert tot het punt dat de munt instort en moet worden geherwaardeerd (RV), dat is het punt waarop de Global Currency Reset (GCR) moet worden toegepast. Ondersteund door waarde om het vertrouwen te herwinnen.

Echter, “inflatie” wordt gepromoot door de financiële instellingen als een noodzakelijk kwaad dat de financiële brandstof biedt om de economie te laten “groeien” door het leveren van extra “liquiditeit”. Dat is niets anders dan diefstal van de zuurverdiende rijkdom van mensen!

 

Recessie Waarschuwing:

Als alleen de centrale banken papiergeld hadden uitgedeeld, zouden de prijzen zijn gestegen. Maar zelfs in een recessie, of een schulddeflatie, zou het geld er nog steeds zijn. Maar drukpers geld verhogen de prijzen permanent.

 

Echter, in een kredietgeldsysteem is het heel anders. Elke nieuwe eenheid die in het systeem komt is ook een andere eenheid van schuld.

 

Nu, hebben consumenten, bedrijven en de overheden gezamenlijk een schuld van ongeveer € 60 biljoen. Dat vertraagt ​​de Recession warningeconomie. Het verlaagt de economische groei. En het allerbelangrijkste is, het is onderworpen aan de kredietcyclus van het systeem.

 

Uiteindelijk vormen het winstpotentieel van een bedrijf en de waarde van de beursgenoteerde aandelen het onderpand voor haar schuld. Wanneer de beurs zakt, trekken de kredietverstrekkers zich terug. Vervolgens wordt de schuldmarkt krapper, en de markt explodeert.

 

Schuld zit altijd aan de andere kant van de krediet medaille. Als schuld slecht wordt, verdwijnt het krediet. En dan gaat het systeem dat zoveel kredietgeld heeft gecreëerd in omgekeerde richting werken, het vernietigt de geldhoeveelheid van de natie.

 

De geldhoeveelheid – in feite, de levering van kant-en-klaar krediet – begint plotseling drastisch te krimpen. En wat anders een kleine, routine teruggang zou zijn in de economie, wordt nu een wereldwijd catastrofistische paniek.

 

WAKKER WORDEN mensen, voordat het te laat is, je bent zonder het te beseffen al bezig met het bouwen van je eigen gevangenis! Bekijk deze korte video gemaakt in de jaren 1980, maar nog steeds actueel, en realiseer je dat je al die jaren hebt geslapen!

 

 

Terugkeer naar integriteit:

Retrun on IntegrityOm in de toekomst verder te gaan, moet de integriteit van de politiek en het bankwezen terugkeren, politici en bankiers moeten strafbaar worden gesteld voor hun wandaden. De wet moet worden toegepast op hen, zelfs tegen de superrijke criminelen. En een wetshandhaving die niet kan worden omgekocht met geld. Bankiers en politici die de wet breken en onschuldige mensen bedriegen, alleen maar om zelf beter van te worden, en geld te verdienen ten koste van andere mensen, moeten worden vervolgd met gevangenisstraffen. Niets zou effectiever zijn in het veranderen van hun morele cultuur dan het senior management in de gevangenis te zetten, en hen te dwingen alle winsten die hun illegale gedrag hebben gerealiseerd, terug te betalen.

 

Om de rotting in onze samenleving aan te tonen, is het nuttig te weten welke bekende figuren hierbij betrokken zijn. Laten we beginnen bij WW2 en de rol vervuld door Prins Bernhard der Nederlanden, geboren uit Duitse adel, werd hij op de universiteit lid van de nazipartij – de SS – en trouwde later binnen de Nederlandse koninklijke familie, vlak voordat de oorlog uitbrak nam hij afscheid van z’n zwarte SS-uniform. Toen zijn oude Nazivrienden in 1940 Holland binnenvielen, vluchtte hij met de Nederlandse koningin Wilhelmina naar Groot-Brittannië, terwijl zijn vrouw, Prinses Juliana met de kinderen hun toevlucht zochten in Canada. – Als voormalig SS-officier was het de spymaster van de Admiraliteit, Ian Fleming (MI5) die Bernhard screende, en hem goedkeurde voor deelname in het ​​Britse leger als vertrouwenswaardig verbindingsofficier. Lees hierover meer.

 

Dezelfde Prins der Nederlanden, was twee en zestig jaar geleden in 1954 de eerste – en gedurende vele jaren daarna –  de voorzitter tijdens de oprichting van de geheime Bilderberg groep in Oosterbeek, een voorstad van Arnhem. Deze eerste conferentie leidde tot de ondertekening van het Verdrag van Rome, dat de Europese Economische Gemeenschap (EEG) inluidde, welke drie jaar later van start ging. – Alle RKM geïnspireerde ideeën om stap voor stap, de mensen hun vrijheden af te nemen, om de wereld te regeren door de RKM vanuit Jeruzalem, zijn en worden gemaakt in totale geheimhouding in deze Bilderberg groep. Meer informatie over de meest recente besluiten in deze 20-min. video, duidelijk uitgelegd door Tony Gosling een voormalig BBC-journalist en Bilderberg expert.

 

De Leugen waarmee we Leven:

Blootstelling van de waarheid over onze wereld. Wees blij en geniet van je leven, en nog heel lang daarna! Voor ‘goed’ of ‘slecht’, onze generatie gaat de toekomst op Aarde bepalen!

Wij leven in een unieke tijd, omdat we getuige zijn van het einde van het wereldwijde monetaire systeem.

Heb geen vertrouwen in de huidige strafrechtelijke systeem!

Wij willen een betere wereld voor toekomstige generaties.

 

Gerald Celente geeft een Ernstige waarschuwing aan de Wereld:

Gerald Celente warningNa zijn schokkende accurate Brexit voorspelling, zegt hij;

Dit is het begin van het einde van de Europese Unie. Dit betekent ook het einde van de euro. Het einde van de euro zal de ineenstorting van de Europese Centrale Bank bespoedigen. En wanneer de ECB faalt, beginnen de dominostenen te vallen en zullen een ​​nog grotere chaos ontketenen.

 

“De wereld is zeker voor altijd veranderd met de historische stemming om de EU te verlaten. Zoals ik al lang geleden voorspelde, gaan we nu de ontbinding van de Europese Unie beleven…

 

“Sinds de Britten Brexit hebben gestemd, zien we in heel Europa; Frankrijk, Duitsland, Italië, Finland en Nederland, oproepen tot referendum om de EU te verlaten.

 

Chaos zal de populistische bewegingen niet alleen in Europa, maar ook de Verenigde Staten, en over de hele planeet vergroten. We zeiden dat de wereld voor altijd ging veranderen en zo is gebleken. En deze verandering is net begonnen, en zich verspreidt over de hele wereld, het zal leiden tot een heel ander resultaat dan wat de elites zich hadden voorgesteld.

 

“In plaats van dat de westerse MSM-propaganda machine met de vinger naar Poetin en Rusland wijst, hadden ze erop moeten wijzen hoe de elites het Westen gestuurd hebben in de richting van totale vernietiging. Nu de mensen opstaan ​​en in opstand komen ​​tegen de oude machtsstructuur, is er grote kans dat mogelijk het Westen zal worden gespaard om in de diepe afgrond te verdwijnen.”

 

Luister naar dit interview:

 

 

Nieuws Update:

 

Breking News: Generaal Dunford heeft stilletjes Goud verkregen van de WDS voor de Nieuwe Amerikaanse dollar, en de News-Bulletin1Nieuwe US Treasury die is gevestigd op een Native Amerikaans reservaat dat een Vrijhandelszone is. Deze nieuwe dollar wordt internationaal verhandeld. Luister goed, want dit is niet de eerder opgeblazen valuta reset, die in voorbereiding is, en wordt getraineerd door de corruptie in Brazilië.

 

Neil Keenan heeft nu praktisch de Global Collateraal Accounts (GCA) geopend, t.b.v. het beoogde doel voor de transformatie van onze wereld, voor de toepassing in vele humanitaire projecten, zoals o.a. de ontwikkeling van vrije energie technologieën en de revisie van het mondiale financiële systeem. Rusland, China, Iran, Indonesië en vrijwel het gehele oostelijk halfrond steunt op de een of andere manier dit plan.

 

Hoe dan ook het lijkt erop alsof de wereld binnenkort zal worden bevrijd van de criminele Khazarian onderdrukking en de Nieuwe Wereld Orde. Een laatste deadline voor de volledige overgave is gesteld op de 10 juli a.s., daarna is de jacht open om alle medeplichtigen en marionetten dood of levend te arresteren. – Om het belang van vrijheid beter te begrijpen, en wat vrijheid betekent, kijk naar Judge Napolitano, die het in 5 min uitlegt.