Niets is wat het lijkt te zijn:

 

Gratis geld:

In deze essay, worden de feiten met elkaar verbonden om lezers voor te bereiden op wat staat te gebeuren. Brexit lijkt veel spelers te hebben verrast, zelfs grote bedrijven waren totaal verbluft. Dit marktgebeuren heeft inmiddels de commerciële banken gevangen met honderden miljoenen goud en zilver ounces in hun commerciële ‘short’ posities, dat hen met verpletterende kracht onderuithaalt. Maar Brexit is niet het einde van de wereld, omdat ze dachten dat het niet echt zou gebeuren. Immers, de elites kunnen alles fixen en kopen; verkiezingsuitslagen, politici, en de controle over het volk d.m.v. de politie. De paniek over Brexit zal zeker leiden tot nog energiekere interventie door de centrale banken! De Easy geldsluizen – al Brexit and morewijd open – worden nog verder geopend. Brexit is het evenement van het jaar. Het zal kleur geven aan alles wat hierna komt, van bank bailouts, tot interventies op de valutamarkt, en het rentebeleid. Veel marktpartijen begrijpen nu wat Brexit betekent; dat centrale banken meer en meer geld zullen drukken, totdat alles tot hyperinflatie proporties is opgeblazen.

 

In de Verenigde Staten – wordt gezegd – dat ze het QE-programma op non-actief hebben gezet (?), maar in Europa evenals in Japan stromen de QE-regelingen als watervallen naar omlaag. Mario Draghi van de ECB koopt € 80 miljard per maand aan obligaties. En hij koopt niet alleen staatsobligaties; hij koopt ook bedrijfsobligaties.

 

In Japan, dat altijd al een trendsetter is geweest, heeft de centrale Bank van Japan (BoJ) zoveel obligaties gekocht dat de overheidsobligatierente onder nul is geduwd, zelfs voor obligaties met een looptijd van 45 jaar op de rentecurve! Met andere woorden, beleggers lenen nu aan de failliete Japanse overheid tot 2051 zonder hoop nominaal een enkele yen te verdienen op hun investering, en moeten dan nog afwachten of hun in waarde gedaald geld wordt terugbetaald, als bij een faillissement het totaal of een gedeelte ervan verdwijnt.

 

Japan, geeft zoveel obligaties in de kluizen van de centrale bank liggen, dat het nu diversificeert. Ze kopen exchange-traded funds (ETFs). Via de ETF-aankopen, koopt de BoJ ongeveer $30 miljard aan Japanse aandelen per jaar. Dit heeft ervoor gezorgd dat de BoJ een van de top 10 aandeelhouders is, in ongeveer 90% van alle op de Nikkei 225 Index genoteerde bedrijven.

 

Nep Geld:

Feitelijk koopt het nep geld, gecreëerd door de centrale banken, de speciaal gecreëerde nep-ETFs, uitsluitend met het doel om Easy Moneymeer nep geld in de financiële sector te laten vloeien. – Resultaat? De centrale banken – niet de particuliere beleggers – zijn de trotse eigenaars van aandelen en obligaties die particuliere investeerders niet willen, en worden gekocht tegen prijzen die investeerders niet willen betalen. Deze hele operatie is te gek voor woorden. Het is slechts een kwestie van tijd voordat de centrale banken, dankzij hun ongelimiteerde macht van geldcreatie, eigenaar zijn van alle activa, omdat ze vastbesloten zijn de prijzen van activa hoog te houden.

 

Wat is het eindresultaat? De humane vrijheid is verdwenen, de mensen hebben niets meer, en ook niets meer te verliezen! En de droom van Karl Marx is gerealiseerd: Kapitalisme zonder kapitaal.

 

Al je Vrijheden verdwijnen:

De elites kunnen de rijkdom van de mensen controleren, door gehypothekeerde huizen, leaseauto’s, studiefinancieringen, etc., want alles wordt gekocht met leningen van de centrale bankiers tegen gesubsidieerde lage rente. Klinkt te mooi om waar te zijn, als men zich niet realiseert dat je vrijheid volledig wordt afgenomen in dit proces van de ‘wieg tot graf’, maatschappij op krediet van centrale bankiers.

 

Elke dollar/euro in de private sector is ofwel verdiend of geleend. De centrale banken en hun maatjes krijgen hun geld voor niets. Geleidelijk aan, bezitten ze meer vermogen, terwijl de rest van het volk meer en meer schulden maakt.

 

Waarom vieren mensen ‘vrijheid’ steeds luider, terwijl ze steeds minder vrij zijn? Slapen ze, zijn ze zich niet bewust dat vrijheid niet meer bestaat? Wordt Wakker mensen en stuur dit bericht naar al je contacten. Wat de wereld nodig heeft is een revolutie om de RKM-cabal op deze planeet uit te roeien voor nu en voor altijd.

 

Waarde, versus Prijs-relatie:

Value vs Price connectionPrijs is niet hetzelfde als waarde. Om de prijzen omhoog te laten gaan, is alles wat ze moeten doen meer geld verspreiden. Drop geld van helikopters, en de prijzen zullen stijgen, terwijl de waarde de neiging heeft te dalen. Wanneer geld zonder enige moeite uit de hemel valt, welk bedrijf wil dan nog moeite doen en inspanning leveren om de best mogelijke producten te produceren, als de inkomsten niet meer van veeleisende klanten komen? – Als er niet langer enig verband tussen geld en de kwaliteit van de prestaties bestaat, neemt de kwaliteit af, omdat steeds minder mensen bereid zijn de tijd en moeite te nemen iets te produceren.

 

En waarom zouden ze? De oude en heilige relatie, die kwaliteit verbindt met rijkdom, en inspanning met beloning, is doorgesneden.

 

In 1971 werd het geldsysteem veranderd. Het verbrak de verbinding tussen goud en de dollar, en dus ook tussen waarde en prijs. Het was zo subtiel bijna niemand maakte bezwaar, en zo knap gedaan, dat bijna niemand zag wat het echt betekende.

 

Het duurde meer dan 40 jaar om erachter te komen. En nu, de feiten met elkaar worden verbonden, blijkt dat er een patroon is, weliswaar onduidelijk, moeilijk te zien, en gemakkelijk verkeerd te interpreteren. De meeste mensen zien alleen de symptomen, de desillusies, maar niet de feiten:

 

De massa’s stemmen voor Brexit of Donald Trump. Rentevoeten zijn gedaald tot een 5.000 jaar dieptepunten als tenminste toen al rente werd berekend? De kloof tussen arm en rijk wordt breder en breder.

 

De oorzaak van deze ellende is nu duidelijk! – nl. verbreking van waarde/prijs relatie.

 

Het Vertrouwensspel:

Het probleem voor de elite is, dat financiële prijzen niet oneindig kunnen worden vervalst. Uiteindelijk wordt het een puur vertrouwensspel. Het risico op het ontstaan van schokken en zwarte zwanen neemt toe, ​​waartegen zelfs de centrale banken niet in staat zijn op te treden. Dan is de dag des oordeels aangebroken en komt traumatisch en gewelddadig de afrekening.

 

ConfidenceHet is het gevolg van het beleid van de centrale banken, die eerst de huishoudsector naar een onhoudbare balansconditie voerde met veel te hoge schulden, en deze achterliet onder een verpletterende schuldenlast van $ 14.5 biljoen.

 

Kortom, door het complex van bubbelfinanciering is het systeem verzadigd met explosieve financiële detonators van de Central Banksters. Dat in Amerika 20 jaar geleden begon, en geëxporteerd werd naar de rest van de wereld. Nu wordt de crash van 2008/9 helemaal opnieuw herhaald, maar wel 10 keer heftiger.

 

Uiterst invloedrijk netwerk:

De RKM-oligarchie heeft een uiterst invloedrijk netwerk dat bijna alles om ons heen controleert. Hierover wordt niets bericht op in de MSM, omdat zij het nieuws beheersen. Politici zullen hierover niet in het openbaar praten. De RKM-elite is verborgen in de openheid. – Zij zijn de bron van al het negatieve wat er gebeurt op deze planeet. Om de aankomende moeilijke tijden te overleven, is het essentieel voor mensen om te weten en te begrijpen waar het allemaal om draait.

 

De economische problemen zijn allemaal direct of indirect veroorzaakt door de RKM- elite, d.m.v. hun oorlogen, belastingen, regelgeving, en inflatie. Zoals met zoveel slechte ideeën, veronderstellen mensen dat het onderdeel is van het kosmisch firmament, maar dat is het niet, het is feitelijk niets anders dan godgeklaagde oplichterij. Een fraude, net zoals je gelooft recht te hebben op vrije meningsuiting.

 

Clinton en de wetteloze oligarchie:

De dagelijkse strijd gaat tussen het volk versus de bankiers! We zullen allemaal worden geknecht door de RKM-Satan maffia, crooked cl houseals we niet wakker worden, zij willen dat we integreren in hun New World Order.

 

De FBI heeft publiekelijk toegegeven dat de privé e-mailserver van Clinton niet voldoende beveiligd was, en Clinton nalatig was met vertrouwelijke documenten. Maar dat zij geen vervolging aanbevelen omdat er geen bewijs was dat de server was ‘gehackt’, om deze nalatigheid op strafrechtelijke gronden voor vervolging in aanmerking te laten komen, en er ook geen bewijs was dat er opzet was van de zijde van Clinton, wat de intentie misdadig zou hebben gemaakt en gegrond voor vervolging. Wat nog schokkender is, volgens Comey, “we kunnen geen zaak voor strafrechtelijke vervolging vinden die kan steunen op deze feiten.”

 

Het moet echter worden opgemerkt dat de FBI bevestigt dat van de kant van Hillary Clinton sprake was van “bewijs van mogelijke schendingen was van de statuten met betrekking tot de behandeling van vertrouwelijke informatie …”

 

Bovendien schrijft de FBI-verklaring, dat Hillary Clinton “uiterst onzorgvuldig inde behandeling van zeer gevoelig, zeer geheime informatie” is geweest.

 

Wat voor soort besluitvorming kunnen we verwachten als Hillary Clinton zou worden verkozen tot president van de Verenigde Staten? Wil het Amerikaanse volk wel een “uiterst onzorgvuldige” president die verdachte is geweest in een voorafgaand onderzoek door de FBI?  De kwestie van zorgvuldigheid is van bijzonder belang met betrekking tot de Amerikaanse buitenlandse politiek. Hillary Clinton is on record: ze ondersteunt het gebruik van kernwapens op pre-emptive basis…

 

Kennelijk, is het oneigenlijk gebruik van een private server om vertrouwelijke communicatie te verrichten met mogelijk toegankelijkheid door derden, geen ernstig inbreuk om strafrechtelijke vervolging te rechtvaardigen?

 

Deze uitspraak van FBI-directeur, James B. Comey, is vermeldenswaard, omdat het laat zien in hoeverre de voormalige First Lady en minister van Buitenlandse Zaken erin is geslaagd aan een andere ‘misser’ van systematische indiscretie te ontsnappen. Het toont ook de mate aan van singulariteit, van Comey met de aanbieding van zijn eigen verklaring. Luister naar wat rechter Napolitano opmerkt over dit besluit.

 

De verklaring van Comey beschrijft een puinhoop. Als minister van Buitenlandse Zaken, gebruikte ze meerdere e-servers met betreffende routers, samen met een groot aantal mobiele apparaten om e-mails te lezen, en te communiceren middels persoonlijke domeinen.

 

De laatste bewering is interessant, alleen al omdat het laat zien hoe de FBI een inherent sympathieke visie heeft over het gedrag van Clinton. Clinton werd gespaard, zelfs als de FBI-aanbeveling alleen daarbij blijft. Echter, volgens een recente poll gelooft twee-derde van de Amerikanen dat de FBI de aanklachten tegen Hillary Clinton had moeten aanbevelen voor haar handeling van top geheime e-mails toen ze minister van Buitenlandse Zaken was.

 

 

Er komt licht:

Senator Trey Gowdy ondervroeg FBI-directeur James Comey over zijn gratis pas uit de gevangenis voor Hillary Clinton, en het lijkt erop dat deze ondervraging goed is voor vermelding in het boek met records. In één klap, legde Gowdy de corruptie bloot van zowel Comey als Hillary. Het is duidelijk dat Gowdy grotere gerechtelijke plannen heeft voor crook Hillary, en misschien ook wel voor stroman Comey. Bekijk hoe de ondervraging verliep.

 

 

Corruptie van hoog tot laag:

James Comey is een grote bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid en is in hart en nieren een stroman van de Bush-Clinton cabal. Hij blijft gerechtigheid belemmeren en dekt het geld witwassen van $ 27,5 biljoen aan GESTOLEN US Treasury fondsen gerelateerd aan de Reagan-Mitterrand protocollen die op dit moment op geheime Zwitserse bankrekeningen van de CIA en de Bush-Clinton Crime Family Syndicaat zijn geparkeerd.

Hier een korte verzameling van enkele illegale en verraderlijke dingen die Hillary deed als minister van Buitenlandse Zaken:

 

De verwerping van Donald Trump als de Republikeinse presidentiële nominatie:

In de VS, heeft Donald Trump de Republikeinse presidentiële nominatie gewonnen. Echter, de Republikeinse conventie van afgevaardigden plotten om de nominatie voordracht aan Trump te ontkennen, terwijl het volk gestemd heeft hem te verkiezen. De republikeinse politieke elite toont een gebrek aan bereidheid om democratische uitkomsten te accepteren. Het volk koos, maar deze keuze is voor hen onaanvaardbaar, wat betekent dat de keuze van het volk wordt verwisseld voor hun eigen keuze.

 

Het rechtssysteem:

justiceDe grootste infectiehaard in de wereld is het juridisch systeem, dat systematisch wordt gebruikt om de maatschappij te vernietigen. De elite, als ze betrapt worden voor overtreding van zelfs de duidelijkste regels, met inbegrip van de ergste misdrijven van alles, worden altijd vrijgesproken zonder vervolging, terwijl de kleine man aan de meest gecompliceerde wetten moet voldoen, waar zelfs zielig betekenisloze “misdrijven” resulteren in gevangenisstraf, er bestaat geen rechtvaardigheid:

 

 

Herinner je je nog Dominic Strauss-Kahn? Strauss-Kahn is de Fransman, die het opperhoofd van het IMF was, en volgens opiniepeilingen, de waarschijnlijke nieuwe president van Frankrijk. Hij zei iets dat gunstig klonk voor het Griekse volk. Dit bezorgde de machtige bancaire belangen een nachtmerrie, omdat hij in de weg zou kunnen staan v.w.b. hun plundering van Griekenland, Portugal, Spanje en Italië. – Een hotelmeid verscheen die hem beschuldigde van verkrachting. Hij werd gearresteerd en vastgehouden zonder borgtocht. Nadat de politie en officieren van justitie zich belachelijk hadden gemaakt, werd hij vrijgelaten en alle aanklachten tegen hem weer ingetrokken. Maar het doel was bereikt. Strauss-Kahn moest aftreden als directeur van het IMF en zijn kans op het presidentschap van Frankrijk kon hij vergeten.

 

Het is niet verwonderlijk; dat er nu een vrouw is verschenen die beweert dat Trump haar verkrachtte toen ze 13 jaar oud was.

 

De Keuze van volk wordt niet geaccepteerd:

Denk aan de reactie van het politieke establishment over de Brexit stemming. De leden van het Parlement zeggen dat de stemming onaanvaardbaar is, en het Europees Parlement zegt dat ze het recht en de verantwoordelijkheid hebben de keuze van het volk te negeren.

 

Martin Schultz, voorzitter van het Europees Parlement, stelt het duidelijk:

 

“Het is niet de EU-filosofie dat het publiek het lot kan bepalen.”

 

no people's choiceDe Westerse media hebben duidelijk gemaakt dat ze het besluit van het volk niet accepteren. De stemming was “racistisch” wordt gezegd en kan daarom worden genegeerd omdat dit het onwettig maakt. De RKMoligarchie in de VS heeft niet de intentie ​​de Britten toe te staan de Europese Unie te verlaten. Zij werkten niet voor niets 60 lange jaren om heel Europa in de EU zak te rijgen ter betere controle door de de elite maffia, om dit alles nu door de democratie ongedaan te laten maken.

 

De Federal Reserve, hun Wall Street bondgenoten, de Bank of Japan, en de Europese Centrale Bank vazallen hebben het Britse pond en aandelen gekort, waarna de MSM de daling van waarden uitlegt als de ‘uitspraak van de markt’ dat de Britse stemming een vergissing was.

 

Als Groot-Brittannië eigenlijk is toegestaan ​​om te vertrekken, zullen de twee jaar durende onderhandelingen worden gebruikt om de Britten nog steviger in de EU te binden, zo stevig zelfs dat Groot-Brittannië slechts in naam de EU verlaat, zoals gebeurde met het referendum over de EU-grondwet die in naam werd omgevormd tot de overeenkomst van Lissabon. Waarin niets anders dan een paar kleine punten werden gewijzigd, terwijl nieuwe referenda werden verboden. – De EU zelf is een volledig kunstmatig en disfunctionele unie, en zal uiteindelijk hoe dan ook uit elkaar vallen.

 

Niemand met een gezond verstand zal van mening zijn dat de Europeanen blij zijn dat Washington en de NAVO hen in conflict drijven met Rusland. Maar hun protesten hebben geen effect op hun regeringen.

 

Franse Revolutie met guillotines kan de EU-burgers bevrijden:

Observeer, de Franse protesten tegen de fascistische Franse regering, die zichzelf vermomd heeft als socialist en oproept tot che-guevara-che-guevara-the-voice-of-the-revolution-104241466“arbeidsrechthervormingen”. Wat de “hervorming” doet, is de hervormingen die het Franse volk gedurende decennia van strijd bereikten, ongedaan maken. De Fransen maakten de werkgelegenheid stabieler en minder onzeker, waardoor de stress verminderde, dat bijdroeg aan hun levensgeluk.

 

Maar de corporaties willen meer winst en zien alle regels en wetten die de mensen ten goede komen als belemmeringen voor hun hogere winstgevendheid. Neoliberale economen steunen de terugname van de Franse arbeidsrechten met het valse argument dat een menswaardige samenleving werkloosheid veroorzaakt.

 

De neoliberale economen noemen het, de “bevrijding van de arbeidsmarkt” van de hervormingen bereikt door het Franse volk. De Franse regering, vertegenwoordigt natuurlijk de bedrijven, en niet het Franse volk.

 

 

De neoliberale economen en politici hebben geen scrupules over het opofferen van de kwaliteit van het Franse leven om de weg vrij te maken voor de multinationals naar meer winst.

 

Kijk naar de Duitsers. Ze worden overspoeld met vluchtelingen door de oorlogen van Washington, oorlogen die door de domme Duitse regering werden ondersteund. Het Duitse volk ervaart stijging in criminaliteit en seksuele aanvallen. Ze protesteren, maar Merkel hoort hen niet. Ze is meer bezorgd over de vluchtelingen dan over haar eigen Duitse volk.

 

Denk aan de Grieken en de Portugese die door hun regeringen gedwongen werden hun eigen financiële ondergang te aanvaarden, teneinde de winsten van buitenlandse banken te verhogen. Deze nationale regeringen vertegenwoordigen buitenlandse bankiers, niet het Griekse en Portugese volk!

 

Men vraagt ​​zich af hoe lang het nog zal duren voordat de westerse volken tot de conclusie komen dat alleen een Franse Revolutie compleet met guillotines hen de vrijheid kan teruggegeven?

 

Meer dan 3500 mensen Vechten Tegen politie als burgerlijke onrust ontploft in Berlijn

Ongeveer 1800 politieagenten werden geroepen, en ten minste 120 politieagenten raakten gewond, in wat steeds meer een straatgevecht wordt. Dit is het meest agressief en gewelddadig protest in Duitsland in de afgelopen vijf jaar. Het protest, door hoofdzakelijke jongeren, is tegen de politieoperaties van Angela Merkel.