Uit Hebzucht; Leugens, Bedrog, en Manipulatie:

 

Controle over de westerse wereld:

Degenen die de westerse wereld controleren zijn niet van plan zonder een gevecht hun macht op te geven, ze streven naar WW3. De RKM – Rothschild Khazarian Maffia – heeft de mensen in haar machtsgreep, en zij zullen deze niet vrijwillig teruggeven. Als in het verleden politici het vertrouwen van het publiek schonden door te liegen, werden zij geconfronteerd met de gevolgen, hetzij aftreden, of te worden weggestemd. Maar dat is nu niet meer het geval. Tegenwoordig liegt de heersende klasse over grote en kleine zaken zonder gevolgen. Het gebeurt in alle politieke gelederen. Zolang het publiek hieraan niets doet, wordt hun apathie geëxploiteerd om de controle verder te versterken.

 

eye-openerAls resultaat van de 9/11 valse vlag aanslag op de Twin Towers in New York, nam de Khazarian/Nazi-factie de controle over in Europa, Japan en de Verenigde Staten. Dit was gepland en geleid door George Bush Sr., David Rockefeller en hun lakeien, teneinde hun plan te realiseren om de wereldbevolking met 90% te reduceren, door middel van honger, ziekte en oorlog.

 

Genoeg bewijs hierover werd aangeleverd aan diverse politie-, leger-, en inlichtingendiensten over de hele wereld. Sinds het moment de nazi-overname van de Verenigde Staten was gerealiseerd d.m.v. de gestolen verkiezingen door George Bush Jr., in het jaar 2000, heeft de regering van de Verenigde Staten geprobeerd om de bevolking te vermoorden door middel van HAARP, middels de uitstoot van gevaarlijke frequenties en chemtrails – inmiddels bevestigd door NASA, en de op grote schaal toegepaste bio-wapens, zoals o.a. SARS, vogelgriep, Ebola, enz.

 

 

Massale hongersnood:

Verder werd een massale hongersnood geïnitieerd, door verschillende gewassen te vernietigen, en ziektes te creëren met als objectief het grootste deel van de landbouwproductie te vernietigen. Zo ook betaalden ze de boeren over de hele wereld royale subsidies om “bio-ethanol” te produceren, in plaats van voedsel. Dit leidde tot hongersnood in 33 landen, dat alleen werd gestopt nadat een klokkenluider van de Wereldbank erop wees dat de subsidies voor bio-ethanol verantwoordelijk waren.

 

A scene from ``Back to 1942.''

De RKM heeft ook geprobeerd een nucleaire oorlog te beginnen op basis van verzonnen incidenten in Noord-Korea, Iran, Syrië enz. Ze proberen nu dat te bereiken onder het mom van een geschil met China in de Zuid-Chinese Zee, en/of met Rusland onder het mom van een valse vlag terreuraanslag in Duitsland, zoals ook geprobeerd werd met het neerhalen van de Malaysia Airliner vlucht MH17.

 

Door hun controle over voedsel en informatievoorziening, en het monopoliseren van georganiseerd geweld door middel van training van daarvoor opgeleide terroristen t.b.v. terreurdaden, huurlingen legers, politie, geheime diensten, enz., om de wereld in de gewenste catastrofes te manoeuvreren.

 

De werkelijke reden hiervoor is dat ze de bevolking voor 90% willen uitroeien, omdat ze bang zijn de controle over de planeet te verliezen, want groepen zoals de Chinezen, de moslims en de hindoes, welke niet onder hun controle waren, waren in staat onbelemmerd in grotere bevolkingsmassa’s en macht te groeien.

 

Schuldgeldsysteem:

Debt-Money-SystemDit kwaad begon in 1907, toen de Amerikaanse geldcreatie werd verkocht aan een internationaal bancair kartel, eufemistisch bekend als de Federal Reserve Board, de feitelijke oprichting van de almachtige Centrale Bank, op basis van fiat-schuldgeld dat onder meer de bevolking dwong deze commerciële schuldbekentenissen te gebruiken, in plaats van echt geld. Tegenwoordig bekend als de Fed nep-phony schuldgeld, dat de oorzaak is van de wereldwijde schuldbubbel – ter grootte van $ 300 biljard.

 

Dit schuldprobleem zal zich zeker snel manifesteren op tenminste drie belangrijke manieren:

 

  • De crash van aandelenmarkten,
  • De ineenstorting van de obligatiemarkten, en/of
  • Het verlies van vertrouwen in de waarde en betekenis van alle fiat currencies.

 

Elk van deze gebeurtenissen zal het economisch leven en geavanceerde economieën op zijn kop zetten. En als dat gebeurt, zal de hel losbarsten.

 

Elke centrale bank heeft z’n eigen drukpers, en dat stelt hen in staat om de mensen te laten denken dat de wereld in wezen normaal is, maar dat is verre van het geval. Het creëert de condities voor wereldwijde financiële crisis. Wat langer duurt dan werd gedacht, maar nu begint te gebeuren. Ofwel het systeem zal binnenkort instorten, of een nieuw experimenteel niveau wordt ingevoerd, dat nog gevaarlijker zal zijn. Hoe dan ook, het huidige financiële systeem kan niet meer worden gerepareerd.

 

De centrale banken zitten gevangen in een dodelijke spiraal. Ze drukken hun eigen fiat geld om aandelen en bedrijfsobligaties te kopen van ondernemingen die ze reeds bezitten, ze eten nu van hun eigen vlees! Reeds het grootste deel van de wakkere beleggers, vermijden compleet de gemanipuleerde financiële markten. Dat is de ware reden waarom Janet Yellen vorige week zinspeelde op een renteverhoging, het is gewoon een leugen om zand in de ogen van mensen te wrijven, want dit is absoluut een onmogelijkheid. Als de Fed de rente verhoogt, zal dat het tegenovergestelde effect opleveren van wat wordt verwacht, omdat het wordt gezien als een teken van wanhoop, zoals inmiddels de meeste beleggers weten.

 

Wat is geld?

De eerste punt om te begrijpen is, wat geld is; het is geen rijkdom. Het hebben van een stapel dollars, euro’s, of goud, als er niets te koop is, maakt ze waardeloos. Geld is geen rijkdom. Het meet slechts rijkdom, zoals een klok de tijd meet. Een klok is geen tijd; je kunt er geen tijd aan toevoegen door simpelweg een extra uur op de wijzerplaat van de klok te tekenen.

What is moneyRijkdom is, wat geproduceerd is, wat ter beschikking gesteld wordt, dat kan worden gekocht met geld. Geld verwarren met rijkdom is hetzelfde als de klok te verwarren met tijd.

 

Nu zal het duidelijk zijn dat het “stimuleren” van de economie door meer vals geld te geven, feitelijk fraude is. Het stimuleert niet de economie; in plaats daarvan, is het zoals een klok die van tijd af is, en de oorzaak is dat je je vliegtuig mist.

 

Economen zeggen dat een “sterke dollar” goed is, of een “zwakke yen” slecht is. Dat is onzin. Het enige wat belangrijk is, is dat het eerlijk geld is. Net als bij een klok, je wilt gewoon dat je de juiste tijd wordt verteld. Waar mensen zich zorgen overmaken, is niet het geld, maar wat ze ervoor kunnen kopen, echt geld kan niet los worden gezien van de reële economie, waarin goederen en diensten worden geproduceerd.

 

Dit inzicht vormt de kern van de wet van Jean-Baptiste Say (1767-1832). Welke zegt; je koopt goederen met goederen, niet met stukjes papier. De wet van Say, of in de klassieke economie de wet van de markten, zegt dat de totale productie per definitie leidt tot een gelijke hoeveelheid aan totale vraag. Of in de oorspronkelijke formulering;

 

Een product wordt niet eerder gemaakt, dan het moment, waarop het een markt heeft voor andere producten ter waarde van de totale omvang aan de eigenwaarde.

 

 

De economie:

Echt geld blijft dichtbij de reële economie. Als de economie produceert, wordt meer ‘echt’ geld waardevoller. Omdat het meer kan kopen. Als de economie minder produceert, vertelt echt geld de waarheid: Het wordt minder waard als output valt.

 

Maar in 1971, maakte President Nixon – geadviseerd door toonaangevende “monetaristisch” econoom Milton Friedman – een fatale fout. Hij sneed de dollar los van de reële economie. Een eerlijke vergissing? – Kan zijn? – Hoewel Friedman tot de conclusie was gekomen dat het geheim van een goede munt bepaald wordt door de controle van de hoeveelheid ervan. – Hoe weet men, of er te veel, of te weinig van is? Kijk naar de consumptieprijzen. Als de consumentprijzen niet stijgen, is er niets aan de hand.

world-economyNu, bevinden Centrale banken zich in een uitzichtloze situatie. Ze hebben geen munitie meer. Ze weten dat. En ze beseffen ook dat de rest van de wereld dat binnenkort ook weet.

 

Ze hebben sinds Lehman Brothers instortte in 2008, de rente 667 keer verlaagd. Ze hebben ook voor $ 25 biljoen aan financiële activa gekocht. Dat is meer dan het bruto nationaal product van de Verenigde Staten en Japan samen, respectievelijk de eerste en derde grootste economieën van de wereld. En door hun sadistische negatieve rente-regelingen, is er nu $ 8 biljoen aan negatief renderende staatsschuld. Dat is 54% van alle staatsschulden bij elkaar. En wereldwijd 13 biljoen dollar aan negatief renderende obligaties. Dat is 28% van alle obligaties.

 

De markten zijn overspoeld met een historisch grote hoeveelheid aan liquiditeit om zogenaamd de economische groei te stimuleren. Maar geen van deze experimenten heeft de haperingen voorkomen in alle ontwikkelde wereldeconomieën.

 

Dus wat kunnen de centrale bankiers nu nog meer doen om de mondiale economie in meer bubbels “te stimuleren” nu deze kapot is? Het antwoord is niets. En dat heeft de RKM-elites in een staat van angstaanjagende paniek gebracht.

 

Monetaire beleidsmakers hebben geen oplossing om de groei te stimuleren. Dat is nu wel duidelijk. Dat is waarom ze nu “off script” moeten handelen, en bedelen voor een fiscale redding. Terwijl wereldwijd overheden geen fix hebben. De structurele veranderingen die de groei kunnen stimuleren, zoals het verlagen van persoonlijke en zakelijke belastingen en het verminderen van krankzinnige regelgevingen, staan niet op de agenda. Maar misschien is wereldwijd het grootste probleem voor de groeibelemmering, het totale gebrek aan persoonlijke verantwoordelijkheid.

 

De massa’s zijn ervan overtuigd dat er altijd iemand zal zijn om hen te redden, maar ondernemend denken, de echte bron van groei, is praktisch uitgestorven.

 

De werkelijke levens-Matrix is, dat miljarden mensen verslaafd zijn aan de voedingssonde en wachten op iemand die de kastanjes voor hen uit het vuur haalt. En dit alles gebeurt terwijl de groei in de belangrijkste economieën van de wereldwijde elke dag zwakker wordt.

 

Monetaire criminelen:

De monetaire criminelen trekken wereldwijd aan de hendels in de centrale banken om de status quo te handhaven, zonder hierop te veel de aandacht te wekken.

  • Monetary CrominalsMet meer dan $ 13 biljoen in obligaties die minder dan niets opbrengen – ooit voor onmogelijk gehouden.
  • Met een economie die worstelt om zelfs de geringste vooruitgang te boeken – ondanks alle wereldwijde stimuleringsmaatregelen op epische schaal.
  • Met een daling van het gemiddelde huishoudinkomen van ongeveer 20% – op de juiste wijze voor inflatie gecorrigeerd.
  • En met de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump die direct het gewone volk van de Verenigde Staten van Amerika aanspreekt en hen vertelt dat het systeem tegen hen is opgezet!

 

Intussen eet de RKM jouw financiële leven en gezondheid op. Maar hun grootse plannen kunnen voor je ogen desintegreren. – De Brexit stem afgelopen juni, was een kritisch moment in de lange strijd tegen de RKM. De Britten besloten dat ze moe waren van de overgave van hun democratische rechten aan multinationals, de ongekozen bureaucraten in Brussel, en incompetente centrale bankiers, waarvan de beleidsdoelstellingen tegenstrijdig zijn aan de belangen van gewone burgers.

 

Brexit, en nu Turkije die zich naar het oosten draait, gaven een doodsteek aan de dromen van de eurocraten voor hun ‘een-wereld-regering’. En met de Europese Unie uit haar evenwicht, willen Frankrijk, Hongarije en Italië hun eigen EU-referendum houden.

 

Het verlies aan geloof:

losing-faith-desert-10940402Ondertussen verliezen miljoenen meer het geloof in de macht van de ooit ‘almachtige’ centrale bankiers. – QE, ZIRP en NIRP hebben gefaald. En met de neerwaarts gemanipuleerde prijs van goud die ondanks de ernstige vervalsingen toch blijft stijgen, beginnen beleggers te beseffen dat de monetaire grootheden geen munitie meer hebben.

 

De RKM heeft haar kwalijke greep op de macht behouden dankzij het gemanipuleerde systeem, en de miljoenen moslim refugiés om de EU en het westen te vernietigen. Het geldspel is over voor de cabal, omdat zij inmiddels alle rijkdommen van de wereld hebben opgezogen, waardoor bitter weinig is overgebleven. – Kijk, wat er gebeurt als de gemanipuleerde massa’s zich realiseren dat het systeem uiteindelijk opbreekt? De mensheid zal dat spoedig te weten komen. Wees bewust dat dit zeer waarschijnlijk in de komende maand oktober gaat gebeuren, je wordt geadviseerd om extra voedsel en water op te slaan voor een periode van ten minste 4 weken, en geen lange afstanden te reizen.

Maar wat gebeurt er als de gemanipuleerde massa’s gaan beseffen dat het systeem uiteindelijk instort? We zullen dat binnenkort te weten komen. – Een goede indicator is de goud- en zilverprijs, als deze sterk stijgt, reken dan op een instorting 2 dagen later.

 

De Elites die Zilver & de Wereld controleren:

GlobalsimSchrijver en onderzoeker Charles Savoie sluit zich hierbij aan om zijn levenswerk te bespreken over de eeuwenlang onderdrukking van de wereld en de controle over zilver, door zilver te ontmunten m.m.v. het geheime genootschap genaamd ‘De Pelgrims’.  

 

Zijn diepgaand onderzoek is echt een eyeopener voor ons allemaal. Een geheim genootschap dat de controle heeft over alle mensen op aarde, de Pelgrim society met niet meer dan 26 leden op elk moment in de geschiedenis. Verder wordt geleerd dat Rothschild niet de allerrijkste billionaire is, dat is Koningin Elisabeth II die de machtigste en de rijkste persoon op aarde is. Rothschild is de belangrijkste schuldeneigenaar; hij is eigenaar van het grootste deel van alle schulden van iedereen.

Zelfs reeds wakkere mensen zullen verbaasd zijn te leren hoe dit alles is georganiseerd en wordt gecontroleerd. Zeer aanbevelingswaardig dit leerzame Eye-openend interview te volgen.