Met schulden ben je overgeleverd aan de genade van de banken:

 

Het probleem:

Denk niet dat een bankhervorming nu al in de kaarten zit, maar het is belangrijk te begrijpen hoe eenvoudig het is voor overheden om de corruptie in de financiële sector aan te pakken. Het uitroeien van de financiële corruptie is altijd al vrij eenvoudig geweest, het vereist alleen de wil om het te doen. Maar de overheid werkt niet voor het volk dat hen verkozen heeft, ze zijn uitsluitend geïnteresseerd in het geld dat ze voor zichzelf kunnen binnenhalen om snel rijk te worden. Dus hervorming, gaat niet gebeuren, tenzij de mensen echt wakker worden, en de uitvoering ervan eisen met de motivering waarom dit nog niet eerder is gedaan.

 

“Degenen die het geld maken en uitgeven en de kredietverlening verschaffen, bepalen het beleid van de overheid en hebben het lot van de mensheid in hun handen.”

 

In andere woorden; het financiële geldsysteem werd in 1913 ontworpen om doelbewust regeringen schulden te laten maken aan de bankiers, en dat is de reden waarom de overheid geen controle heeft over de banken; de banken controleren de overheden. De algemene indruk is dat in het verleden mensen te veel als vanzelfsprekend hebben aangenomen. En, dat is ook debt-to-banksde reden waarom overheden geen belangstelling hebben voor klokkenluiders die kennisgeven van frauduleuze activiteiten door criminele bankiers, die het publiek en de hele natie benadelen. – Erger nog, Justitie is in principe tegen klokkenluiders v.w.b. criminele bankiers, alhoewel het de verantwoordelijkheid van de overheid is, ze in bescherming te nemen!

 

In 1999 tekende president Clinton in de wet de Graham-Leach Billey ‘Financial Modernisering Wet’, waardoor de fundamentele beschermingen werd ingetrokken tegen het bankwezen, en de sluizen opende naar ongecontroleerde speculatie door financiële instellingen in het kader van een systeem waarbij de bankiers nooit kunnen verliezen. Ze gokten met het geld van spaarders; als zij profiteerden, hielden zij 100% van de winst; als ze verloren, moest de belastingbetaler hen redden.

 

Het is duidelijk dat de grote TBTF-banken, regeringen in de financiële houdgreep houden, dat is waarom criminele en roekeloze bankiers ongestraft en ongecontroleerd blijven. Eigenlijk alle of meeste regeringen worden gecontroleerd door een klasse van superrijken oligarchen – de elite – die betalen voor de wetgeving welke goed is voor hun monetaire belangen.

 

Zoals bij elke transactie noodzakelijk is; je kunt je partner niet vertrouwen totdat je een aantal grondige onderzoeken hebt verricht. Banken zijn beruchte oplichters, zoals reeds op grote schaal op deze en andere sites werd gepubliceerd. De Rothschild en Rockefellers waren de initiatiefnemers en behoorden tot de club die in 1913 de FED oprichtten om het volk door hun eigen gekozen regeringen te benadelen.

 

Het hele banksysteem heeft de gewone burgers grandioos opgelicht, door op een eenvoudige manier hun hard verdiend geld afhandig te maken. Ze hebben blijkbaar niet het inzicht of lezen geen algemeen beschikbare informatie, die uitlegt dat het hele financiële systeem wordt gemanipuleerd. Helaas beseft het grootste deel van het publiek nog niet dat banken niet voor hen werken, maar alleen geïnteresseerd zijn zichzelf te verrijken.

 

Natuurlijk nu dit bekend is, bestaat in de hele wereld nog steeds géén overheid – m.u.v. IJsland, dat maatregelen tegen deze praktijken neemt, omdat overheden aan de leidband van de banken lopen. De Centrale Banken lenen geld aan de regeringen en bepalen de rentetarieven; Er is niemand die de hand opeet die hen voedt. – Bankiers controleren de overheid. Dit is het geval sinds het begin van de oprichting van de centrale banken, en dat werd verder verruimd door Nixon toen hij 1971 de goudstandaard verwijderde.

 

debt-tyrannyHet publiek denkt dat hun overheid het ontvangen belastinggeld besteed om te betalen voor alle te verrichten diensten en programma’s die nodig zijn het land te laten functioneren. Dit is echter niet helemaal niet het geval, er komt geen cent betaalt door de burgers terecht bij de overheid of door hen wordt besteed aan dienstverlening of programma.

 

Het geld dat de burgers betalen gaat rechtstreeks naar de particuliere centrale banken en wordt opgepot door de RKM-cabal. Dit is de wijze zoals het stelsel van centrale banken echt werkt: ze lenen geld aan de overheid door de schulden van de overheid te kopen. Maar, de banken hebben geen echt geld, als ze geld nodig hebben, wordt dat gedrukt. Het geld dat ze afdrukken is niets waard, want er is niets van waarde dat het ondersteunt. In het verleden werd de US Dollar gesteund door een ‘Gold Standard’ en dat bepaalde de waarde van alle andere papierenvaluta’s omdat deze via de dollar als reservemunt met elkaar zijn verbonden.

 

 

De oplossing; criminele bankiers decriminaliseren d.m.v. gevangenneming:

De schade aan de kwaliteit van het leven en welzijn van het volk als gevolg van de massale manier waarop overheden c.s. zich verkopen aan de crimineel financiële instellingen is enorm en voor vele wakkeren onder ons zichtbaar. De TBTF-banken runnen hun banken om zichzelf te verrijken, ten koste van onschuldige mensen door de ene wet na de andere te overtreden.

 

Als overheden zich echt zouden bekommeren over het welzijn van eerlijke, hardwerkende mensen, zouden zij met integriteit en deskundigheid handelen, door criminele bankiers in de gevangenis te zetten. Sinds bankiers wel hebben uitgevonden hoe ze sleutelfiguren in de overheid kunnen omkopen, hebben ze nog niet gevonden hoe een ander hun gevangenistermijn kan uitdienen. Vandaar, het enige wat ze hoger dan geld waarderen is hun vrijheid. De financiële dienstensector kan eenvoudig worden gedecriminaliseerd door criminele bankiers met gevangenneming te straffen, die evenredig is met de verwoesting van hun misdaden die ze hebben gepleegd. – Misschien komt er verandering? IMF-chef Lagarde moet voor de Franse rechter verschijnen, nadat het Hoge Gerechtshof haar appeal heeft afgewezen i.z. een uitbetaling van $ 440 miljoen.

 

Verwijder de politiek uit het vervolgingsproces van strafbare bankiers:

Vervolging van bankiers e.d., moet onder toezicht van het Parlement en onpartijdige experts worden geplaatst, onafhankelijk van het ministerie van Justitie en de president. Politiek gevoelig vervolgingen zijn te belangrijk om over te laten aan politiek benoemde aanklagers. Het is bekend, dat de politiek, zaken betreffende degenen die hen voedt, zullen negeren, dat is ook de reden waarom klokkenluiders die zulke gevallen bij overheidsinstellingen aan het daglicht brengen, volledig worden genegeerd.

 

Dit voorstel kan mogelijk gekwalificeerde en geschikte mensen ervan weerhouden in de overheid te werken, maar dat is nu precies het punt. Mensen die openbare diensten verrichten moeten dat doen omdat ze toegewijd zijn het publiek te dienen. Een baan bij de overheid moet niet, zoals het nu het geval is, worden gezien als een snel-rijk-worden functie. Iemand die gemotiveerd is door geld is wellicht vatbaar zijn/haar integriteit aan de hoogste bieder te verkopen, zoals inmiddels algemeen gebruikelijk is geworden.

 

Maak ‘onafhankelijke accountants’ onafhankelijk:

De integriteit van de financiële markten is afhankelijk van de integriteit van de accountants die de financiële verslagen van beursgenoteerde ondernemingen verstrekken, vanwege het feit analisten en beleggers op deze verslagen vertrouwen.

 

Large eye with magnifying glass

Large eye with magnifying glass

Helaas, zijn auditors mensen die onderworpen zijn aan dezelfde zwakte die bij aangestelde functionarissen binnen de overheid wordt waargenomen; sommige buigen hun principes om zichzelf te verrijken. En, in feite zijn de onafhankelijke accountants, niet helemaal onafhankelijk. Ze worden ingehuurd en ontslagen door het management. Accountants net zoals advocaten voor grote ondernemingen; ontvangen hoge honoraria die ze niet graag willen verliezen. Net zoals advocaten zijn ze soms schuldig door hun klanten te vertellen wat ze willen horen, in plaats van hen de waarheid te vertellen, zo doen accountants hetzelfde.

 

Maar hiervoor is een eenvoudige oplossing: stop met beursgenoteerde ondernemingen hun eigen accountants te laten benoemen. Maak in plaats daarvan een pool van auditors die gekwalificeerd zijn ondernemingen van bepaalde grootte en omvang te auditeren. Door het toepassen van een systeem van willekeurige rotatie waarin de uitoefening door een accountantsfirma niet langer duurt dan een periode van drie jaar, terwijl geen enkele onderneming is toegestaan hetzelfde accountantskantoor binnen een periode van tien jaar in te huren. Deze blinde selectieprocedure wordt ook in de meeste rechtszaken toegepast: de rechter wordt geselecteerd door het ‘draaien van een wiel’. Dit zal het risico minimaliseren dat accountantskantoren hun integriteit verkopen.

 

Belastingslaven:

In een wereld waarin de meeste belastingslaven geen eigenaar van goud en zilver zijn, en hun pensioentegoeden beschouwd worden als laaghangend fruit door hebzuchtige overheden, om in beslag te worden genomen, zullen veel mensen de dupe debtsnakeworden. In feite; het is hier reeds vaker geschreven, zullen degenen die goud en zilver bezitten, het minst verliezen en het best uitkomen in de ophanden zijnde crash. Dat is precies waarom waarom fysieke edelmetalen en gerelateerde bezittingen de beste verzekering zijn.

 

De gevolgen van de lage rente zijn on- of opzettelijk; de kunstmatig onderdrukte rentetarieven worden bewust gebruikt om de geldhoeveelheid uit te breiden, teneinde failliete overheden operationeel te houden wat in feite overheveling van rijkdom is van de burgers naar de overheid via de verborgen belasting van prijsinflatie.

 

Negatieve rente op fysieke cash:

Met name één ding dat in de weg staat van negatieve rentetarieven is contant geld. Als burgers overgaan op contant geld, bemoeilijkt dat het opleggen van een negatieve rente op digitale bankrekeningen. De beste manier is gewoon om papier cashgeld af te schaffen, maar ‘het publiek zal de afschaffing van papier cashgeld niet accepteren.’

 

 

Hiertoe is een nieuw concept ontworpen door Marvin Goodfriend, genaamd de zogenaamde “flexibele markt bepaalde contant prijs van papiergeld,” dit is geen fantasie! – Het betekent dat het “geld” op je bankrekening en het “geld” in je zak of portemonnee twee verschillende soorten valuta zijn.

 

 

Er komt een wisselkoers tussen de twee soorten geld, net zoals een wisselkoers bestaat tussen dollars en euro’s. De Centrale Bank kan deze koers, dat het tarief bepaald, op elk niveau stellen en is niet verplicht deze koers “te verdedigen”.

 

Dit betekent; als je naar de bank gaat om € 1.000 op te nemen, de bank je slechts € 980 in contanten geeft als gevolg van de “wisselkoers” tussen je bankrekening en contant geld. Of als je € 1.000 in contant geld stort, de bank je bankrekening met een saldo van slechts € 980 crediteert vanwege dezelfde ‘wisselkoers’ tussen je cashgeld en je bankrekening. – Kortom, dit is de oplossing om negatieve rente op te leggen op fysiek contant geld.

 

Waarom goud en zilver zo belangrijk zijn:

importance-of-goldDe oorlog tegen contant geld is bij voorbaat een verloren strijd voor de burgers, maar er bestaat een alternatief in fysiek goud, zilver, land en andere harde activa. De belangrijkste verdedigingsstrategie is om nú je goud en zilver te kopen, nu het nog kan, voordat de oorlog in edelmetalen uitbreekt. Zodra dit besef inzinkt, ontstaat meer vraag naar fysiek dat vanwege de beperkte beschikbaarheid reeds is gelimiteerd.

 

Wees ervan bewust, dat de grootste shake-out in decennia, in de wereldvaluta markt spoedig gaat gebeuren. Miljardairs, Trillionaires, de academische wereld en de centrale Bankiers zijn allemaal overtuigd dat de financiële wereld zich in onbekend vaarwater bevindt en dat alles wat mogelijk is, kan gebeuren.

 

 

Hoe Bankiers Amerika hebben gestolen: