om door deze crisis heen te komen?

 

De grens van Vertrouwen:

De explosieve toename van de wereldwijde schuld is enorm. Overheidsschulden exploderen; de meeste landen zijn failliet. Central Banksters drukken geld in ongekende hoeveelheden. Maar dat is niet voldoende om failliet naties te redden zoals, Japan, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Portugal, of failliete banken in Italië en Duitsland die opgezadeld zijn met balanstotalen van miljarden aan toxische activa, waarvoor slechts één koper is, de ECB. Zowel de Europese Centrale Bank als de Bank of Japan kopen elke maand voor miljarden euro’s aan obligaties. Sterker nog, ze kopen zoveel obligaties op, dat er niets meer over is om in aanmerking te komen gekocht te worden. Dit gaat de aan stimulus-verslaafde markten nerveus maken.

 

De euro zal niet overleven, beleggers vluchten uit de euro in goud, hetzelfde staat te gebeuren met de yen. De Japanse economie heeft geen kans te overleven, zodat de Japanners ook goud zullen kopen. Zodra de dollar begint te vallen zullen spaarders in de VS eveneens op goud overgaan. Er zal niet genoeg goud of zilver beschikbaar zijn om aan deze enorme toename van de vraag te voldoen. De enige manier om aan de vraag te voldoen is een hogere prijs. Dat is de reden waarom goud gemakkelijk $ 10.000/ounce, en zilver $ 1000/ounce zullen scoren.

 

Centrale bankiers nemen het vertrouwen voor lief. Ze denken dat ze ongelimiteerd kunnen printen, t.b.v. welke reden dan ook. Hun theorieën over geld afdrukken zijn achterhaald. Maar ze zijn het daarmee niet eens. Ze denken nog steeds dat het voordeel oplevert door te gaan met gelddrukken, maar het punt is, dat ze het aspect ‘vertrouwen’ negeren, ze nemen dat voor lief.

 

Centrale banken bestieren en manipuleren het financiële systeem, ze gaan van het ene uiterste naar het andere, en nemen confidence-levelondoorgrondelijke maatregelen, zoals o.a. de negatieve rente op $ 15 biljoen aan obligaties over de hele wereld, t.b.v. het monetariseren van de schuld, d.mv. obligatie-aankopen die onthutsend in grootte en omvang zijn, voor een bedrag van € 80 miljard per maand in de EU. Ze hebben elk beginsel van goed geld en duurzame financiering overtreden, dat de mensheid ooit heeft geleerd. Ze hebben ons naar de rand van de afgrond gebracht, terwijl geen droog kruit over is.

 

De prijzen worden niet meer bepaald door geïnteresseerde kopers en verkopers. Ze worden opgelegd door een centrale bank die in angst leeft; ze vrezen dat investeerders ontdekken dat het herstel in aandelen en obligaties nep is, dat deze activa niet waard zijn wat ervoor betaald werd.

 

Op een dag, eerder vroeger dan later, gaan ze door de onzichtbare ‘grens van het vertrouwen’ waarna vervolgens het vertrouwen zeer snel afneemt. Gelijker tijd ontstaat inflatie. Helaas, zien de meeste mensen dit niet aankomen.

 

Hyperinflatie:

hyperinflationAl deze feiten met het steeds meer geld printen veroorzaakt door de als maar toenemende schuldenlast, zal uiteindelijk overslaan in hyperinflatie. Negatieve rente heeft geen gunstig effect op de economie, ongeveer 15 biljoen aan staatsschuld draagt negatieve rente, beleggers betalen overheden voor het voorrecht hun waardeloos papier te mogen bezitten. Deze onbegripvolle investeerders zullen niet alleen gegarandeerd minder terugkrijgen dan zij hebben belegd, als gevolg van de negatieve rente, maar het is ook zeer onwaarschijnlijk dat ze de hoofdsom terugkrijgen, omdat er geen overheid is die haar schuld met echt geld terugbetaalt. – Nog nooit eerder op Aarde is iemand, gedreven door wat dan ook, zelfs waanzin, om op het idee te komen, geld uit te lenen en daarvoor later minder terug te krijgen!

 

Massavernietigingswapen:

De realiteit is dat centrale bankiers in de klem zitten. Het falen van hun Keynesiaans beleid moet hen inmiddels wel duidelijk zijn. Zij erkennen dat een hogere rente verdere economische activiteit zal verzwakken, omdat de schuld die moet worden gecompenseerd gewoon te groot is. Met een zieltogende economie, moet het ook duidelijk zijn dat niet genoeg rijkdom wordt gecreëerd om het niveau aan schulden af te betalen.

bubble-going-to-popGrote problemen liggen in het verschiet, de illuminatie, wil door middel van renteverhoging door de Fed volgende week, de Amerikaanse dollar en de Amerikaanse economie laten instorten. – Een zeepbel zeven keer groter dan de wereldeconomie, gaat ontploffen, nog gevaarlijker dan een aanval met massavernietigingswapens – WMD. – Het grootste casino van de wereld de derivatenmarkt ter grootte van 550 biljoen dollar zal instorten. – Financieel Armageddon is op ons, de wereld is niet bij machte deze catastrofe te stoppen. Economische pijn zal erger zijn dan wat onlangs gebeurde in Griekenland. Ten minste 17% van de bevolking zal zich niet kunnen voeden. Niemand op aarde is in staat het systeem met een bailout te redden. – Je bent gewaarschuwd voor dit dreigend gevaar dat je vermogen volledig zal uitroeien, indien je niet verzekerd bent d.m.v. edelmetalen.

 

Booms en Busts:

boom-bustGepensioneerd economie professor Charles Hayek, specialist in macro-economie, die in het bijzonder booms en busts heeft bestudeerd; onderwijst in slechts tien minuten meer over de economie dan veel Harvard afgestudeerden hebben geleerd. Bekijk de eerste 25 minuten van deze video om volledig te begrijpen, waarom het zeer waarschijnlijk is dat met opzet de rente zal worden verhoogd om de economie te laten instorten twee maanden voor de verkiezingen in de VS in november a.s. – Zoals ook gebeurde vóór elke Amerikaanse verkiezingen sinds 1999. Zeer aan te bevelen 25 minuten van je tijd aan deze video te besteden. En wanneer de Fed de korte termijn rente verhoogt, ga onmiddellijk naar de supermarkt, om alles te kopen wat je de komende maanden nodig hebt, voordat de schappen leeg zijn gekocht.

 

Alle indicatoren wijzen erop dat deze ramp zeer dicht bij het einde is, legt Michael Pento uit:

 

“Global centrale bankbalansen zijn gestegen van $ 6 biljoen in 2007 tot $ 21 biljoen nu. Dat is de toename in omvang van de centrale bankbalansen… Ik kan u verzekeren wanneer deze zeepbel breekt, zal het desastreus zijn.

 

Als de Fed toegeeft dat ze de rente niet kunnen verhogen; voorspelt Pento:

 

 

“Slaat de goudprijs volledig los van haar verankering en zal zeer snel naar recordhoogte schieten. Dat zal niet gebeuren totdat de Fed toegeeft dat ze de rente niet kunnen verhogen.”

 

Beleggers en spaarders die papieren-activa aanhouden zullen enorme verliezen lijden, in de eerste plaats omdat de meeste papieren-activa niet worden ondersteund door hetgeen wat erop vermeld staat, slechts pretenderen dat te vertegenwoordigen, en in de tweede plaats datzelfde stuk papier verkocht is aan honderden andere investeerders, zonder registratie van eigenaar. – Advies: Ruil alle of de meeste van deze papieren-activa om voor goud en zilver, teneinde er zeker van te zijn beter uit deze crisis te komen. Onthoud:

 

“Hij die eigenaar is van goud maakt de regels”.

 

Hoeveel ounces heb je nodig?

Stel eens voor het zieke gevoel in je maag, als je opeens ontdekt dat je niet genoeg edelmetaal hebt gekocht om de crisis door te komen. Om die reden alleen al, is het de moeite waard na te denken over de hoeveelheid ounces die je daarvoor nodig hebt.

 

Traditioneel financieel advies is om van het vermogen 5% in goud of 10% in zilver om te zetten in edelmetalen. Maar er is meer nodig gedurende de komende onrust. Om erachter te komen hoeveel er nodig is, is een praktische gids opgezet om de noodzakelijke hoeveelheid vast te stellen, welke voldoende zou moeten zijn.

 

Een “grote financiële storing” zal inflatie aanwakkeren, gevolgd door hyperinflatie. Gebaseerd op de hoeveelheid schuld en de houding van centrale bankiers, zoals hierboven uit de doeken is gedaan, zal de wereldeconomie zeer waarschijnlijk een reeks van crises ondergaan, waarvan slechts één inflatoir zal zijn. En wel een crises die zich niet snel zal herstellen. Dus, wees erop voorbereid om alle economische stormen, die zelfs meerdere jaren kunnen duren, te overleven. Daarvoor is meer nodig dan in eerste instantie wordt gedacht om gedurende de hele overgangsperiode verder te kunnen leven.

 

Dat zou kunnen betekenen dat de behoefte van een aanvulling noodzakelijk is, teneinde je levensstandaard volledig te ondersteunen. Gebaseerd op deze realiteit werden de volgende tabellen opgesteld, door Jeff Clark, Senior Analist Edelmetalen. Hij berekende hoeveel goud en zilver nodig zal zijn op basis van twee factoren: je maandelijkse uitgaven, en hoe lang de crisis duurt.

 

Hier de tabel voor goud.

gold-needed-tabel

 

De grafieken zijn gebaseerd op het feit dat de goudprijs gelijke tred houdt met inflatie, maar de geschiedenis heeft geleerd dat deze zeer waarschijnlijk de CPI-waarde ruim zal overtreffen. Als dat zo is, is mogelijk minder nodig, dan wordt aangegeven. Verondersteld is dat de belastingen uit andere bronnen worden betaald.

 

Als je je uitgaven wilt aanvullen met $ 500/maand en de crises duurt drie jaar, zou je ongeveer 14 ounces goud nodig hebben om er doorheen te komen.

 

Als je $ 3.000/maand aan maandelijkse kosten wilt dekken, zou je 45 ounces nodig hebben om een ​​crisis voor de periode van twee jaar door te komen, en 90 ounces zijn voldoende als deze vier jaar duurt.

 

In de volgende tabel is aangegeven de hoeveelheid ounces die je nodig hebt op basis van zilver opbrengsten.

silver-needed-tabel

 

Voor een $ 500/maand supplement zul je nodig hebben 300 ounces zilver voor de periode van een jaar, of 1.500 ounces voor vijf jaar.

 

Als je $ 3000/maand wilt overbruggen, zul je 1.800 ounces nodig hebben voor een periode van een jaar, of 7.200 ounces voor 4 jaar.

 

Natuurlijk kunt je een combinatie van zowel goud als zilver gebruiken om de uitgaven te dekken. Voor $ 1000/maand, heb je negen ounces goud en 600 ounces zilver nodig om een crisisperiode van twee jaar door te komen.

 

Deze bedragen kunnen hoog lijken, maar houd in gedachten dat als je geen goud en/of zilver inslaat, word je later gedwongen een ​​heleboel meer currency te betalen.

 

Deze tabellen tonen aan hoe praktisch goud en zilver zullen zijn. Ze kunnen uitstekend worden gebruikt om je levensstandaard te beschermen, en zelfs te verbeteren. De waarheid is, dat op dit moment goud verschrikkelijk is ondergewaardeerd. Voor het bewijs van dit feit, bekijk de Dow/Gold ratio.

 

Deze eenvoudige maatstaf is een manier om goud te waarderen op basis van reële termen, en niet volgens hypothetische normen. Het historisch gemiddelde van de Dow/Gold verhouding is 4: 1. Dat betekent dat, gemiddeld, de totale waarde van de Dow vier keer de prijs van goud is. Nu, met de Dow in de buurt van 18.000, zoals min of meer het geval is, moet goud rond $ 4500 per ounce worden verhandeld – t.w. 18.000 gedeeld door 4 = $ 4500. Dat is aanzienlijk hoger dan de $ 1300 per ounce waarop goud momenteel wordt gewaardeerd.

 

Maar, hier iets waar het echt interessant begint te worden: Gedurende XL Gold Cycli, heeft de Dow/Gold-verhouding de neiging naar een 1op 1 ratio te gaan.

 

Dat is precies wat gebeurde in de jaren 1930 en de jaren 1970, de laatste twee XL Gold Cycli. – Inderdaad, ook op 21 januari 1980, werd de Dow gewaardeerd op 872,78 punten, terwijl de goudwaarde op $ 850/ounce stond, oftewel bijna een 1: 1 ratio.

 

Nu, zou de goudprijs ongeveer $ 18.000 per ounce moeten zijn. Vandaar de gangbare voorspelling, dat goud rond, of op $ 16.000/ounce zou moeten worden gewaardeerd.

 

Nogmaals, dit is geen fantasie. Er zijn historische precedenten voor deze stijging. Het is tenminste al drie keer eerder gebeurd.

 

De “XL” GOLD CYCLE – elke 40 jaar gedurende de laatste 200 jaar:

 sorry, deze korte video is zojuist verwijderd.

https://www.youtube.com/watch?v=ZpWfTHzLEN4