Crisis is veroorzaakt door de Fixers:

 

Krediet creëert een artificiële boom:

In het huidige economisch systeem moet de kredietverlening toenemen om te overleven, zonder groei van krediet zal het systeem instorten en een nieuwe depressie veroorzaken, welke niet in een paar jaar zal zijn opgeklaard. Dit zal vele jarenlang ernstige economische problemen en hevige ongemakken veroorzaken.

 

De Oostenrijkse Economische School had het juist; krediet creëert een artificiële boom. Het financiële stelsel zou zeker stabieler zijn geweest als het systeem vanaf begin tot eind op de gouden standaard was gebleven. Zodra de verbinding tussen credit-growthde Amerikaanse dollar en het goud door Richard Nixon in 1971 was verbroken, waren alle beperkingen op de creatie van de hoeveelheid kredietgeld verwijderd. Dat maakte van de Amerikaanse dollar een bedrieger, sinds de oude dollar was verbonden met goud tegen een vast tarief, waardoor goud in de reële economie was verankerd.

 

Het opgeven van een door goud gedekt internationaal handelsregime aangewakkerd door een explosie van kredietcreatie heeft uiteindelijk de mondiale economie gedestabiliseerd. Kredietcreatie, alleen gesteund door papieren dollarreserves, heeft geleid tot een wereldwijde kredietbubbel, met economische oververhitting en ernstige inflatie van activaprijzen – aandelen en obligaties. Vervolgens heeft de kredietcreatie geleid tot de realisatie van de dollar standaard, met als gevolg; op grote schaal te hoge investeringen in vrijwel elke branche. – Het is een tiranniesysteem gebouwd op schuldgeld van de centrale banken, dat de mensheid in slavernij bindt. – Binnenkort gaat de wereld het einde van dit systeem beleven. Goud staat achter de coulissen te wachten, gereed om tot nieuwe koning te worden verklaard van het wereldwijde monetaire systeem.

 

“Wat dit heersende systeem onder het mom van vrijheid doet, is een methode van tirannie, gewoon schuldtirannie. Het is slavernij d.m.v. geld.”

 

 

Echt geld levert rijkdom:

real-money-builds-wealthEcht geld is essentieel voor het creëren van fysieke rijkdom. Het laat de economie groeien en bloeien. Het helpt ons allemaal te beslissen, wanneer iets te kopen en te verkopen, wanneer te investeren, of zich ervan te onthouden, en wanneer en waaraan we onze schaarse tijd en middelen besteden. Echt geld heeft echte waarde. Alleen dan, als mensen meer geld krijgen, hebben ze een vordering op meer echte rijkdom.

 

Echter, al het huidige papierengeld is nep. Overheden en banken kunnen net zoveel nieuw geld eraan toevoegen als ze willen. Maar het creëert geen echte rijkdom; erger nog ze nemen het gewoon weg bij degenen die het bezitten.

 

Elke nieuwe banklening creëert geld dat niet eerder bestond. Gemaakt uit dunne lucht. Zonder dat extra rijkdom eraan is toegevoegd. Gewoon kredieten. Dat is de reden waarom sommigen dit nieuwe systeem “Kreditisme” noemen. Omdat het nieuwe geld niet langer is gebaseerd op echte rijkdom, maar op krediet. – Kreditisme is de theorie die stelt; ‘De hoeveelheid van krediet is de belangrijke financiële indicator voor de centrale banken om de economie te besturen, nog meer dan de geldhoeveelheid in circulatie of de rente’.

 

Kredietgeld:

Cash is King with gold crown on the word to illustrate the buying power of currency or paper money vs credit

Cash is King with gold crown on the word to illustrate the buying power of currency or paper money vs credit

De keerzijde van krediet is schuld. En daar ligt het probleem. Er bestaat geen limiet op de hoeveelheid echt geld dat kan worden gemaakt. In een wereld van echt geld: vertegenwoordigt elke extra eenheid extra rijkdom. Maar met een krediet- of schuldgeld is dat anders.

 

Met krediet, kunnen de uitgaven drastisch worden verhoogd. Maar er is een limiet aan de hoeveelheid dat kan worden geleend. Uiteindelijk wordt het punt bereikt waarop de kasstroom opdroogt om de rente op de schuld te betalen. Dan is het systeem insolvent, en failliet.

 

 

 

Echt- versus kredietgeld:

Echter, met echt geld, hoe meer je hebt, hoe rijker je bent. Maar als de hoeveelheid kredietgeld toeneemt, wordt de economie meer en meer kwetsbaarder voor een ommekeer in de kredietcyclus. Als de hoeveelheid schuld toeneemt, neemt de kwaliteit af. En dat is wat nu gebeurt met de schulden. De simpele reden waarom de kredietcyclus is veranderd! Omdat de economische cyclus zich ook heeft gedraaid. De rugwind die voor de markten werkte vanaf 2009 tot medio 2015, is veranderd in tegenwind en deze werkt nu tegen de elite cabal.

 

 

Meer tickets dan zitplaatsen:

De centrale banken kunnen geen echt geld drukken. Ze kunnen alleen meer tickets uitgeven voor niet bestaande stoelen. Zo, maken ze het onderliggende probleem alleen nog erger, door meer geld uit te lenen aan meer mensen die het niet kunnen terugbetalen. Het belangrijkste is; de rijken zijn de eerste in de rij bij de verdeling van valse tickets. Dan ga je naar het stadion, om te ontdekken dat ze op jouw plaats zitten.

 

De eerste grote scheur in het kredietgeldsysteem kwam in 2008, toen een gigantische kloof ontstond tussen hypotheekschuld en het vermogen van huiseigenaren om ervoor te betalen. Huizenprijzen daalden. Een op de 20 huizen waren tegen 2010 vanwege het onderpand door de bank in beslag genomen, en het aantal zelfmoorden was met 20% gestegen.

 

De fictie:

Toen de huizenbubbel plofte, werd geschat dat ongeveer voor € 800 miljard aan woningen in beslag zijn genomen. Huizen zijn reële activa. Toen de eigenaren niet meer konden betalen, gingen die huizen naar de banken die hen het ‘nep-geld’ hadden geleend.

 

Deze banken hadden die huizen niet gebouwd. Ze waren nooit eigenaar ervan geweest. Ze hadden ook nooit het geld verdiend dat ze uitleenden om daarmee de huizen te financieren. Evenmin kwam dat geld van spaarders die hun geld in de bank in deposito hadden gegeven. Het was geld dat niemand ooit had verdiend. Het was fictie.

 

Maar dit stopte de banken niet om met dit nep-geld echte rijkdom te confisqueren – de huizen van mensen die voor het door hen betaalde deel hadden gewerkt en gespaard. Dit is de manier hoe de rijken, geconcentreerd in de financiële sector, steeds rijker worden, dankzij het nieuwe kredietgeldsysteem.

 

Noodzakelijke veranderingen:

Een geweldige schok op de markten, zal plotseling het besef leveren, dat in deze zeer zelfgenoegzame financiële markten,

Change Just Ahead Green Road Sign with Dramatic Clouds, Sun Rays and Sky.

Change Just Ahead Green Road Sign with Dramatic Clouds, Sun Rays and Sky.

ineens alles beschikbaar is voor een habbekras. Als een buitenstaander van de elite in de US aan de macht zou komen, zal dat een dramatisch verandering in het beleid teweegbrengen in vergelijking met wat in de afgelopen 45 jaar is gebeurd; t.w. het Kreditisme zal tot een abrupt einde komen.

 

Een economie die nu gedomineerd wordt door overheden, moet onder leiding van de markt komen, overheden moeten procedures voor goedkeuring van economische en marktactiviteiten afschaffen, ze moeten stoppen zich te bemoeien met marktprijzen en transacties.

 

Het huidig fake kapitalisme wordt bepaald door zombies, beheerd door incompetents, en gereguleerd door bureaucraten, dat de mensen niet rijk kan maken. De reële lonen en salarissen zijn verminderd; geen wonder dat mensen niet tevreden zijn.

 

Toen de crisis in 2008 uitbrak, was er niet voldoende eigen vermogen – t.w. reële waarde ingebracht door de aandeelhouders, om een faillissement te voorkomen. Het was geen crisis van het echte soort kapitalisme. Het was een probleem van verouderd kapitalisme, een eenvoudig probleem dat echt kapitalisme snel zou weten op te lossen. Indien het zijn werk zou mogen doen, zouden de banken onderuit zijn gegaan, zoals had moeten gebeuren.

 

Instortende banken zou de ineenstorting hebben betekend van vele andere dingen. De Griekse schuld, bijvoorbeeld. Participaties van de banken zouden onderworpen zijn aan dumpprijzen, evenals hun eigen prijzen, als Griekenland en andere grote debiteuren failliet gaan.

 

Crisis is veroorzaakt door de Fixers:

Dit is natuurlijk precies wat de centrale bankiers wilden vermijden. Nu zo’n 8 jaar later, zijn ze nog steeds bezig om het te vermijden. – Ver weg van de illustratie van ‘kapitalisme in crisis,’ het toont aan dat de crisis werd veroorzaakt door de fixers zelf. Als Mr. Market zich volledig had mogen uiten, zouden er failliete banken zijn geweest. Deze failliete banken werden in leven gehouden door de overheid, die ook failliet zou moeten zijn.

 

En aangezien Mr. Market buitenspel is gezet, kan hij geen oplossing voor het echte probleem leveren. De failliete instellingen blijven in leven, deze verschuiven steeds meer en meer echte middelen naar de zombie instellingen, die gerund worden door incompetente maar goed betaalde managers.

 

De Oostenrijkse Economische school heeft het bewezen juist, zoals hierboven werd gesteld; krediet creëert een kunstmatige boom. Alles zou zeker stabieler zijn geweest als het monetaire stelsel op de gouden standaard was gebleven.

 

Gedestabiliseerde wereldeconomie:

destabilised-global-economyHet opgeven van door goud gedekt internationaal handelsregime, veroorzaakte een explosie in de kredietcreatie, waardoor uiteindelijk de mondiale economie werd gedestabiliseerd. Kredietcreatie, alleen gesteund papieren-dollarreserves, leidt tot een wereldwijde kredietbubbel, met economische oververhitting en ernstige inflatie in activa prijzen. Dus de kredietcreatie werd mogelijk gemaakt door de ongesteunde dollarstandaard, wat op haar beurt op grote schaal leidde tot te hoge investeringen in vrijwel elke industrietak.

 

Maar zoals altijd komt de dag, zoals Mises ons herinnert; als krediet niet verder kan uitbreiden, is dat het moment waarop de depressie begint, en die is begonnen in 2008.

 

De dreiging van de nieuwe depressie:

Richard Duncan legt uit, dat de explosie van krediet Amerika welvarend heeft gemaakt, maar nu dreigt de hele economie naar beneden te halen.