De grootste bedreiging voor je financieel welzijn:

happy-new-year-2017 

De Wakkeren eisen Verandering:

Er is een sterke bewustwordingsstroming onder de bevolking; ze vertrouwen de autoriteiten niet meer. Ze willen radicalere verandering dan ooit is beloofd. De voortdurende geldontwaarding zal bijdragen aan een hogere goud- en zilverprijs. Daarbovenop komt binnenkort het falen van de papiergoudmarkt. Wanneer dat gebeurt, zal tegen elke prijs geen fysiek goud meer verkrijgbaar zijn, totdat de fysieke markt het evenwicht heeft bereikt.

 

Japan is volledig failliet, China heeft een groot schuldprobleem, en het is onwaarschijnlijk dat het Europees banksysteem in de huidige vorm zal overleven. Ook, wat begon met Brexit, zal zich waarschijnlijk voortzetten awakening-for-changemet Italexit, en worden opgevolgd door andere EU-landen. Deze tsunami accumuleert zijn kracht. Net als in de VS, zijn veel Europeanen moe van de elite club in Brussel die meer dan 500 miljoen mensen regeren met weinig kennis van zaken en inzicht, nog minder het ressentiment waarnemen onder de bevolking over wat deze ongekozen elite, zonder enige verantwoordingsplicht, veroorzaken.

 

Het nep-geld-systeem verschafte de wereld twee dingen die ontbraken: enorme vraag van creditrijke Amerikaanse consumenten, en een enorm aanbod van kapitaal, afkomstig vanuit dezelfde bron. – De financiële sector creëerde de zeepbel, d.m.v. vals geld kredietverlening afkomstig van de centrale banken. Geld dat niemand ooit heeft verdiend of gespaard, aan mensen die geen noodzaak hadden het te lenen om veel te dure huizen te kopen die ze zich niet konden veroorloven. – Gevolgd, door de onvermijdelijke blow-up in 2008, waarna de insiders de huizen zwaar verdisconteerd opkochten als gevolg van de blow-up, die ze zelf hielpen te veroorzaken.

 

Hoe dan ook, het voorgenomen plan kon worden geactiveerd. T.w. de centrale banken kwamen met een aantal rondes van QE-financiering. En boorden de rente in de grond, om het daar te laten totdat de sector weer volledig is opgeblazen. Om dit in perspectief te zetten: The Case-Shiller Home Prijzen Index toont aan dat de huizenprijzen met ongeveer 30% stegen over de afgelopen zes jaar.

 


Financiële repressie:

financial-repressionWat nu gebeurt, is het tegenovergestelde van een vrije markt. – De schuld is in 25 jaar met een tienvoud gegroeid, met rente op nul of negatief. Dit is financiële repressie d.m.v. manipulaties in een omvang nooit eerder gezien in de wereldgeschiedenis. Het vernietigt volledig de vrije marktwerking en is daarmee de oorzaak van het aankomend financieel Armageddon.

 

Het bedrag aan overheidsschuld en verplichtingen in de wereld is in de honderden miljarden en snelgroeiend, zelfs met in wezen nul procent rente zullen toekomstige generaties niet in staat zijn, niet bereid zijn, en niet verplicht zijn, deze terug te betalen. Al de schuld moet door default verdwijnen; om de mensen die te dom of te onethisch waren te straffen, door overheden geld te lenen dat ze hebben gebruikt om destructieve acties te verrichten.

 

Als de instorting niet gebeurt, blijven overheden koppig doorgaan het kaartenhuis te stutten en hoger te bouwen, om de nare gevolgen veroorzaakt door samengestelde rente toenames naar de toekomst te verschuiven. Waardoor centrale banken worden gedwongen nog meer geld te creëren, om het systeem tegen instorting te behoeden. Dit zal de waarde van papiergeld naar omlaag sturen; wat zich uiteindelijk versnelt in de richting van intrinsieke waarde, nul. En tezelfdertijd overheden de mogelijkheid ontneemt nog meer te stelen van de bevolking.

 

Centrale bankiers veroorzaken de economische verstoringen:

In wezen zijn centrale banken de primaire oorzaak van de meest schadelijke verstoring van de economie. Veroorzaakt door het onbeperkt gelddrukken, de rente manipulatie, de schepping van de boom/bust-cyclus, het overeind houden van “too big to fail” instellingen met bailout fondsen, de War on Cash, hun vriendjespolitiek binnen de financiële sector, en de negatieve rente, om slechts enkele factoren te noemen. Centrale bankiers zijn de grootste bedreiging voor het financiële welzijn van het volk. Ze spelen met vuur, en creëren bewust valutarampen. Helaas hebben de meeste mensen geen idee wat er werkelijk aan de hand is, en wat te doen als hun munt instort, laat staan te weten ​​hoe ze zich hierop moeten voorbereiden.

 

Wanneer de natuurlijke wetten van vraag en aanbod worden verstoord, heeft dat altijd ernstige gevolgen. Een ding is zeker. Het huidige financiële systeem zal dit niet overleven omdat het gebaseerd is op niet duurzame beginselen. In een dergelijk systeem, bestaat geen eerlijk geld. Dat goud en ook zilver wel is, deze edelmetalen zijn het enig echte geld, en weerspiegelen het wanbeleid van de wereldeconomie als valuta’s naar waarde nul gaan.

 

Central Banksters willen strakke controle over de markten. Daarmee kunnen hun acties de markten beïnvloeden en dwingen, maar de centrale banken kunnen de markten niet voor altijd onder controle houden. – De markten zijn altijd groter dan enig centrale bank of zelfs een groep van centrale banken die gezamenlijk optreden kunnen uitoefenen. Dit speelde reeds in 2008, toen verschillende markten zich maandenlang ontrafelden wat leidde tot de ineenstorting van Lehman met de daaropvolgende onrust. Dus verwacht deze keer dat de ontrafeling begint na de inauguratie op 20 januari a.s., en verwacht dat de grote winnaar de edelmetalen zullen zijn.

 

Terugkeer van de Goudstandaard:

Het westerse centrale bankfranchise-systeem is volledig kapot, totaal insolvent, en compleet corrupt. Het vraagt return-of-the-gold-standardom de terugkeer van de Goudstandard, want dat is de enige manier om op langere termijn de economische problemen op te lossen is de terugkeer van eerlijk geld. – Het hele financiële systeem is gebouwd op het op schuld-gebaseerde monetair systeem. Het schuldverzadigingsproces heeft zijn volledige cyclus doorlopen. De Centrale bankiers hebben de staatsschuldcrisis over de laatste vijf jaar met gelddrukken afgedekt, hun balansen zijn inmiddels een ruïne geworden.

 

Goud stijgt niet in waarde. Het vervult de functie dat geld moet doen. Het vertegenwoordigt stabiele waarde zoals het al duizenden jarenlang heeft gedaan. Onthoud; Geld moet over lange perioden haar waarde handhaven.

 

Weinig mensen beseffen dat hun munt, dat ze geld noemen, helemaal niets te maken heeft met geld. Alle papieren valuta’s zijn tijdelijk en keren terug naar hun intrinsieke waarde nul. Dit komt omdat roekeloze overheden zich vastklampen aan de macht d.m.v. het afdrukken of het lenen van eindeloze hoeveelheden fiat geld in de hoop dat ze daarmee mensen kunnen paaien en stemmen kopen. Fiat geld zoals de naam al aangeeft, kan nooit echt geld zijn. Het wordt uitgegeven bij decreet en wordt niet ondersteund door iets anders dan schulden en verplichtingen.

 

De eenvoudige oplossing:

De eenvoudigste oplossing zou zijn om onmiddellijk alle centrale banken te sluiten, omdat de centrale banken de belangrijkste oorzaak zijn van het feit dat geld nooit geld blijft, maar altijd terugkeert naar de waarde van het papier waarop het is gedrukt.

 

De wereld is in een monetair klimaat aangeland, dat de weg vrijmaakt voor goud om over de hele wereld te fungeren als valutabackstop. Dollars, ponden, euro, yen, Yuan feitelijk alle papierenvaluta’s verkeren in de problemen.

 

Het officiële monetaire beleid is alleen erin geslaagd het mislukken van bijna alle grote westerse banken op te houden. Die zijn allemaal insolvent, en worden meestal gesteund met het witwassen van honderden miljarden aan drugsgelden.

 

De Oosterse supermachten voeren een campagne om het op US-dollar gebaseerde financiële systeem opzij te zetten, door het te isoleren naar de side-lijnen, terwijl het nieuwe systeem in werking treedt. Het op Goud-gebaseerde systeem zal compleet zijn met eigen munt, soevereine obligaties, transfersystemen, wereldwijd kantoren, en schuldrating agentschappen, misschien zelfs debet-kaarten. Het Oosten streeft ernaar om de Goudstandaard te installeren als de oplossing voor de huidige wereldwijde financiële crisis. Terwijl het Westen met opzet geen enkele activiteit in de richting van een oplossing onderneemt.

 

De invoering van de goudstandaard zal bijna alle op US-dollar – en Euro gebaseerde schuldbewijzen toxisch verklaren. QE heeft misschien tijd gekocht voor de grote TBTF-banken, maar het gegarandeerde wel de dood van de economie, en het faillissement voor het grootste deel van de schuld. Zonder invoering van de goudstandaard is er geen schijn van kans op terugkeer naar normaliteit. Dit is de reden waarom de Khazarians krachtig oorlog propageren, uitsluitend en alleen om de macht te behouden.

 

De bevolking in Controle over eigen toekomst:

Met het volk in controle over de eigen toekomst, dat wil zeggen in controle van het proces van het creëren en humanity-in-controldistribueren van geld, is het slechts een kwestie van maanden, en geen decennia, om miljarden euro’s ter beschikking te stellen voor de beëindiging van armoede en milieuvernietiging.

 

Trump adviseurs vertellen China al dat de VS de toetreding overweegt tot de door China geïnitieerde Aziatische Infrastructuur Investeringsbank, zo meldden Chinese overheidsbronnen. De VS onderhandelen ook over een deal om het Chinees militaire goud te ruilen voor harde valuta.

 

Trump is uitgegroeid tot een duidelijk en dreigend gevaar voor de RKM cabal, omdat zij hem niet kunnen omkopen, en hij bereid is om in het bijzijn van iedereen op de planeet dit te verkondigen. In wezen is hij de eerste niet-cabal gecontroleerde president sinds JFK.

 

De Flations komen eraan:

Indien niet wordt teruggekeerd naar goud gedekt geld; is het waarschijnlijk dat begin 2017, de beurt is van de flations – t.w. deflatie, inflatie, stagflatie, en uiteindelijk hyperinflatie welke laag begint en vervolgens in hoog tempo zich versnelt totdat het fiat geld volledig waardeloos is geworden. Hyperinflatie treft vooral goederen en diensten. In reële termen, zullen alle activa die door de credit bubbel werden gefinancierd, deflateren.

 

Tegelijkertijd zal de schuld imploderen dat leidt tot het faillissement van banken. Daarna keert hyperinflatie om in een totaal deflatoire implosie wanneer alle prijzen gezamenlijk met de geldhoeveelheid kelderen. Dit zal een verwoestende periode voor de wereld worden, aangezien gedurende een tijdsperiode geen geld beschikbaar zal zijn, en de meeste mensen zullen moeten terugkeren naar ruilhandel, of gemeenschap valuta’s.

flations

Tijdens de periode van hyperinflatie zal goud onvoorstelbare niveaus in termen van papiergeld bereiken, zoals
tijdens de Weimar republiek: Wanneer hyperinflatie eindigt en de deflatoire implosie begint, zal goud uit de duizelingwekkende hoogtes naar omlaag vallen. Maar aangezien, in een groot aantal landen, gedurende langere periodes gebrek aan papiergeld ontstaat, zal goud en zilver het enig echte geld zijn, en zullen dus zeer hoog worden gewaardeerd in relatie tot de snel dalende prijzen. Om dit in perspectief te plaatsen: Nu, in de tijd van de hyperinflatie in Venezuela; koopt een 1-ounce zilveren munt voor drie maanden aan voedsel voor een gezin van vier.

 

Goud en Zilver:

Goud en zilver is de beste manier om je rijkdom te bewaren en te verzekeren tegen de komende ineenstorting van papieren valuta’s, en het financiële systeem. Als goud zonder hyperinflatie $ 10.000/ounce bereikt, zal dat een zilverprijs van $ 665 tot $ 1.000 geven. Dit zijn duidelijk niveaus die totaal onrealistisch klinken bij de huidig gemanipuleerde zilverprijs van ca. $ 16, maar zeer waarschijnlijk wel worden behaald. – Vanwege de schaarste is Zilver in het bijzonder interessant.

 

Al het goud dat ooit is geproduceerd is nog steeds in de een of andere vorm aanwezig. Dit is niet het geval met zilver. Er zijn, waar dan ook in de wereld, geen significante zilver voorraden. Bijna 60% van het geproduceerde zilver wordt verbruikt, de rest gaat naar zilverwerk, zoals, tafelbestek, juwelen en investeringen. Behalve in Mexico houden in het algemeen, de centrale banken geen zilver voorraden. De jaarlijks wereldwijde productie van zilver is 27.000 ton, bij $ 17 /ounce is dit slechts gelijk aan $ 15 miljard. De jaarlijkse goudmijn productie is honderd malen groter.

 

enslaved-by-central-banksDe Federal Reserve saboteert de economie om Trump te stoppen

De Federal Reserve Bank denk alleen aan zichzelf. Hun eigenaren zijn het brein achter de vrijhandelsovereenkomsten zoals TTP, en de winsten die afkomstig zijn van ongecontroleerde illegale immigratie. Omdat Trump beloofd heeft z’n natie te bevrijden van dit beleid, is hij voor de geheime overheid publieke vijand nummer 1 geworden. Waarom de Fed begonnen is met de vernietiging van wat nog over is van de economie. Ze doen tot het bittere einde hun uiterste best om de bevolking als hun slaaf te behouden.