De Misinformatie iz. Goud:

 

Eerlijk geld heeft intrinsieke waarde:

Door de eeuwen heen zijn er veel objecten gebruikt als geld, de belangrijkste waren koeien, zout, en schelpen. In de 4e eeuw voor Christus dacht Aristoteles hierover na en concludeerde dat voor eerlijk geld vijf kenmerken bestaan:

 

  1. intrinsic-value-1Het moet duurzaam zijn, waarom bv. tarwe als geld niet goed is, omdat het rot.
  2. Het moet deelbaar zijn, waarom bv. kunstwerken niet geschikt zijn als geld, omdat je een Rembrandt schilderij niet kunt delen.
  3. Het moet handig zijn, waarom bv. lood geen goed geld is, omdat er teveel van nodig is om waarde te hebben.
  4. Het moet consistent zijn, waarom grondstukken geen geld kunnen zijn, omdat elk stuk anders is. En…
  5. Het moet waarde van zichzelf hebben, omdat het geruild wordt tegen waardevolle goederen of diensten, en dat is de reden waarom ongedekt papiergeld uiteindelijk altijd tot problemen leidt.

 

Van de 92 in de natuur voorkomende elementen, heeft goud bewezen het beste geld te zijn en zilver de next best. Het is geen magie of bijgeloof, niet meer dan dat ijzer het beste element is om bruggen van te bouwen, en aluminium voor de bouw van vliegtuigen.

 

Belangrijke voordelen:

Goud biedt de mensen aanzienlijke voordelen in een wereld van opgelegde sancties en verbod op contant geld door overheden. Voor beginners; Goud is fysiek, niet digitaal, dus het kan niet worden gehackt of bevroren. Goud is gemakkelijk door de lucht te vervoeren om de betalingsbalans tussen volkeren in evenwicht te houden, of om andere transacties te beslechten. Goudstromen kunnen op SWIFT niet worden gevolgd, of via enig andere vorm van bankoverschrijvingen. Goud is onderling uitwisselbaar, en niet-traceerbaar, dus de herkomst ervan kan niet worden vastgesteld. De bankiers-cabal en overheden zijn niet voorbereid op dit aankomend strategisch alternatief ter vervanging van de fiat valutadominantie en het contante geld dat ze verbieden.

 

Degenen die dollar of euro valuta’s onder hun matras bewaren moeten deze omzetten in goud of zilver voordat al deze valuta’s naar nul gaan.

 

Het waardeloze papiergeld wordt gedoogd sinds 1968/1971, voordien diende het als een ontvangstbewijs voor echt geld. Papiergeld – valuta – heeft, afhankelijk van verschillende factoren, van oudsher zelden een levensduur gehad van 40 jaar zoals nu het geval is. Maar het zal niet veel langer worden. Dat maakt Goud het beste geld omdat het niet is gebaseerd op geloof of vertrouwen in de overheid.

 

Critici van Goud:

Het beste is om de uiteenzettingen van bijna alles wat je hoort of leest over financiën of economie in de populaire media te beschouwen als niet meer dan entertainment.

gold_bullCritici van goud, zeggen als de mondiale groei ongeveer 3-4% per jaar is en de goudtoename alleen maar groeit met 1,6%, dan is er al snel niet genoeg goud om de wereldhandel te ondersteunen en te laten groeien. Hun vooringenomenheid stelt dat de goudstandaard een ​​deflatoire systeem is. Maar dat is onzin, want de mijnbouw-opbrengsten hebben niets te maken met het vermogen van centrale banken de goudvoorraad uit te breiden.

 

De reden hiervoor is dat het officiële goud, het goud dat in handen is van centrale banken en ministeries van Financiën wordt geschat op ongeveer 35.000 ton. De totale hoeveelheid goud, met inbegrip van particulier bezit, wordt officieel gesteld op ongeveer 180.000 ton. Er is echter veel meer goud op aarde, weggemoffeld in ondergrondse bunkers voor een totale hoeveelheid meer dan een miljoen ton, dat in particulier eigendom is zoals bijvoorbeeld het goud in bezit van de White Dragon Society, dit goud wordt buiten de officiële goudvoorraad gehouden, met andere woorden, is niet op de markt beschikbaar voor verkoop. De beschikbaarheid is een kwestie van prijs, met andere woorden er is altijd voldoende goud voor economische expansie, het is slechts een kwestie van de prijs.

 

Uitbreiding van de geldhoeveelheid, indien nodig:

Als een land de geldhoeveelheid wil uitbreiden, dan is het enige wat het hoeft te doen; geld drukken om daarmede privé goud te kopen. Centrale banken in eigendom van het volk zijn niet beperkt door mijnbouwopbrengsten. Ze behoeven niet te wachten tot mijnwerkers het goud hebben gedolven, als ze de geldhoeveelheid willen uitbreiden. Ze moeten gewoon een deel van het particuliere goud kopen via dealers in de markt.

 

De bevrijding van het goud:

De actualisering van de werkelijke prijs van goud zal de bevrijding worden van het goud uit de gevangenis van het papiergoud. De bevrijding zal plaatsvinden, als er geen goud meer is, naafloop van de stortvloed van papiergoud in de economie.

 

De centrale banken hebben het merendeel van hun goud onder lease uitgeleend. Dat goud werd gehuurd door goudbanken die het vervolgens verkochten voor contant geld. Dat geld is uitgegeven. Er zijn geen middelen over om het goud terug te kopen op de vervaldag aan het einde van de leaseovereenkomst. De centrale banken hebben geen goud meer om opnieuw te verhuren. De hele fractionele goudpapierzwendel is gebaseerd op goudverhuur welke nu gaat exploderen.

 

liberation-od-goldDe poging om de realiteit te verbergen door het blikje verder te schoppen op de weg naar omlaag, en de goudmarkt te manipuleren met papiergoud, gaat jammerlijk falen. Iedere keer dat een goudenmunt of bar wordt gekocht, wordt meer fysiek goud aan de markt onttrokken. Het is de fysieke goudmarkt die het goud zal bevrijden. Goud zal dan vrij zijn om te reageren op alle schuld in het wereldwijde geldsysteem.

 

Dan worden Central Banksters gedwongen te stoppen met het stelen van spaargelden en pensioenen, en het toepassen van negatieve rente en tot slot moeten alle papieren valuta’s die willen overleven, worden ondersteund met goud.

 

Zoals eerder gemeld; de Chinese WDS heeft de Verenigde Staten tenminste 20.000 ton goud aangeboden tegen een korting van 13% onder de voorwaarde dat 10% wordt gebruikt t.b.v. het opzetten van een toekomstig planning bureau, terwijl de andere 3% bedoeld is voor commissies.

 

De bewaarders van het goud is het Chinese leger, die zeggen dat ze het niet overhandigen aan zowel de Chinese communistische regering of aan Chinese ondernemingen. Ze zeggen; dat behalve de 20.000 ton aan verfijnd goud tot 99,99% zuiver in 12,5 kilogram bars, nog veel meer goud beschikbaar is, maar dat het in blokken van 60% goud en 40% koper is opgeslagen, en eerst moet worden verfijnd. Het Chinese leger rapporteert zowel aan de Dragon Familie, als aan de CIA en de Chinese overheid, volgens insider infobronnen.

china-billboard-yuan-gold-currencyEr is een voortdurende strijd gaande om fysiek goud. Het goud dat niet op de markt is, zal langzaam terugvloeien in de officiële goudmarkt, nadat het is voorzien van officiële keurmerken. Verwacht wordt dat China, Rusland en Thailand de belangrijkste leveranciers zullen zijn, omdat deze landen zich hebben voorbereid op een nieuwe door goud gesteunde munt. Vergeet niet dat China dit nieuws enkele jaren geleden op een groot billboard aankondigde in de buurt van de luchthaven van Bangkok. Dat feit werd toen al aangekondigd.

 

Centrale banken zijn opgericht ​​om van het volk te stelen:

Hoewel de meeste politici, economen en ‘experts’ in de mainstream media het niet zullen toegeven, bestaan centrale banken ​​uitsluitend om regeringen te helpen zichzelf te financieren, ten koste van de burgers. Dit is de enig juiste en verborgen reden waarom deze banken werden opgericht. De waarheid over deze geld zwendel wordt hier uitgelegd, een flagrante fraude om onrechtmatig van je verdiensten te stelen, en je voor de rest van je leven tot hun slaaf te maken.

Het petrodollar systeem staat op het punt in het stof bijten. Dit heeft enorme geopolitieke- en investeringsimplicaties voor beleggers ten gevolge. De ineenstorting van het oliedollarsysteem is de # 1 Black Swan Event voor 2017, de # 2 is de obligatiemarkt.

 

Verandering naar beter of slechter?

Een insider hacker legde uit:

 

“Donald Trump is geen Washington DC insider, hij maakt deel uit van de rijke heersende elite in de Verenigde Staten, en hij verzamelt een groep van rijke lieden en een aantal eigenzinnige persoonlijkheden om zich heen. – Ze vormen gezamenlijk geen bestaande structuur, het is een vage structuurvorm die gemakkelijk kan worden aangepast, om het bestaande centrale machtsnetwerk binnen Washington DC te destabiliseren en te verwijderen”.

 

“Het is een nieuw soort patronaatachtige structuur die snel kan evolueren, maar op dit moment betekent de losheid dat er mogelijkheden zijn voor verandering in de Verenigde Staten: verandering naar zowel goed als slecht”, voegde de hacker eraan toe.

De geheime wereld van het goud:

GOUD is een scheikundig element met het symbool Au en atoomnummer 79. Het is een dicht, zacht, buigzaam en kneedbaar metaal met een felgele kleur en glans die als aantrekkelijk wordt beschouwd, en zonder enige aantasting door lucht of water blijft behouden.