Het officiële budget bevat slechts ​​een derde van de bruto-inkomsten:

 

Selectief gecreëerde staatsbegroting:

Elke overheid, natie, staat, regio, provincie, en grote metropool, voeren twee sets boeken voor de boekhouding. Een is de begroting en is algemeen verkrijgbaar, het geeft de kosten weer van elk gouvernementele entiteit met de belastingopbrengsten. Deze begroting is het financiële verslag dat gezien wordt door het publiek, en gebruikt wordt door politici om nieuwe overheidsuitgaven en hogere belastingen te rechtvaardigen.

 

Echter, de weinig bekende Samengestelde Jaarlijkse Financiële Verslagen (SJFVs – CAFR), geven de echte inkomsten en uitgaven weer in een volledige boekhouding. Duizenden van deze SJFVs worden elk jaar opgesteld door nationale en lokale overheden, maar slechts zelden krijgt het publiek hiervan inzicht. Deze tweede set boeken de SJFVs – is de ware boekhouding, die vrijwel onbekend is voor het publiek, maar wel de totale weergave bevat van de inkomsten.

 

De staatsbegroting geeft een nauwkeurig verslag van de kosten van de overheid, maar alleen de SJFV is de boekhoudkundige Bijbel voor alle overheden. Deze toont de totale bruto-inkomsten, de investeringsstructuur, inkomsten afkomstig uit zaken zoals precariorechten, accijnsbelasting op benzine, alcohol, en tabak, die elk afzonderlijk inkomsten genereren maar niet onderworpen zijn aan controle door het Parlement, en ook niet vermeld worden in de algemene staatsbegroting (OBE), terwijl in de selectief opgestelde OBE gewoonlijk ​​een derde van de bruto-opbrengsten wordt vermeld, worden in de SJFV boeken 100 procent van alle belastingen en inkomsten weergegeven.

 

De waar getrouwe boekhouding:

De andere twee-derde van het bruto-inkomen wordt alleen weergegeven in het SJFV- rapport en is opgebouwd uit het rendement en winsten op investeringen en alle zakelijke activiteiten. Terwijl elke ondernemingsactiviteit haar eigen investeringen heeft en een eigen SJFV-rapportering, of financieel jaarverslag voert, met hun eigen investeringen en bruto-inkomen gescheiden van de lokale overheid, waaronder ze vallen. Op deze manier worden meerdere games tegelijk gespeeld, die de opbrengsten uit inkomsten en winsten verbergen. Men dient te begrijpen dat het totaal van de samengestelde inkomsten door vermenigvuldiging van de verschillende niveaus elk met eigen inkomsten vele malen groter is!

 

Het falsificeren van de boeken:

De werkwijze iz belastinginkomsten en de in de SJFV verborgen activa, worden voor de duidelijkheid uitgelegd met een simpel voorbeeld:

 

Laten we eens kijken naar het metaforisch kippenhok;

 

De vossen schrijven zelf de wetten over hoeveel kippen ze uit het kippenhok kunnen eten. In het begin wordt de vossen van onze 3.000 kippen, 100 kippen per jaar gegeven. Ze eten ze allemaal op en zeggen dat ze 200 nodig hebben. Dus ze krijgen 200. Ze eten ze allemaal op en zeggen dat ze 400 nodig hebben. Dan krijgen ze 400 kippen, maar nu klagen de mensen, ze zeggen genoeg is genoeg. Dus de vossen zeggen nu, dat ze 440 nodig hebben, m.b.v. elke logica die ze beschikbaar hebben, om te rechtvaardigen dat 440 kippen het absolute minimum is, maar ze realiseren zich dat de belastingbetalers reeds klaagden over de aan hen geven aantal van 100, daarna 200, daarna 400, zodat ze, in hun wijsheid, begonnen zo’n 150 kippen elk jaar opzij te zetten in hun eigen kippenhok, die door hen worden gehouden maar niet openbaar worden gemaakt aan het volk. Nu, na vele jaren, hebben de vossen in hun eigen kippenhok 6.500 kippen verzameld, – met andere woorden; dit zijn de totale beschikbare inkomsten die niet direct verbonden worden met de openbaar bekende staatsbegroting – terwijl ze ondertussen blijven doorgaan met nu 510 kippen te ontvangen – het aantal dat beschreven is in de exploitatiebegroting – de vossen beginnen voor het publiek te huilen, en zeggen dat ze nauwelijks kunnen rondkomen met 510, maar omdat de mensen klagen over 510, zullen de vossen gaan bezuinigen en nemen jaarlijks slechts 490 kippen als groot offer voor henzelf.

 

Op grond van deze methode worden de boeken gefalsificeerd, door alle overheidsinstanties, op elk niveau, waardoor ze veel meer geld binnenhalen en over beschikken, dan tot uitdrukking komt in het algemeen beschikbare budget. Het is duidelijk dat het cruciaal is voor het succes van de insider spelers, dat ze ervoor moeten zorgen dat het volk hierover onwetend moet blijven, opdat ze het spel niet begrijpen, en hun alsmaar groeiend financieel game plan niet doorzien.

 

Gesyndiceerde media:

Om dit te te bereiken is het vereist dat de overheid de volledige medewerking heeft van de gesyndiceerde media, het georganiseerde onderwijs, en de politieke partijen. Het is duidelijk dat ze die hebben gekregen, en dat hebben verkregen d.m.v. van het verduisterde geld. Als deze handlangers met hen samenwerkten, waren ze kandidaat voor snelle promotie. Als ze dat niet deden, werden ze ter zijde geschoven, of erger uit de weggeruimd.

 

Hoe deze diefstal te corrigeren?

Om deze verborgen diefstal van de overheid te corrigeren, moeten de burgers eerst weten hoeveel geld bij de plaatselijke overheid is verstopt. Zorg ervoor dat alle belangrijke facetten zorgvuldig worden bekeken, beoordeeld en onderzocht in de lokale overheid SJFV-boekhouding. Het afwijzen of weigeren door de betrokken overheid dit toe te laten, is een duidelijke teken van verraad en financiële fraude van opzettelijke niet-openbaarmaking van de ergste soort. Als veel mensen hiervoor belangstelling beginnen te tonen, zijn daarbij zeer waarschijnlijk een paar scherpe slimmeriken, die door de cijfers heen kunnen kijken en zien welke corrigerende maatregelen nodig zijn om het spel terug te brengen in het voordeel en onder de controle van het volk.

 

De overeenkomst:

Door de achtergronden in deze praktijken te analyseren blijkt; dat Obama de goedkeuring heeft getekend voor het gereedschap van deze wereldwijd grootschalige bedrieglijkheid, met zijn goedkeuring van de Financiële Stabiliteit Board – FSB – dat hij in 2009 ondertekende, tijdens G-20 bijeenkomst in Londen, om te worden toegevoegd aan de Bretton Woods-akkoorden, welke in juli 1944 met 44 geallieerde landen werden goedgekeurd; dat de FSB verbindt met de Bank voor Internationale Betalingen (BIS). – Deze bijzondere actie verdient zeer zorgvuldige bestudering.

 

De FSB had nl. moeten worden goedgekeurd door het Amerikaanse Congres, en niet door Obama, omdat de FSB onder toezicht moet staan ​​van gekozen autoriteiten van de betrokken landen. Wees niet verbaasd als niemand weet waarover je het hebt. Tracht beleefd en indringend erachter te komen en dienovereenkomstig actie te ondernemen.

 

Het is tegenwoordig een globale wereld, een instituut dat zorgt voor de vlotte doorstroming en uitwisseling van valuta’s en andere financiële instrumenten, zoals de FSB die o.a. daarop toezicht houdt, wordt gezegd dat die nodig is in de wereld van nu. Zo ja, een dergelijke organisatie kan niet worden gecontroleerd door internationale bankiers die geen verantwoording verschuldigd zijn aan de burgers in de landen waarin zij actief zijn. – Centrale bankiers mogen geen beslissingen nemen over internationale financiën, zonder toezicht door een systeem van controle en afweging dat een weerspiegeling is van de door het volk gekozen overheid.

 

Erger nog, maar wel voor de goede orde; Binnen de FSB, werkt het Plunge Protectie Team, PPT, dat ingrijpt in markten, met belastinggeld uit de Schatkist, om markten te manipuleren met hun interventies, door met hun Babylonische financiële-goocheltrucs de activamarkten hoger en edelmetaalmarktprijzen naar omlaag manipuleren.

 

 

Geheimen van het Plunge Protectie Team:

Velen vragen zich af wat de oorzaken zijn van de recente volatiliteit op de aandelenmarkten. Deze worden veroorzaakt door het ‘Plunge Protectie Team (PPT)‘ dat in 1988 werd opgericht onder Ronald Reagan met de ondertekening van Executive Order 12631, om een volgende 1987 ‘Black Monday’ te voorkomen, d.m.v. geautoriseerd manipuleren van de markten. De PPT heeft de hele Schatkist van het Amerikaanse Ministerie van Financiën tot haar beschikking om de markten te manipuleren m.b.v. derivaten – toekomstige opties – om zo de prijzen van grondstoffen goud, zilver, valuta’s, aandelen, enz. te manipuleren,

 

Sinds 9/11, zijn er minstens drie grote lange-termijn aandelenmarkt rally’s geweest. In al deze gevallen toen aandelenmarkten openden en indexen snel begonnen te duiken, grepen ze in, waardoor vroeg in de middag de markten teruggebracht waren van de rand van de afgrond, tot verrassing van iedereen.

 

Op dezelfde manier stijgen aandelen, terwijl edelmetalen en olie omlaaggaan, dat is de overduidelijke indicatie dat de PPT manipuleert, ze kopen metaal futures – derivaten – in grote hoeveelheden, op kosten van de belastingbetaler t.b.v. hun gigantische weddenschappen – derivaten – om te gokken tegen de werkelijke intrinsieke waarde van metalen.

 

Deze ‘wed-interventies’ van de PPT hebben elke keer met succes de activamarkt indexen weer op peil gebracht, ondanks de reeds opgeblazen financiële realiteit die bestond. De aankoop van deze wed-derivaten geschiedt tegen een groot verlies, maar hebben elke keer de marktcrisis omgebogen tot een rally, waardoor ondertussen alles verder werd opblazen vanaf het reeds sterk overgewaardeerde marktniveau. Dit is de reden dat de grote banken Biljoenen aan derivaten in hun boeken houden, om te gokken en te gebruiken voor het manipuleren van de markten.

 

Ze manipuleren de waarde-index van edelmetalen naar omlaag, om de aankoop van goud en zilver door beleggers te ontmoedigen opdat ze in de plaats daarvan Staatobligaties zullen kopen. Dit is de manier om een groot gat in de ‘huid’ van de financiële zeepbel dicht te plakken, en het barsten ervan tegen te houden. – De PPT kan niet geld blijven uitgeven dat het niet heeft. De pensioenfondsen waarvan ze ‘lenen’ zijn praktisch uitgeput. Dus zorg dat je wat goud en zilver koopt om benodigdheden te kunnen kopen, teneinde de komende ineenstorting te overleven, dan kun je je papieren fiat geld gebruiken om je huis te verwarmen. – Eerder vroeg dan laat zullen de ‘markt manipulaties’ de zeepbel niet meer van barsten kunnen weerhouden.

 

Dit heet het creëren van groei en welvaart zoals de overheid en de media ons willen doen geloven, maar ondanks, of dankzij al het gemanipuleer, staan de financiële zeepbellen op de rand van een explosie, in ieder geval nu is het duidelijk wie al deze ellende heeft veroorzaakt, het is de eigen regering met de ‘vertrouwde’ bancaire instellingen. – Intussen nemen oplettende marktanalisten de grotere instabiliteit in de markt waar, wat betekent dat de PPT steeds minder opties overhoudt.

 

Een zeldzaam moment van waarheid van een politicus die het hele banksysteem afbreekt en stelt dat het niets anders is dan een grote oplichterij.

 

Economische WW 3 en $ 50.000/ounce goud:

US$ 50.000 goud is mogelijk dichterbij de realiteit dan iemand kan geloven, zegt Bill Holter.

Trey Gowdy Takes On the GSA Inspector General:

In lijn met deze essay; is het interessant inzicht in de corruptie en misbruik van fondsen te verkrijgen. Trey Gowdy legt de vinger op de zwakke plek en de toezichthouder komt er niet mee weg!