Mainstreammedia bepaalt je opinie:

 

Waar getrouw eerlijke media is een illusie:

De mainstreammedia is in hun nieuwsweergave gericht op negatieve rapportering en verhalen zonder transparantie; over branden, wrakken, moord, verminking, schandalen en niet te vergeten; Rusland te vuur en te zwaard te betichten met verzonnen slogans. Bewust worden angst, wantrouwen en conflicten gecreëerd. De vraag is; Bestaat er nog goed nieuws? – Ja, dat is er. Maar de mainstreammedia is niet gewend dat hun spin in twijfel wordt getrokken – met name door de president. Sinds Donald Trump werd verkozen, hebben de agressieve media-aanvallen tegen de overheid onweerlegbaar bewezen dat het nieuws is bevooroordeeld en oneerlijk wordt gebracht.

 

De hoofdredactie vernietigt elke illusie dat de mainstreammedia onpartijdig is, dat oprecht een illusie zal blijven. Dit zijn de bazen die dagelijks beslissen welk verhaal- en waar wordt gepubliceerd. Ze bewerken de context en de betekenis van elk artikel uit hun nieuwsroom. Zij beslissen welk verhaal de voorpagina haalt, en gooien weg wat hen niet bevalt. Het is moeilijk voor eerlijke journalisten in zo’n milieu te werken.

 

Aan de andere kant; Fake nieuws, zo lijkt het, is wat de mensen willen. Omdat nieuws wordt gezien als een vorm van entertainment. Ze willen entertainment dat hen het gevoel geeft slim, heldhaftig en eervol te zijn. Dat is de stimulus; mensen willen leugens! Ze willen zich niet ongemakkelijk, inadequate of dom voelen. Dus het laatste wat ze willen, is elk serieuze beschouwing of echt inzicht.

 

De waarheid is te moeilijk om te accepteren en te bitter om te slikken. Mensen prefereren nieuws dat gemakkelijk verteerd, het geeft hen het gevoel langer en slanker te zijn. Hoe verder weg van de harde feiten –  van de ooggetuige ervaring – de valser het nieuws wordt. Het nieuws dat je in de krant leest vindt meestal ver weg plaats, op grond van motieven die je niet kunt begrijpen. Gebouwd op samengestelde fantasieën, mythen en inbeeldingen. Dit wordt duidelijk aangetoond door te kijken naar bijvoorbeeld het economisch nieuws. Ze vertellen; de economie doet het goed, terwijl het mediane inkomen en de levensstandaard naar beneden gaan. Mensen onder de bezuinigingen lijden en nauwelijks kunnen rondkomen op twee of drie parttimebanen, terwijl ze voor de meeste dingen meer moeten betalen.

 

Wat als een dappere jonge reporter een hot lead heeft voor een verhaal over Trump, dat dingen wakker schudt, en de president in een goed daglicht zet voor de lezers? Hij brengt z’n baan in gevaar door zich uit te spreken, of de eerlijke reporter moet zich inperken onder druk van z’n bazen en het verhaal vernietigen? Dit is niets nieuws natuurlijk. De fascistisch-linkse spinmachine draait al decennialang. Pas nu is het zo out-of-control gegroeid dat het bijna komisch is geworden.

 

Tegenwoordig is de enige manier om vooruit te komen binnen de mainstreammedia door, in plaats van de waarheid, linkse standpunten te verkondigen. In de afgelopen tien jaar hebben de liberale mediabronnen een scherpe daling in hun circulatie ervaren. Mensen abonneren zich niet of lezen niet meer. Als gevolg daarvan zijn de reclame-inkomsten en de groei opgedroogd. Maar de oude garde – de grote bazen met vette salarissen,  grote dikke pensioenen en dertig jaar ervaring – zijn nog niet afgezwaaid. Terwijl ze weigeren zich aan te passen aan de markt.

 

 

Mainstream Media controleren het denken van de mensen:

De mainstreammedia wordt bestuurd door slechts een handvol multinationals. Inzichtelijke journalistiek wordt regelmatig belemmerd en valt onder geheimhouding, ongeacht de Freedom of Information Act. Het doel van deze wet is overheidsdocumenten vrij te geven. Het is ook het onderwerp van voortdurend conflict tussen overheidsfunctionarissen en nieuwsorganisaties, maar ook burgers.

 

Het is vooral verontrustend dat het bezit van de media in zo weinig handen is geconcentreerd, als beschouwd wordt dat in het westen meer dan 98% van de mensen een televisie hebben. En dat van deze 98%; 82% elke week naar primetime-tv kijkt en 71% naar kabelprogrammering. Bovendien luisteren 84% regelmatig naar de radio, terwijl 79% krantenlezer is. Bijna de helft van hen hebben toegang tot het internet, terwijl in bepaalde demografische groepen tot 70% internet hebben. Deze totalen suggereren dat de meeste westerlingen een buitensporige hoeveelheid tijd besteden aan het staren naar een scherm, dat op zich al erg genoeg is. Maar als men beseft dat alles wat deze burgers zien en te horen krijgen afkomstig is van slechts vijf grote media outlets, dan is het gevaar van potentiële propaganda en mind control duidelijk.

 

Als mensen eens wisten hoe diep ze zijn geprogrammeerd en mind gecontroleerd, zou de echte waarheid veel te storend zijn en op velen een negatieve invloed hebben. Het op gang brengen van de overgang voor de mensheid naar een soeverein bewustzijn, wordt verkregen door Trump in een leidende positie te plaatsen. Waarin hij de massa in beroering kan brengen, met de mix van een aantal gedurfde en confronterende leugens en harde waarheden, die hopelijk iedereen wakker zal schrikken. Met als laatste de onzinnige raketaanval op een verlaten vliegveld in Syrië die is opgezet als een omgekeerde valse vlag-operatie, waarbij namens de WDS ook de Chinezen, Russen en Syriërs betrokken zijn. Kennelijk zijn ze van mening dat deze actie de massa zal ontwaken. Voor mensen die al wakker zijn is dit behoorlijk verontrustend en moeilijk te verteren om te zien hoe al dit bedrog, zowel goed als kwaadaardig, zich voltrekt. Maar voor degenen die nog in slaap zijn, zoals de meesten, wordt dit vermoedelijk hun eyeopener.

 

Er is geen substituut voor vrije en onbelemmerde nieuwsgaring. Journalisten zijn geen politieagenten noch zijn ze public relations figuren, ze zijn verslaggevers en voor hen zijn geen vervangers. Een van de grootste gevaren van de vrijheid van de pers is de collectiviteit van de media, dat de inhoud van nieuwsberichten mêleert. Om zoals wordt gezegd; het aantrekkelijker te maken voor een groter publiek, in overeenstemming met de instructie van de cabal oftewel de Geheime Staat. De Corporate Media reuzen brengen de verschillende meningen en opinies tot zwijgen, verlagen de kwaliteit van de journalistiek en elimineren lokale content. – De maatschappij heeft juist behoefte aan betere kwaliteit media.

 

De wereld verandert snel en veel mensen, althans in de ontwikkelde wereld, beginnen de eigendomsconcentratie van mainstream media te doorzien. De televisie is gespecialiseerd in het regelmatig ‘faken’ en liegen over belangrijke mondiale gebeurtenissen, ondertussen verlaten sommige mediamedewerkers hun baan en vertellen de waarheid over wie en wat een groot deel van de mainstreammedia domineert.

 

De toekomst voor de media:

De toekomstige media zal worden georganiseerd door particulieren die gebruik maken van mobiele telefooncamera’s en het internet, die zich inzetten om het nieuws te vinden en te melden. Ze vertellen over wat mensen doen en wat er is gebeurd. – Als ze een bepaalde specialiteit bezitten en geïnteresseerd raken in de problemen in kwestie, kunnen ze actief talrijke studies van anderen onderzoeken en bestuderen. Om daarna te rapporteren over dezelfde of aanverwante onderwerpen, verschillende aspecten en visies te belichten en feiten met andere bronnen vergelijken. Dan kunnen ze daarover een blog of een artikel schrijven, en uiteindelijk deelnemen aan het mediadebat, etc.

 

Enkele wakkere lieden zijn reeds overtuigd dat de wereld spannende, maar ongemakkelijk veranderingen ondergaat, welke verwarrend kunnen zijn. Betreffende de huidige technologische ontwikkelingen, milieuveranderingen, waar binnenkort bijkomen de openbaring van duizenden patenten die nu nog zijn verborgen door de cabal. Dat zal uiteindelijk leiden tot een betere en meer harmonieuze toekomst die voorzien is van gratis energie, met bv. motoren die op water draaien. Meer in het bijzonder technologieën, die zo vergevorderd zijn in vergelijking met wat momenteel bekend is, dat mensen zich absoluut zullen verbazen als ze deze zien en begrijpen.

 

Het is tijd om naar de samenzweringtheoretici te luisteren:

Voorlopig moet het publiek voorzichtig en geduldig zijn. Ze zijn te lang misleid door de cabal-plutocraten die financiën, het bedrijfsleven en de massamedia domineren. – Al jarenlang en van alle kanten hebben wakkere mensen gewaarschuwd voor de komende Nieuwe Wereldorde. De fascist-socialistische globalisering die door de cabal gewenst wordt, welke door hun marionetten binnen de geheime genootschappen van satanisch Luciferianism moet worden ingevoerd.

 

In een wereld van onwetendheid, apathie, grote tegenspraak, cognitieve dissonantie en ontkenning is de vraag, hoe lang het gaat duren voordat de massa wakker wordt? Gegarandeerd is dat ze zijn bedrogen maar rustig willen doorleven in zombieachtige trance, ze missen de verantwoordelijkheid ten opzichte van zichzelf en hun medemensen. Het is dan ook geen verrassing om te zien dat ze de onzin van de cabal blindelings geloven en hun instemming zullen geven aan de agenda van de heersende elite, niet wetende wat de verborgen onderliggende donkere en destructieve motieven zijn.

 

Een belangrijke doelstelling van de agenda van de cabal is; de-populatie van de massa op verschillende niveaus door manipulatie, om het volk in het duister te houden over wat er moet gebeuren deze desastreuze gevolgen te voorkomen. Mogelijk hebben ze gehoord over ongeteste vaccins, GMO en giftig voedsel, dat de corporate farmaceutische bedrijven de overheden beïnvloeden in zake het beleid. De totalitaire staat van beleg zoals in Frankrijk het geval is met steeds meer beperkingen op vrijheden. Maar het ontbreekt ze aan de interesse en motivatie hiertegen in actie te komen. – Alhoewel dit gemakkelijk kan worden gestopt door ons, door bewust massaal te weigeren mee te werken aan deze destructieve geheime motieven en hen uit hun macht te ontzetten.

 

In wezen is het tijd voor het doorsnee publiek dat ze naar de ‘samenzwering theoretici’ en de jeugdige activisten luisteren. Waarom zouden mensen geloven dat dezelfde autoriteiten, die vele malen en steeds opnieuw valse verklaringen doen, verkeerde keuzes maken? Waarom zouden mensen luisteren naar alles wat deze lieden en instellingen zeggen?

 

Individuele vrijheid:

Als mensen weer hun individuele vrijheid terug hebben en gebruikmaken van kapitalistische initiatieven, die ooit welvaart brachten aan de middenklasse en daarbuiten en de sociale successen ervaren, dan is het duidelijk dat er nu iets moet veranderen. Het gewoon heen en weer dansen tussen overheden van verschillende politieke kleur, die feitelijk allemaal hetzelfde zijn; nl. gecontroleerd worden door de geheime staat en de globalisten in de schaduw, zal er nooit verbetering komen in de levensstandaard van gewone mensen.

 

Als mensen massaal ontwaken en bondgenoot worden met de Oostelijke-gnostische bloedlijnadel, dan zijn de 13 Khazarian Archon bloedlijnfamilies die de geheime staat vormen snel uitgeschakeld. Hun zwarte adel zal binnenkort op planeet Aarde geen zuurstof meer hebben. – Zodra de centrale banken worden afgeschaft, en alle valuta’s ondersteund worden door goud of zilver, zullen ze geen geld meer hebben om oorlogen te voeren. Dan verliezen ze hun machtsstructuur, hun handlangers, hun bondgenoten en hun massavernietigingswapens. Wat resulteert in het feit dat voor hen het spel over en uit is.

 

Wat overblijft is hun laatste publieke overgave aangekondigd door Donald Trump. Wat erop neerkomt dat Netanyahu in Israël onderuitgaat, Poroshenko uit de Oekraïne verdwijnt en openbaringen komen over 9/11, MH 17, MH 370 en alle andere valse vlag operaties. Dat ook waarborgt dat Marine Le Pen de Franse verkiezingen wint, wat het einde betekent van Merkel in Duitsland, van de Europese Unie, en de failliete Euro.

 

Mensen moeten zich verenigen:

Mensen moeten zich verenigen tegen hun nationale fascistische overheid die de geduchtste vijand is. Die probeert elke natie, het financiële systeem, het onderwijs, de gezondheidszorg en zelfs de lifestyle van elke burger te beheren. De kracht gemeten in aantallen van de vijand is gering terwijl wij mensen een indrukwekkende meerderheid hebben; vooropgesteld dat velen meer van ons wakker en zich bewust worden. Het is tijd voor de individuele burger om proactief te zijn!

 

Als de mensen in de wereld van geweld zich niet verenigen voor het doel van de vernietiging van de geheime staat met hun moorddadige terreuraanslagen en drugsorganisaties, zijn we verloren. De cabal zal niet zonder slag of stoot verdwijnen, maar als we de slag verliezen zal hun kracht toenemen om ons nog verder te onderdrukken. Mensen moeten zich nu verenigen als een leger dat zich snel mobiliseert tegen hun moordenaars, dit om hun eigen redding uit deze bedreiging te realiseren. Het hoge aantal van ons, en het geloof kan ons bevrijden om een wereld van vrede en voorspoed als beloning te verkrijgen. Voor onszelf kunnen zorgen zonder tussenkomst van derden.

 

Het FBI Verraad: Comey Probeert Trump in een kwaad daglicht te stellen – NWO Paradigma:

De eerste 20 min. van deze video zijn gerelateerd aan de inhoud van deze essay.