Heldere informatie over de Financiële Crisis:

 

De Economie zoals die werkelijk is:

Het is verbazingwekkend dat mensen niet zijn geïnteresseerd in economische kwesties die het verloop bepalen van alles wat te maken heeft met hun welzijn. Als voorbeeld; artikelen die te maken hebben met de “Economie” ontvangen in de regel minder bezoekers of aanbevelingen, met nog minder inhoudelijke opmerkingen. Het commentaar vak onderaan deze artikelen, dient lezers voor een beter begrip opdat mensen kunnen communiceren met anderen, of vragen kunnen stellen om de dagelijkse invloeden beter te begrijpen. Voorbeeld: Als een bedrijf een dubbele boekhouding voert gaat de leiding de bak in, tenzij het bedrijf deels eigendom is van de Rothschilds, zoals bij de bouwfraude, dan gaat de klokkenluider de bak in. Als individuelen hun hard-verdiend geld schuilen in offshore rekeningen, worden ze beboet en kunnen zelfs naar de gevangenis verhuizen. Maar als de eigen overheid hetzelfde doet, wordt niemand wakker! Tenminste niemand die deze conclusie trekt bij het lezen van de dubbele boekhouding door de overheid.

 

Waarom zijn zgn. ‘vrije’ mensen bereid zich te onderwerpen aan een stelletje criminele bankiers die geld creëren uit het niets d.m.v. een haal met de pen, of een druk op het toetsenbord als entree op hun balans met niets van waarde om het te dekken, en dat dan belasten met rente? Dit pad leidt tot fascisme en socialisme, onder oligarchische controle door een elitair denkende dictatuur.

 

Mensen klagen over van alles over wat zij beschouwen als onrechtvaardig, oneerlijk, ongegrond en onjuist. Ze klagen over wreedheden, over misdaad, over oorlog. Is niemand geïnteresseerd in de waarheid? Kunnen ze niet zien dat het grootste deel van de problemen die op de wereld bestaan voortvloeien uit de controle over het geld? Begrijpt niemand dat, of zijn ze echt zo dom als schapen?

 

Kudde-instinct:

Per definitie hebben mensen een kudde instinct en mentaliteit. Ze willen hun kuddeleider volgen, zonder zich af te vragen of hun leider de best getrainde en meest deskundige is. Maar dit is inherent aan de democratie waar de meerderheid telt en niet slimheid. – Zoals Churchill ooit zei: ‘Democratie is de slechtste vorm van overheid, maar er is geen betere’. Maar hij noemde met opzet niet Anarchie want dat is de beste vorm, en zelfbestuur voor mensen.

 

De geschiedenis, met inbegrip van actuele gebeurtenissen van nu, laat zien dat wereldwijd de politieke beweging van de globalisten op weg is naar een geopolitieke mondiale overheid en economie. Gecreëerd door de Wereld Bankster elite, namens de Khazarian Maffia. Het is heel goed mogelijk dat dit zal worden gerealiseerd binnen de komende jaren als gevolg en vanwege de wereldwijde economische crisis van nu.

 

Consumenten hadden geld gespaard:

Tot 2008 was de economie in voortdurende expansie. In eerste instantie was er een gezonde expansie. Consumenten hadden gespaard en kapitaal opgebouwd tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Ze waren bereid te werken en hun geld te besteden in de consumptie economie. In die periode was de Verenigde Staten in de wereld toonaangevend, de kredietverlener, de grootste exporteur en industrieel leider. Kortom, toonaangevend in alles.

 

Van netto schuldeiser naar netto schuldenaar:

Begin jaren ’70 onder de Nixon administratie werd de gouddekking voor de dollar, ‘s werelds reservevaluta, afgeschaft. Tijdens de jaren 1980 werd de Verenigde Staten van een netto schuldeiser een netto schuldenaar aan de rest van de wereld. Gedurende de jaren 1990 stegen de consumentenuitgaven meer dan ze verdienden, voor de aanschaf van dingen die ze niet nodig hadden met geld dat ze niet hadden, en stopten met het sparen van geld rond de eeuwwisseling. Consumenten werden afhankelijk van het spaargeld van Japanners en Chinezen, dat de consumptie economie creëerde met een vloed van krediet, dat op haar beurt culmineerde tot boven de stand leven.

 

Wanneer, tijdens de kredietexpansie-periode van 1980 – 2005 een recessie plaatsvond, probeerden de centrale banken de consumentenuitgaven dienovereenkomstig tot verdere economische expansie te stimuleren door meer krediet beschikbaar te stellen. Consumenten raakten verslaafd aan het accumuleren van meer schulden. Als gevolg daarvan expandeerde de financiële sector op een ongelooflijke manier, dat resulteerde in de financiële crisis van 2008.

 

Zonder verbeteringen is het menselijk welzijn in gevaar:

De economie, althans voor de nabije toekomst en zeer waarschijnlijk ook daarna, zal zich niet herstellen. Economische groei is onmogelijk. De wereld is terechtgekomen in een ​​economie zonder duurzaamheid in plaats van groei. Zonder enige verbetering zal het menselijk welzijn noodzakelijkerwijs verslechteren naar lagere levensstandaard, wat voor veel mensen reeds het geval is. Eén ding is zeker, de toekomstige economie zal van een totaal ander soort zijn dan voorheen.

 

De enige uitweg voor mensen is te beseffen dat de fiatmunt geen rijkdom is. Ze kunnen echte rijkdom creëren uit de vruchten van hun productie, dienstverlening en arbeid, en deze opslaan in iets van waarde. Beseffen dat de samenleving gemanipuleerd wordt door bancaire belangen, waarom het noodzakelijk is dat het monetaire krediet/schuld systeem wordt afgeschaft.

 

Alle mensen zouden ter harte moeten nemen de het de allergrootste noodzaak is gezamenlijk te streven naar een ​​betere financiële wereld, in een samenleving die van en voor onszelf is. Maar nog belangrijker; ook voor de komende en volgende generaties; kinderen, kleinkinderen enz. Ondertussen, voor degenen die spaargeld hebben, is het verstandiger daarvoor goud en zilver aan te schaffen als een hedge tegen de enorme inflatie die gaat volgen. Als gevolg van de toediening van de verkeerde medicijnen door de centrale bankiers, nl. de enorme hoeveelheid ‘fiat’ liquiditeit die besteed werd aan bailouts van failliete banken enz.

 

Fundamentele oplossing vereist:

Iedereen moet zich realiseren dat de belangrijke fundamentele oplossing voor onze economische kwalen, de creatie is van een schuldvrije samenleving op basis van human resources. Niet door exploitatie van natuurlijke hulpbronnen of geldslaafobligaties. Alle overheidsbureaucraten zijn hersenloze fanatici evenals de gekozen politici en de media/journalisten en denktanks van de wereld, die niet in staat zijn te zien waar de verbetering moet beginnen.

 

Verbazingwekkend, in het algemeen zijn veel mensen volgzaam omdat ze geleid willen worden. Net als aan kinderen moet alles worden verteld, wanneer, waar, wie en wat, voor bijna van alles in hun leven. Ze zijn snel bereid hun vrijheid, rijkdom met inbegrip van persoonlijke bezittingen, inclusief lokale en nationale soevereiniteit op te geven. Als ze maar niet hoeven na te denken, handelen of de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven, of dat van hun familie en buren, laat staan hun natie.

 

Groeisectoren in de nieuwe economie worden het onderricht van nieuwe generaties; voedselconservatie, veehouderij, weven, breien, agricultuur, etc. Deze ‘vergeten’ vaardigheden zullen een opmerkelijk herstel doormaken!

 

Is de wereldwijde economische crisis een vermomde zegen?

Zou de huidige wereldwijde economische crisis een vermomde zegen kunnen zijn? Een terugkeer naar een bescheidener periode in de tijd toen mensen nog zorg en tijd hadden voor elkaar? We kunnen naar deze hoop toeleven; opdat er geen wereldoorlog komt. Maar nog beter is; om zelf actie te ondernemen, door anderen te motiveren hetzelfde te doen, en samen te werken. Samen strijden voor deze eenvoudig te verbeteren samenleving. Wacht niet tot anderen langs komen in de hoop dat zij het zullen doen. Wees ervan verzekert dat dan niets gaat veranderen. Volledig individuele inzet en verandering van houding is de eerste stap.

 

Er zijn gelukkig nog steeds een aantal mensen onder ons die veel inzicht en gezond verstand hebben, en met een beetje geluk, ook slim denken. Dus, als zulke begaafde mensen belast worden met het toekomstig bestuur, zal de wereld niet meer terugvallen in de verschrikkelijke toestanden van vandaag. Bedenk; deze crisis is gemaakt door de geheime overheid met medewerking van het banken-kartel. Als geen verstandige mensen met hersenen opstaan die zich belasten met bestuurlijke maatregelen, en verstandige besluiten nemen om de koers drastisch te veranderen. Zoals het nu verloopt; zal anders binnenkort een ge-de-humaniseerde wereld en slavernij onze toekomst zijn.

 

Mensen zijn niet eerlijk voor zichzelf, net zomin als de politici dat zijn tegenover hun kiezers. Maar bedenk: De maatschappij wordt gecontroleerd door de geheime staat – de Khazarian Maffia, die onze politici als hun goed betaalde marionetten laten optreden om voor hen het vuile werk te verrichten.

 

Terug naar af:

Laten we hopen dat deze crisis ons weer terugbrengt naar het begin. Om de sombere vooruitzichten zoals beschreven te vermijden want dat is puur fascisme, oligarchie, dat uiteindelijk leidt tot wereld dictatuur. Wees ervan overtuigt dat er een ernstig risico bestaat, dat zoiets dergelijks gaat gebeuren, zelfs eerder dan de meesten denken.

 

Mensen in de bijstand moeten inventief worden en gebruik gaan maken van hun vaardigheden. Als we samen succesvol zijn zal de nieuwe samenleving gezegend zijn met mensen die in staat zijn, en anderen te leren, te overleven door voor zichzelf te zorgen en hun familie, vrienden en buren. Waarop de vernieuwde economie gebaseerd zal zijn, geconcentreerd op duurzaamheid en verbeterde levenskwaliteit. Met een beetje geluk zullen de mensen weer hoop ontdekken en opnieuw gaan geloven.

 

Deep state en het Vatican

Rothschilds het Vatican en Ludwig von Mises (8 min.)