Politici beroven het volk:

 

Het Babylonische Deep State Eindspel brengt Hel op Aarde:

De Regerende Deep State Cabal, gezeteld in Washington DC, heeft de westerse wereld gekidnapt. Ze is hard bezig om al onze rijkdom en naties te vernietigen, en voortgaan met de creatie van oorlogen t.b.v. hun persoonlijke winst.

De voornaamste oorzaak van al het kwaad op de planeet aarde is de Babylonisch Talmoedische Cabal, ook bekend als de Deep Staat, Rothschild Khazarian Maffia of RKM, Globalisten, Elite, Establishment, vaak in het kort Cabal genoemd. Zij zijn de promotors van de Globalistische New World Order – NWO-agenda, die op alle mogelijke manieren onze economie en ons leven opzettelijk nadelig heeft beïnvloed.

 

Op dit moment staat de wereld onder de controle van een handvol criminelen. Zij hebben het magisch Babylonische geld slavensysteem gecreëerd. Dit systeem bezit de macht ons volledig te controleren doordat we moeten werken om geld te verdienen. Als we dat niet doen hebben we geen eten, energie, kleding, woongelegenheid, enz. De samenleving verwacht dat we werken en concurreren. We zijn allemaal aangejaagd om harder te werken en meer geld te verdienen. Dit neemt het grootste deel van onze tijd in beslag.

 

We hebben geen tijd om na te denken, te dromen, onze creatieve capaciteiten te volgen. Alles wat we willen doen, elk idee dat we hebben, kost normaal gesproken geld, elke hobby kost geld. Sommige mensen voelen zich volledig gevangen door dit systeem en verliezen alle hoop. Ze gaan aan de drugs en alcohol om verlichting te vinden.

 

Nadere bestudering van wat er eigenlijk gaande is levert de overtuiging dat hun geheime motief is; de vernietiging van de natuurlijk maatschappelijke orde, de westerse wereld, en uiteindelijk de hele wereld. Het uiteindelijke doel is om de Hel op aarde te brengen. Tot nu toe zijn ze in veel landen van de wereld behoorlijk succesvol geweest. Ze hebben grote oorlogen veroorzaakt, vooral in Afghanistan, Irak, Libië, Jemen, Somalië en Syrië. Massamoordend grote menigten van onschuldige burgers, met name vrouwen en kinderen.

 

Tot nu toe heeft het internet velen geïnformeerd over wat werkelijk gaande is, maar dit proces is traag. Terwijl de meerderheid van de bevolking de waarheid niet wil geloven, totdat ze het uiteindelijk door de MSM vernemen. Dat dit gebeurt is niet erg waarschijnlijk omdat de massamedia geleverd wordt door een CIA-gecontroleerd News Kartel, dat functioneert als een illegaal monopolie, en in stukken opgebroken moet worden.

 

Het Vaticaan is de geheime geestelijke leider van de cabal; De City van Londen het geheime financiële hoofd; En Washington DC hun geheime militaire en manipulerende arm.

 

De Deep Staat bestaat uit 13 misdaad families die in totale controle zijn van de Jezus onderneming – de Jezuïeten, Hoge Gray Raad van Tien, de Zwarte Paus, de Witte Paus en al de andere vaak genoemde rijken over de hele wereld. Dat zijn de families die deel uitmaken van de ingewikkelde hersenstructuur van de serpent. De zelfbenoemde Luciferian Demi-goden die over hun eigen G.O.D-imperium regeren, t.w. Goud-Olie en-Drugs.

 

Al deze in posities van absolute macht zijn, o.a. de koningin van Engeland, de Rothschilds, de Bushes, de Clintons, de Rockefellers, de paus, de verborgen Jezuïet Hiërarchie, enz. Ze zijn allemaal één grote gelukkige bloedfamilie. Ze zijn allemaal neven, nichten, ooms en tantes van elkaar.

 

De machtigste man op de wereld is de Gray Paus, zijn naam is Pepe Orsini en hij woont ergens in Italië, waarschijnlijk Venetië en het Vaticaan. Hij heerst over de Zwarte en de Witte pausen, die allebei gewone burgers zijn. De Grijze paus blijft onzichtbaar!

 

Reeds lang geleden werd hun vernietigingsagenda opgesteld die voorziet in een 90% – reductie van de wereldbevolking. Dit d.m.v. vele geavanceerde middelen waaronder de eeuwige oorlogen, valse vlagaanslagen, terrorisme, drugshandel, dodelijke conflicten, gemanipuleerde misdrijven en nep nieuws. Verschillende soorten soft-killers waaronder giftige GMO-levensmiddelen, toxische additieven in vaccins, fluoride in het drinkwater, en giftige chemicaliën die als Chemtrails in de lucht worden gespoten. Gezondheidsgevaarlijke frequenties zoals Wi-Fi, Blue Tooth, slimme meters, smartphones, magnetrons, en de meest gevaarlijke van alles; Ultrahoge frequentie body scanners op beveiligingscontrolepunten in luchthavens om de voortplantingsorganen van de mens te steriliseren, enz.

 

Het is het gebrek aan kennis over hoe de wereld werkelijk draait en hun verborgen agenda luidt, zoals beschreven in de protocollen van Zion die zij volgen, en het ongeëvenaarde verschrikkelijk kwaad dat ze doen. Wat de massa weerhoudt op te komen om hun wereld van dit kwaad te zuiveren, zoals geschiedde tijdens de Franse Revolutie, maar nu voor de hele wereld moet gebeuren.

 

Binnenkort zal het monetaire systeem dat op instorten staat, mislukken. De Cabal zal hieraan de schuld geven door WW3 te starten. Hun overtuiging is dat de bevolkingsduurzaamheid op aarde max. 500 miljoen mensen bedraagt, dus 6,5 miljard mensen moeten sterven, hoe eerder des te beter. Ondertussen wordt door GMO-voedsel de bevolking op grote schaal gesteriliseerd om verdere voortplanting te verhinderen. Vervolgens, zijn ze van plan om de overgebleven mensen te vervangen door hun eigen gekloonde derivaten. In de aanloop naar deze fase moet de levensstandaard van het volk tot nul worden teruggebracht, dat de afgelopen decennia reeds merkbaar is geworden. Het einddoel is op grote schaal armoede, waardoor de mensheid zich gemakkelijker door de cabal zal laten onderdrukken.

 

De Economie ontbreekt productiviteit:

De levensstandaard geeft het niveau weer van beschikbare rijkdom. Inclusief inkomen, kapitaalinvesteringen, arbeidsparticipatie, de mate van armoede, kwaliteit en betaalbaarheid van huisvesting, toegang tot gezondheidszorg, kwaliteit van het onderwijs, levensverwachting, kosten van goederen en diensten, infrastructuur, economische en politieke stabiliteit, klimaat en veiligheid. Kort samengevat, de gemiddelde kwaliteit van leven voor alle mensen in een bepaalde regio of natie.

In een depressie gaat de levensstandaard omlaag, zo niet is al aan het ineenstorten, wat vandaag de dag in de westerse wereld en Japan gaande is. Maar de mensen blijven doorgaan met hun leven alsof er niets is aan de hand is. Zeker, willen de politici niet de aandacht op dit probleem vestigen. In plaats daarvan “verdoezelen” ze de achteruitgang met regelingen zoals “kwantitatieve versoepeling”. Maar deze programma’s doen niets om onze economie productiever te maken, in plaats daarvan verhoogt dat de prijzen. Politici hopen dat de mensen niet in de gaten zullen hebben hoeveel armer ze worden.

Deze inspanningen om met nieuw gedrukt geld dubieuze debiteuren overeind te houden zal niet werken, en hebben trouwens nooit gewerkt, en wel om twee redenen:

  1. De stijgende niveaus van geld, op de vermogens balans van de Centrale Banken leiden uiteindelijk tot verhoging van prijzen, wat betekent dat de waarde van je spaargeld en dat van miljoenen anderen, met de waarde van lonen en inkomens, in reële termen omlaag gaat. En dat gebeurt vandaag. Dat is de reden waarom onze levensstandaard zo snel daalt.
  2. De invloed van inflatie als gevolg van de toegenomen activabasis van de Centrale Banken en de onzekerheid over de impact ervan op de economie, vertragen of annuleren kapitaalinvesteringen door het bedrijfsleven. Deze zijn nodig om een ​​herstel van de werkgelegenheid te verkrijgen.

Helaas, weinig mensen begrijpen dit, waarom de meesten nog nooit hebben nagedacht het op deze manier te beoordelen. Met als gevolg, zij gewoon niet genoeg ondernemen om zichzelf tegen deze inflatie te beschermen. Want onze levensstandaard daalt in een sneller tempo dan op enig moment eerder sinds de Grote Depressie. Met name het reële gemiddelde inkomen is gedaald met 9,8% sinds eind 2008. Daarnaast hebben mensen ongeveer nog eens 8,6% van hun reële vermogen in onroerend goed en andere beleggingen verloren. In het algemeen, is sinds de jaren 1960 tot nu de levensstandaard gedaald met 40%!

Bewijs:

Om aan te tonen wat in werkelijkheid gebeurt in onze economie en de invloed op onze levensstandaard, bekijken we de beurswaarde door de lens van het goud. Zoals ook elk ander ‘gezond’ geld daarvoor gebruikt kan worden, dan blijkt hieruit dat de dollar en de euro, en in feite alle papierenvaluta’s, niet gezond zijn en de waarde van alles wat in onze economie plaats vindt verstoort. Zoals wordt weergegeven in deze grafiek.

Wanneer het koersverloop van de S&P in goud is uitgedrukt wordt aangetoond wat werkelijk in onze economie en met onze levensstandaard gebeurt. De meesten onder ons zullen deze vergelijking zo nooit maken, maar het geeft wel duidelijk weer wat er aan de hand is. In dit geval, de teruggang van de waarde van de dollar, en m.m. alle andere papieren valuta’s. Het is een weergave van de algehele verstoring van alle waarden in onze economie.

De meeste mensen zullen niet beseffen dat dit gebeurt in de economie, omdat overheden door het regelmatig meer drukken van geld de werkelijke feiten verdoezelen. Maar extra gedrukt geld kan de schuldencrisis niet oplossen waardoor overheden nog dieper in de schulden gaan. Het extra gedrukte geld kan de inflatie niet ongedaan maken. Conclusie; papiergeld is feitelijk pure oplichting.

Dat maakt het mogelijk dat politici hun schuldeisers beroven om debiteuren, en de banken te redden. Het is een instrument dat de waarde wegneemt van het spaargeld bij spaarders en dat doorgeeft aan roekeloze kredietnemers. Het wordt gedaan om ervoor te zorgen dat overheden de politieke en economische touwtjes in handen kunnen houden.

Drukken van triljoenen zonder enige verbetering:

Het drukken van triljoenen dollars en euro’s aan nieuw geld heeft geen verbeterende invloed op de economie. Dat is gewoon een leugen. Het ergste van alles is dat in de eerste plaats dit nieuwe geld belandt in de handen van de mensen die deze crisis hebben veroorzaakt. Bekijk bijvoorbeeld de grafiek van Genworth Financial. Het is een hypotheekverzekering/ levensverzekeringsmaatschappij.

 

“Zonder het geld van de bailout vanuit het financiële systeem via $700 miljard Troubled Asset Relief Program (TARP) en de meer dan $2 triljoen (2.000 miljard) aan kwantitatieve versoepeling (QE), bestaat er geen twijfel ​​dat Genworth failliet zou zijn gegaan als gevolg van de verliezen in de afdeling hypotheekverzekering. Maar dat is niet gebeurd. In plaats daarvan, Genworth Financial werd de nummer 1-ster op de Amerikaanse aandelenbeurs gedurende de periode van voorjaar 2009 tot het voorjaar van 2010.”

Ze hebben deze positie behouden, zolang de Centrale Bank haar QE-beleid voortzette. En toen QE uiteindelijk eindigde in de zomer van 2011; wat denk je dat met Genworth gebeurde? Je vermoedde het misschien reeds, zonder naar de grafiek te kijken.

“Papiergeld zorgde ervoor dat de grootste verliezer, het bedrijf dat de slechtste weddenschappen met de grootste leverage had ondernomen … de grootste winnaar werd … in ieder geval tijdelijk.”

Om dat te realiseren betalen gewone onschuldige burgers een enorme, onzichtbare belasting: nl. door middel van inflatie zal daling van de levenstandaard worden bereikt, en ondergaan;

“de grootste daling van hun reële lonen sinds de Grote Depressie.”

Het Inflatiepercentage:

De inflatie van de consumentenprijzen is waarschijnlijk tweemaal de officiële waarde. Recente tellingen door MIT – die dagelijks 15 miljoen onlineprijzen verzamelt – laat zien dat de prijzen oplopen tot 3,6% per jaar. Dat is bijna tweemaal het officiële ‘fake news’ percentage. Het is moeilijk te zeggen, maar mensen zullen 2% of 3% per jaar verliezen op hun liquide middelen. Zoals Voltaire ons herinnert; Papiergeld keert uiteindelijk altijd terug naar haar intrinsieke waarde – nul.

 

Wanneer de crisis komt, gaat dat waarschijnlijk gepaard met een allesomvattende instorting van het elektronisch geldverwerkingssysteem. Zelfs het elektriciteitsnet en het internet kunnen worden beïnvloed. Je hebt mogelijk miljoenen in bitcoin, maar je kunt er niet aankomen. Een paar gouden en zilveren munten, die comfortabel in je broekzak zitten, hebben geen kabel, geen stroom, en geen internetverbinding nodig.

 

De Rijken worden rijker, de armen armer:

De rijken en machtigen in de regering en hun trawanten moesten niet het recht hebben om de rest van ons gewoonweg te plunderen, als gevolg van de bailouts van hun achterban en hun handlangers.

Vroeg of laat zullen de schuldeisers en het volk wakker worden en beseffen wat met ons geld is gebeurd. Ze zullen woedend zijn. Kijk naar de woede die zich manifesteert in de Occupy Wall Street beweging. Deze mensen geven de schuld aan het kapitalisme voor dit soort problemen. Maar dit heeft niets te maken met het kapitalisme. Papiergeld was het idee van Karl Marx! Probeer dat eens uit te leggen aan deze mensen. Wat gebeurd is, is gewoon misdadig. De gevolgen van dit soort manipulaties kunnen decennialang het wantrouwen en de sociale rust verstoren.

 

De prijsinflatie, die onvermijdelijk het gevolg is van al dat gelddrukken begint zich nu pas te manifesteren. Het ergste moet nog komen. En het zal een stuk erger worden. Het beste wat je kunt doen om je koopkracht te beschermen is nu goud en zilver kopen, dat is de beste weddenschap om de komende onrust die als een orkaan op ons afkomt het hoofd te kunnen bieden.

 

Schokkend: CIA Whistleblower vertelt over Deep State, Chemtrails, JFK, Valse vlaggen en meer:

Kevin Shipp een gedecoreerde CIA-officier werd CIA Whistleblower. Hij spreekt over klimaatengineering, geo-engineering, CHEMTRAILS, vaccinatie gevaren, en meer.