Marine Le Pen, indien gekozen, opent de EU-gevangenis:

 

Pro of anti EU:

De Fransen hebben gesproken. Het wordt, of een Deep State-gecontroleerde marionet Macron, een supporter van de EU, of de anti-EU-advocaat de onafhankelijke EU-bevrijdster Marine Le Pen. Als ze de Franse verkiezingen wint, zal het Merkel in Duitsland onttronen, een einde maken aan de Europese Unie, en aanleiding zijn voor het faillissement van de Euro.

Volgens betrouwbare insider bronnen heeft Macron, een 39-jarige Rothschild-bankier en iemand waarvan tot de afgelopen zomer niemand had gehoord, d.m.v. vote-rigging de eerste ronde gewonnen.

“De Franse presidentiële verkiezingen zijn zeker gefraudeerd”. Zij wijzen erop dat Macron nog nooit in een publieke functie werd verkozen en bovendien onpopulair is.

 

Europa heeft diepgaande hervormingen nodig. De meerderheid van de Fransen zijn meer en meer tegen Europa. Dus de nieuwe president zal Europa moeten hervormen. Denk niet dat Macron dit zal gaan doen; Hij zal een zwak Frankrijk leveren, precies wat Brussel en Berlijn willen.

 

Erop of eronder:

De Fransen hebben een kans om de EU permanent te sluiten. Om dat te laten gebeuren; moet het volk massaal wakker worden om ervoor te zorgen dat Macron in de volgende ronde wordt verslagen. Gelukkigerwijs, inmiddels zijn vele kiezers sceptisch over Macron, terwijl ze zien dat Le Pen antwoorden heeft voor belangrijke issues.  Dan zal de Deep State binnenkort overal op planeet Aarde zonder zuurstof staan. – Zeker, zodra de Centrale Banken zijn afgeschaft en alle valuta’s onder verantwoordelijkheid van het volk worden uitgegeven, ondersteund door goud of zilver, dan hebben ze geen geld om oorlogen te maken. Ze zullen hun machtsstructuur, hun agentschappen, bondgenoten en massavernietigingswapens verliezen, waardoor het spel voor hen uit is. Het wordt erop of eronder!

 

De mensen die hiervan de ernst niet onderschatten, zijn helaas weinig in aantal. De Deep State is een vernietigende macht die mensen haten. Ze haten de schepping, en het leven. En ze zullen alles doen om ons helemaal uit te roeien. En de manier om dat te doen is de ‘verdeel en heers’ politiek, om het volk te verdelen.

 

De mensheid is een manifestatie van licht, dat is de ware schepping. Zolang je ze verdeelt in politieke partijen, huidskleur, noem maar op, dan onderdruk je ze – tenminste gezien vanuit het Luciferian geloof – de methode om de capaciteiten van hun vijand, volledig te vernietigen. Ze mogen nl. niet wakker worden door voor zichzelf op te komen, want als dat gebeurt, verliezen de Luciferians. Dat zou dit gierige monster voorgoed verwijderen.

 

Wees ervan verzekerd, nu is de tijd aangebroken voor eenheid, en geen verdeeldheid. Geen enkel land heeft ooit eenheid verkregen door verdeeldheid. Gebruik je eigen oordeel met alle informatie; Het doel is om de aankomende verandering en het welvaren voor de gehele mensheid te bevorderen.

 

Khazarische controle over de US INC.-regering moet verdwijnen:

De White Dragon Society lobbyt de belangrijkste schuldeisers van de Amerikaanse corporate regering, Japan en China, om deze geen verlenging of meer krediet te geven, zolang het onder de Khazarian maffia-controle blijft. Japan en China is verteld dat deze gecontroleerde afbraak van US INC. de financiering beëindigd van de eindeloze oorlogen, Daesh, ISIS, valse vlagterrorisme, verspreiding van bio-wapens, etc.

 

De Khazarische maffia is uitgegroeid tot wat in de afgelopen dagen als institutioneel krankzinnig werd beschreven, omdat de deadline voor het faillissement nadert. Recente pogingen om Wereldoorlog 3 te starten in Syrië en Noord-Korea, werden opgevolgd met herhaalde bedreigingen van nucleaire en bio-terreur. Deze krankzinnigheid zal ongetwijfeld blijven, totdat ze permanent zijn uitgeschakeld.

 

De Fransen moeten zich verenigen:

Het Franse volk moet zich verenigen tegen hun nationale fascistische overheid, dat de geduchtste vijand is. Ze proberen elke natie, het financiële systeem, het onderwijs, de gezondheidszorg en zelfs de lifestyle van elke burger te controleren. De kracht gemeten in aantallen van de vijand is gering terwijl wij, het volk, een indrukwekkende meerderheid hebben; vooropgesteld dat nog velen meer van ons wakker worden, en zich bewust worden hoe we worden onderdrukt en beroofd. Het is tijd voor de individuele burger om proactief te zijn!

 

Machtsdictatuur:

De geduchtste vorm van dictatuur en controle komt van degenen die je niet kunt zien, en je niet van bewust bent dat deze bestaan. Nog steeds hebben mensen de illusie van vrijheid, omdat ze elke vier jaar of zo mogen stemmen, maar achter de schermen is het dezelfde selecte groep die in controle is, ongeacht welke partij als regering ‘officieel’ wordt gekozen. Democratie veronderstelt dat de meerderheid regeert, wat op zich een tirannie is, maar het is zelfs dat niet. Het is de dictatuur van weinigen verstopt achter het rookgordijn van de ‘vrije en open samenleving’.

 

Elke gekozen kandidaat van links of rechts handelt onder de uiteindelijke zeggenschap van dit elite groepje. Het maakt niet uit wie gekozen wordt om te leiden, de verborgen hand van de RK-Maffia dicteert wat en hoe te doen.

 

In feite maakt het niet uit op wie je stemt, de elite trekken aan de touwtjes van degenen die belast is met het nemen van beslissingen. Het hele idee is om de mensen de indruk te geven dat ze vrij zijn, terwijl ze fundamenteel worden gecontroleerd en bedrogen. Niemand komt in opstand als ze denken dat ze vrij zijn. Wanneer je in een cel zit en je kunt de tralies niet zien, denken de meesten dat ze vrij zijn. Maar als je in een cel zit en de tralies wel ziet, weet je dat je bent opgesloten in de gevangenis. Dus, als je de tralies niet kunt zien denk je dat je vrij bent om te gaan en staan waar je wilt, totdat je het probeert, en dat is wat de meeste mensen nooit doen. Overheden praten eindeloos over ‘Vrijheid’ en de ‘vrije wereld’, omdat ze de gevangenis zonder tralies verkopen. Wat ze zeggen is natuurlijk onzin, maar wij mensen moeten dat wel geloven, anders zouden we ons realiseren dat we in werkelijkheid in een één-partij dictatuur leven, en bestuurd worden door de maffia-cabal.

 

Als de mensen in deze wereld van geweld zich niet verenigen met het doel de geheime staat te vernietigen, met hun moorddadige terreuraanslagen en drugsorganisaties, zijn we verloren. De cabal zal niet zonder slag of stoot verdwijnen maar als we de slag verliezen, zal hun macht toenemen om ons nog verder te onderdrukken. Mensen moeten zich nu verenigen, als een leger dat zich snel mobiliseert tegen hun moordenaars, om hun eigen redding uit deze bedreiging te realiseren. Het grotere aantal van ons, en het geloof kan ons bevrijden om een wereld van vrede en voorspoed als beloning te verkrijgen. Voor onszelf kunnen zorgen, zonder tussenkomst van derden.

 

De EU-burger heeft geen enkele zeggenschap:

Achter gesloten deuren worden de zaken bedisseld waarop de burger geen enkele invloed heeft, maar wel de gevolgen van ondervindt. Niemand kan de plannen controleren of enige invloed erop uitoefenen, zo volgt de ene ondemocratische overeenkomst op de andere. Jean Claude Juncker, de Commissie President van de EU, legde in 1999 de EU-democratie uit als volgt:

 

“Wij nemen een besluit, maken dat bekend en wachten dan af wat er gebeurt. Wanneer er geen noemenswaardige tegenstand volgt, omdat de meeste mensen toch niet begrijpen waarover het gaat, gaan we stap voor stap verder, totdat er geen weg terug meer is.”

(Der Spiegel 52/1999)

 

 

Europa’s fascistisch regime:

De sociaaldemocratische, christelijke-democratische, socialistische, communistische en soortgelijke partijen hebben in Europa sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog geregeerd. Ze zijn allemaal erg verwant aan elkaar, o.a. vanwege de massale sociale uitkeringen, sterke vakbonden, grote staatsbureaucratieën, zeer hoge belastingen en strenge regels, dat een sfeer bevordert van cultureel marxisme. Elke paar generaties ageren de kiezers en installeren een “fascistisch” regime met toevoegingen als nationalisme, vreemdelingenhaat en militarisme, ze behouden de meeste socialistische eigenschappen, maar hebben de tendens te worden gesteund door, en zijn vriendelijk voor, Big Business.

 

De laatste keer dat dit gebeurde was in de jaren dertig. In die tijd werd het aangespoord door de Grote Depressie. Deze keer zal het worden aangespoord door de Nog Grotere Depressie, aangespoord door de massale golven van moslimmigranten uit het Midden-Oosten en Afrika. Dus, verwacht dat meer neofascistische politieke partijen naar voren komen.

 

EU een zinkend schip:

De Europeanen blijken zich geen libertair alternatief te kunnen voorstellen, voor o.a. particuliere liefdadigheid, beperkte overheid, minimale belastingen, een vrije economie, intellectuele en psychologische vrijheid. Dit is een van de redenen waardoor het EU-continent een zinkend schip is geworden. De gemiddelde burger realiseert zich niet dat het land dat vandaag bekend staat als Italië pas in 1861 werd gecreëerd. Door een consolidatie van veel volledig onafhankelijke en veel andere entiteiten, die sinds de ineenstorting van het Romeinse Rijk afzonderlijke staten waren.

 

Duitsland was pas in 1871 verenigd uit een groot aantal overheden, graafschappen, baronieën en wat nog meer. Beide unificaties waren uiterst slechte ideeën; Wereldoorlogen 1 en 2 staan ​​aan het hoofd van een lange lijst van redenen waarom dat juist is.

 

Er zijn op de wereld ongeveer 200 natiestaten. De internationale ‘elite’, de Deep State en organisaties als de EU in Brussel, willen graag een veel kleiner aantal grote machtiger staten zien, als aanloop naar de wereldregering onder hun controle.

 

Maar de werkelijke trend gaat in tegengestelde richting. De trend is overal desintegratie van natiestaten. Er zijn separatistische bewegingen in grote West-Europese landen, zoals de Basken en Catalanen in Spanje. En de Schotten in het Verenigd Koninkrijk, die onafhankelijk willen zijn en niet zo intens verenigd. Er zijn nog vele andere onafhankelijkheidsbewegingen zelden gehoord in de massamedia, maar in heel Europa zijn tientallen afscheidingsbewegingen actief.

 

Failliete banken:

De meeste banken in de wereld zijn in wezen failliet, zoals o.a. Deutsche Bank, een van de grootste banken ter wereld. In feite deze bank en vele anderen gaan onderuit als de economie naar omlaag draait.

 

Wat gaan de centrale banken doen? Uitbailen? Of laten ze deze ondergaan? Als ze hen laten ondergaan, zal het leiden tot een economische catastrofe zonder precedent. Mensen zullen hun spaargeld verliezen, de dagelijkse commerciële activiteiten worden verstoord, bedrijven zullen instorten en de gehele economie komt tot stilstand.

 

Aan de andere kant, als ze deze banken gaan redden door nog meer vers geprint geld uit te geven, verliezen alle valuta’s hun waarde. Wat nog erger is dan het eerste alternatief. Dat is ook een ramp.

 

De centrale banksters hebben al decennia geëxperimenteerd met de wereldeconomie en het monetaire systeem, nu moet daarvoor de prijs worden betaald. Verwacht een echt grote bankencrisis. Veel erger dan die van 2007-2009.

 

Socialisme:

De EU is een reusachtig boegbeeld voor het socialisme, waar iedereen gelooft dat ze kunnen leven op koste van een ander. Als gevolg daarvan ziet de gemiddelde Europese regering zijn overheid als een magische hoorn van overvloed, een bron van onbeperkte rijkdom. Als er iets misgaat, kijken Europeanen naar hun regeringen opdat ze iets doen.

 

Met dit in gedachten heeft de president van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi, ooit de voorpagina’s gehaald door te zeggen dat hij “klaar is om op te treden” met een “geheel menu van monetaire beleidsinstrumenten.” – Dit is de centrale bankster taal dat zegt; “ik ben bereid om een ​​ongelofelijk bedrag aan geld te drukken in mijn poging mijn job te behouden en de economie te stimuleren, door mensen te laten denken dat ze rijker zijn dan ze werkelijk zijn.”

 

Draghi’s gelddrukkerij is een rampzalig misleide poging om welvaart te creëren. Het zal bubbels creëren en ervoor zorgen dat mensen en bedrijven allerlei dingen doen die ze nooit zouden overwegen, zonder de valse economische signalen die hij uitzendt. Als het afdrukken van geld de weg naar de welvaart zou zijn; zouden Zimbabwe en Venezuela de rijkste landen op aarde zijn, in plaats van economische rampspoeden.

 

De euro zal ophouden te bestaan:
Geen enkele munt op de wereld wordt ondersteund door een commodity – zoals goud; Ze worden alleen ondersteund door vertrouwen, dat van de ene op de andere dag kan verdwijnen. Dit is de kans van de Geheime Overheid om het volk arm te stelen. De euro ligt goed op koers om haar intrinsieke waarde – nul – te bereiken.

Het beste alternatief voor de bescherming van rijkdom is natuurlijk edelmetalen: goud en zilver. Draghi, die hetzelfde lot verdient als Mussolini, functioneert volgens volledig voorspelbare modus.

 

De samenleving wordt tegengesteld aan de werkelijkheid gepolariseerd:

Onze cultuur vertelt ons dat oorlog normaal is, pesten is normaal dat zelfs wordt aangemoedigd. De macht, hoe onbarmhartig, is goed, het is altijd juist. Door slechts met de vijf zintuigen te denken en alleen te geloven wat je in de materiële wereld ziet; dat is Normaal. – Alles is precies het polaire tegenovergestelde van wat het wordt genoemd. Wit is Zwart, Onder is Boven. Dat is psychologische oorlogvoering, de leugen die je je hele leven is verteld: Behalve; dat het geen fictie is en het geen roman is, het is de werkelijkheid.

 

Artificiële Eieren en Sperma op de Mensen Kwekerij:

In dit interview met Max Igan van The Crow House wordt de markt verkend van de wereld plantage-boer, die kunstmatige eieren en sperma, gebruikt om de voorkeursmens te kweken.