Oorlog, niet vrede, levert geld op:

 

De geheime staat aan het werk:

President Eisenhower had ons gewaarschuwd. Hij noemde de ‘Deep State’ het werk van het ‘militaire-industriële complex’. Er zijn altijd mensen in een samenleving die meer bereid zijn dan anderen om te plunderen, te stelen, en van zichzelf onbenullen maken.

 

Zoals de 18e-eeuwse politieke filosoof William Godwin reeds opmerkte; als een regering enig rechtmatig doel heeft, is het voor het volk te voorkomen dat ze hun buren kwaad doen. Maar over verloop van tijd, zullen deze pestkoppen de overheid en de daarmee samenhangende industrieën besmetten. Dan, in plaats van dit ongedierte onder controle te houden, geeft de overheid hen autoriteit, financiering, zelfs een soort ersatz respect. Hun plunderingen, drogbeelden, en ijdelheden worden openbare wetten.

 

Alle belangrijke industrieën – media, onderwijs, gezondheidszorg, financiën – trekken deze pestkoppen en onbenullen aan. Maar de diepe staat behandelt hen als een hoop afval voor de varkens. Waar ze al snel wortelen en zich rollen in de grootste ongerepte mesthoop in de geschiedenis van verkwanselde reserves.

 

Tegenwoordig word je door veiligheidsagenten op luchthavens afgeblaft om je riem en schoenen uit te trekken. Probeer een vijver achter in je tuin te graven of laat je tiener zoon werken op de familieboerderij, en je wordt beboet. Ze beloeren en spioneren je, op zoek naar geheimen die ze over je kunnen vastleggen. Ze heffen belasting. Ze regelen, en controleren.

 

Maar degenen die uit controle zijn, is de cabal zelf en dat moet worden gestopt.

 

Deze geheime schaduwregering heet de New World Order, zij trekken aan de touwtjes van staatshoofden en industriële kapiteins. De term Deep State heeft onlangs tractie verkregen, maar vaak worden ook andere termen gebruikt, als; Schaduwregering, Cabal, Rothschild Khazarian Maffia, Luciferian, Illuminati, Elite die de machthebbers zijn. Ze behoren allemaal tot dezelfde verborgen groep van Satanisten, die het volk beroven en een hekel aan mensen hebben.

 

Hoe werkt de diepe staat:

Een complex web van draaideuren tussen de overheid, het militaire-industriële complex, Wall Street en Silicon Valley, die de belangen consolideren van de wapenindustrie, banksters, militaire acties, en zowel de buitenlandse als de binnenlandse bewaking, de media en de gezondheidszorg, om slechts enkele te noemen.

Sinds het opbreken van de Bretton Woods-overeenkomst, nadat op 15 augustus 1971president Nixon de laatste nagel in de doodskist van eerlijk geld hamerde en de waarde van de wereldvaluta beëindigde, luidde dat het einde in van de gouddekking. Waardoor het geld, de economie, en de overheid veranderde.

 

Dat was niet de enige oorzaak voor de diepgaande veranderingen die volgden. Er was ook de opening van communistisch China naar het kapitalisme, de val van de Sovjetunie en de opkomst van het internet, om maar een paar ervan te noemen.

 

Na de ontbinding van de Sovjetunie in 1991, onderging de Deep State haar grootste bedreiging: het had geen geloofwaardige vijand meer. Sindsdien hebben de VS-autoriteiten een reeks -pseudo vijanden- bedacht,  die allemaal lachwekkend onbelangrijk zijn.

 

Het is oorlog, niet vrede, dat geld in het laatje brengt:

Echter, met al haar wapentuig en vuurkracht, superieure militaire technologie, en de vele triljoenen dollars aan investeringen, heeft dat sinds het einde van WW2 en de Koude Oorlog, geen enkele gewonnen oorlog voor Amerika, tot een duidelijk of eerbare overwinning opgeleverd. Maar dat is nooit hun bedoeling geweest, het draait om geld en macht, punt uit.

 

In plaats daarvan leidde dit van de ene naar de andere puinhoop. Vijanden werden engelen; Bondgenoten werden duivels. Je zou denken dat het volk dit besefte en tot bezinning zou komen. Zou het kunnen zijn dat al deze investeringen, grootspraak en bombardementen geen resultaten opleveren?

 

Misschien creëert het meer vijanden dan het verslaat? Maar dat is nu juist het punt: Voor gewone mensen is een oorlog weinig meer dan een Super Bowl met doden. Zij yellen en klappen voor het eigen team. Zij eren hun helden, en haten de vijand, zelfs als ze niet eens zeker zijn wie de vijand is.

 

Degenen die dit uitdenken, hebben een andere agenda. Ze zijn net zo blij met een nederlaag als een overwinning. – De overwinning van, en de vrede die volgde na de Tweede Wereldoorlog, vernietigde bijna hun business. Het is oorlog, geen vrede, dat geld in het laatje brengt. En oorlog betaalt goed.

 

De biljoen euro industrie:

De EU-veiligheidsindustrie heeft ongeveer € 1 biljoen per jaar te besteden. Daar kun je veel stemmen mee kopen, om de Deep State aan de macht te houden. Dus daarvoor is altijd wel een oplossing.

 

De Deep State is in het openbaar verborgen en strekt zich verder uit dan alleen het militairindustriële complex. Hoewel de meeste burgers zich tenminste “passief” bewust zijn van de bewakingsstaat en de samenzwering tussen de regering en de corporate executives van Wall Street, weinigen zijn zich echter bewust hoeveel inlichtingendiensten van de overheid zijn uitbesteed aan geprivatiseerde ondernemingen. Dit, omdat die niet onderworpen zijn aan toezicht en aansprakelijkheid van het publiek.

De geldzuigers:

Nog erger, terwijl Wall Street en de federale overheid veel geld uit de economie zuigen, lijden honderden miljoenen mensen armoede en worden meer mensen in gevangenissen opgesloten dan in China – een totalitaire staat met twee keer grotere bevolking dan de VS en de EU samen. De Deep State heeft sinds 9/11 het equivalent van drie Pentagons opgebouwd; een opgeblazen staatsapparaat dat defensiecontractanten, inlichtingendiensten en geprivatiseerde, niet-verantwoording schuldige ngo-eenheden financiert.

 

Big Business, genaamd Corpocratie, helpt de diepe staat, met de instandhouding van de draaideur tussen overheid en Wall Street d.m.v. geld dat topbedrijven in staat stelt premie banen te bieden aan senior overheidsambtenaren en militaire jaknikkers. Wall Street is de ultieme basis voor de diepe staat, omdat de ongelooflijke hoeveelheid geld die het genereert, cosy banen kan bieden aan degenen die in de overheid met pensioen gaan. Nepotisme heerst in het kamp van de draaideur tussen Wall Street en de overheid, het vergemakkelijkt veel in de binnenlandse strijd:

 

“Bank bailouts, belastingverlagingen en weerstand tegen wetgeving welke Wall Street niet bevalt, politieke donoren en lobbyisten om het te regelen. Senior overheidsambtenaren, ex-generaals en topniveau inlichtingendienst functionarissen die meedoen, vinden gerieflijke meer dan één miljoen dollar woningen om hun pensioenjaren in door te brengen, ondersteunt met een stevige stapel aan beleggingen.”

 

 

Hoe is de diepe staat ontstaan?

Hoewel de Deep State een reeds lang geleden geplande entiteit is, werd het oorspronkelijk anders genoemd. Maar insiders zijn van mening dat het uiteindelijk het resultaat van het militair-industriële complex is. Terwijl anderen zeggen dat het is ontstaan ​​met de Federal Reserve Act, in 1913, toen Woodrow Wilson opmerkte;

 

“Wij zijn de slechtst geregeerde, meest gecontroleerde en gedomineerde overheid in de beschaafde wereld. Niet meer een overheid door overtuiging en de stem van de meerderheid van het volk, maar een regering geleid door de mening en de indringende macht van een kleine groep van dominante mannen.”

 

Deze quasi-geheime cabal, die de touwtjes in Washington en veelvuldig in de rest van de wereld in handen heeft, wordt in stand gehouden door een corporatistische ideologie die bloeit op deregulering, outsourcing, de-industrialisering en financieringen. Die eeuwigdurende oorlogen en economisch imperialisme in het buitenland onderhouden, om de belangen van de oligarchie te consolideren.

 

 

De diepe staat is een regering die binnen een overheid functioneert, betaalt door belastinggelden maar niet onderhevig is aan de grondwet, terwijl hun machtsposities niet worden gestoord door politieke verschuivingen. In deze wereld – waar de diepe staat functioneert met straffeloosheid – maakt het niet uit wie er president of staatshoofd is. Zolang de oorlog tegen het terrorisme maar wordt voortgezet die dit web van interconnectiviteit van belangen van bedrijven, en onophoudelijke geopolitieke doelen dient.

 

“Zolang de gewenste wetten op tijd worden aangenomen zijn de promotielijsten verzekerd, zwarte (d.w.z. geheime) begrotingen krijgen rubberstempels, speciale belastingsubsidies voor bepaalde bedrijven worden zonder controverse goedgekeurd. Zolang er geen ongemakkelijke vragen worden gesteld draaien de tandwielen van de hybride staat geluidloos door”.

 

 

Is er hoop voor de toekomst?

Er is zeker hoop, en de ontknoping is onderweg. Op dit moment blijft de onenigheid en onrust voortgaan. Maar verschillende groepen, instellingen, organisaties en delen van de bevolking, uit alle hoeken van het politieke spectrum, waaronder Silicon Valley, Bezet Wall Street, The Tea Party, Anoniem, Wikileaks, Anarchisten en Libertijnen van zowel links als rechts, en Whistleblowers zoals Edward Snowden en anderen, beginnen met indringende vragen en afwijzingen die door de diepe staat wordt uitgedragen.

 

Kunnen deze groepen – kunnen wij mensen – de kloof overwinnen en de tactieken overwinnen die gebruikt worden om ons de mond te snoeren? Dat hangt af van hoeveel van ons wakker worden en zich verenigen in het belang van onze eigen toekomst en onze vrijheid en welstand, dat ligt in onze handen, terwijl hulp op weg is. Als we tenminste allemaal tot bewustzijn willen komen, positief en gemotiveerd blijven, om deze maffia voor Eens en Altijd uit te roeien! Bedenk; Onze Lieve Heer heeft de Aarde en ons mensen niet geschapen om te laten vernietigen door een kleine groep Maffiose, genaamd de Deep State!

 

9/11 Waarheid vernietigt Britse BBC Host:
US Navy Veteraan Jesse Ventura, gaf CNN-gastheer Piers Morgan een les over waarheid. Het zijn geen klapstukpunten of loze opmerkingen. Alles is goed doordacht. Luister naar Jesse Ventura.