Rente over nep geld is inbeslagname

van je vrijheid:

 

De economie is vals en gemanipuleerd:

De economie is niet langer gebaseerd op kennis, hard werken, en vrije marktprincipes – zoals prijsstelling en financiële rekenschap – welke de vrije markt sturen. In plaats daarvan is de economie gebaseerd op de manipulatie van prijzen, speculatieve controle over grondstoffen, ter ondersteuning van de dollar door de marionetten-landen van Washington DC. Gemanipuleerde en vervalste officiële statistieken, valse berichtgeving – als propaganda – in de financiële media, en inactiviteit van landen zoals Rusland en China die direct geschaad worden, zowel economisch als politiek, door het dollar-betalingssysteem.

 

Onzichtbare machten dicteren het beleid en gebeurtenissen in opdracht van het Huis Rothschild, en controleren het mondiale financiële systeem; zij hebben hun macht verkregen door diefstal en uitbuiting. Hun hele systeem is gebaseerd op een gigantische fraude, omdat er geen geld is zoals mensen denken. Het geld dat je hebt verdiend wordt ondersteund door niets. De waarde is alleen die waartoe de mensen kunnen worden verleid te accepteren. Het zijn waardeloze stukjes papier en stukjes muntmetaal, of cijfers op een computerscherm waardoor de mensen worden misleid deze als waardevol te aanvaarden. Geld wordt in omloop gebracht als ‘schuld’ van geld, met het geloof dat het echt bestaat. Banken lenen niets uit, maar de mensen betalen fortuinen door het te doen.

 

Reeds gedurende eeuwen controleren de Rothschilds de banken en de overheden, en waren zo in staat om de wetten voor het financiële stelsel te dicteren, door het ‘fractioneel reserve lenen’ in te voeren. Hierdoor kunnen de banken tien keer meer geld uitlenen dan ze op deposito hebben staan. Met andere woorden: ze lenen ‘geld’ uit dat ze niet hebben en ook niet bestaat – genaamd ‘credit’ oftewel, gewoon schuld – maar dat wel belast wordt met rente. Dus het banksysteem is een fantastische business, ze lenen geld uit dat ze niet hebben en belasten de lener met de betaling van rente op de niet bestaande lening. – Uitgevonden door Mayer Amschel Rothschild.

 

De heer Rothschild leende pandbrieven uit – die waardeloos waren – aan regeringen en particulieren. Wanneer de economie floreerde, maakte hij het geld schaars door de controle van het systeem aan te scherpen, en zo het onderpand van de leningen in beslag te nemen als gevolg van het niet nakomen van de contractuele verplichting. Op hun beslissing werd deze cyclus herhaald – door o.a. druk uit te oefenen om een ​​oorlog te beginnen, – zoal recentelijk in Syrië en nu Oekraïne.

Dan controleren ze de beschikbaarheid van valuta om te bepalen welke kant de oorlog mag winnen. De overheid die hen de controle over hun economisch systeem geeft, krijgt de steun. Inning wordt gegarandeerd door economische hulp aan de vijand van de schuldenaar te verlenen.

 

De winst verkregen uit deze economische methodologie maakte de Rothschilds schatrijk. Zij ontdekten dat de publieke hebzucht de extra valuta – in opdracht van de overheid gedrukt – meer dan de limiet van ondersteuning door edelmetalen toestaat, gewoon accepteert. Teneinde zo de productie van goederen en diensten te inflateren als meer groei van het bbp.

 

Rente over nep geld is de inbeslagname van je vrijheid.

Er is nog een ander belangrijk aspect t.a.v. rente op geld dat moet worden begrepen; wanneer een lening van de bank wordt aangegaan, creëert deze wel het geld voor de lening, maar niet het geld voor de terugbetaling van de rente. Dit betekent dat er nooit genoeg geld in omloop is voor het terugbetalen van alle uitstaande leningen inclusief rente. Dit is een fatale fout, zeker m.b.t. de menselijke vrijheid, maar bewust gedaan om ervoor te zorgen dat eigendommen en bezittingen bij faillissement als compensatie van het valse verlies naar de banken gaan, waarom deze tekortkoming in het systeem werd ingebouwd.

 

Het is allemaal onderdeel van de Rothschilds – energieconstructie opdat de rijkdom en de energie van de burgers in hun richting stroomt. Een fantastische hoeveelheid geld van belastingbetalers gaat rechtstreeks naar de particuliere banken terug om de rente te betalen over het geld dat de overheid zelf rentevrij had kunnen scheppen.

 

‘Privatisering’ is de verkoop van staatsactiva als vergoeding aan de bank voor niet betaalde – onbestaande – schuld. De armste landen van de wereld overhandigen zo de controle over hun land en middelen als ze de Rotschild banken hun leningen niet kunnen terugbetalen, terwijl die leningen werden gemaakt met de bedoeling om hen in deze situatie te manoeuvreren. De derde Wereld schuld is gemaakt om kolonisatie door fysieke bezetting te vervangen, d.m.v. de gecreëerde financiële bezetting om zo de natuurlijke rijkdommen en/of strategische posities van die landen te bezitten.

 

Hun modus operandi is steeds dezelfde: het creëren van chaos, bij voorkeur in de vorm van oorlog – dit is het meest lucratieve voor ze. Hun doel is om ernstige problemen voor overheden en mensen te creëren. De volgende stap is het “bieden van oplossingen” om de chaos te beëindigen. De oplossingen zijn altijd meer controle als deel van de kosten voor de verkrijging van de redding.

 

In het kort, de default methode is: maak het probleem, wacht op de reactie, en dan biedt ze de oplossing, zoals oorspronkelijk de bedoeling was te implementeren.

Om dezelfde reden werd 9/11 gecreëerd, teneinde met de daaruit voorkomende oorlog tegen het terrorisme te kunnen beginnen, om zo de oprichting te verkrijgen van de Home Security Office. Met als doel zich de beheersing en controle over bewegingen van de burgers te verzekeren. Zo konden ook de verzonnen oorlogen in Afghanistan en Irak beginnen.

 

Op dezelfde wijze is de huidige mondiale economische crisis veroorzaakt: Geciteerd uit een geheim document van de CFR (Counsel of Foreign Relations) in 1950:

 

“We moeten de Wereld Regering installeren, of mensen het leuk vinden of niet. De enige vraag is of de wereldregering zal worden bereikt door verovering of met toestemming.”

 

Een samenvatting van wat de protocollen schrijven, die later als vals werden verklaard – maar door de feiten inmiddels weerlegt zijn:

 

  • Beschrijving van een geheime samenzwering voor Joodse wereldheerschappij.
  • De heidense wereld onder één enkele regering brengen, het elimineren van alle rivaliserende naties, regeringen, religiën en economische systemen.
  • Absolute overheersing van de wereld – door middel van geweld, voor te bereiden met subtiele sabotage van bestaande systemen (o.a. internet). Benadrukt is; de noodzaak voor de massa dat zij hun slavernij verwelkomen.

 

Geëffectueerd door:

  • Gebruik leningen en geldleningen om overheden te laten failleren en te beheersen.
  • Gebruik van massamedia om het denken van de massa te beïnvloeden en te sturen.
  • Kunstmatige creatie van onenigheid, oorlogen en economische depressies.
  • Oprichting van eigen overheden.

 

De protocollen hebben betrekking op de uitvoering en geven richtlijnen voor de samenzwering, evenals dat een enorme hoeveelheid goud tot hun beschikking is. Het goud dat toebehoort aan de mensen van de wereld. Ook wordt verwezen naar geheime genootschappen zoals de Jezuïeten, en geheime gemeenschappen zoals de vrijmetselarij, als dekmantel voor hun clandestiene operaties.

 

Wat het publiek in het algemeen niet begrijpt is dat de kracht achter het heimelijk gefabriceerde probleem, dezelfde kracht is die de oplossing aandraagt, die ook ‘toevallig’ de agenda van centralisatie van macht en controle bevordert.

Alle presidenten behalve Lincoln en Kennedy – beiden werden vermoord tijdens hun teneur – waren uiteindelijk onder de controle van deze geheime cabal. Omdat beiden de opdrachten van de cabal negeerden vond een dodelijk ongeluk plaats, om zo plaats te maken voor de gewenste verandering in de macht. Het zijn dezelfde mensen die de uiteindelijke zeggenschap hebben over bijvoorbeeld Bush en Obama, net zoals over alle presidenten van centrale banken, terwijl het niet uitmaakt wie de leiding heeft in het Witte Huis of Brussel.

 

De wereldeconomie gecontroleerd d.m.v. de uitgifte van nep geld:

Door het beheersen van de uitgifte van het geld dat uit schuld wordt gemaakt, controleren de Rothschilds de hele wereldeconomie. Ze kunnen naar believen de economie laten groeien of laten crashen. De depressie die in 2008 begon is gewoon een andere Rothschild creatie om hun agenda van een gecentraliseerd wereldwijd financieel systeem in te voeren, te culmineren met de reeds lang geplande wereld centrale bank. Gedurende eeuwen hebben ze de booms en busts gecreëerd om zo hun doel te bereiken. Dat is eenvoudig uitvoerbaar zodra je rente op geld berekent en de controle over de geldschepping hebt. Het verschil tussen de boom en bust is de hoeveelheid geld in omloop, en de schijnbare waarde ervan. Zij dicteren beiden, ze beslissen hoeveel geld wordt uitgegeven en verspreid wordt via hun controle van banken en overheden. Ze stimuleren een boom door eenvoudig het credit goedkoop te maken – meer geld in omloop te brengen. Tijdens economisch goede tijden steekt de bevolking zich dieper in de schulden. Dan crashen ze de economie door het vinden van een excuus om geld uit de circulatie te nemen en het krediet moeilijker verkrijgbaar te maken.

Dan kunnen ondernemingen en mensen hun leningen niet terugbetalen, omdat er niet genoeg geld in omloop is, waardoor gebrek aan economische groei ontstaat, en zo pakken de Rothschilds hun beloningen via alle zekerheden die werden toegezegd toen de leningen werden aangegaan. Dit vermindert het aantal bedrijven dramatisch. Hun producten en markten worden overgenomen door de Rothschild bedrijven om hun wereldwijde economische macht verder te centraliseren. Hetzelfde gebeurt met overheden, wanneer een depressie de inkomsten van overheden decimeert, zoeken ze nog meer leningen om uitgaven in stand te houden, waardoor de Rothschild controle over de overheid verder wordt uitgebreid.

Feitelijk zijn reeds vele regeringen al decennialang failliet, waaronder de VS, het VK, de EU en Japan.

 

De recente boom en bust, gevolgd door de crash in 2008 met de daaropvolgende kredietcrisis was het werk van de Rothschilds en hun frontmannen, zoals Greenspan, Bernanke, en nu Yellen. De Rothschilds hebben deze cycli reeds honderden jaren geleden ontworpen, met inbegrip van de crash van 1929 en de depressie van de jaren 1930.

 

De meeste economen hebben geen idee wat er werkelijk aan de hand is, ze vertellen dat de boom en bust cyclus onderdeel is van een economische kringloop, dat is het niet. Het is zuiver een systematische manipulatie, om de echte rijkdom van de mensen te stelen.

 

Een studie van de universiteiten Princeton en Northwestern, bewijst de juistheid van het bovenstaande; Inderdaad dirigeert en controleert de elite illuminatie deze show.

 

“Oligarchie is een regeringsvorm waarbij de macht berust bij een heersende klasse en een kleine groep die controle uitoefent over de gehele bevolking.

Zij controleren de overheden, niet de belangen van de meerderheid van de burgers, maar die van de rijken en machtigen (de elite cabal). De uitkomsten bewijzen dat de economische elite het Amerikaanse beleid controleert en/of bepaalt… De economische elite en georganiseerde groepen met zakelijke belangen hebben onafhankelijk aanzienlijke invloed op het beleid van de Amerikaanse overheid, terwijl de belangengroepen binnen de massa en de gemiddelde burger weinig of geen zelfstandige invloed hebben, volgens het gelijkwaardig vergelijkend empirisch onderzoek.”

 

Nigel Farage: I hope taxpayers all over Europe listen to this… (3 min.)