Schieten zonder Munitie

 

Vereiste hervorming:

Echt geld beperkt de mogelijkheid van overheden om belasting te heffen, te lenen en te besteden, dat op haar beurt de omvang van het onvermijdelijke schuldprobleem beperkt. Nep geld is gemakkelijker aan te komen, en gemakkelijker te beloven; Vooral als je het zelf kunt afdrukken. Daarom kunnen de nationale regeringen zich veel dieper in de schuld graven, en mede daarom is het geen model van financiële integriteit.

Alles minder dan een daadwerkelijk omvangrijke hervorming zal niet helpen, de wereld vereist effectieve transformatiehervorming.

De problemen zijn niet belastingen, niet Rusland, niet ISIS; Het probleem is echt geld, omdat de gemiddelde burger er te weinig van heeft. Terwijl de Deep State-insiders te veel van hebben. Het geld van vandaag is een fraude, maak geld eerlijk en laat de vrije markt de rentevoet bepalen. Koppel goud aan het geld tegen de vrije marktprijs van vandaag. Verbrandt alle Central Banksters. Open een goudvenster bij het ministerie van Financiën, t.b.v. het wisselen van goud voor de lokale papiervaluta, tegen een vooraf vastgesteld tarief.

Haal alle militairen terug naar huis, stop met vechten, en verbiedt budgettekorten, elke regering moet binnen haar financiële mogelijkheid opereren. Het resultaat: Geen schuld.

Verwacht dat dit de dage raad is van de dood van het land waar gemakkelijk geld is verdwenen. De maffiose vriendjes en zombies zullen in opstand komen. Daarom is het beter deze vooraf door de vrijheidsalliantie strijders te laten elimineren.

 

Om de financiële problemen waarin de wereld verkeert beter te begrijpen, is het in de eerste plaats belangrijk te weten wie en wat de oorzaak zijn van deze wanorde.

 

Eeuwigdurende Schuldspiraal:

De Illuminatie bedachten en implementeerden de eeuwigdurende groeiende schuldspiraal om het volk in eeuwige schuldslavernij te houden. Maar nu is er iets veranderd. Een grote verandering van dit soort is een enorme gebeurtenis die een trend creëert t.w. het uit de schulden komen. Afbouw van schuld door het betalen ervan. Dat is uiteraard een contractie. En contractie betekent depressie. De wereld gaat in een depressie, en dat gaat zeer vervelend worden. Het eindresultaat is; dat in alle naties de overheden hun goudreserves zullen moeten herwaarderen, want dat is het enige wat nog voor ze is overgebleven. Zij zullen gedwongen worden hiertoe hun toevlucht te nemen om de handel draaiende te houden. Geen enkel land is economisch volledig onafhankelijk. Alle naties moeten dingen kopen die anderen produceren. En om de wereldhandel draaiende te houden, is er geen andere oplossing dan terug te gaan naar goud.

 

Gedurende tenminste honderd jaar is het financiële systeem tot het uiterste gemanipuleerd, en is de wereld op haar knieën gebracht d.m.v. hun financiële engineering dat allang alarmerend had moeten zijn voor elk goed opgeleide expert. Maar de meerderheid van de experts is meesterlijk in het duister gehouden over de verborgen agenda, ondanks dat iedere keer wel de alarmklokken luidden. Een zorgvuldig uitgevoerde analyse leert dat het hele monetaire systeem – bewust of onbewust – zelfvernietigend is. Het overmatig drukken van schuldgeld is aangeland in haar definitief ‘reflatie’ eindstadium van zelfvernietiging, omdat de schuld in de hele wereld zo overdreven is toegenomen dat het kredietsysteem in reverse-modus is gegaan. Als gevolg van hun uitvinding van de eeuwigdurende schuldspiraal door het geld voor de betaling van de rente over de schuld niet uit te geven, paradoxaal is dus geen liquiditeit beschikbaar om alle schulden terug te betalen. En nog belachelijker; wanneer alle schulden zijn betaald is er geen currency meer in circulatie.

 

Reflatie is niet langer meer mogelijk en de deflatie-voorspellers zijn bewezen correct. Ze zijn in zoverre juist voor wat betreft als het creditsysteem in omgekeerde richting werkt met een negatieve feedback loop die de deflatoire doodsspiraal aansteekt.

 

Schuldreflatie in reverse is schieten zonder munitie:

Reflatie is een fiscaal of monetair beleid, ontworpen om de output van een land uit te breiden en de gevolgen van deflatie te beperken. Deze wordt nu omgekeerd in tegenovergestelde richting, waardoor de inkrimping, de economische situatie slechter wordt. Schuldreflatie, is in feite deflatie van schuld. Dat economische ineenstorting tot gevolg heeft.

Het is duidelijk dat de Khazarian maffia steeds banger begint te worden door gebrek aan munitie. Het feit dat de Khazarian maffia gecontroleerde Bank of Japan, evenals de ECB in Europa, werd gedwongen om haar toevlucht te nemen tot negatieve rente, bewijst dat hun nep fiat geld nog minder waard is dan niets.

De Amerikaanse Federal Reserve Board zal worden gedwongen om hetzelfde te doen. Hoe meer mensen hun geld op de bank zetten of laten staan, des te meer geld verdwijnt.

Het is nu een opmerkelijke tijd. Dit alles gebeurt, voordat het mogelijk is te bepalen waar de wereld naar toe wordt geleid.

Mensen die wakker zijn hebben allang zien aankomen waarin de wereld nu verkeert. Het zijn twee convergerende werelden – waar de vibratie van daarbuiten verandert, en de Khazarian maffia-controllers aanvalt die deze energieën willen blokkeren, opdat de overgebleven positieve signalen naar de mensen worden verstoord d.m.v. het opwekken van angst en onzekerheid. En zodoende ons blijven bombarderen met hun giftige cocktail van elektromagnetische, chemische, genetische, nucleaire, en trans techno inducties.

 

Er is slechts een klein probleempje; wat gaat gebeuren met de valuta’s die uitgegeven zijn door de centrale banken, inclusief en vooral door de Fed, die ook gevangen zitten in de negatieve feedback loop? Deze verdwijnen, als gevolg van hun bewustgemaakte fout nooit genoeg geld in omloop te brengen voor het terugbetalen van alle uitstaande leningen inclusief rente.

 

Valuta instandhouding:

Dit is het belangrijkste en meest dringende financiële vraagstuk welke mensen ooit hebben meegemaakt in hun leven. Zullen de valuta’s overleven en gedijen in de deflatie of zullen ze zien voor wat ze zijn, schuldbekentenissen van failliete emittenten in het midden van het kredietcrisismoeras? Als je deze vraag niet goed beantwoordt, heb je je eigen financiële doodsvonnis geveld.

 

De hamvraag is, tegen welke activa zal de munt “deflateren“? Het antwoord is natuurlijk zoals altijd is geweest ‘goud’. – Terwijl de experts je zullen doen geloven dat “goud werd gedevalueerd ten opzichte van de dollar gedurende de laatste depressie in 1934”, is dit honderd procent zeker precies het omgekeerde. Alhoewel sommige experts van naam je deden geloven dat de “dollar” de beste investering was in de jaren 1930, en nu ook weer, zijn ze daarin ook fout!

 

Het Belang van Goud:

Dollars waren oorspronkelijk “derivaten” – afgeleid – van goud. Ze waren tot 1933 vrij inwisselbaar tegen goud bij de banken, nadat de dollar werd gedevalueerd van $ 20,67 tot $ 35 dollar, waren 35 dollars nodig om een ​​ounce goud te kopen. Met andere woorden, de dollar devalueerde t.o.v. goud omdat bijna 75% meer dollars nodig waren om een ounce goud te kopen – einde verhaal. Goud was koning tijdens de laatste en enige deflatie, daarom zullen nu dollars en alle andere valuta’s versus goud opnieuw worden gedevalueerd.

 

De twee belangrijkste aspecten van goud zijn; het kan niet “failliet” gaan, noch kan het vrij worden ‘geprint’. Degenen die zeggen dat de VS nooit “failliet kan gaan”, omdat de schuld in dollars is en ze gewoon meer zullen drukken, zijn 100% correct, maar vreselijk mis!

 

Inderdaad kan de VS elk bedrag aan dollars afdrukken dat nodig is om haar schuld af te betalen. Maar dit betekent nog niet dat ze geen “default” ondergaat. Ter verduidelijking in andere bewoording:

 

Als McDonalds er niet in slaagt om een ​​beloofde hamburger volgende week dinsdag te verstrekken, maar in plaats daarvan belooft een hamburger elke dinsdag voor de rest van je leven te geven, waar is dan het rundvlees? Dat komt er nooit, net zoals er nul waarde in een dollarbiljet zit. Indien de Verenigde Staten, of enig andere centrale bankier besluit de Zillion eenheden te drukken die nodig zijn om wanbetaling te voorkomen.

 

En dit valt dan onder de categorie VRAAG versus AANBOD! In het geval je niet begrijpt wat hier geschreven staat – “oude” dollars zullen waardeloos worden, naarmate er steeds meer gedrukt worden om “default” te voorkomen – maar devaluatie betekent in haar eigen recht faillissement.

 

Hyperinflatie:

In de tussentijd kun je wachten op het valutaevenement dat aangeduid wordt als “hyperinflatie” dat gaat gebeuren; als debiteuren in een deflatoire omgeving moeten navigeren waar het krediet overal opdroogt waar ze ook zoeken.

Het moet iedereen verbazen, en bijna onmogelijk lijkt; ‘​​gebrek aan liquiditeit’ nietwaar? En dat nu de wereld wordt geconfronteerd met een liquiditeitscrisis nadat sinds 2008 biljarden digitale valuta-eenheden aan het systeem werden toegevoegd? Zoals hierboven uitgelegd onder schuldreflatie in reverse; dit is een feit, omdat debiteuren wereldwijd worden geconfronteerd met gebrek aan liquiditeit, en dat dreigt het monetaire systeem op te blazen!

Neem dit twee stappen verder dan de deflationisten doen, wat gaat er precies gebeuren als het credit instort en de valutakraan dicht is? In de U.S., – maar ook in andere landen – zullen de centrale banken zeer waarschijnlijk op grote schaal “gelddrukken” tot het punt van volledige – in plaats van partiële schuld monetarisatie.

Dit gelddrukken gebeurt door een failliete entiteit met meer Schuldbrieven over de hele wereld dan de mensheid ooit kan tellen. Hoe kan deze massale toevoer van dollars uitgegeven door een failliet en frauduleuze uitgever eventueel een “goede zaak” zijn voor de waarde van de dollar?

Dit proces, hoe eenvoudig het ook lijkt te zijn, is twee stappen te ver voor de deflationists! Het uiteindelijke resultaat van kredietbevriezing zal neerkomen op een nationale en waarschijnlijk wereldwijde hongersnood. Het lijkt ongelooflijk dat het aspect van krediet bijna nooit wordt verbonden met “distributie”. Vergeet de oorspronkelijke landbouw of productie waar de functie van krediet ook een rol speelt, maar hoe komt het product in de winkels zonder krediet zelfs als het kan “groeien”?

 

 

Goud gedekte valuta’s zijn in zicht:

Goud en andere grondstoffen zullen de valuta’s met hun waarde ondersteunen, wat een gigantisch effect zal hebben op de prijzen van goud en zilver, deze edelmetalen zullen vele malen stijgen. Reken, in huidige dollars, op resp. $ 10,000 en $ 400 in de komende tijd. Bijvoorbeeld de Mexicaanse Peso zal volledig worden gesteund d.m.v. zilver, andere Zuid-Amerikaanse valuta’s worden gesteund d.m.v. koper. De Verenigde Staten heeft geen goud omdat alles is gestolen.

 

Al deze veranderingen zijn in gang gezet gedurende de afgelopen periode, de eindfase is nabij. Deze kan worden veroorzaakt door de ineenstorting van de Deutsche Bank die daarmee de instortingen in beweging zet van RBS, Barclay, Soc. Generaal in Frankrijk, Intesa in Italië, en Santander in Spanje. Al deze banken zijn van binnen naar buiten totaal verrot. Het hele bancaire systeem moet worden herkapitaliseerd op basis van edelmetalen of grondstoffen. Goud en zilver zijn de top tien activa voor het nieuw gesteund monetaire standaard systeem. Beiden zullen worden gebruikt voor de internationale handel.

Nu kan een echte kapitalistische maatschappij een aanvang nemen na vele decennia van afwezigheid, en is er ruimte voor de vrije markt als de ruggengraat van het nieuwe monetaire systeem. Teneinde voor eens en voor altijd marktmanipulaties uit te sluiten.

 

Veel grote banken hebben reeds grote hoeveelheden goud en zilver opgeslagen, noodzakelijk voor hun herkapitalisatie. Verwacht dat de prijzen van goud en zilver met een factor 3 – 4 omhooggaan in de komende tijd, zegt Jim Willy in dit interview.

 

Geldcreatie:

Een korte leerzame video in het Nederlands waarin de frauduleuze geldcreatie wordt uitgelegd.

 

Bevecht de Nieuwe Wereldorde met Global Non Compliance:

Ken je vijand, en begrijp de wapens die ze gebruiken. Gebruik dan dezelfde wapens tegen hen. Het geldsysteem is het hoofd van de giftige slang. Snijdt het hoofd van de slang af, en de rest zal afsterven. Geen geweld is nodig, geen geweren, geen banners, geen slogans, geen groepsdenken. Gewoon wereldwijd een gezamenlijke daad van non-compliance.

Bedenk, dat het veel gemakkelijker is om te vechten voor principes, dan ze te gehoorzamen, en het is een veel dappere man die opstaat ​​voor wat goed is, en in het gezicht van het gezag spuugt, als het gaat om blindelings bevelen op te volgen, ingegeven door angst voor de gevolgen ervan. Begrijp, dat we allemaal een zijn, en de sleutel tot echte verandering en eenheid op deze wereld, ligt in de liefde voor elkaar.

 

Het is tijd voor de mensen van de wereld om te stoppen, en te realiseren dat de verdeeldheid die onder ons bestaat, een illusie is. Er is geen scheiding. Het wordt voor iedereen tijd om de werkelijkheid te begrijpen.

Het is door de voortdurend bevorderde illusie van verdeel en heers. Alleen als het publiek de regels naleeft, is het systeem in staat is te functioneren.

Het is tijd voor ons, om gezamenlijk een te worden, ​​om de oorzaak van de problemen aan te pakken, dat z’n oorsprong vindt in het frauduleuze monetaire systeem.

 

Stop te voldoen aan de regels en het monetair systeem

en het houdt op te bestaan.