De macht van het geld:

Versla de Bankiers door Schuldbeëindiging:

 

Gebrek aan kritisch denken:

De meeste mensen denken niet kritisch, maar het is nu de tijd voor ons allemaal om gewapend te zijn met de waarheid, dus lees verder en verspreidt deze kennis.

 

Dit onderwerp is godgeklaagd gemeen, omdat het ons allemaal aangaat. Het monetaire systeem is ontworpen om van top tot teen corrupt te zijn. Het ergste van alles is dat het functioneert op frauduleuze boekhoudpraktijken; in combinatie met de macht geld te scheppen kan een bank nooit failliet gaan.

Ze creëren geld, maar boeken dat niet in hun grootboek. Met andere woorden, geld dat niet wordt opgenomen in hun cashflowrekening. De macht om geld uit lucht te maken en uit te lenen tegen rente heet woeker. Maar wat algemeen niet bekend is, is dat die leningen niet worden geboekt! Zo bestaat er geen schuldvordering in de boeken, dus als leningen niet of gedeeltelijk worden terugbetaald, betekent dit nooit een verlies voor de bank.

Aan de keerzijde, elk klein beetje dat van een lening wel wordt terugbetaald, is honderd procent winst voor de bank! Wanneer bijvoorbeeld € 100 is gecreëerd en uitgeleend en niet verantwoord is in het grootboek, en daarvan slechts € 20 wordt terugbetaald, is die € 20 pure winst voor de bank, terwijl de overige € 80 van het fantasiegeld dat ontstond door de kredietverlening geen verlies oplevert! Dat is waarom de terugbetaalde € 20 en eventueel betaalde rente schone winst is voor de bank. Dit is precies de kern van het bankgeheim, dat met opzet gebaseerd is op frauduleuze boekhouding, hierdoor heeft het bankwezen in combinatie met de creatie van fantasiegeld een gigantische macht.

 

Het echte geheim van geldcreatie ligt in het niet boeken ervan:

Het echte geheim van de geldschepping ligt in het niet boeken ervan, dus geld dat niet wordt verantwoord. Bijgevolg, een bank zonder schuldvorderingen op de balans uitgerust met de macht van geldschepping kan nooit failliet gaan, er is altijd voldoende geld beschikbaar om elk lek te stoppen, vandaar dat financiële bancaire problemen niet bestaan. De realiteit is dat geld uit lucht wordt gecreëerd zonder kosten op het moment dat het wordt uitgeleend, geld dat met opzet niet in de boekhouding van de bank wordt verantwoord!

Banksters zijn schandalig achterbaks over hun geldschepping. Ze weten net zo goed als bijna iedereen weet, zodra geld wordt gecreëerd of ontvangen, moet het worden geboekt in het grootboek om op de balans te worden vermeld! Als deskundigen hierover vragen stellen worden deze niet beantwoord. Alles wordt in stilte onder de mantel gehouden; de wereld weet inmiddels over de geldschepping uit lucht, dat niet uit de kluis van de banken komt. Maar niemand, behalve waarschijnlijk ’n enkeling, is bekend met dit boekhoudkundig bedrog. – Bijvoorbeeld, wanneer een hypotheekbetaling achterstallig is, wordt niet alleen het onderpand in beslag genomen door de bank, maar het reeds terugbetaalde deel van die lening plus het onderpand zijn pure winst voor de bank. Terwijl de schuldenaar aansprakelijk blijft voor het onbetaalde deel ervan totdat het pand is geveild. En als daarna een verlies overblijft, is de schuldenaar nog steeds aansprakelijk voor de terugbetaling ervan. En bedenk, deze afschuwelijke zwendel biedt de Khazarians de macht om alles en iedereen op aarde te kopen en te manipuleren, met inbegrip van bijna alle overheden.

 

Bankieroplichting:

Weinigen zijn bekend met het feit dat het boekhoudsysteem van de bank pure oplichting is; nieuw geld wordt niet opgenomen in hun cashflow, terwijl ze wel de kosten boeken in gevallen van verzuim, maar niet de schepping van deze activa, waardoor het boekhoudsysteem van de bank gewoon bedotterij is. Erger nog, ze vertellen het publiek over hun op handen zijnde faillissement, iets dat technisch niet kan gebeuren, alleen om nog meer geld uit de staatskas te halen zoals werd gedaan met TBTF Banken in 2008, die met biljarden aan belastinggeld werden geïnjecteerd!

Centrale en commerciële banken kunnen dus nooit failliet gaan omdat ze zelf het geld maken en de vorderingen op schulden niet boeken, die wel in hun boekhouding zouden moeten worden verantwoord.

Banken kunnen deze zwendel-praktijk handhaven omdat ze aan niemand verantwoording verschuldigd zijn, waarschijnlijk hooguit aan de Rothschilds. Net zoals in elke andere onderneming moeten de banken ook de GAAP-boekhoudregels toepassen, maar zij doen dit doelbewust niet. Zelfs hun externe gecertificeerde openbare accountants zoals KPMG, Price Waterhouse, Lloyds, etc. certificeren hun boekhouding, terwijl ze dondersgoed weten dat deze GAAP-regels niet zijn nageleefd!

Banken vertellen het publiek anders, vragen om financiële steun van de overheid, en dat is het signaal dat rekeninghouders kunnen worden geplunderd door de bailin-wetgeving, welke inmiddels overal als wet is aanvaard. Het vertellen dat ze op de rand van hun faillissement verkeren is niets anders dan een flagrante leugen. Mensen zullen nu begrijpen dat het bewaren van hun zuurverdiend geld op de bank uiterst riskant is.

 

Fantasiegeld manipuleert de markten en bevordert schuldslavernij:

Nu zal ook beter worden begrepen hoe de marktmanipulatie functioneert, zoals o.a. voor goud en zilver. – De banken besteden grote hoeveelheden fantasiegeld om daarmee zilver- en goudprijzen te verlagen, als ze de gok verliezen zijn ze zonder nadelige gevolgen alleen het niet geboekte nep-geld kwijt, maar geen geld uit de kluis van de bank. Ze zetten niet in om geld te winnen, het is alleen voor de manipulatie van marktprijzen. Hetzelfde gebeurt met het kopen van aandelen om de aandelenbeurs op te drijven, met het doel uitstekende prestaties van de activa-markten te illustreren, en d.m.v. deze goede prestaties de verbeterende economie te valideren.

Zo is het ook duidelijk dat natuurlijke hulpbronnen zoals olie, etc. op dezelfde manier door de banken worden gemanipuleerd.

De investeringsscope is manipulatie, en de bevordering van ‘handel met voorkennis’ t.b.v. hun vrienden die profiteren van deze voorkennis. De banksters van het bancaire kartel worden zelden beboet en nooit naar de gevangenis gestuurd, wat natuurlijk belachelijk is. Maar wetende dat het bancaire kartel de overheden controleert is dit geen verrassing. Als de GAAP-regels zouden worden toegepast, dus het gecreëerde geld in hun boeken zou zijn vermeld, zou het grootste deel van de wereld schuldenvrij zijn. Nu kun je begrijpen waarom wij de mensen schuldslaven zijn geworden, de macht van geldcreatie produceert opzettelijk slavernij.

 

Geldschepping betekent onbeperkte Macht:

De bankboekhouding is ver verwijderd van de werkelijkheid; er wordt geen rekening en verantwoording vermeld van het gecreëerde geld. Met de macht van het bancaire fractionele reservesysteem kan geen enkele bank geldverliezen. Maar toch vertellen ze het publiek dat de banken in de problemen verkeren. Dit is crimineel en absurd. Het heeft niets te maken met de werkelijkheid, maar alleen met hun agenda het volk in schuldslavernij te houden. Het zijn de eigenaars van het bankkartel die verantwoordelijk zijn; t.w. de Rothschilds, Rockefellers, Morgans, Warburgs en nog een paar meer, die de controle hebben over vrijwel elke centrale bank en TBTF-banken ter wereld.

Het hele bancaire systeem werkt volgens de Rothschild geldscheppingstruc die iedereen op de wereld in de schuldengreep houdt en schuldslaaf maakt, door het vertellen van leugens over hun faillissement.

Marco Saba, de voorzitter van het Italiaanse Instituut voor Superior Studies economie en monetaire soevereiniteit, vraagt zich af:

 

 “Hoe kan een bank die is toegestaan geld uit lucht te creëren, ooit insolvent zijn?”

 

Het geheim ‘hoe geld wordt gecreëerd’ moet aan alle mensen op aarde worden onthuld. De macht van geldschepping heeft de Banksters machtiger gemaakt dan elke natie, in feite de internationale Banksters w.o. het IMF, BIS en alle centrale banken, waartoe ook de Federal Reserve behoort, zijn de schaduwregeringen die bijna elk land over de hele wereld controleren, en in hun machtsgreep houden.

 

De macht van het geld:

Dit bewijst dat het noodzakelijk is dat de macht van geldschepping wordt teruggegeven aan het volk waar het behoort, en niet in handen kan blijven van autoriteiten of politici. Nu creëren banksters geld om daarmee mensen om te kopen en daarmee de hele wereld te controleren. Ook het Fractionele Reservegeldsysteem moet worden afgeschaft, of in ieder geval op de juiste wijze worden geadministreerd en gecontroleerd.

Nu kunnen de banken zonder kosten enorme winsten maken. Ze lenen geld uit dat niet geadministreerd wordt in de boekhouding, maar boeken wel de onkosten en verliezen in het geval dit fantasiegeld niet wordt terugbetaald. Technisch gezien werd de schuld reeds betaald tijdens de creatie ervan, dat enorme winsten voor banksters genereert.

 

Versla de Bankiers door Schuldbeëindiging:

Deze video zal mensen bevrijden van schulden, en de frauduleuze leningspraktijken van de hele bankindustrie beëindigen. Bekijk en download de video zo lang het nog kan! Betaal je voor een lening of hypotheek? Niet voor lang meer. Dit is het laatste woord over frauduleuze uitleenpraktijken, hoe je slachtoffer bent geworden, en wat je daaraan kunt doen.

In het kort samengevat; deze video legt uit via een denkbeeldige rechtszaak waar de officier van justitie een bankier ondervraagt over een lening van US $ 200.000, die voor de aankoop van een huis was geleend. Het blijkt dat de kredietnemer de lening terugbetaalt op het moment dat hij het geld heeft geleend. Hieruit blijkt duidelijk hoe de bankier, door het gebruik van schuldgeld, de kredietnemer heeft bedrogen. Iedereen met een hypotheek of een lening kan met de hulp van een deskundige advocaat onmiddellijk van zijn/haar schuld worden ontslagen.