De Gevolgen voor onze Levensstandaard:

 

De nieuwe wereldvaluta heet SDR- Speciale Trekking Rechten:

Het antwoord is wat John Maynard Keynes reeds in 1930 voorstelde: een internationaal erkend waardevolle grondstof, met regels om daarmee de nationale valuta’s te waarderen, en sancties voor landen die aanhoudend tekorten hebben. Na de financiële crisis van 2008 verscheen een overvloed aan voorstellen in deze richting van de VN, van de econoom Joseph Stiglitz, en zelfs van de gouverneur van de People’s Bank of China. Geen ervan heeft iets bereikt.

 

Het plan is om van het IMF een soort super centrale bank te creëren – met veel “internationale reserves” – SDRs (Special Drawing Rights) – dat het kan verstrekken aan elk land dat het nodig blijkt te hebben. Stel nu niet te veel vragen. In eenvoudige woorden vertaalt: Het nieuwe wereld monetair systeem zal weer gebaseerd worden op papiergeld en beheerd worden door wereld bureaucraten. Je zult meteen begrijpen dat dit een hopeloos voorstel is; een super bank gerund door super economen zal niet lang standhouden, omdat dit het wereldwijde financiële systeem zal opblazen.

 

Elk systeem op basis van papier, zoals het huidige, zal zich opblazen. Geen enkel papiergeldsysteem heeft ooit een volledige krediet cyclus overleefd, omdat papiergeld – een vorm van primitief, door papier gedekt krediet is – zonder enige discipline, en onbeperkt kan worden uitgebreid. Dat – en niet het gebrek aan internationale monetaire hervorming – is waarom er nu zoveel bubbels zijn.

 

Schuldenlast kan niet blijvend groeien:

Wanneer de rente daalt – omlaag geduwd door centrale bankiers – en voor zeer lange tijd op een kunstmatig laagniveau wordt gehouden – wordt het krediet aandeel groter en groeit de schuldenlast. Dat is gedurende de laatste drie decennia gebeurd. En nu, is de hele economie afhankelijk van iets dat onmogelijk kan blijven. Want schuld kan nl. niet eeuwig blijven groeien.

Zolang de rentetarieven laag blijven, houdt het systeem stand. Maar als de hoeveelheid schuld toeneemt, neemt de kwaliteit ervan af. De balansen van de schuldenaren worden zwakker en zwakker. Uiteindelijk, veranderen de kredietmarkten van richting.

 

Rentevoeten gaan omhoog. Dan wordt het gewicht van al die schulden zo groot dat dit als een lawine neerstort. En wanneer dat gebeurt, is er geen houden meer aan. Alles wat je kunt doen, is ervoor te zorgen dat je uit de buurt bent!

Als alle centrale banken beginnen hun aankopen van staatsobligaties verminderen, lopen ze het risico de calamiteit die ze probeerden te voorkomen – omslaat in een deflatoire depressie. Dus, de centrale bankiers moeten op dezelfde weg doorgaan. De markten en de economie zijn ervan afhankelijk geworden. Goud zal daarom opnieuw schitteren!

 

“Winstgroei ontstaat door slechts twee mogelijkheden – omzetvergroting en/of margeverruiming. Helaas zijn de vooruitzichten op beide fronten problematisch. Marges zijn al op hun cyclisch piekniveau – op dat gebied is het beste dat mag worden verwacht, dat marges stabiel blijven. Dan blijft omzetgroei als enige motor voor winsttoename over. Maar in het huidige klimaat van beperkte economische groei, is significante groei in winst uitgesloten. Winstgroei is een directe functie van de nominale groei van het bbp, en de nominale groei van het bbp is op zijn best beperkt.”

 

De belangrijkste dreiging op dit moment is stijgende rente.

 

“En met rentetarieven wordt niet bedoeld het absolute niveau, maar de snelheid van de rentestijging die plaatsvindt, op deze versnelde toename zijn de markten nog niet voorbereid, terwijl het bedrijfsleven zich hierop niet heeft geprepareerd. Het effect van hogere rentetarieven wordt op de woningmarkt al gevoeld in de afnemende verkoop van nieuwe woningen. Wat resulteerde in een afname van 20% op de markt van nieuwe woningen in juni en juli, en dit voorspelt niet veel goeds voor bestaande woningverkopen in de komende maanden volgens de huizenprijzen index van Case-Shiller voor het lopende kwartaal.” Schrijft het reformbroker blog.

 

Schuld is nodig om economische groei te produceren:

De zogenaamd rijkste landen op de wereld moeten $7 aan schulden maken om 50 cent bbp-groei te produceren. De wereld is failliet, en alle economische cijfers die worden gepubliceerd zijn slechts fantasieën van een kasteel gebouwd op een fundament van waardeloos papiergeld. De wereld kan natuurlijk deze schuld nooit meer met echt geld terugbetalen, nog erger de wereld kan niet eens met echt geld de rente betalen.

 

Elke rentetoename van 1%, betekent voor de G-7 landen een extra kostenpost van maar liefst $1.4 biljoen dat is absoluut enorm. 1,4 biljoen dollar is slechts ietsje minder dan het totale bbp van Canada. Als de rente met 10% groeit, wordt dat voor de G-7 landen een toename aan rentelasten die gelijk is aan het gehele bbp van de Verenigde Staten.

 

Iedereen met een gezond verstand zal beseffen dat deze hele situatie onhoudbaar is, en helaas, zal dit heel, heel slecht voor de wereld aflopen.

We hebben niet alleen een economisch faillissement, maar we hebben ook nog een moreel ethisch faillissement hier bovenop, nl. de dreiging van een oorlog, en het feit dat de meeste regeringen, onze vrijheden en persoonlijke initiatieven afnemen door mensen afhankelijk te maken van staatsuitkeringen.

 

Het geldsysteem is gedoomd te sneuvelen:

Met 100% zekerheid, is het bestaande geldsysteem gedoemd te sneuvelen. Geen fiatmunt heeft ooit een volledige cyclus overleefd, terwijl nu alle wereldvaluta’s fiat geld is. Bijgevolg zal de komende verschuiving de meest dramatische zijn in de monetaire geschiedenis. Dit wordt de grootste verschuiving van rijkdom in de wereldgeschiedenis. Daarmee is dit ook gelijk de grootste kans in de geschiedenis. Hoe hoog zal de goudprijs gaan? Mike Maloney zegt:

 

“Hoe meer je deze kredietcrisis bestudeert, voorspellingen van $ 2.000 of $ 5.000 per ounce voor goud zijn absurd. Het is gewoon absurd te laag.”

 

De implosie van de Derivaten bubbel is een ramp die staat te gebeuren, de koopkracht van de mensen zal van de ene op de andere dag verdwijnen en het monetaire systeem onderuit trekken. Wees hierop voorbereid, want de wereld komt in buitengewone omstandigheden, welke nooit eerder zijn voorgekomen in de geschiedenis, met uiteindelijk hyperinflatie als eindresultaat.

 

Nationalisatie – geen confiscatie – van goud in particulier eigendom maakt niet zo veel kans zolang de meerderheid van de Amerikaanse dollars buiten de VS worden gehouden. Als buitenlanders dit in de gaten krijgen zullen ze de Amerikaanse dollar massaal dumpen en dat wordt een enorme ramp in de VS, welke de situatie nog erger maakt. Gouden sieraden, zilver en zilverenmunten zijn in ieder geval minder waarschijnlijke kandidaten voor nationalisatie.

 

Als het onverhoopt toch gebeurt: koop onmiddellijk voor de opbrengsten van je goud andere harde activa, als bescherming van je vermogen. Veel geweld en sociale onrust moet worden verwacht, om deze reden is het nu belangrijk voor je gezin, voor een periode van minstens 3 maanden een noodvoedselvoorraad aan te leggen.

Mensen met goud en zilver in privéeigendom en 3-maands noodvoedselvoorraad, hebben de beste kans om te overleven.

 

Autoriteiten zijn als de dood zo bang, als de samenleving dit stadium van de crisis bereikt; overal zullen rellen uitbreken, omdat veel steden slechts voor drie dagen voedsel in voorraad hebben. Volgens een getekende overeenkomst in Washington DC, tussen de FEMA en het Russische ministerie van noodsituaties, zullen,

 

“Russische troepen worden ingezet om de veiligheid (in de VS) te waarborgen… ” Op grond van de filosofie, dat Amerikaanse troepen niet schieten op Amerikanen, maar de Russische dat wel zullen doen.

 

Potentie voor zeldzame winsten:

Goud is op een 5000 jaar laagtepunt als resultaat van de manipulaties, maar ze kunnen daar niet voor altijd blijven. Dat is de reden waarom goud en zilver het allergrootste groeipotentieel hebben op exorbitante winst, dat nog nooit eerder in de geschiedenis is voorgekomen, daarom is het nu nog een goed aankoopmoment. Middenklassers die willen overleven moeten zichzelf beschermen om hun voortbestaan ​​veilig te stellen. Een ander geldsysteem zal in de plaats komen.

 

Vastgoed, aandelen en obligaties zijn overgewaardeerd. Het enige wat ondergewaardeerd is, zijn edelmetalen. De dag zal komen waarop de goudprijs het dubbele is van de Dow, als we uit de grootste zeepbel in de geschiedenis komen. Goud bereikte in het jaar 2000 een absoluut dieptepunt. Het is nu op een 5000 jaar laagteniveau, en we starten vanaf dit punt. Het zal de allergrootste herwaardering in de geschiedenis worden. Als alles begint te falen, gaan ze op zoek naar wat in het verleden werkte. Anders wordt het wereldwijd financiële stuiptrekkingen die nooit eerder zijn waargenomen.

 

Over Goud:

De structuur van de goudmarkt is veranderd. Goud is van zogenaamde “zwakke handen”- zij die goud als een “speculatieve handel” beschouwen op zoek naar snelle winst – overgegaan in “sterke handen,” – degenen die het grote plaatje zien en voor de lange termijn kopen.

Het Goud beweegt zich van west naar oost. Je hebt dit al vaker gehoord, zoals onderstaande grafiek dit feit onweerlegbaar bewijst, en de trend geen tekenen van stoppen vertoont.

Zo zal het Oosten een steeds grotere invloed op de prijs hebben. Omdat Aziatische landen meer en meer van de markt over nemen, zal hun invloed op de prijs alleen maar groter worden.

 

“De goud bullmarkt is nog niet over, ongeacht wat GS (Goldman Sachs) zegt. Toen ik hun opmerkingen over de markt voor edelmetalen las, vroeg ik me af of ze het wel echt begrijpen. Maar het verwondert me dat kennelijk geen van hun analisten goud bezitten?” Schreef mevrouw Chang, van Casey Research.

 

China en India zijn goed voor bijna 60% van de globale hoeveelheid gouden sieraden in het laatste kwartaal, en ongeveer de helft van de totale baar en munten-vraag. Voorts, zagen beide landen bijna 50% meer vraag van consumenten in de eerste helft van het jaar in vergelijking met dezelfde periode in 2012.

QE, QE en nog meer QE. De Centrale Banken zullen de aandelenbeurzen blijven ondersteunen, terwijl de “echte” economie wegkwijnt. Het is aantrekkelijk voor aandelen speculanten. Maar het is nog beter fysiek goud en zilver te kopen. Houd olie als je dat hebt. De dollar zal voorlopig door de problemen heen rollen, waarin het uiteindelijk toch belandt.

 

Dysfunctionele markten:

De EU-economieën zijn fundamenteel kapot. Ze vereisen een herstructurering, zoals de ‘turn-around’ van een mislukte onderneming. Denk niet dat dit zal gebeuren en dus komt er geen herstel in de EU.

Helaas kunnen de goede berichten uit Duitsland hieraan weinig veranderen. De nooit eindigende EU-crisis blijft gewoon terugkeren. Na de gepolariseerde verkiezingen in Italië heeft angst nog heviger zijn weg teruggevonden in de markten. Zoals Bepe Grillo op een anti-euro-platform staat, en zich afzet tegen de ‘Brusselse Bureaucraten’ en de ‘dictaten vanuit Berlijn’. Grillo heeft zelfs gesuggereerd dat Italië de euro moet verlaten. Zo zie je, dat de EU niet alleen failliet, maar ook kapot is, terwijl een herstel ervan in de nabije toekomst niet haalbaar blijkt te zijn. Dit alles draagt ​​bij aan de toestand van disfunctionele markten.

 

Het geldsysteem – de weegschaal waarop de wereldmarkt functioneert – wordt met opzet vernietigd. Monetaire signalen die de markten moeten leiden – die verondersteld worden voor miljarden mensen de vraag en het aanbod te vertegenwoordigen – zijn verwrongen.

 

Centrale banken over de hele wereld pompen in een ongekend tempo de geldhoeveelheid op. Nooit eerder, sinds de wereld het monetaire systeem ontkoppelde van zowel goud als reële rente, is er zoveel geld gedrukt. Centrale bankiers reageren op de verzoeken van hun politieke meesters die gemakkelijk geld en goedkoop krediet eisen.

 

QE komt nooit terecht in de echte economie:

Doorgevoerde Kwantitatieve versoepeling QE; is niets anders dan geld op een computerscherm gemaakt dat niet in de echt producerende economie terecht komt. Het gaat nl. rechtstreeks naar de reserverekeningen van banken, en blijft daar liggen. Met uitzondering van kleine hoeveelheden “kasgeld” voor opnames bij commerciële banken, verlaten deze bankreserves nooit de deuren van de centrale banken. Dit beleid moedigt uitgaven aan over besparingen, belonen de verkwistende over de voorzichtige, en ondersteunt de falende ten koste van de succesvolle.

 

Edward Gibbon (1737-1794), een Britse historicus die de opkomst en ondergang van de eerste grote westerse beschaving in Griekenland beschreef:

 

“Uiteindelijk wilden ze, meer dan vrijheid, ze wilden veiligheid. Ze wilden een comfortabel leven en ze verloren het allemaal, comfort, veiligheid en vrijheid. Omdat de Atheners uiteindelijk niets aan de maatschappij wilden bijdragen, maar ervoor kozen dat de samenleving het hen zou geven, omdat de vrijheid die ze wilden hebben voor de meesten vrijheid van verantwoordelijkheid betekende, waren daardoor de Atheners niet meer vrij en kwamen nooit meer vrij.”

 

Tegenwoordig zijn deze woorden ook van toepassing op bijna alle vrije mensen in het Westen. Het streven naar vrijheid en een beter leven door hard werken, sparen en onafhankelijkheid, is vervangen door een lafhartige behoefte aan illusie van veiligheid. In plaats van te proberen om voor onze kinderen een betere wereld achter te laten – met meer financiële zekerheid – kibbelen onze politieke leiders erover hoe de regels te veranderen zodat nog meer schulden op hun kleinkinderen kunnen worden opgestapeld.

 

De gevolgen voor onze Levensstandaard:

De verandering in deze cultuur van het Westen zal een afschuwelijk effect op onze levensstandaard hebben. De eerste veranderingen zijn al merkbaar – sinds de goudenstandaard werd verlaten in 1971, zijn de reële lonen niet gestegen. Terwijl grotere dalingen in aantocht zijn.

De wereldeconomie zit op een doodlopende spoor. Door opzettelijk de taak van de markten te verwijderen – door het monetariseren van schulden, door opzettelijk de valuta op te blazen, door de redding van failliete bedrijven, en door beloften te maken die meer voordelen geven dan kan worden gehonoreerd. Zo hebben de belangrijkste economieën van het Westen gekozen voor de weg van het collectivisme. Er is geen ontsnappen meer aan op deze route, een weg die binnenkort zal leiden tot massale dislocaties, enorme prijsstijgingen en armoede in een omvang welke tijdens ons leven nog niet eerder werd waargenomen.

 

Het Spaanse Rijk vernietigde zichzelf door het “vinden” van geld, in plaats van industrieën te creëren. Obama en Bernanke handelden op eenzelfde wijze om van de buitenlandse schulden af te komen. Ze doen het alleen op een slimmere manier, ze noemen het ” Kwantitatieve versoepeling QE.”

 

“Bernanke bagatelliseerde de zorgen over de gevolgen van kwantitatieve versoepeling in een zoetsappige verklaring voor het Congres waarin hij stelde dat de Amerikaanse Federal Reserve staatsschulden zal blijven kopen.”

 

De Fed-voorzitter belichtte systematisch de kosten en risico’s van de derde ronde van kwantitatieve versoepeling, bekend als QE3, en voerde aan dat ze ofwel werden gecompenseerd door andere voordelen, of anders de centrale bank ze onder controle heeft.

 

“Iedereen met elementaire rekenkundige vaardigheid moet kunnen begrijpen dat ze nooit de 15 biljoen dollar-plus schulden zullen kunnen aflossen, tenminste indien eerlijk gerekend wordt – dit is een bedrag gelijk aan maar liefst $150.000 per belastingplichtige. En dat is alleen als je alle belastingbetalers gelijk belast, wat stellig niet het geval is. Zoals de zaken er nu voorstaan is het ongeveer 10% van de bevolking die ca. 90% van deze verplichtingen moet opbrengen. En dat gaat nooit en te nimmer lukken. Wat er gaat gebeuren, zal waarlijk een epische financiële ramp worden.”

 

En hier dan nog het aller slechtste van alles – de financiële problemen groeien sinds 2008 als maar door. Veel te veel schulden zijn op deze manier gegroeid, zonder dat voldoende besparingen ertegenover stonden. En wat is er veranderd? Helemaal niets. De overheidsschulden blijven groeien en nog eens verder groeien.

 

Hoe de rijken steeds rijker worden:

En hoe is de situatie in de particuliere sector? “Laten we eens een kijkje nemen naar de te grote schuldenlast van General Electric. GE ging in 2008 bijna failliet, want ze waren volledig afhankelijk van korte termijnfinancieringen, welke toen beschikbaar waren in de geldmarkten. Maar deze financiering droogde op waardoor GE geen cent meer kon lenen, ongeacht de voorwaarden die ze zich zouden kunnen veroorloven. Waarom niet? Wel, de verschuldigde schuldeisers hadden bijna $700 miljard te vorderen, waardoor GE ‘s werelds op vier na grootste schuldenaar, groter dan de meeste soevereine lening nemers op aarde, waardoor ze niets meer konden lenen.

 

“Het is krankzinnig om te geloven dat een particulier bedrijf ooit in staat zal zijn om schulden van deze omvang terug te betalen, in het bijzonder als is begrepen dat GE slechts 1,6% verdient op haar activa. Dat is de reden waarom de Amerikaanse regering ze moest redden en tot afgelopen jaar al haar schulden moest garanderen. En dat is ook de reden waarom GE uiteindelijk toch failliet zal gaan. Maar denk niet dat de laatste jaren gunstiger waren om te beginnen met het afbetalen van een deel van deze schuld? De Fed maakt het in wezen onmogelijk om geld te verliezen. Als ze alleen 1,6% rendement maken op hun activa – terwijl de Fed deze in wezen gratis financiert, dan is dat precies de reden waarom hun cashflow groeide tot ongeveer $10 miljard per jaar sinds 2009.

 

Maar wat deed GE met dit extra geld?

 

“Het betaalde $20 miljard in dividend uit in contanten en ze kochten voor $12 miljard hun eigen aandelen terug. Als gevolg daarvan, heeft het nu minder eigen vermogen op de balans ($116 miljard) tegen aan het einde van 2009 ($ 117 miljard).

 

Dit is niet verzonnen. In plaats van schulden af te betalen, heeft GE eigenlijk meer schulden gemaakt in de afgelopen jaren, net zoals de rest van Amerika en de wereld.

 

Een economie is gewoon te complex voor mensen om te begrijpen en verstandig te beheren. Op 7 juni 2012, bevestigde de Fed-voorzitter Ben Bernanke (per ongeluk?) deze complexiteit. In verband met de hogere kapitaalvereisten voor banken, en een lawine van 300 nieuwe financiële regelgevingen, werd hem gevraagd:

 

“Heeft iemand de moeite genomen om het cumulatieve effect van al deze maatregelen te bestuderen?” het antwoord van Bernanke was neen, en vervolgde; “Het is gewoon te ingewikkeld.” Dit is een duidelijke erkenning dat overheden het beheer van hun economie beschouwen als losse schoten in het duister!

 

Eerst als deze nachtmerrie voorbij is, kunnen we een nieuwe doorstart maken in de richting van een welvarender tijdperk van vrede, vrijheid en overvloed, maar de overgang wordt heel naar – als bestaande politieke structuren worden afgebroken en een lange periode van verkeerde investeringen wordt weggespoeld.

 

“Ik denk dat de wereldeconomie in zijn geheel is aangedaan, wat de Oostenrijkse filosoof en econoom Ludwig von Mises noemde “geplande chaos.”

 

“De Fed weet dat de Amerikaanse economie zich niet kan herstellen,” merkt Peter Schiff op. “Deze wordt eenvoudigweg kunstmatig van de ondergang afgehouden door lage rentetarieven, en kwantitatieve versoepelingen. Als die ondersteuning verdwijnt, zal de economie instorten.” “We hebben echt niet meer productiviteit in onze economie gecreëerd. We hebben geen belangrijk concurrentievoordeel opgebouwd. We hebben niets gedaan om de fiscale crisis op te lossen. In feite is het alleen maar erger gemaakt.”

 

Niets wordt gedaan om de politieke problemen, die leidden tot te hoge uitgaven, op te lossen. In wezen, stuwt dit de goudprijs omhoog. Want in dit proces, wordt de hele economie opgeblazen. Op korte termijn geeft dit een ​​goed gevoel. Het biedt het gevoel van, ‘al onze problemen zijn opgelost en alles is prima’. Maar het eindspel hoe dan ook is en blijft enorme inflatie.

 

Ongeacht de prijs, is het te riskant vandaag de dag geen fysiek goud of zilver te bezitten. Houd in gedachten: alle centrale banken zijn bezig hun eigen valuta te vernietigen. En uiteindelijk zal blijken dat goud en zilver de overwinnaars zijn als papierenvaluta’s gestaag minder en minder waard worden.

 

New World Currency komt eraan (SDR)

Death of the Dollar, SDR Composition, AIIB 57 Founding Nations and the New Currency? Dollar to Fall in Value.