De geschiedenis en waarheid

over de EU-superstaat:

 

De totalitaire bureaucratische Super Staat:

Het grootste bedrog van de eeuw is de creatie van de ‘Europese Unie’, de totalitaire bureaucratische Super Staat welke reeds meer dan 65 jaar geleden werd gepland. Begonnen als een ‘vrijhandelszone’ is de huidige centraal gedicteerde superstaat een die eindigt in fascisme of communisme. Vanaf het allereerste moment was het plan de Europese Unie te maken tot wat het nu geworden is en daar te houden, totdat het punt van geen terugkeer is bereikt. Dat moment is bijna aangebroken, met voorstellen voor nog verdere centralisatie van de macht in de pijplijn dat het weinige wat nu nog over is zal wegnemen – v.w.b. nu nog is overgebleven van nationale soevereiniteit binnen de EU. Dit ligt geheel in lijn met de Archontic visie van volledige centralisering van macht, om die doorlopend te vergroten tot zij absolute controle hebben over de wereldbevolking. Het plan is een centraal beheerd fascistisch/communistisch Verenigde Staten van Europa, dat eeuwen geleden al op de verlanglijst van de Tempelier Ridders (1129) stond – lang voordat het publiek ooit ervan had gehoord.

De belangrijkste spelers achter het project concretisering van de Europese Unie; is het Huis Rothschild en het geheime genootschap dat Rothschild Zionisme heet.

De als maar toenemende Archon bloedlijn invloeden over de mensheid vereist aanhoudend verdergaande centralisering van macht, en het plan is dit stadium zo snel mogelijk te bereiken. De binnenste cirkel van de Archon bloedlijn Elite zitten rond een ‘Bilderberg’ tafel en dicteren waar en wat er moet gebeuren in de wereld. Het is het denkraam voor constante centralisatie van macht op alle gebieden in ons leven, dat begon met de Europese Unie. – Meerdere soortgelijke reeds geplande projecten zullen volgen over de hele wereld – met inbegrip van de voedselketen, biotechnologie, energievoorziening, geneeskunde, farmaceutica, media, militair – NAVO, en nog meer. De macht wordt geconcentreerd in de handen van een paar mensen en enkele grote ondernemingen onder de noemer ‘globalisering‘. Het menselijk leven zoals nu wordt ervaren, is een gigantisch gedachten gecontroleerd programma om de wereldbevolking stap-voor-stap naar de Orwelliaanse nachtmerrie te leiden. Waar dat naar toegaat is uitgestippeld in het plan ‘Silent Weapons voor Quiet Wars’. De Mind en emotionele manipulatietechnieken worden dagelijks toegepast om ons ernaar toe te leiden, iedereen kan en moet door de leugens en bedrog heen kijken om te beseffen wat gaande is.

 

De Pan-Europese Unie:

De Pan-Europese Unie is de oorspronkelijke blue print van de Rothschilds en de Archon Habsburgers die het Heilige Roomse Rijk – het Archon Rijk – gedurende vele eeuwen in Europa regeerden. De nazaat Otto van Habsburg werd later voorzitter van de Pan-Europese Unie. De naam ‘Europese Unie’ was al vanaf het begin meer dan 65 jaar geleden bepaald, voordat de term werd gebruikt voor de huidige EU-superstaat. Een van de belangrijkste financiers van de Europese Unie was Rothschild Zionist en Rothschild ondergeschikte, Max Warburg.

De Europese Unie is een essentieel element in de Archon agenda t.b.v. wereldomvattende controle. – Max Warburg werd de bankier van Hitler en was ook directeur bij het chemieconcern IG Farben – de Rothschild creatie die Hitler aan de macht bracht, en het concentratiekamp in Auschwitz opzette. – Zijn broer Paul Warburg was de drijvende kracht achter de creatie van de – voor de burgers catastrofaal – Federal Reserve in 1913, waarmee de wereldeconomie gekaapt werd t.b.v. de Rothschilds, die daarmee de economie leegzuigen. – Max Warburg was ook namens de Rothschilds een erkend financier van Vladimir Lenin, Trotski, en de Russische Revolutie.

Bilderberg Groep:

De Bilderberg Groep was voor lange tijd het voerend licht in de Gemeenschappelijke Markt – nu de EU. Het Verdrag van Rome, dat de gemeenschappelijke markt in het leven riep, werd aangestuurd op de Bilderberg bijeenkomsten. Zo ook werd de vorming van de euro eenheidsmunt daar uitgedacht, volgens de Bilderberg voorzitter Graaf Etienne Davignon – een goede vriend van Herman van Rompuy (Bilderberg-lid) en voormalig voorzitter van de Raad van de EU. De eerste voorzitter van de Bilderberg Groep was Prins Bernhard. Hij was degene die de EU lanceerde, in 1954 in Arnhem – Nederland. Prins Bernhard was een Duitse aristocraat, en lid van de Hitler-SS, die zich in de Nederlandse koninklijke familie trouwde. Hij was een goede vriend van de Britse Prins Phillip – beiden nazi aanhangers en promotors van eugenetica.

Gezamenlijk richtten zij het World Life Fund op – nu WWF – om via het exploiteren van milieumotieven het Archontic globale plan te stimuleren. Ondersteund door de valse these dat centraal staat, dat de mens oorzaak is van de milieuopwarming en klimaatverandering op aarde.

Prins Bernhard met Josef Retinger, een Jezuïet en oprichter van het Europese Project, waren de eersten die in het openbaar voorstelden om regelmatig vergaderingen van Europese ministers van buitenlandse zaken te houden, waaruit de douane-unie voortkwam, later bekend als de Benelux. Daaropvolgend werd de visie van een verenigd Europa aangekondigd, waarin elk land een deel van haar soevereiniteit zou moeten afstaan.

 

De volgende op het toneel was Jean Monnet, een vriend en bondgenoot van Retinger, beiden Rothschild ondergeschikten. Monnet werd de ‘Vader van Europa’ genoemd voor zijn bijdrage aan het Europese Project. Hij beschreef dit Europese project op 30 april, 1952 in een brief aan een vriend als volgt:

 

“Europese naties moeten worden geleid naar de superstaat zonder dat de bevolking begrijpt wat er gebeurt. Om dit te bereiken; in opeenvolgende stappen, elk vermomd als noodzakelijk voor het economisch doel, maar uiteindelijk en onherroepelijk zal leiden tot een federatie.”

 

En dit proces is nu nog steeds gaande. Monnet was instrumenteel om in 1952 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op te richten, die centraal gestuurde kolen- en staalindustrie bestaande uit West-Duitsland, Italië, België, Nederland en Luxemburg. – Merry en Serge Bromberger beschrijven dit plan in hun boek, Jean Monnet en de Verenigde Staten van Europa als volgt:

 

Stap voor stap werd de supranationale autoriteit uitgedacht, onder toezicht van de Europese Raad van Ministers te Brussel en de Assemblee in Straatsburg, die alle activiteiten van het continent gingen beheren. Op een dag zullen overheden moeten toegeven dat een geïntegreerd Europa een voldongen feit is, zonder dat ze een stem in de oprichting en over de uitgangspunten ervan zullen hebben.

 

Het enige wat ze dan nog moeten doen is het samenvoegen van al deze autonome instellingen in één federale administratie, om vervolgens de Verenigde Staten van Europa te verkondigen.

 

De Verdragen:

Kijk eens naar waar we nu zijn aangeland; het was allemaal al gepland vanaf dag één, lang geleden. Het EU-momentum werd geboren toen de zes leden van de Kolen en Staal Gemeenschap in 1957 de twee ‘Verdragen van Rome’ ondertekenden om de Europese Economische Gemeenschap (EEG) te creëren, of wel de “gemeenschappelijke markt”, samen met Euratom – de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. De EEG werd uitsluitend gepromoot als een vrijhandelszone die goed zou zijn voor de werkgelegenheid en de economie. Zoals Monnet had gezegd:

 

“Dit kan worden bereikt door opeenvolgende stappen, elk vermomd als belangrijk voor het bereiken van het economisch doel, maar dat uiteindelijk en onherroepelijk zal leiden tot een federatie.”

 

Steun kwam van de Rothschild tak in de VS met name tijdens de onderhandelingen over het Verdrag van Rome, dat de gemeenschappelijke markt creëerde – de EEG. – Ernst van der Beugel, honorair-secretaris-generaal van de Bilderberg Groep, schreef in zijn boek ‘Van Marshallhulp naar Atlantic Partnership’ – met voorwoord van Henry Kissinger:

 

“Monnet en zijn actiecomité hielden officieus toezicht op de onderhandelingen en zodra obstakels verschenen werden de diplomatieke machines in de Verenigde Staten gealarmeerd, meestal door ambassadeur Bruce… die directe toegang had tot het topechelon van het State Departement…

 

…In die tijd was het gebruikelijk dat als Monnet dacht dat een bepaald land moeilijkheden maakte in de onderhandelingen, de Amerikaanse diplomatieke vertegenwoordiger in dat land de minister van Buitenlandse Zaken benaderde, om de mening van de Amerikaanse regering te communiceren, die in vrijwel alle gevallen, samenviel met de visie van Monnet – de Rothschild visie.

 

Het einde van de soevereiniteit:

Het plan was om de soevereiniteit stukje bij beetje weg te slijpen. Denk niet dat er geen samenzwering was – want alles was al ver van tevoren gepland.

De visserij-industrie is allesbehalve vernietigd door de overeenkomsten en de EU-visquota’s, speciaal ontworpen om fulltime vissen financieel onmogelijk te maken. Sir Crispin Tickle onderhandelaar voor het Verenigd Koninkrijk heeft toegegeven dat de regering de implicaties van volledig lidmaatschap bedekt hield, en zei dat de regel was ‘Praat hier niet over in het openbaar’.

Ze logen en bedrogen allemaal vanaf het begin tot het eind, maar dat is wat Archons doen – ze misleiden en liegen. Bekijk de Archon bedriegers en leugenaars, zoals Blair, Cameron, Bush, Obama, de Clintons, Merkel, Sarkozy, Hollande, Macron, Rajoy, Rutte, Draghi, Juncker, ad infinitum. De voormalige Britse premier Heath werd decennia later in een BBC-interview gevraagd, “of hij al die tijd dat Groot-Brittannië in onderhandeling was had geweten dat het uiteindelijke doel de federale staten van Europa was?” Waarop hij antwoordde: “Natuurlijk, ja.”

Zo was ook het plan om volgens de Europese blauwdruk de kolenindustrie te vernietigen samen met de vakbeweging, die voor al haar gebreken een groot aantal mensen bijeenbracht om te strijden voor gemeenschappelijke belangen, en daarmee de ‘verdeel en heers’ regel van de Archons blokkeerde.

Premier Margaret Thatcher benoemde in 1975 haar vriend Lord Victor Rothschild tot haar ‘veiligheidsadviseur’ en selecteerde zorgvuldig op basis van persoonlijkheid, en gemak anderen te manipuleren, op grond van vrijwel zeker ook de Archon bloedlijn verbinding. Ze zorgde ervoor dat de Britse industrie, kolen, en staal fabricage instortte.

Interessant is dat Thatcher de reputatie had zich heftig te verzetten tegen de toenemende macht van de Rothschild in de Europese Gemeenschap, maar haar beleid bracht wel de door Rothschild verlangde veranderingen, reeds ten tijde van Edward Heath, haar voorganger als premier, die tijdens de onderhandelingen over toetreding, toestemde met de ontmanteling van de Britse industriële basis ten behoeve van de financiële en dienstverlenende instituten.

Thatcher deed precies wat door de Rothschilds geëist werd, met haar financiële ‘gratis voor iedereen’ deregulering’ – haar zogenaamde ‘Big Bang’ om van Londen het financiële centrum te maken dat de deur opende voor parasieten zoals de Rothschild-gecontroleerde Goldman Sachs, met de oprichting van het mondiaal economisch systeem. De Big Bang was de significante hervorming die de City van London de positie bezorgde als het grootste financiële centrum van Europa.

De Europese Akte haalde de handelsbarrières in heel Europa omlaag, en het Verdrag van Maastricht voor de Europese Unie vernietigde fundamenteel elke nationale soevereiniteit. Zodat het woord ‘Economisch’ kon worden weggelaten en de naam in ‘Europese Gemeenschap’ veranderde, voordat deze later veranderde in ‘Europese Unie’. Gevolgd door de oprichting van de Europese Centrale Bank en de eenheidsmunt euro.

Het concept van Europa met gecentraliseerde controle door een Europese Centrale Bank, één munt, regionaal bestuur, en gemeenschappelijke arbeidswetten, transport, en industrieel beleid, is precies wat Hitler en de nazi’s gepland hadden voor Europa.

 

Grondwet veranderd in Verdrag om de totalitaire staat van Europa te forceren:

Het beleid is steeds geweest om het Europese volk decennialang te bedriegen totdat alles op zijn plaats stond en de situatie onomkeerbaar was geworden. De weinige keren dat in een publiek referendum betreffende de EU gestemd kon worden en de uitslag verdere centralisatie van macht blokkeerde, werd die uitslag gewoon genegeerd, of gedwongen d.m.v. manipulatie een ander stem resultaat te behalen. Als eenmaal de beslissing die ze wilden hebben was bereikt, kwam er geen referendum meer. Toen de Fransen en de Nederlanders met een ruime marge die waarschijnlijk niet kon worden veranderd, tegen de voorgestelde Europese Grondwet stemden, veranderden de bureaucraten gewoon de naam van ‘Europese Grondwet’ in het ‘Verdrag’ van Lissabon met behoud van 98% van de oorspronkelijke Grondwet, maar nu in de vorm van dat Verdrag. En vertelden gelijk erbij dat het Franse en Nederlandse ‘nee’ stemresultaat voor de Grondwet nu ongeldig was geworden, omdat de Grondwet nu een Verdrag was geworden.

 

Het Verdrag van Lissabon, dat in 2009 in werking trad, gaf heel veel macht aan het bureaucratisch centrum, met inbegrip van het nieuwe ambt van voorzitter van de Europese Raad. Dat de snelheid van centralisatie en de erosie van de soevereiniteit over het hele spectrum van openbare orde veranderde, zo begon een totaal nieuwe fase. Hoe meer macht is gecentraliseerd des te meer macht heeft het centrum om nog verder en sneller te centraliseren.

 

De gemanipuleerde economische implosie van Griekenland, Ierland, Portugal, Italië en Spanje, heeft een enorm probleem gecreëerd op zoek naar een oplossing. En wat nu wordt voorgesteld, is om wat er nog over is van de nationale soevereiniteit te verwijderen, teneinde het probleem dat ze zelf geschapen hebben te ‘fixen’. Het is het bekende probleem-reactie-oplossing, dat leidt tot een volgende grote stap op weg naar de totalitaire staat Europa.

De euro op zich was nooit als ​​doel bedoeld. Het plan is voor één enkele mondiale valuta. De euro is het paard van Troje om alle afzonderlijke valuta’s die voorheen bestonden te verwijderen. Het uiteindelijke plan is de euro naar de prullenbak te laten verhuizen – evenals de US-dollar – om naar een globale munt, de SDR, te gaan met alle gevolgen van gemakkelijkere wereldwijde controle. De eurocrisis is gemaakt als het excuus – zoals Monnet gezegd heeft – om nieuwe voorstellen voor verdere EU-centralisatie en integratie in concert door te voeren, in samenwerking met twee andere Rothschild lakeien, Mario Draghi, en Jean Claude Juncker.

Met andere woorden, de leiders van de Europese Commissie en de ECB zijn allemaal big-time insiders in het eerder opgestelde schaduwscript.

Het zeven pagina’s tellende document, dat gelekt werd naar de Britse Guardian krant, riep op tot snelle overgang naar de bankenunie, gevolgd door een volledige economische en politieke unie om de gevaren van de economische crisis te beteugelen – of zoals Jean Monnet het in 1952 al zei:

 

“Dit kan worden bereikt door opeenvolgende stappen, elk vermomd als het economisch doel, maar uiteindelijk en onherroepelijk zal leiden tot een federatie.”

 

Zoals Barroso aan het Europees Parlement vertelde in zijn ‘State of the Union’ boodschap:

 

“De enige oplossing voor de schuldencrisis – (die systematisch werd gecreëerd) zal een ander verdrag zijn om ‘n ‘diepere en hechtere economische monetaire unie’ te bewerkstelligen, een politieke unie, met een coherent buitenlands en defensiebeleid.”

De samenzwering Europa in een totalitaire staat te veranderen:

Het Westen zei dat de Sovjet-Unie zo slecht was, waarom ze een koude oorlog moesten beginnen met een ongelooflijke toename aan kernwapens om de ‘vrijheid te beschermen’. En nu is de EU de Sovjet-Unie onder een andere naam en streeft naar bureaucratische dictatuur, en verbergt zich achter een Europees Parlement, – dat verplicht is elk voorstel goed te keuren –  omdat de echte macht bij de bureaucraten ligt. Het ware Machtscentrum is Brussel, waar de EU-Commissie is gevestigd onder leiding van de niet publiekelijk verkozen Barroso en nu Juncker die beiden zeggen,

 

“Dat volkeren staten gevaarlijk zijn omdat ze overwegend democratisch zijn. – Beslissingen genomen door democratische instellingen in de wereld zijn meestal verkeerd.”

 

Als de lezer nu denkt dat dit in het belang van het volk is? – Het is puur geniaal als je weet dat het werkelijke voornemen is, de mensen tot slaaf te maken. De ongekozen Commissie stelt wetgeving vast door de ongekozen president en kabinet van commissarissen alleen in theorie, ‘goedkeuring vraagt’ van een combinatie van parlement en de Europese Unie Raad – welke is samengesteld uit een minister van elk lidstaat – te beslissen of ze het voorstel accepteren of niet. In werkelijkheid is het hele goedkeuringsproces een farce omdat reeds vooraf het besluit vaststond.

De flagrante werkelijkheid is niet de ‘incompetentie’ dat de EU op haar economische knieën heeft gebracht, verergert door het opgelegde economische bezuinigingsbeleid waardoor betrokken landen nu worden geconfronteerd met een catastrofe, en moeten worden gered door bailout bijdragen uit andere landen.

Als alleen incompetentie het probleem was, dan zou de zaak heel eenvoudig zijn door de ‘incompetente’ te vervangen door ‘competente’. Maar zo is het niet. Ze zijn zeer bekwaam in het volgen van de agenda van berekende incompetentie met als doel, de creatie van een enorm probleem op zoek naar een oplossing. Het is de samenzwering om Europa te veranderen in een totalitaire staat. De EU is uitgegroeid tot een MONSTER.

 

Het stimuleren van de economie komt in werkelijkheid neer op meer centralisatie van de macht, terwijl ‘vrijhandel’ wordt gebruikt om te rechtvaardigen dat de wereld verder wordt gestandaardiseerd m.b.t. wetgeving, economie, rechtshandhaving en militie, op precies dezelfde manier als nu reeds gebeurt in de EU. Dit is de belangrijke volgende stap op weg naar één wereldregering, leger, en de rest. Al deze lieden zijn leugenaars en bedriegers, maar dat is ook het enige wat Archons kunnen.

 

De EU is een belangrijke illustratie van wat genoemd wordt; de postindustriële, post-democratische samenleving, waarin ongekozen bureaucraten, technocraten, en ‘experts’ de ​ menselijke samenleving onderdrukken en dicteren. En dat voltrekt zich dagelijks.

 

Bovenstaande voorbeelden van Probleem-Reactie-Solutie tonen de routekaart naar het totalitarisme aan. Dit zijn de meest gebruikte en meest effectieve technieken van de Archon manipulatie van individuele en massa waarneming.

Het zich hiervan BESWUST ZIJN maakt het veel moeilijker jou te misleiden, d.m.v. hun dagelijkse geconstrueerde nieuwe problemen, rampen en conflicten – mensen die worden neergemaaid met machinegeweren om ons via de mainstream media te vergiftigen.

 

Het is in ons eigen belang om NU ECHT WAKKER TE WORDEN

en dit totalitarisme te stoppen voordat het werkelijk te laat is.

 

De Italiaans komiek – politicus Beppe Grillo zegt Over de EU:

“We zijn op weg naar veranderingen die onze leiders nog niet verwachten

Over het algemeen is publieke opinie vrij negatief, met al die raadselachtige woorden zoals “spread”, “begrotingspact” en “master-parameters”. Deze parameters hebben een soort kooi, waarbinnen ons belastingstelsel wordt gevormd. Het blijkt, dat onze politieke processen, alsmede ons financieel systeem, gevangen zijn in deze val, en als we er niet uitkomen is er geen hoop op beter.

Dit type van economie is volkomen misplaatst, en niet alleen in Italië – het is niet goed voor Europa en de hele wereld. Groei, en nog eens groei, werkgelegenheid en opnieuw groei!

De komende tien jaar zullen we 50 procent banenverlies zien. De eersten die hun baan verliezen zijn de armste van de middenklasse, zij zijn het die worden verdrongen door technologie en robotica. Netwerken zullen steeds geavanceerder worden. We zijn op weg naar veranderingen die onze leiders nog niet zien komen.

Bezuinigingen is de term die ook iets goeds kan betekenen. Bezuinigen betekent dat de belangrijkste doelstelling van de economie is om fondsen te sparen.

Maar het probleem is dat onze economie het sparen niet als een prioriteit ziet. We worden gedwongen om onze familiewaarden te riskeren en om ons eigen land te verkopen. We worden gedwongen onze metaal-productie- en installaties, modehuizen, visindustrie, agricultuur, veeteelt, landbouw, en wijnhuizen – al onze kernactiviteiten te verkopen.

 

Milaan is de thuisbasis voor de grote internationale voedingsmiddelenindustrie, de sponsors zijn McDonald’s, Novartis en Coca-Cola.

We leven in een omgekeerde wereld. We moeten terug naar onze basis om te begrijpen wat gebeurt.

 

En als we falen het te begrijpen, zullen we

een gemakkelijke prooi zijn voor de anderen.

 

De oplossing:

De oplossing is even eenvoudig als radicaal, zoals in hoofdstuk 23 is uitgelegd, – verander het bestaande privé beheerde monetaire systeem dat op schuldgeld is gebaseerd, in schuldenvrijgeld, uitgegeven en beheerd door het volk middels een eerlijk op basis van verdiensten gekozen regering.

Laat de TBTF-banken – too big to fail – failliet gaan, biedt ze geen enkele redding.

Overheden moeten zelf de hoeveelheid geld onder controle houden en géén privé clubje van bankiers daarmee belasten, die met hun controle over het geld naar eigen wil ‘boom of bust’ laten prevaleren.

Banken mogen alleen het geld dat ze in de bank hebben uitlenen, en voor meer geld moeten ze concurreren op de open markt.

Banken zijn verplicht om 100% reserves aan te houden, de ‘fractionele reserve’ regel moet worden afgeschaft.

Gewoon ons eigen geld uitgeven, vrij van schulden!

Dat, is het antwoord. Als ze praten over hervorming! Dat is de enige hervorming die nodig is, en een groot verschil zal uitmaken in de levensomstandigheden van iedereen – wereldwijd.

 

Volg het voorbeeld van IJsland dat het oudste parlement in de wereld heeft, meer dan 1000 jaar lang, ze hebben gevochten om hun problemen uit het verleden met de steun van 93% van de bevolking aan te pakken en in een follow-up referendum, was 70% tegen toetreding in de EU. Ze hebben gedaan wat wij in de EU moeten en kunnen volgen. Begin bv. met 2-uur van je tijd te besteden om deze video te bekijken, een briljante documentaire, zeer interessant en informatief. In detail wordt uitgelegd hoe de verandering kunnen en moeten worden doorgevoerd.

 

De verandering die een groot verschil zal maken:

In ons absurd geldsysteem van nu, moet de overheid geld lenen om ons geld te creëren en daarover rente betalen. Dat heet wat ze noemen de Nationale Schuld. Omdat al ons geld wordt gecreëerd uit schuld. Politici die in hun antwoord zich richten op verlaging van de Nationale Schuld weten waarschijnlijk niet wat Nationale Schuld werkelijk is. Als de Nationale Schuld vermindert, betekent dat onze geldhoeveelheid vermindert – en daarvan is al veel te weinig aanwezig.

 

Je moet dieper gaan wil je bij de wortel van dit probleem komen, anders wordt het nooit opgelost. De oplossing is niets nieuws of radicaal. – Amerika deed het al in het verleden. Politici vochten hierover met de grote bankiers. Het staat allemaal in de geschiedenis – inmiddels helaas – in het verre verleden.

Maar waarom kunnen we het niet gewoon nog een keer doen? Waarom kunnen we niet gewoon ons eigen geld uitgeven, vrij van schulden?

Dat, is het antwoord. Als ze praten over hervorming! Is dat de enige hervorming die een enorm verschil in de levensomstandigheden van iedereen zal uitmaken – zelfs wereldwijd.

 

Financieel analist doet in dit tv-programma zeer gedurfde uitspraken

De Jordaanse zender Altaghier TV zond onlangs een programma uit over de Rothschilds, die ‘het grootste deel van de hulpbronnen, media en banken in handen hebben’.

Tijdens het programma kwam de Jordaanse financieel analist Mohammed Sami Abugoush aan het woord. Hij zei dat ‘iedere leider die weigert te onderhandelen met de Rothschilds vermoord zal worden’In 2000 waren er nog maar acht landen die niet door de familie Rothschild aangestuurd werden, aldus Abugoush. Nu zijn dat er nog drie: Cuba, Iran en Noord-Korea.

Abugoush en presentatrice Rita Altaji waren het erover eens dat het niet president Macron, maar Rothschild is die over Frankrijk heerst en dat zelfs de machtige Britse koninklijke familie niet de baas is in Groot-Brittannië.

De analist vertelde verder dat de Rothschilds de Amerikaanse presidenten Lincoln, Kennedy, Garfield, Harrison, Tyler en Jackson hebben omgebracht.

Volgens hem reikt de invloed van de familie ver. “Ze hebben alle tv-kanalen in handen – niet alleen CNN, maar ook Fox News, CBS en ABC.”

Abugoush merkte op dat de Joden ook de wapenhandel en farmaceutische industrie in handen hebben en het geneesmiddel tegen kanker en aids achterhouden om winst te maken.

“Mensen zeggen dat er een geneesmiddel tegen kanker is, maar deze machtige families weigeren het aan te bieden omdat ze willen blijven verdienen aan medicijnen,” zei Altaji.

“Hetzelfde geldt voor aids,” voegde Abugoush toe. “Ze kunnen aids genezen, maar willen hun monopolie niet opgeven.”

Bekijk hieronder het fragment: