Gemakkelijk Geld Corrupt

Monetair Systeem:

 

Virtueel geld:

“Geld “is virtueel, een mentaal concept in een boekhoudkundig systeem. Onze valuta is als een coupon. Geld is een ruilmiddel. Het Centrale Bank Kartel maakt het voor zichzelf uit lucht op basis van schuld, iets wat onze overheid zelf ook kan doen zonder schuld – en rente vrij. Maar onze regering is omgekocht door de cabal dus is niet van en voor ons. Het doel van de Nieuwe Wereld Order is om deze oplichting verder uit te breiden tot een totaal monopolie is bereikt over politiek, cultuur, en de economie. Dit is de ware betekenis van het communisme. Raciale, religieuze en geslachtsidentiteit zullen voor altijd onder het occulte juk blijven. De overheid leent geld dat niet bestaat, gebruikt het voor groter kwaad, de schatkist verkoopt de schuld aan banken die op hun beurt het denkbeeldige geld uitlenen aan het volk, waardoor nog meer schuld wordt gecreëerd voor een niet bestaande munt. Steeds meer beloften worden gemaakt voor terugbetaling om de rijksten rijker en de armen armer te maken.

Het bevriezen van de bankrekeningen in Griekenland is slechts een voorproefje van wat komen gaat, op dit moment zijn ze tot op het hoogste niveau bij de overheid en het bankwezen druk in de weer om in een wanhopige laatste poging de verontrustende monetaire schok te keren, die vergeleken met wat in Griekenland is gebeurd vele malen erger zal zijn.

Dit zal het leven van mensen verstoren op manieren die men nog nooit voor mogelijk heeft gehouden. Je wordt plotseling afgesloten van je bankrekening, je bent niet in staat om je geld op te nemen of te storten, of een cheque te innen. Je beleggingen in aandelen zullen in waarde wild heen en weer slingeren. De uitkeringen van de overheid zullen stoppen.

Vergeet niet: de media desinformatie dient de belangen van de centrale- en wereldbanken en institutionele speculanten, die hun voorinformatie over financiële en grondstoffenmarkten gebruiken om enorme hoeveelheden rijkdom te vergaren.

Het corporate establishment waaronder de speculanten regelt het doen en laten van overheden. Zo zijn de “bank bailouts” aan het publiek verkocht als een voorwaarde voor economisch herstel, dat heeft het voortgaande proces van onrechtmatige toe-eigening van welvaart van de mensen vergemakkelijkt en gelegaliseerd.

Enorme hoeveelheden aan rijkdom en geld worden door de elite verworven door middel van marktmanipulatie en bedrog. Middels insider-informatie en voorkennis van grote financiële spelers, met behulp van instrumenten van de speculatieve handel hebben ze de mogelijkheid om te knoeien en de markt te manipuleren in hun voordeel. Of zelfs de ineenstorting van een concurrent te bevorderen, het systeem zelf is opgezet om grote chaos te bewerkstelligen in de economieën en maatschappijen van de ontwikkelingslanden.

Neem de waardevolle les van het Griekse debacle ter harte en leer ervan, laat andere mensen weten dat de cabal de crash initieert die de wereld in chaos zal brengen welke reeds is gepland door de RK-maffia. Om het volk van hun laatste rijkdom te beroven en hen zo op hun knieën te brengen, en zonder enige opstand zullen smeken voor de implementatie van de Nieuwe Wereld Orde, zoals de bedoeling is.

Het is de reeds lang geleden goed geplande Probleem – Reactie – Solution thesis. Alhoewel het ook nog goed mogelijk is dat deze gebeurtenissen een eigen leven zullen gaan leiden en op hun beurt zelfs bij de RK-maffia uit de hand loopt. Besteed nu je tijd om je op het ergste voor te bereiden en te overleven.

 

Overheden nemen je eigendom in beslag zonder bewijs van misdrijf:

Overheden proberen het contante geld af te schaffen. Vooraanstaande economen willen ook dat het verboden wordt. Beperking van cash wordt reeds in vele landen toegepast. Het hebben van een grote hoeveelheid contant geld wordt al beschouwd als indicatie van “verdachte activiteiten”, strafbaar voor inbeslagname zonder een eerlijk proces. Mogelijk gemaakt door reeds bestaande civiele verbeurdverklaringswetten, zo kunnen overheden je eigendom in beslagnemen zonder te bewijzen dat je schuldig bent van een misdrijf.

 

“Mandrel Stuart een 35-jarige Afro-Amerikaan, eigenaar van een klein barbecue restaurant in Staunton Va., was verbijsterd toen de politie van hem $ 17.550 in beslag nam tijdens een aanhouding in 2012 voor een kleine verkeersovertreding op de Interstate 66 in Fairfax. Hij verwierp een schikking met de overheid voor de helft van zijn geld en eiste een juryrechtspraak. Hij kreeg uiteindelijk zijn geld terug maar verloor zijn bedrijf, omdat hij geen geld had om zijn overheadkosten te betalen. – “Ik betaalde belastingen op dat geld. Ik werkte voor dat geld,” zegt Stuart. “Waarom zou ik ze mijn geld geven?”

 

Zoals de Washington Post hier meldde, maakte vorig jaar de politie 61.998 contant geld inbeslagnames voor in totaal $ 2,5 miljard sinds 9/11 – zonder huiszoekingsbevel of aanklachten.

 

Waarom willen overheden contant geld elimineren? Is het niet duidelijk? Ze willen jou en je geld controleren. Hoe heb je het verkregen? Dat is wat ze willen weten. Wat ga je ermee doen? Ze willen een stem hebben hoe je het besteedt. Misschien zou je het voor iets “slechts” kunnen gebruiken? – Je zou “terroristen” kunnen ondersteunen – belasting ontduiken – of een pakje sigaretten kunnen kopen. De mogelijkheden zijn te aanzienlijk om te negeren. En de argumenten te overtuigend om er mee te stoppen.

 

Corrupt systeem door het gemakkelijk geld:

Het systeem is corrupt en gevaarlijk disfunctioneel. Maar waarom zegt niemand dat?

Zo hebben Centrale bankiers sinds de jaren 1980 credit correcties bevochten – zij zijn de grondleggers van de kredietbubbels. En gedurende de laatste zes jaar zijn de centrale bankiers zo actief en agressief geweest in het verdedigen van het verleden, waardoor de toekomst geen kans heeft gekregen. Hun gemakkelijk geld heeft het hele systeem gecorrumpeerd. Dus, zal er nooit een echt herstellende economie komen.

 

Zero Hedge vat de “pros” samen: Verbetering van de belastinggrondslag, als de meeste of zelfs alle transacties in de economie nu kunnen worden getraceerd door de overheid. – Substantieel beperking van de ondergrondse economie, met name voor illegale activiteiten. Mensen te dwingen hun spaargeld om te zetten in consumptie en/of investeringen, waardoor een impuls aan het bbp en de werkgelegenheid wordt gegeven!

 

Agenda 21 Programma:

De Archon bloedlijnen willen dat het volk het Agenda 21-programma accepteert. Helaas verloopt voor alle mensen op de wereld alles tot nu toe volgens het Nieuwe Wereld Orde Plan.

Maar wat is de betekenis van dit Nieuwe Wereld Orde Plan?

Agenda 21 is door de VN opgesteld als “de agenda voor de 21e eeuw” en dat refereert aan wereldwijd fascisme/communisme.

Hieronder een verkorte samenvatting van wat Agenda 21 omvat: Deze is zgn. gebaseerd op ‘Duurzame’ ontwikkeling – ‘niet meer gebruiken dan kan worden vervangen’ – dat klinkt op het eerste gezicht zeer verstandig, totdat gerealiseerd wordt wat ‘biodiversiteit’ eigenlijk betekent in het kader van het complot. Hieronder wat ‘duurzame ontwikkeling’ en ‘Biodiversiteit’ in werkelijkheid betekenen voor de samenleving:

 

 • Beëindiging van de nationale soevereiniteit;
 • Staatplanning en beheer van alle natuurlijke rijkdommen, ecosystemen, woestijnen, bossen, bergen, oceanen en zoetwater, landbouw, plattelandsontwikkeling, biotechnologie en de zekerheid van ‘gelijkheid’ – oftewel gelijkgerechtigde slavernij;
 • De Staat bepaalt de functie van het bedrijfsleven en financiële middelen;
 • Afschaffing van het particuliere eigendom – omdat dit niet ‘duurzaam’ is;
 • ‘Herstructurering’ van de familie-eenheid;
 • Kinderen door de Staat opvoeden;
 • Mensen vertellen wat hun taak is, en waar te wonen;
 • Belangrijke beperkingen op mobiliteit;
 • Creatie van ‘menselijke nederzetting zones’;
 • Massa huisvesting omdat mensen gedwongen worden hun land en huizen te verlaten, waar ze nu wonen;
 • Onderwijsvervlakking – praktisch gerealiseerd;
 • Massale ontvolking als ondersteuning t.b.v. het bovenstaande.

 

Agenda 21 werd meer dan tweehonderd jaar geleden opgezet – om in deze 21e eeuw de afrondingsfase te realiseren. Het geheime plan van de Nieuwe Wereld Orde is om de wereldbevolking te reduceren tot op een “duurzaam” niveau, “in eeuwigdurende balans met de natuur” door een meedogenloze bevolkingscontrole-agenda; bestaande uit Bevolking- en Reproductie-controle. Een massale ruiming van de bevolking via ‘Geprogrammeerd Ouderschap’, d.m.v. vergiftigd- water- en voedselvoorziening, de verspreiding van besmettelijk kunstmatig gecreëerde virussen – zoals aids, EBOLA, etc. – kunstmatig veroorzaakte pandemieën, die massale vaccinatiecampagnes vereisen, en een geplande Derde Wereldoorlog.

 

Dan kan Agenda 21 met een drastisch verminderde wereldbevolking een wereldwijd feodaal-fascistische staat opleggen met één Wereldregering, één Wereld Religie, één Wereld Leger, één Wereld Bank, één wereld munt en een micro-chipped bevolking.

In het kort, ze willen 90% van de wereldbevolking doden t.b.v. volledige controle van de menselijke conditie van iedereen die overblijft, en deze naar believen sturen en stellen van de wieg tot hun graf.

 

WAKKER WORDEN MENSEN – Onderzoek alle facetten zolang het nog steeds mogelijk is, en bundel krachten om deze sinistere Maffioso omver te werpen, die bijna elke overheid in de wereld controleren d.m.v. omgekochte corrupte politici in regeringen waarvan de meesten, zo niet alle, hun ziel aan de RKM-satan-duivel hebben verkocht en functioneren als hun marionetten. De meeste regeringsleiders weten dat ze niet zullen overleven als ze de RKM bevelen niet opvolgen.

Niet alleen is het monetaire systeem, zoals uitgelegd in hoofdstuk 20, maar ook de hele wereldstructuur gecorrumpeerd.

Spoedig zullen we onze vrijheid kwijt zijn; we zijn reeds slaaf door het schuldgeld, en worden door middel van het belastingstelsel en via onze verhandelbare geboorteakte het belastingsysteem, en worden financieel volledig leeggezogen. Alle mensen zijn door de RKM omgezet in ‘activa’ voor ‘opbrengsten’ via betaling van belastinggeld dat wordt gestort op de RKM gecontroleerde rekeningen bij de Vaticaanbank. Het zal met de dag ellendiger worden. Het ‘point of no return’ nadert met snelle schreden en binnenkort is dit punt gepasseerd, en zal er geen weg terug meer zijn. We hebben nog maar weinig tijd over om te handelen in onze gezamenlijke massale defensie m.b.t. overleving.

 

Als je niets doet verdien je wat je krijgt.

 

De waarheid over onze beschaving en jezelf:

Deze video legt in een notendop duidelijk uit hoe grondig wij mensen gevangen zitten in het RKM-netwerk dat onafgebroken sinds het jaar 1860 functioneert. In dat netwerk ben je niet wat je denkt te zijn. Omdat een rechtspersoon eigenaar is van de eigen DNA, maar bij de geboorte werd je DNA ‘gestolen’. Ze creëerden van elke persoon een bedrijfje met als bedrijfsnaam de geboortenaam, dat is de reden waarom jouw naam op alle officiële documenten geschreven wordt in hoofdletters, want het is niet fysiek jíj. Kijk op je rijbewijs voor de bevestiging.

Slechts een geboorteakte ondersteund door het eigen DNA is duidelijk een fysiek persoon of burger.

De Kroon in de City van London ondersteund al deze bedrijfjes, dat in werkelijkheid het Vaticaan is.

Ondertussen werken juristen aan de terugvordering van het gestolen DNA, zodra meer bekend is zal dit worden gepubliceerd, omdat het in ieders belang is het ijzeren netwerk waarin we leven te doorbreken.

Doordat de RK Maffia ieders DNA hebben is iedere burger hun bezit geworden, zo ook je geld, al je bezittingen, je woning, etc.; ze creëren een bank holiday om je geld te stelen, want het geld is niet van jou als persoon, maar van hen als eigenaar van het bedrijfje met jouw naam ​​in hoofdletters geschreven! Je staat onder Admiralty Law, – zeerecht – en zo heb je geen natuurlijke rechten, geen Burgerlijk Recht, dus ben je gewoon SLAAF!

 

Na hun controle over het monetaire systeem en het stelen van je civielrecht, worden nu andere Archon bloedlijn (RKM) Agenda 21 punten geconcretiseerd, en via de wet geïmplementeerd, zoals o.a. de controle over de voedselvoorziening, het weer, water, farmacie, energie, om mensen naar wens in ernstige economische omstandigheden te brengen, zonder uitweg.

Zo heeft de ongekozen EU-regering in 2013 nieuwe wetten voorgesteld, en laten ‘rubber stempelen’ door het EU ‘Parlement’ om het verbouwen, reproduceren, en/of verhandelen van je eigen voedsel illegaal te verklaren, omdat het ‘on-getest’ is, en eerst EU-goedkeuring vereist van de Orwelliaanse ‘EU-Plantenrassen Agency’.

Voor elke registratie moet een vergoeding worden betaald – dus meer betalen voor je eten en je eigen gevangenis. De ‘Plant Reproductie Kwaliteit Wet’ zal tuinieren met niet-gereguleerde zaden onmogelijk en een strafbaar feit maken. Deze wet zal de professionele ontwikkeling van groenterassen t.b.v. huis-tuinieren, biologische telers en lokale markt kwekers beëindigen.

 

Wat deze nieuwe wet doet, is het creëren van een geheel nieuwe reeks van EU-ambtenaren die betaald worden om de hele dag bergen papier te verplaatsen, terwijl ze zaadlevering aan huistuinders stoppen en ingrijpen op het recht van boeren om te kweken wat ze willen.

 

Het is ook zeer verontrustend dat zij zichzelf de macht hebben toegeëigend om elke plantensoort te reguleren, en elke aard ervan te licenciëren, alle toekomstige soorten inbegrepen – niet alleen voor landbouwgewassen, maar ook grassen, mossen, bloemen, of wat dan ook – zonder noodzaak daarvoor opnieuw toestemming te vragen aan de Counsel.

 

De Globalist fascist/communist structuur:

Dit is het plan de bevolking te verbieden hun eigen voedsel te kweken, de diversiteit aan zaden vernietigen, opdat de Archon ‘voedsel en biotech-bedrijven’ wereldwijd de voedselvoorziening monopoliseren – “Het kweken van voedsel wordt verboden door te zeggen dat het niet veilig is, dan kunnen de grote RKM ondernemingen de hele voedselproductie controleren.”

 

Deze fascistisch/communistische structuur zal wereldwijd beslissen wat je eet en of je eet; en wat je eet zit vol met chemische cocktails, nog meer dan alles wat tot nu wordt geconsumeerd, om de massa te controleren, zowel mentaal, emotioneel als lichamelijk.

De watertoevoer zal worden gedrogeerd, zodat mensen hun dienstbaarheid zullen appreciëren zoals Aldous Huxley in zijn boek schreef de ‘Brave New World’.

 

Of je eet zal afhangen van het feit of je een goede kleine hersenloze slaaf bent of niet. Geen lijdzaamheid, geen eten en geen water; de levering en distributie van levensmiddelen zal worden gecontroleerd, zodat niemand voedsel kan geven aan een buitenstaander van het systeem, zoals Dr. Day dit in zijn lezing in 1969 aankondigde.

 

Een verschrikkelijke toekomst voor ons allemaal, maar – voor niet lang meer – is de macht nog steeds bij het volk als we tenminste willen samenwerken in wederzijdse ondersteuning, internationale publiciteit en reacties hierop zullen leiden tot verwerping van deze afschuwelijke wetten met betrekking tot het groeien van onze eigen voedsel.

 

De bloedlijnen zijn doodsbang dat het volk zich gaat verenigen, dat is hun grootste prioriteit geworden, waarom ze volkeren ‘verdelen en heersen’.

 

Het is belangrijk de gedachtegang van onze Archon bloedlijn tirannen te begrijpen; ze hebben geen empathie, geen mededogen – ze zijn narcistisch, ze zijn psychopathische sociopaten. Ten onrechte gebruiken ze de opwarming van de aarde oftewel klimaatverandering, als ondersteuning van de noodzaak de wereld te ontvolken, om zo bijna de hele bevolking van de wereld te ‘ruimen’ van zeven miljard naar 500 miljoen mensen in 2050.

Dr. Richard Day de Rockefeller insider en ‘weer’ manipulator tijdens WW2, zei in 1969;

 

“het weer zal worden gemodificeerd en worden gebruikt als strijdwapen om droogte en hongersnood te creëren, door het ‘produceren’ van record brekende sneeuwval in de bergen en langdurende zware regenval voor het veroorzaken van overstromingen via de Missouri en de Mississippi rivieren, dat gemakkelijk is te bereiken met de reeds beschikbare technologie” zoals HAARP, in (o.a.)Alaska, waar high-power radiogolven naar de bovenste lagen van de ionosfeer worden geschoten die weer terugkomen naar de aarde om daardoor zgn. natuurlijke catastrofes te veroorzaken .

 

Ken O’Keefe Exposes Jesuit World Bankers. Illuminati, Reptilians, Freemasons: