Computers manipuleren Facebookgebruikers:

 

Overheden controleren het volk:

Praktisch niets van de informatie op deze site is te vinden in de mainstream media. In klassieke Orwelliaanse termen; is “Oorlog is Vrede, Vrijheid is Slavernij, en Onwetendheid is Macht” het betekent het een zeggen en het andere doen.

 

Zodra is begrepen dat overheden gedicteerd worden het volk te controleren, wordt al het andere duidelijk; waarom de overheid voortdurend handelt in het belang van Big Business, Big Banking, Big Pharma, Big Biotech, en de bijbehorende organisaties en staf, maar zeer duidelijk niet in het belang van de bevolking.

In het verleden kwamen de mensen in opstand tegen de heerschappij van de koninklijke dictatuur en eisten zeggenschap in de beleidsvoering van hun land. De bloedlijnen kwamen op het idee de openlijke koninklijke dictaturen te vervangen door een vorm dat de schijn geeft van vrijheid, terwijl feitelijk alles hetzelfde blijft. Zichtbare tirannie werd vervangen door de veel effectiever tirannie die men niet kan zien, ofwel de meeste mensen niet zien.

 

De Illuminati’s ergste nachtmerrie is, als echt onafhankelijke mensen, die het beste voor hebben met de bevolking, in de overheid gekozen worden. De oplossing daarvoor was, de introductie van politieke partijen, waardoor een structuur werd gecreëerd, die door middel van financiering en organisatie de mensen die geen lid zijn van een politieke partij vrijwel kansloos maakt in het parlement gekozen te worden, en zeker niet participeren in de formatie van een regering in samenwerking met andere echt onafhankelijken.

 

De vitale Structuur van enkelen over velen:

De vorming van politieke partijen leverde de controlestructuur voor leden van parlementen, en andere niveaus binnen de overheid – gemeente en provincie. In plaats van hun wil bij honderden mensen af te dwingen, is alles wat ze moest doen, diegenen te controleren die op hun beurt de partijen controleren zodat zij op hun beurt hun leden kunnen dwingen.

 

Heel simpel, als iemand promotie wil maken in de politiek moet hij/zij zich eerst aansluiten bij een partij om daarna de heersende elite van de partij goedgezind te stemmen, door te geven en te doen wat ze verlangen. Het is hetzelfde met journalisten, artsen, juristen, wetenschappers en onderwijzers; wees gehoorzaam, kom niet in opstand, tegen de gevestigde wil van de partij, en zeker niet tegen iets belangrijks zoals het persoonlijk geweten. Persoonlijke ‘vooruitgang’ in een van deze beroepen vereist dat je je geest opsluit, of je ziel verkoopt. Bij voorkeur beiden.

 

Bijvoorbeeld het Britse parlement heeft leden die bekend zijn als ‘Whips’ om ervoor te zorgen dat hun parlementsleden overeenkomstig de partijlijn stemmen. Het feit dat Whips mogen bestaan, ​​en open en bloot handelen, is al het bewijs van de corruptie en de irrelevantie binnen de politiek. Ze bieden Kamerleden die gehoorzaam zijn beloften met goede vooruitzichten, ze worden ook geïnformeerd over de gevolgen als ze van hun carrière afwijken. Hetzelfde systeem functioneert in alle landen, maar niet altijd met officiële Whips. Over alle politici worden gedetailleerde dossiers aangelegd, geholpen door gegevens verkregen via inlichtingendiensten, die kunnen worden gebruikt om een ​​twijfelaar met schrik en vrees in lijn te houden door openbaarmaking van zijn/haar geheimen. Degenen die de partij leiden, besturen ook het netwerk van de inlichtingendienst, niet in het minst de Rothschild-dynastie.

 

Op dat niveau bestaan geen morele dilemma’s er zijn geen grenzen m.b.t. ‘kleine’ dingen, zoals integriteit en de wet iz. bescherming van persoonlijke gegevens. Hoe meer geheimen mensen hebben die hen kan vernietigen als die openbaar worden gemaakt, des te beter ze geschikt zijn om belangrijke posities te vervullen. Als zij ooit proberen tegen de officiële lijn​​ in te gaan, is er altijd het persoonlijk dossier, als stok achter de deur.

 

De hoogste gelederen in de politiek zitten vol met mensen die op de muziek dansen uit angst voor blootstelling aan het publiek voor alles w.b.t. van financiële fraude tot pedofilie. Er zijn drie soorten politici die in de omgeving van de overheidsmacht mogen opereren:

 

  1. Een kleine minderheid die deel uitmaakt van de samenzwering en op de hoogte zijn van de doelen.
  2. Degenen die alleen macht en status willen hebben, en daar alles voor doen om dat te verkrijgen, door te zeggen en te doen wat van hen verlangd wordt; en
  3. Degenen met grote geheimen die op elk gewenst moment kunnen worden onthuld als ze weigeren de orders uit te voeren.

 

Het is niet gezegd dat iedere politicus zo is, maar de overgrote meerderheid die deel uitmaakt van de overheid of aan de top zitten van de belangrijkste oppositiepartijen met enige kans een regeringscoalitie te formeren, zijn dat zeker wel. De lijm die de manipulaties tussen de verschillende politieke partijen in alle landen coördineert komt uit het verborgen spinnenweb van de Illuminatie via geheime genootschappen waarvan de Jezuïeten en Vrijmetselaars de belangrijkste zijn.

 

Verkiezingen:

In feite maakt het niet uit voor wie je stemt, de Rothschild – Illuminatie beslissen door de controle van elke partij welke regering wordt geïnstalleerd. Zij controleren alle kampen in de politieke stromingen. De politiek staat bol van fraude, zonder integriteit – het een zeggen en het ander doen. De politieke partijen zijn slechts werktuigen voor het introduceren van de geheime agenda van de schaduwregering die de transformatie van de menselijke samenleving naar werelddictatuur eist.

 

Veel mensen stellen terecht dat tegenwoordig de verkiezingen niet meer relevant zijn, omdat nooit iets verandert. De meeste verkiezingen worden gemanipuleerd om te zorgen dat het juiste resultaat wordt verkregen. Bekijk deze video over de Schotse stemming, waar Schotland niet is toegestaan ​​om het Verenigd Koninkrijk, noch de EU te verlaten. Alleen de illusie van debat en keuze wordt gestimuleerd. Het is allemaal een mind game om de globale politiestaat op zijn plaats te zetten, d.m.v. massa surveillance, elk individu gechipt, een samenleving gebaseerd op massa-controle – kortom de overheid vernietigt je vrijheid! En dat is wat iedereen zich moet realiseren.

 

Het manipuleren van menselijke percepties:

Het controleren van mensen betekent het manipuleren van hun percepties over de werkelijkheid, het betekent dat gepubliceerde informatie van bovenaf wordt gedicteerd. Hiervoor is het volstrekt noodzakelijk de media en opvoeding onder controle te houden. Onwetendheid en arrogantie zijn een treffende combinatie. De bloedlijnfamilies zijn wereldwijd eigenaar van de media, en zij benoemen en controleren de redacties, die op hun beurt de controle en benoeming van journalisten uitvoeren, opdat die schrijven wat hen verteld wordt te schrijven.

 

De top-down machtsstructuur kan hierdoor grotendeels dicteren wat het publiek wel en niet in de media kan lezen, horen en zien. De controle over de media bepaalt de parameters, en de normen waarop informatie wordt gefiltreerd. Kijk naar de zielige manier hoe het grootste deel van de wereldmedia de officiële versie van ‘global warming’ van de aarde en ‘klimaatverandering’ herhalen, zelden luisteren ze naar de kwantiteit en kwaliteit aan tegenbewijs of naar gefundeerde wetenschappelijke adviezen die vertellen dat het pure onzin is.

 

Journalisten, evenals artsen, advocaten, politici en het publiek in het algemeen, zijn herhalers. Ze herhalen zonder zich de inhoud af te vragen maar accepteren het onder de norm ‘iedereen-weet-dat’, zoals een klein kind wordt verteld in Sinterklaas te geloven.

 

De meeste mensen wijzen elke mogelijkheid van een samenzwering in een reflexreactie af, de meesten vragen zich niet af of het wel waar is, nemen nog minder de moeite een onderzoek te doen om zowel de ene als de andere kant van informatie te leren en te kennen. Dit is over de hele wereld de mentaliteit van de meerderheid – journalisten inbegrepen – en dat staat tussen wat er gebeurt en wat verteld wordt dat gebeurt, ze argumenteren dat als het een samenzwering is, de media dat wel zou vertellen. Zoals inmiddels duidelijk is met betrekking tot 9/11 en MH17 –  zo wordt het grote publiek overduidelijk bedrogen.

 

De psychen van journalisten en het publiek in het algemeen worden gesmeed naar een geprogrammeerde werkelijkheid, in opdracht van wat de bloedlijnfamilies willen dat ze publiceren, terwijl elke suggestie dat deze families bestaan uit alle macht wordt ontkend​​. De ware journalistiek is te vinden op het Internet en wordt geleverd door mensen die bereid zijn om te gaan waar de mainstream lakeien onbekend zijn, of verboden is te gaan.

 

Natuurlijk is niet al het ‘nieuws’ op het web zuiver, maar er is genoeg onderzoeksjournalistiek, welke niet in de MSM gevonden wordt. De Illuminatiefamilies beheersen ook de telecomreuzen, evenals de grote servers, en zoekmachines. Het internet biedt hen een aantal belangrijke voordelen op het gebied van toezicht, maar er is ook een keerzijde, door de explosie aan informatie op het Net over hun geheime activiteiten en manipulaties van de bevolking. De geest is uit de fles en zal daarin niet terugkeren, er zijn echter nog steeds tegenstanden te overwinnen, omdat de Illuminatie het Net willen censureren waarvoor elk argument en excuus wordt bedacht omdat te realiseren. Zoals Cyber-​​terrorisme dat internetcensuur vereist, waarvoor de Cybersecurity Act 2009 werd geïntroduceerd, welke de president het recht geeft om een cyberurgentie te verklaren die hen het recht geeft het Net te beperken of te sluiten.

 

Computers manipuleren Facebookgebruikers:

Reeds in 2011, verrichtte Facebook een geheimexperiment met haar gebruikers. Het doel van deze proef was om te zien of het bedrijf in staat is de gemoedstoestand van gebruikers kan veranderen door hun nieuws feeds te wijzigen. En dat werkte. De resultaten van het experiment concludeerden dat “emotionele gevoelens kunnen worden overgedragen aan anderen via gevoelsmatige besmetting, wat ertoe leidt gebruikers de beoogde emoties te laten beleven zonder dat ze zich daarvan bewust zijn.” Dit experiment leidt rechtstreeks naar geïndividualiseerde manipulatie.

 

Internetgebruikers over de hele wereld zijn verslaafd aan gratis diensten, om toch geld te verdienen wordt hun privéinformatie omgezet in cash – m.a.w. het leven van gebruikers wordt gemonetariseerd.

 

Het is al benauwend dat mensen onwetend worden gemanipuleerd, maar het is nog enger als het hele proces is geautomatiseerd – computers kunnen mensen manipuleren door de interactie met hen! Als ze meer geld willen verdienen met hun gratis diensten, moeten ze het manipuleren verder verbeteren, dus reken erop dat het met de dag erger wordt. De vraag is, waar dit toe leidt? De wereld wordt nu in een virtuele wereld omgezet, een wereld die speciaal gebouwd is voor de persoonlijke interesse van elk individu.

 

De manipulatierechten zullen worden verkocht aan de hoogste bieder en dat zijn overheidsinstellingen; die de meeste persoonlijke informatie kopen. Wat betekent dit? Als ze weten wat je motiveert, kunnen ze je omgeving veranderen op basis van de kennis over jou, en ze kunnen je laten handelen op een manier die zij verkiezen – gemakkelijk gerealiseerd door computers.

 

Denk aan een vals bewijs om iemands reputatie te vernietigen, door toepassing van sociale wetenschappen en andere technieken online bv. discours en activisme te genereren, om zo gewenste resultaten te bereiken. We zijn gedoemd als we passief blijven en nietsdoen, en dat is precies wat ze verwachten dat de meeste mensen zullen doen. Passiviteit + Tijd = Destructie.

 

Als je je eigen geest en stemming wilt behouden, kun je dat nu nog steeds doen, maar alleen als je handelt. Zorg dat je informatie niet gemanipuleerd kan worden, strooi zand in de ogen van misbruikers, voorkom dat ze weten welke websites je bezoekt, met wie je communiceert, en wat je zegt, bijvoorbeeld door encryptie, hier is een PDF die laat zien hoe dat kan.

 

Ondanks de openbaringen van Snowdon – gaan alle betrokkenen nog steeds door met hun kwalijke praktijken, er is niets veranderd, dus verwacht dat data dieven met de dag slimmer worden. Bron: Paul Rosenberg.

 

Over wat kan gebeuren:

George Carlin is hilarisch, briljant, ontroerend en vertelt ondertussen de waarheid.