De ommekeer die nodig is:

 

Gaat President TRUMP de ommekeer leveren?

De verkiezing van Donald Trump als President van de Verenigde Staten INC. was een belangrijke stap in de goede richting om wereldwijd de Khazarian maffia te verslaan. Trump heeft volbracht wat geen enkel andere president kon of zou doen. Hij bracht in Azië de naties samen. Hij ontmoette alle wereldleiders die hem kwamen bezoeken. Dat vertelt al genoeg over de hoge achting voor hem door wereldregeringen. De hoeveelheid bereikte overeenkomsten en opgebouwde relaties zijn ongelooflijk en ongekend. Hij verrichtte veel goed werk voor niet alleen Amerikanen, maar voor de hele mensheid.

Zijn grootste obstakel is de geheime en ongekozen wereldregering, die nog steeds bestaat en de mensheid reeds eeuwenlang onder controle houdt. Ze bezitten en beheersen wereldwijd het financiële systeem, de Multinationals, alle belangrijke media, de meeste van de gekozen regeringen, inclusief, en dat maakt het vooral moeilijk, de meerderheid van de huidige Amerikaanse administratie. Tot voor enkele weken terug, trad deze geheime overheid nooit publiekelijk op. Zij zijn de Deep State Illuminati, beter bekend als de Rothschild Khazarian Maffia (RKM) uit Europa, die een gemeenschappelijke bloedlijn hebben die teruggaat naar de royalty’s van het middeleeuwse koninkrijk Khazaria, gelegen tussen de Zwarte en de Kaspische Zee.

 

 

Hoe de Deep State door president Trump buitenspel werd gezet:

De schaduwregering wilde president Trump verstrikken in een oorlog met Rusland, die Trump zag aankomen en bestreed door alle geleverde CIA-hulp aan de terroristen in Syrië af te grendelen. Het welk weer, in directe tegenspraak met het bevel van Trump, door de Deep State werd teruggedraaid door het sturen van vliegtuig- en trucladingen vol met wapens naar de door de CIA gefinancierde terroristen in Syrië.

 

De “Deep State” wist heel goed dat Rusland deze leveringen nooit zou accepteren, evenmin niet wilde dat CIA-terroristen zich in Syrië zouden vestigen, zeker nu ze op het punt stonden eindelijk vrede te sluiten. De cabal-kopstukken die deze oorlogsplannen hadden gepland, ondervonden echter een geweldige tegenslag; nl. toen i.p.v. Rusland hun eigen NAVO-bondgenoot Turkije, de VS de opdracht gaf zich onmiddellijk uit Syrië terug te trekken.

 

Waarop, de Secretaris van Defensie van Trump, generaal James Mattis de ontvangst van de waarschuwing uit Turkije bevestigde. Gevolgd door president Poetin die de Verenigde Staten grimmig waarschuwde dat de Russische strijdkrachten nog steeds bereid waren om een ​​tegenoffensief te beginnen als het zich bedreigd voelde.

 

Wetende dat een wereldoorlog slechts op een steenworp afstand lag, wist President Trump de controle terug te krijgen over de “Deep State” door de CIA-oorlogscriminelen die de strijdkrachten in Syrië hadden gesteund tot terroristen te laten verklaren. Dit betekent dat de 5.000 vrachtwagenladingen en 2.000 vliegtuigladingen met wapens die door de Deep State waren geleverd, nu een misdaad zijn geworden, het welk in de VS strafbaar is met meer dan 20 jaar gevangenisstraf. En, nog belangrijker, de afwending van de door de Deep State geplande Wereldoorlog.

 

Het is duidelijk dat president Trump deze ‘Deep State’-oorlogsmisdadigers op handige wijze te slim is af geweest. En, de weg heeft vrijgemaakt voor de start van het vitale Russisch-Turks-Iraanse gesponsorde Syrische Nationale Dialoog Congres, in Sochi op 29 januari.

 

Tekenen van wanhoop bij de cabal:

De ergste nachtmerrie van de Deep State was nooit dat Donald Trump de betrekkingen met Rusland zou verbeteren. Wat hen wakker houdt; is het rammelen en schreeuwen in de duisternis, erger nog het vooruitzicht van blootstelling en vervolging voor tientallen jaren van criminaliteit. Voor de eerste keer sinds John F. Kennedy is de Deep State uitgedaagd. Mogelijk is een buigpunt bereikt. Als dat zo is, zullen de juridische ontwikkelingen een eigen leven gaan leiden, namelijk buiten de controle van congrescommissies, Mr. Sessions, Trump of wie dan ook.

 

President Trump is een echte sloophamer, zijn aanwezigheid ​​in het Witte Huis heeft paniek en consternatie veroorzaakt binnen de gelederen van de cabal en hun meesters, zelfs onder de zionistische familie, zoals de Rothschilds en Rockefellers, die publiekelijk uit hun verborgen schuilplaatsen kwamen met direct kritiek op Trump. Het belang van Jacob Rothschild die publiekelijk vertelt dat Trump ‘de Nieuwe Wereldorde dreigt te vernietigen’, Lynn Forester de Rothschilds constant gezeur op Twitter over Trump, en David Rothschild vertelt dat Amerikaanse wapenwetten moeten worden aangescherpt. Het is een bewijs dat de bloedlijnen bezorgd zijn over hun afnemende greep van hun macht over de wereld. Om zelf zo in het openbaar uit te komen en te spreken zijn tekenen van wanhoop.

 

Het is voor velen duidelijk geworden dat machthebbers Donald Trump niet willen hebben omwille van de verstoring die hij in de politieke wereld veroorzaakt.

 

“Trump maakt enorme vooruitgang ondanks de enorme weerstand. Ze hebben hem als persoon vermoord, en ik denk dat ze verder kunnen gaan dan dat … Trump gaat door en hij heeft ze bang gemaakt.” Zegt Kevin Shipp een CIA-klokkenluider.

 

Shipp maakt ook duidelijk dat de inlichtingendiensten die deel uitmaken van wat hij de ‘schaduwregering’ noemt, niet tevreden zijn met president Trump. Velen vermoeden dat president Trump binnenkort de gruwelijke misdaden zal blootleggen waarover al jaren berichten verschijnen, en daarom is er zoveel weerstand van de elites die de leiding hebben. “Ze willen niet dat hun skeletten uit de kast komen.” Shipp is echter optimistisch dat Trump de man is om dit wel te doen.

 

De ex-CIA-agent kwalificeerde de meest recente Executive Order (EO) van President Trump; Een goed voorbeeld is dat de president terugvecht. De EO ter zake van ernstige mensenrechtenschendingen of corruptie, is een uitstekende manier om het monster internationaal aan te vallen dat mondiaal is geworden, omdat het mensenrechtenmisbruik en corruptie kwalificeert als nationale bedreiging. Hierdoor kan het leger betrokken worden bij het aanvallen en ontmantelen van veel van de criminele netwerken die nog steeds conflict en ellende in de wereld veroorzaken.

 

De Khazarians en hun zakelijke mediaslaven klampen zich nog steeds vast aan de illusie dat speciaal onderzoeker Robert Mueller uiteindelijk Trump zal laten arresteren, als onderdeel van het nog voortdurend onderzoek naar “Russische verkiezingsinmenging”. Pentagon-bronnen zeggen echter dat, hoewel Mueller betrokken was bij de cover-up van 9/11, hij “nog steeds een marinier is die orders van Marine Generaals [John] Kelly, en [James] Mattis als onherroepelijk accepteert, wat weer een perfecte manoeuvre is om de Bush-Israëlische cabal te verwijderen.”

 

Als je denkt dat president Trump de baas is, lees dan ook het artikel waarin stafchef-generaal John Kelly van het Witte Huis zegt, dat hij de tweets van Trump niet leest, en dat het zijn taak is “ervoor te zorgen dat de president wordt geïnformeerd over wat hij moet weten.

 

Het Amerikaanse noodradiosysteem (EBS) is geïnstalleerd en gecontroleerd, zodat burgers kunnen worden geïnformeerd, zelfs als de door Khazarian gecontroleerde Google en zakelijke media tegen hen blijft liegen. Hopelijk omvat de lijst van te arresteren personen het topmanagement van Google, Facebook, enz.,

Opdat het Internet weer een echte bron van informatie kan worden.

Shipp blijft behoorlijk bezorgd dat deze coup-achtige operaties uiteindelijk een punt kan bereiken waarop Donald Trump gedood wordt. Hij vreest dat dit net zo diep zal gaan als het complot tegen president Kennedy om die uit te schakelen, en is bang dat er al operaties gaande zijn om president Trump plat te krijgen. Shipp blijft echter overtuigd dat degenen die de president omringen de beste zijn in de branche.

 

Een overwinning is binnen handbereik:

Niet alleen beschikt de president over zijn eigen geheime dienst agenten die beëdigd zijn om de president te beschermen, maar president Trump heeft ook zijn eigen persoonlijke veiligheidstroepen meegebracht. Er is niet veel bekend over deze helden die de president beschermen, en dat is een goede zaak! Hun ervaringen, vaardigheden en identiteit behoeven niet in het publieke domein te verkeren, omdat dat weer zal worden gebruikt te proberen de president op slinkse wijze aan te vallen.

 

Alhoewel zo’n 10.000 verzegelde aanklachten zijn uitgevaardigd, lopen degenen die fel tegenstander zijn van president Trump nog steeds op vrije voeten rond, zij het met een gps-band om de enkel, en doen alsof er niets aan de hand is.

 

Degenen die bezig zijn het werk van de president te ondermijnen, kunnen de woede van Trump tegemoetzien, als ze uiteindelijk verantwoordelijk worden gesteld voor de misdaden die ze hebben gepleegd. Tenminste, als Kevin Shipp gelijk heeft en president Trump echt achter drugs-, orgaan- en kindersmokkelaars aanzit, dan is het geen wonder dat de rijkste en machtigste op de wereld, hem tegenwerken.

 

President Trump zal moeten samenwerken met presidenten Poetin en Xi Jinping in China. Een nieuw tijdperk voor de mensheid is zichtbaar aan de horizon. De belofte van een overwinning op de terroristen over de Britse/US -NAVO-aanhangers ligt binnen handbereik, als de eerste stap naar wereldwijde Renaissance.

 

Een faillissementsverklaring van de Verenigde Staten INC is nodig:

De Amerikaanse ‘White Hats’ van het leger en het FBI-bureau hebben dit vooraf

gepland en actie ondernomen in de vorm van het Presidentschap van Donald Trump. Trump heeft echter de functie van CEO van een failliete entiteit overgenomen, en hoewel hij zijn uiterste best doet, moet hij toch doen wat onvermijdelijk is en formeel het faillissement van de Verenigde Staten INC verklaren. Want failliet zijn ze.

 

De VS hebben sinds 1976 een tekort op de handelsbalans met de rest van de wereld, resulterend in een cumulatief handelstekort van meer dan $ 10 biljoen. Daarnaast heeft de Amerikaanse regering 19,1 biljoen dollar aan schulden en 128 biljoen dollar, of 7 keer het bbp van 18 biljoen dollar van de VS, in ongedekte verplichtingen. Dat is de ware reden waarom de Amerikaanse corporate overheid de facto failliet ging op 3 mei 2017, toen de volledige dochteronderneming in Puerto Rico in gebreke bleef door een schuld van $ 123 miljard niet te voldoen.

 

Wat dit betekent, is dat hoe hard Donald Trump ook probeert, hij kan de problemen van de VS niet oplossen zonder eerst formeel de corporatie failliet te verklaren. Het faillietgaan van de VS is echter niet hetzelfde als het faillissement van een ander land. In de eerste plaats zou de verklaring van het faillissement, het de VS onmogelijk maken zo’n 800 Amerikaanse militaire bases over de hele wereld blijvend te exploiteren.

 

Wat nodig is, is een formele faillietverklaring van de VS met het doel de demografische en economische realiteit van de huidige wereld beter te weerspiegelen, door een ​​volledige herziening van de internationale monetaire architectuur door te voeren die na de Tweede Wereldoorlog werd ingevoerd.

 

The White Dragon Society – WDS gelooft ook dat de wereld een minimum aan gemeenschappelijke regels nodig heeft, zodat internationale criminelen als de Khazarian maffia zich niet langer kunnen bezighouden met illegale oorlogen, plunderingen en andere antisociale activiteiten.

 

De WDS ondersteunt ook het initiëren van een nieuwe gouden eeuw door te beginnen met een schuldjubileum door te voeren, een eenmalige herverdeling van activa, in een massale campagne om de planeet schoon te vegen, en via gecoördineerde aanpak uit te breiden naar het universum.

 

Goud en asset-ondersteunde crypto-currency fondsen zullen worden opgezet om iedereen op aarde een universeel basisinkomen te waarborgen. Dit zal voor iedereen een gegarandeerd mensenrecht worden. Om te overleven zal het niet langer nodig zijn te werken of slaaf te zijn.

 

De Republiek van Amerika:

De Verenigde Staten zijn niet hetzelfde als de Verenigde Staten zonder rechtspersoonlijkheid; dat is de ‘Republiek van Amerika’ die niet failliet is en niet verplicht is om de corporate-schulden te betalen die niet meer zijn dan wat servicekosten die de Deep State zich legitiem kan aanrekenen. De ‘Republiek van Amerika’, in feite het hele Amerikaanse volk, is de ondiscutabele obligatiehouder en Eerste Crediteur van de rest van de wereld. Bedenk; de VS is geen Amerika!

 

De bloedlijnfamilies die de particuliere centrale banken bezitten, hebben jarenlang met codewoorden als “QE” en “monetarisering van schulden” de wereld bedrogen, vertellend dat dit tot inflatie zal leiden om de onverantwoorde overheidsuitgaven te corrigeren.

 

Wat betekent, ‘monetariseren van schuld’ precies? Het betekent, dat je schuld in geld verandert. Met andere woorden, het betekent in feite beëindiging van schuldslavernij. Vergeet niet dat de schuld aan de centrale bankiers en banken niet legitiem is. De bankiers hebben het geld niet verdiend dat ze uitlenen aan mensen en regeringen in de echte wereld die echte dingen doen, ze zetten gewoon cijfers in computers en dat is het geld dat ze uitlenen.

 

Dus het monetariseren van hun schuld betekent

simpelweg het afzweren van schuldslavernij.

 

Het Amerikaanse volk is door de United State INC. de Britse kroon, de Britse monarchie en de verschillende pausen valselijk bedrogen, vooral sinds 1860 toen het huidige Grote Bedrog begon.

 

Rusland Beschuldigingen:

Veel mensen zijn slim genoeg om te constateren dat het creëren van een wig tussen de Amerikanen en de Russen een praktisch en filosofisch doel van de monarchisten en de papisten dient, die hebben geprobeerd om deze twee landen gescheiden te houden onder het mom van welzijn en zorg voor de werkende burger en gewone mensen, in contrast met de elites.

Het is nl. in het belang van de Elite om Amerika en Rusland tegen elkaar op te zetten, alhoewel het voor geen van beiden voordeel oplevert. Hun strategie van ‘verdeel en heers’ is in dit opzicht maar al te duidelijk en ook door de geschiedenis heen stelselmatig in hun voordeel toegepast.

 

De Rothschilds hebben alle rijkdom van de westerse wereld gestolen en zijn naar China gevlucht. Ze zijn niet in staat geweest om de economie te laten crashen, omdat de goedwillenden binnen de alliantie in staat zijn de economie drijvende te houden tot het moment waarop de reset plaatsvindt, bekend als RV en Global Currency Reset (GCR). Het nieuwe geldsysteem zal door goud worden ondersteund en de handel zal voor alle landen gebaseerd zijn op gelijke normen en rechten.

 

De Storm is begonnen:

De financiële overzichten die de komende weken zullen verschijnen, zullen de details onthullen van de methoden waarmee de cabal de wereld regeert, o.a. door middel van hun controle over geld. Door te laten zien hoe opbrengsten uit illegale handelscontracten zo’n $ 3 biljoen tot $ 25.000 biljoen genereren. Genoeg om elk WAARDIG humanitair project op aarde te financieren, met daarnaast technologische ontwikkelingen, zoals vrije energie, de verkenning van ons universum, huisvesting, hydro-elektrische projecten voor niet-ontwikkelde landen, het vruchtbaar maken van woestijnen, en vele andere infrastructuurprojecten over de hele wereld.

In plaats daarvan is dit geld gebruikt om de productiviteit van de mensen te ondermijnen door de opbrengsten ervan naar een select aantal bloedlijnfamilies te sluizen. Deze openbaring laat zien hoe de cabal illegaal de planeet Aarde bestuurt.

 

Om het bestuur over de planeet na te streven, begin met intimidatie, gebruik steekpenningen, chantage, diefstal en misleiding, beheer de geldstroom en creëer een structuur aan de top van de piramide te blijven. Zorg er ten slotte voor dat het grootste deel van het gegenereerde geld BUITEN DE BOEKEN BLIJFT. Wat betekent dat het níét wordt gerapporteerd, maar via geheime transfercodes op clandestiene grootboekrekeningen wordt geregistreerd.

 

Om te leren hoe corrupt de westerse machtsstructuur is, is aanbevolen te luisteren naar dit 37 minuten durende interview met Tony Gambino, voormalig topman van de Gambino-misdaadfamilie.

 

Trump heeft de Deep State Doodsbang gemaakt – Kevin Shipp

De voormalige “high-level” CIA-officier Kevin Shipp zegt dat president Trump “de oorlog heeft verklaard” aan de zogenaamde Deep State en de schaduwregering. Shipp legt uit: “Ik maak onderscheid tussen de ‘Deep State’ en de schaduwregering. De schaduwregering, zijn de geheime inlichtingendiensten die zoveel macht en geheimhouding hebben dat ze zelfs zonder medeweten van het Congres handelen. Er zijn veel dingen die ze ongestraft doen.

 

Dan is er de ‘Deep State’, het militaire industriële complex, alle industriële bedrijven en hun lobbyisten, en ze hebben al het geld, macht en hebzucht waarmee ze senatoren en congresleden en alle andere noodzakelijke politici en functionarissen omkopen.

 

Alhoewel de twee zijn verbonden, zijn het echt twee verschillende entiteiten. Het is de schaduwregering, in het bijzonder de CIA, die achter Donald Trump aanzit. Ze zijn doodsbang dat sommige van hun transacties worden blootgesteld. Als dat zo is, kan dit hun hele structuur in gevaar brengen.

 

De Executive Order in december door president Trump getekend, betreft “Ernstige mensenrechtenschendingen, of corruptie”. En dat is een belangrijke zet van Trump tegen de mensen die hem proberen te verwijderen. Shipp zegt: “Donald Trump begint heel slim door de benoeming van ‘bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid’.”

 

Deze ene term verplicht het Amerikaanse leger, de Amerikaanse inlichtingendiensten, nationale wetshandhaving en de hele Amerikaanse wetshandhaving deze wetten te handhaven. Het verbazingwekkende van de Executive Order is nu dat het zich uitstrekt tot buitenlandse personen, buitenlandse organisaties en zelfs buitenlandse overheidsfunctionarissen. Voor wat betreft een nationale veiligheidsdreiging, wat betekent dat iedereen in de Verenigde Staten of erbuiten is inbegrepen.”

 

De lieden die Donald Trump naar het leven staan, voelen nu de tegenaanval van Trump. Shipp zegt; “Ze zijn doodsbang; ze zijn nu echt doodsbang. Ze hadden niet verwacht dat Trump zou doen wat hij nu doet. De reden dat ze hem probeerden te wippen voordat hij werd gekozen, was dat ze wisten dat hij oncontroleerbaar is en ze wisten dat als hij in het Witte Huis zou komen, ze hem niet zouden kunnen manipuleren, en dat is precies wat nu gebeurt.

 

Er zijn sommige individuen, en daar bestaat nauwkeurige documentatie over, die nu echt bang zijn. Donald Trump interrogeert ​​de Deep State en de schaduwregering. Hij schudt de kopstukken heen en weer. De nieuwsmedia zijn daarvoor doodsbang. Hun redacteuren vertellen hun journalisten hem aan te vallen net zoals ze hem van binnenuit de eigen overheid aanvallen. Ze halen tot nu toe zonder succes heel smerige streken uit, om hem hoe dan ook uit te schakelen.”

 

Neil Keenan update 29/01-2018:

Het Belang van de reiniging van alle Moerassen: 

  1. We moeten de cabal octopus voor eens en voor altijd uitroeien! Als de Cabal in de Verenigde Staten valt, moeten de cabal-dominostenen over de hele wereld vallen; anders, misschien na een adempauze, zal het slechts een kwestie van tijd zijn voordat ze ons opnieuw in de ogen staren, en nog grotere schade aanrichten door opnieuw ergere verwoesting over de hele planeet aanrichten.

 

  1. De verrassing die Neil Keenan voor ons heeft; is het boek met bankcodes die alle transacties blootlegt van elke geheime bankrekening, van de Rothschilds, Rockefeller en de rest:

 

Het boek met ‘Bankcodes’ van alle grootboekrekeningen is in handen van Neil Keenan, zodat iedereen die financieel deskundig is de financiële manipulatie van de cabal kan onderzoeken, en wordt uitgenodigd om een kopie-exemplaar te verkrijgen voor verder onderzoek.