De onzichtbare overheid:

 

De Machtige internationale bankiers:

Reeds in 1922 waarschuwde de voormalig burgemeester van New York City, John F. Hylan;

 

“De echte dreiging voor onze republiek is de onzichtbare regering, die als een gigantische octopus zijn slijmerige tengels over onze steden, staten en naties uitspreidt … een kleine groep machtige bankhuizen die over het algemeen worden aangeduid als de internationale bankiers. De kleine cabal groep van machtige internationale bankiers runt vrijwel de regering van de Verenigde Staten voor hun eigen zelfzuchtige doeleinden. Ze controleren praktisch beide politieke partijen, schrijven politieke platformen, maken marionetten van partijleiders, gebruiken de leidende executives van particuliere organisaties en ze nemen hun toevlucht tot elk middel om hun ​​keuze voor hoge openbare functies te verzekeren. Het zijn alleen de kandidaten die coöperatief zijn met de dictaten van corrupte grote ondernemingen.”

 

Erger nog, legt Hylan uit; zij controleren de informatiestroom naar het grote publiek.

“Deze internationale bankiers en de belangen van Rockefellers-Standard Olie controleren de meerderheid van de kranten en tijdschriften in dit land. En gebruiken de kolommen van deze kranten en tijdschriften in dit land om ambtenaren te onderdrukken die weigeren mee te werken aan de belangen van deze machtig corrupte cabal, die de onzichtbare regering vormt. Het opereert onder de dekking van een zelf gecreëerd scherm, en manipuleert onze leidinggevende functionarissen, wetgevende organen, scholen, rechtbanken, kranten en elke instantie die is opgericht voor de bescherming van het publiek.”

 

Het lange termijndoel om burgers financieel te onderdrukken is geen geheim meer. Veel mensen begrijpen het beter dan de gecontroleerde MSM. Het oorspronkelijke plan werd verwoord door Montagu Norman, gouverneur van de Bank of England. Hij legde uit;

 

“Het Kapitaal moet zichzelf op elke mogelijke manier beschermen, zowel door samenvoeging als door wetgeving. Schulden moeten worden geïncasseerd, hypotheken moeten zo snel mogelijk verbeurd worden verklaard. Wanneer het gewone volk door het wetsproces zijn woning verliest, zullen ze volgzamer en gemakkelijker gemanipuleerd kunnen worden door de sterke arm van de overheid, aangestuurd door de centrale macht van rijkdom onder de vooraanstaande financiers.

 

“Deze waarheden zijn welbekend onder onze belangrijkste bestuurders, die zich nu bezighouden met de vorming van het imperium om de wereld te besturen. Door de kiezers te verdelen via het systeem van de politieke partijen, kunnen we hen ertoe brengen hun energie te besteden aan het elkaar bevechten over vraagstukken die niet belangrijk zijn. Het is dus, door discrete actie, dat we voor onszelf kunnen zorgen voor wat lang geleden goed is gepland en tot nu toe zo succesvol is volbracht.”

 

Deze consolidatie van rijkdom heeft het westen veranderd van democratische naties onder de norm van rechtsstaat met geordende vrijheid, geleid door hun respectieve grondwetrechten om te buigen naar de heerschappij in fascistische staten. Als de voorloper op weg naar de vestiging van de ​​nieuwe wereldorde, geregeerd door de bankbelangen en gecontroleerd door multinationale ondernemingen.

 

Onze overheid bestaat niet:

De regering die eens onze overheid werd genoemd, is overgenomen door Wall Street, de mega-corporaties en de superrijken. Zij zijn degenen die ons lot bepalen. Het is de groep van machtige elites. Deze mensen werden door president Franklin D. Roosevelt ‘economische royalisten’ genoemd, zij kiezen onze functionarissen; inderdaad, onze eigen overheid. Alle politieke partijen dansen op het ritme van de corporate masters. Bedrijven hebben geen controle over de overheid; zij zijn de overheid “. Schreef Larry Flynt in een blog voor de Huffington Post.

 

De overleden komiek George Carlin bood zijn niet zo grappig oordeel over de globalisten in zijn conference: ‘Hoe de Elite de wereld beheersen’:

 

“Ze willen geen goed geïnformeerde, goed opgeleide mensen die in staat zijn tot kritisch denken … Ze willen gehoorzame werkers. Mensen die net slim genoeg zijn om de machines te bedienen en het papierwerk te doen, en gewoon dom genoeg zijn om al deze steeds schaarser wordende banen te vervullen, tegen de laagste beloning, met veel uren, en verminderde voordelen, zoals het einde van overwerk en verlaagd pensioen dat verdwijnt zodra je er recht op hebt.”

De financiële crisis van vandaag met zijn ongelijke inkomensverdeling, onevenredig hoge salarissen, voortdurende onroerend goed- en derivaten bubbels, in combinatie met NSA-surveillance, de Patriot Act, de intensieve luchthaven beveiligingscontroles, de steeds strenger wordende beveiligingsmaatregels,  striktere wapenwetten, gemilitariseerde politietroepen op straat, martelingen en de classificatie van regeringscritici als ‘potentiële terroristen’ lijkt meer op het land dat in de film ‘Honger Spelen’ wordt geportretteerd dan op de democratische naties die onze voorouders voor ogen hadden.

 

Langetermijn overeenkomst:

Dit alles is niet van de ene op de andere dag tot stand gekomen. De Europese rijke elites hebben geprobeerd Noord-Amerika te controleren sinds 1492. Dat duidelijker werd door de Rover Baronnen in de negentiende eeuw.

De inspanningen om de excessen van het ongebreidelde kapitalisme na de eeuwwisseling tegen te houden, hebben geresulteerd in de centralisatie van de macht in Washington DC en Brussel, dat meer bevoegdheid verkreeg de industrie te reguleren, zelfs met de creatie van collectieve onderhandelingen om werknemers meer macht te geven. Welk initiatief van vakbondsleiders en van vakbonden werd gesaboteerd door de zgn. gezellige samenwerking tussen bedrijfsleiders en de bedrijfsorganisaties door uitnodigingen voor deelname in de zgn. countryclubs, om zich zo door big-business te laten omkopen.

 

In de politiek praat het geld. Elke politicus weet dat de zekerste manier om een ​​verkiezing te winnen, is door een enorme hoeveelheid tijd te kopen op tv-netwerken en tv/radiostations. Politieke advertenties die vooraf moeten worden betaald zijn duur. De overwinning gaat naar de kandidaat die het meeste uitgeeft aan tv-advertenties, maar zeker niet naar degenen die het best gekwalificeerd zijn.

 

Dit betekent dat grote bedrijven politieke steun kunnen kopen door simpelweg hun portemonnee te openen. Dit is de oorzaak voor de steeds groter wordende kloof tussen de superrijken en de werkende armen.

 

De Elite eten van de bevolking:

De Globalist-elite zijn de parasieten. Ze voeden zich voortdurend van de bevolking en kalmeren het publiek, zelfs als ze onze uitroeiing voor ogen hebben. Dit zijn dezelfde elite die de opkomst van de bolsjewieken in 1917 in Rusland veroorzaakten, maar bang werden toen de bolsjewieken communisten werden, en wereldwijd de klassenstrijd begon aan te sporen. Evenzo in een poging het socialisme binnen nationale grenzen te houden, hebben de globalisten de Tweede Wereldoorlog voor Hitler in Duitsland geschapen

 

Hitler is oorspronkelijk, een door de Britten getrainde leger-intelligentieagent, en was een ondergeschikte in de partij van deze mondiale heersende elite met het aanhoudend streven het etnisch uitroeiingsprogramma te realiseren, alhoewel hij zich in aanvang tegen het internationaal financiële en leningenkapitaal keerde.

 

De globalisten keerde zich tegen Hitler, nadat hij zijn Derde Rijk begon te bouwen met Reichsmarken, rentevrij geld dat niet was geleend van internationale bankiers.

Na de oorlog werden duizenden nazi’s naar Amerika gebracht via programma’s als Operatie Paperclip. De nazi’s die de oorlog overleefden en hun nakomelingen, hebben onderbroken aan het Vierde Rijk gebouwd, ten behoeve van het militair-industriële complex dat is uitgegroeid tot het invloedrijk zakelijk leiderschap. Samen met de Nazi-technologie brachten ze de nazi-filosofie mee, en hielpen met het onderricht waardoor de elite tot op heden vele naties onder controle houden.

 

“Hoe ziet in het algemeen deze transformatie eruit? Het gaat om drastisch beperkingen in energiebronnen, serieus gelimiteerde vormen van transport, negentiende-eeuwse of zelfs nog primitievere gezondheidszorg, minder voedsel, dure lichtbronnen, grootschalige vermindering in vacatures, en hoger onderwijs te duur voor iedereen, behalve voor de elite. Met andere woorden, mensen moeten terwijl ze in het donker zitten; arm, koud, hongerig en stom worden gehouden of gemaakt. Dat is het progressieve plan voor de rijkste naties in de lange menselijke geschiedenis”, schreef zakenman en auteur J.R. Dunn op de website Amercanthinker.com.

 

Dunn gaat verder met het bespreken van de redenen die gebruikt worden om controle over het publiek op te leggen.

 

“De reden hierachter doet er niet toe; ze zijn ontelbaar, tegenstrijdig en niet overtuigend; opwarming van de aarde, eerlijkheid, gelijkheid, het delen van de welvaart. Deze objectieven veranderen gemakkelijk van week tot week. Omdat de enige echte reden macht is. De elite doet het omdat ze het kunnen.”

De plaatsing van nazi-wetenschappers in het Amerikaanse systeem na de Tweede Wereldoorlog is goed gedocumenteerd. De globalisten die de nazi’s ondersteunden, brachten hen alleen maar naar de VS vanwege hun superieure kennis en filosofie om die te benutten. Al tientallen jaren proberen ze een wereldregering te creëren die wordt bestuurd door een wetenschappelijke dictatuur, geleid volgens de principes van de eugenetica; t.w. door overleving van de sterkste.

 

Het Genocide Verdrag:

Na het lezen van het bovenstaande en het beluisteren van het exposé hieronder; is het beste wat je kunt doen; stoppen met het accepteren van overheidsleugens, stop met het sturen van kinderen naar ‘scholen’ waar ze niets of verkeerde dingen leren, stop met te ‘stemmen’ voor een regering die niet bestaat, en leer jezelf en elkaar te ondersteunen door je eigen boerderijen en moestuinen op te zetten, en optochten en rally’s op te zetten die werkelijk betekenis hebben! In plaats te gaan naar ‘feministische’ en ‘gay parades’, die alleen maar scheuring tussen mensen veroorzaken. We moeten deze stille oorlogen stoppen, waarom de gemiddelde burger voor welke reden dan ook niets geeft. Door erbij te gaan staan ​​en het te laten gebeuren, vermoorden we onszelf met de mensen om ons heen.

 

 

Verandering is in aantocht:

De macht van de top-down begint op meest spectaculaire wijze te falen, waarvan we bijna dagelijks getuige zijn. De macht van onze bottom-up consensus begint te ontwaken. De enige onbegrensde hulpbron op aarde is het menselijk brein, om te ontdekken dat de huidige strategie van het ‘kapitalisme’ van de globalisten faalt, omdat het de kip met gouden eieren op meerdere niveaus doodt.

 

Het is belangrijk de kenniskloof te overbruggen tussen ons die weten wat aan de hand is en degenen met geld en macht. Laat je lokale overheid begrijpen dat wij ons door hen bedrogen voelen. ‘Niets is wat het lijkt’ dat moet in het gemeenschappelijk bewustzijn doordringen.

 

De superrijken worden omringd door hielenlikkers en huichelaars wiens blijvende tewerkstelling vereist dat ze de gegeven instructies uitvoeren. Maar wij kunnen ze eenvoudig uitschakelen door de lokale nieuwsmedia in ons voordeel te gebruiken. Laat hen weten wanneer je niet tevreden bent met hun berichtgeving, of het ontbreken ervan, over nieuwsevenementen. Stuur ze de belangrijke nieuwsitems van de alternatieve media en vraag waarom ze dergelijke belangrijke onderwerpen niet behandelen.

 

Wij mensen moeten afstand nemen van politieke ideologieën en partijsystemen, omdat deze een vernederende invloed op ons hebben. We moeten en kunnen ons eigen lokale zaken runnen.

 

De Rover Baronnen uit het verleden, zijn de corporate-eigenaars van vandaag, de zelfbenoemde globalisten die geloven dat ze meer in aanzien zijn dan anderen, en historisch het recht hebben op meer bezit, en eerbiedwaardiger zijn dan anderen om de wereld te regeren.

 

Door hun eigendom van de multinationals die alle regeringen controleren, en daardoor ook ons voedsel, water, elektriciteit en farmaceutische producten, waarmee ze enorme winsten behalen, door hele populaties te vergiftigen en ziek te maken in hun streven naar meer ontvolking. Beschouw jezelf gewaarschuwd!

 

General Mattis Announces War On Terror Is Over!