De Ontwaking uit Onwetendheid

Niets is wat het lijkt

 

 

Het begin van de eindstrijd:

We leven in een tijdperk waar de waanideeën en onwetendheid van moderne beschavingen wereldwijd de norm zijn geworden. De meeste problemen in onze wereld komen voort uit de wijze hoe geciviliseerde mensen het leven in vakjes hebben onderverdeeld, dat de werkelijkheid voor onszelf en anderen verbergt. Een fantasiewaarneming van de werkelijkheid, dat de boeddhisten ‘Samara’ noemen, en door mensen in posities van invloed en macht versluierd op de markt werd gebracht en aan de massa via de MSM wordt verkocht.

 

Dit wordt expres gedaan, het is al duizenden jaren de “ambtscode” van hiërarchische menselijke beschavingen. Onze leiders willen voor wat dan ook dat we niet weten wat er werkelijk aan de hand is. Dit gold in het verleden net zo voor farao’s en koningen als nu voor grote bedrijven, overheden, miljardairs, militaire leiders en media-elites.

 

Het huidige monetaire systeem is corrupt, oorspronkelijk ontstaan in Europa, toen het hard verdiende geld van de belastingbetaler onder de uitsluitende zeggenschap kwam van private partijen zoals de Rothschilds, Rockefellers, het Vaticaan, de Britse Kroon, en recentelijk ook lieden met macht, zoals de Bushes en Clintons.

 

Een netwerk van ‘onafhankelijke’ centrale banken in privé-eigendom in elk land gekoppeld met gelieerde Member Banken vormt het monetaire systeem, terwijl geen enkele bank in dit kartel ooit is geauditeerd.

 

Sinds het begin van de 19e eeuw werden onze belastinggelden geboekt op de Queen’ s Bank in London, de Vaticaan Bank, en de Bank voor International Settlements (BIS) in Bazel, Zwitserland, die voor 95% heersen over het bbp van de wereld. Dat de voorloper was van het enige mondiaal fiat-geldsysteem, gekoppeld met alle andere centrale banken over de hele wereld – die allemaal het ontvangen geld aanwenden voor eigen gebruik.

 

Na de Tweede Wereldoorlog werd de CIA opgericht en gefinancierd met deze verborgen gelden om geheime operaties bij beide oorlogspartijen te realiseren, en naar wordt aangenomen, werd dit de basis voor bijna alle terroristische activiteiten op de planeet, inclusief groepen als al Qaeda- en ISIS-afgeleiden.

 

Ze planden ook het 16-jarige verraderlijke regime van Barack Obama/Hillary Clinton om twee volledige termijnen voor het Witte Huis te benutten voor een staatsgreep in de Verenigde Staten die uiteindelijk de grondwet moet veranderen. T.w. het annuleren van het Tweede Amendement, over wapenbezit en het openen van grenzen om de natie te overspoelen met illegale immigranten, om die in de nabije toekomst te benutten als ondersteuning van cabal te stemmen.

 

 

Het corrupte regime van Obama/Clinton zou volgens de planning de laatste stap zijn naar de invoering van de Nieuwe Wereldorde door de creatie van een wereldomvattende gebeurtenis. Door met de hulp van ISIS virussen te verspreiden om een biologische pandemie te veroorzaken, die honderden miljoenen mensen treft en een bewuste volgende stap is in de ontvolkingsagenda.

 

De machtselite bewaren de controle door compartimentsering van kennis en het opzettelijk verbergen van feiten. Ze verbloemen hoe voedsel wordt geproduceerd, hoe oorlogen toekomstige terroristen creëert met veel burgerslachtoffers, hoe onderwijs opzettelijk de leerlingen dom houdt, hoe de ecosystemen van de aarde worden vernietigd, hoe politici worden gecorrumpeerd, hoe de democratie wordt gemanipuleerd, hoe schulden de mensen tot slavernij brengt, en rijkdom oneerlijk wordt verkregen door .

 

Het belangrijkste is dat ze proberen ons in het duister te laten over hoe dit ons schade berokkent en tot ver in de toekomst komende generaties zal schaden. In plaats van de waarheid krijgen mensen een fantasie van de werkelijkheid voorgeschoteld, samengesteld door slimme beleidsmakers, speechschrijvers en marketing-wizards. Deze misleidingen en illusies worden verspreid via kranten, advertenties, tv-drama’s, tijdschriften en zelfs ingebouwd in de leerstof die aan kinderen op school wordt onderwezen.

 

“We zijn geboren om vrij te zijn … om dingen te bouwen en ons eigen voedsel te verbouwen, onze vaardigheden te ontwikkelen en creatief te zijn, niet om onszelf te verliezen in het winkelen, technologische gimmicks en onzinnige consumpties. We zijn hier om elkaar lief te hebben en te vergeven, niet om oorlog te voeren, wraak te nemen en anderen naar het leven te staan. Om onze welvaart te delen, om nobel en edelmoedig te zijn, niet om je te verschuilen achter hoge muren en bezit te hamsteren… “

 

De Davin Nunes-memo die openbaar werd gemaakt, bracht het Amerikaanse volk op de hoogte van de voorgenomen staatsgreep door de Democratische Partij, grotendeels uitgevoerd door de Obama, Hillary en Podesta-samenzwering samen met Rusland, waarmee zij zich schuldig maken aan verraad. Nunes ging verder; er was duidelijk bewijs dat de Democratische partij en de Hillary Clinton-campagne samenspanden met de Russen. 

 

Het plan om Amerika te vernietigen:

De regering-Obama versterkte de inlichtingengemeenschap om ervoor te zorgen dat de Democraten de presidentsverkiezingen van 2016 zouden winnen. Het plan omvatte het gebruik van het Fusion GPS-dossier om van de FISA-rechtbank toestemming te krijgen elektronisch de campagne van Donald Trump te spioneren. Ook was in het plan van president Obama inbegrepen informatie te ontmaskeren en te lekken die schadelijk is voor de campagne van Trump. Verkregen en bereikt door het illegaal gekochte FISA-elektronisch spionagerecht.

 

De Hillary Clinton-samenzwering ontwikkelde zich in een driepootstatiefstructuur, met Obama aan het hoofd om te vertellen wat moet gebeuren en het Fusion GPS-Dossier te gebruiken voor het verkrijgen van een FISA gerechtelijke goedkeuring, om elektronisch toezicht uit te oefenen op Donald Trump en leiders in zijn campagne. De andere twee poten van het statief ter ondersteuning van de Clinton-campagne, werden gevormd door John Podesta en de Intel-community via Clapper en Brennan.

 

CIA-directeur John Brennan – de CIA-controleur van Obama – leidde de inspanning om het verhaal van “Russische medeplichtigheid” aan de reguliere media en het publiek te verkopen, om te voorkomen dat Donald Trump zijn ambtstermijn zou uitzitten als hij onverwacht de verkiezing zou winnen.

 

Het is duidelijk dat Obama, de Clintons, de DNC, en de Amerikaanse inlichtingendiensten hun coup d’état te zelfverzekerd hebben gepland, omdat ze ervan overtuigd waren dat Hillary Clinton tot president zou worden gekozen, zonder ooit rekening te houden met het geval dat Donald Trump zou kunnen winnen.

 

De “16-jarige agenda van Obama & Hillary Clinton om Amerika te vernietigen”, was gebaseerd op het feit dat de Democraten wilden dat zowel Obama als Hillary Clinton elk twee termijnpresidiums zouden vervullen, waarbinnen het Rothschild-plan Amerika te vernietigen kon worden gerealiseerd.

 

Als onderdeel van het plan, bedacht de Democratische Partij en haar mede-samenzweerders dat Hillary de agenda van Obama zou voortzetten om corrupte politieke agenten op sleutelposities in de federale regering te plaatsen. “Net zoals president Obama John Brennan bij de CIA plaatste; James Clapper in de DNI; Eric Holder en Loretta Lynch als procureur-generaals; Valerie Jarrett in het Witte Huis, James Comey bij de FBI – en zo gaat de lijst verder.”

 

Hillary zou Obama’s plan voortzetten om het Amerikaanse leger te verzwakken, en tevens de ontwikkeling van kernwapens door Iran en Noord-Korea verder te financieren. Verder, bevestigt een recent onderzoek van de inlichtingendienst van de Defensie Intelligence met betrekking tot een massale ISRAELI-spionageoperatie dat de voormalige Amerikaanse First Lady en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Rodenhurst Clinton een Israëlische spion is.

 

De enige militaire commandanten door Obama benoemd en gepland voor de Hillary Clinton-administraties zijn diegenen die akkoord gaan met: “de LGBT-agenda t.w. ‘De Gay Agenda’ met geslacht veranderende operaties voor transgender-soldaten op kosten van de belastingbetaler; ook bereid waren om elke discussie over radicale moslims als terroristen uit de weg te gaan; een nucleair bewapend Iran en Noord-Korea te aanvaarden; en de Palestijnse agenda te bevorderen om Israël als een Joodse staat te vernietigen; en ook bereid zijn in het Midden-Oosten en Afrika de Moslimbroederschap te bevorderen.”

 

De uitvoering van dit plan:

Hillary zou haar 8 jaar als president gebruiken om de Derde Wereldoorlog te veroorzaken – een oorlog die op een enorme, nooit eerder beleefde schaal aan leed, dood en verwoesting veroorzaakt. De oorlog een “valse oorlog”, zou zijn gepromoot door de regering gecontroleerde MSM. Miljarden van de wereldbevolking zouden worden gedood, waardoor de globalisten, inclusief Hillary, Obama, Podesta en hun mede-samenzweerders, in staat zouden zijn enorme rijkdommen op wereldformaat te vergaren.

 

Als uiteindelijk het Obama/Hillary 16 jaar presidentschap is voltooid, zou de Amerikaanse middenklasse volledig zijn vernietigd. De Amerikaanse bevolking drastisch gereduceerd, en wat er nog van over was, verkeren in staat van slavernij, honger, dood en ziekte. De VS zouden dan geen grenzen meer hebben, de grondwet worden herzien om de Bill of Rights en alle fundamentele Amerikaanse vrijheden te verwijderen, terwijl de bevolking wordt ontwapend door de intrekking van het Tweede Amendement.

 

Er zou geen kiescollege zijn. Toekomstige presidenten zouden worden gekozen door een meerderheid van de volksstemming, waarbij controle wordt gegeven aan grote staten zoals Californië, New York en New Jersey die gemakkelijk kunnen worden overspoeld met illegale immigranten die stemmen voor de verraders en hun anti-Amerikaanse samenzwering leveren. Als onwettige stemmen niet voldoende zijn om te zorgen dat de verraders van de Democratische Partij alle verkiezingen domineren, zou George Soros worden toegestaan ​​stemmachines te installeren om kiezersfraude door de Democratische Partij eenvoudig elektronisch te laten manipuleren. Het Amerikaanse leger zou een zeer klein percentage van de Amerikaanse begroting krijgen, met subsidiebetalingen aan minderheden en illegalen om ervoor te zorgen dat excessieve belastinginkomsten zo worden herverdeeld, en zeker te zijn dat genoeg stemmen voor de verraders van de Democratische Partij worden geleverd.

 

Amerikaanse militaire bases zouden wereldwijd worden gesloten, te beginnen in Duitsland. Terwijl schurkenstaten zoals Iran en Noord-Korea niet langer bang hoeven te zijn voor Amerikaanse militaire represailles vanwege hun ongeoorloofde acties.

 

Alleen, “Project Mockingbird” een grootschalig programma van de CIA dat voor propagandadoeleinden probeert de nieuwsmedia te manipuleren, zou worden versterkt. Door studenten- en culturele organisaties en tijdschriften te financieren als frontorganisaties. Feitelijk, een reguliere media bereid om te worden gecontroleerd door de CIA om de anti-Amerikaanse ideologie van de Obama/Hillary-verraders te verspreiden. Al het andere nieuws zou gecensureerd worden, door Google, Facebook, Twitter en andere internet-reuzen om bevrijd te zijn van “Sociale Media”, eveneens om de meeste private of gecodeerde communicatiepatriotten onder controle te houden.

 

Barack Obama, de Clintons, en hun ‘Deep State’ Democratische Partij mede-samenzweerders zijn ‘puur gevaarlijk’ en in staat tot nucleaire oorlog om hun Globalistische doelen te bereiken.

 

“Hillary Clinton spande samen met de Russen. Maar het lijkt erop dat de FBI ook samenspande met de Russen. Of het nu bewust of onbewust was, het maakt niet uit. “Zei Levin. ” Het is een feit. Dus zo probeerde het top-echelon van de FBI ook de verkiezingen te beïnvloeden.”

 

“Waarom zouden de Russen willen dat Donald Trump president zou worden als ze alles konden krijgen wat ze maar wilden van Hillary Clinton?” Zei Levin.

 

De beweringen in het FISA-memo plaatst Obama en de DOJ onder strafrechtelijk onderzoek, wat kan leiden tot een constitutionele crisis en de noodzaak voor onderzoek naar PedoGate, mensenhandel en mensenoffers.

 

Devin Nunes, de voorzitter is van de House Intelligence Comité en de auteur van het FISA-memo, reageerde kort nadat het memo werd vrijgegeven door de FBI.

 

“Na bijna een jaar obstructie voeren tegen de informatiebehoeften van het Congres,” luidt zijn verklaring, “Is het geen verrassing dat de FBI en DOJ valse bezwaren hebben tegen het toestaan aan het Amerikaanse volk ​​om meer inzicht te verkrijgen over misbruik van surveillance door deze instanties.

 

“De FBI is goed bekend met” materiële omissies “met betrekking tot hun presentaties voor zowel het Congres als voor rechtbanken,” voegde hij eraan toe, “en zij zijn uitgenodigd om, voor zover mogelijk, alle informatie die zij hebben over deze misbruiken openbaar te maken.”

 

“Hoe dan ook, het is duidelijk dat topambtenaren on-geverifieerde informatie gebruikten in een gerechtelijk document om een ​​contraspionage onderzoek tijdens een Amerikaanse politieke campagne aan te zwengelen,” concludeerde hij. “Als de waarheid eenmaal bekend is, kunnen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat onze inlichtingendiensten en rechtbanken nooit meer op deze manier worden misbruikt.”

 

Devin Nunes maakt met de beschuldiging expliciet dat het ministerie van Justitie op basis van het dossier en ander bewijsmateriaal onjuiste informatie heeft gebruikt om toestemming te vragen voor toezicht op de Trump-campagne voor politieke doeleinden.

 

Anderen hebben gezegd dat als de beschuldigingen waar zijn, dit de autoriteit waaronder Special Counsel Mueller zijn onderzoek verricht naar Russische verkiezingsinterferentie en vermeende heimelijke verstandhouding met de Trump-campagne, volledig is ondermijnd.

 

Valse Rusland Beschuldigingen:

Het Donald Trump ‘Russia complot‘ is bedacht door de Democraten en betaald door de DNC en de Clinton campagne, zegt politiek talkshow host Bryan Crabtree. Nu onderzoeken ze de president; het is lachwekkend, voegt hij eraan toe.

 

Amerikaanse Republikeinen hebben een document vrijgegeven waarin wordt beweerd dat de voormalige MI5-agent Christopher Steele, de man is achter het dossier Trump-Rusland, niet alleen werd gefinancierd door de Hillary Clinton-campagne, maar ze hem ook de informatie verschaften voor het dossier.

 

Het document van de Senaat Gerechtelijk Comité zegt dat Steele een aanvullend memo schreef met beweringen die afkomstig waren uit de Clinton-campagne. Het dossier van Steele werd gebruikt als basis voor een onderzoek naar Trump-Rusland verhouding naar mogelijke samenwerking tussen de twee tijdens de verkiezingen van 2016.

 

Conclusie:

Het Huis Permanente Select Comité voor Intelligence memorandum over het FBI-misbruik van FISA-warrants gericht op een zittende president is niet alleen een bewijs van incompetentie, maar duidelijk en overtuigend bewijs van verraad.

 

De FBI accepteerde bewust verkeerde informatie van de Democratische Nationale Commissie en de Hillary Clinton-campagne en gebruikte deze om Donald Trump zwart te maken en zijn campagne te saboteren.

 

Dit is een ‘derde wereld’ politiek waarbij de officiële overheidsinstanties worden gebruikt als aanvalshonden. De volledige goedkeuring van dit illegale wangedrag en misbruik van FISA door James Comey, Andrew McCabe, Sally Yates en Rod Rosenstein is niet alleen misdadig maar betekent ook verraad. Ik zal een brief naar de procureur-generaal sturen met het verzoek een ​​strafrechtelijke vervolging in te stellen tegen deze verraders van onze natie.

 

Laat ik tot slot dit zeggen tegen de leden van het Congres die zo hard hebben gevochten om de waarheid voor het Amerikaanse publiek te verbergen. Uw inspanningen om een ​​corrupte organisatie te beschermen worden naar waarde genoteerd. Het verbaast me niets dat Sen. Flake opnieuw zijn lot heeft verbonden met de Democraten om de echte patriotten aan te vallen. Opgeruimd staat netjes.

Schrijft Mike Adams op z’n site Natural News.com

 

Bedenk; het gaat hier niet alleen om een ‘normale’ misdaad, maar ook om macht, geld, en het verkrijgen van waardevolle bezittingen voor persoonlijk gewin. Dit is een gevecht tussen echt goed en ernstige rampspoed, dat ons allemaal treft en ons allemaal nodig heeft, als we willen overleven. En dat is nog niet een uitgemaakte zaak, we moeten met ons allen hieraan meewerken, want dat is de enige manier voorwaarts.

 

Het schaamteloze plan van de Obama-regering

Trump vals beschuldigen en Hillary vrijpleiten: