De AARDE benodigd een nieuw systeem en een nieuwe manier van denken

 

Als Atlas zijn schouders optrekt

In navolging op de roman ‘Atlas Shrugged‘, geschreven in 1957 door Ayn Rand, waarin een meeslepend verhaal wordt beschreven dat een weerspiegeling is van onze huidige toestand. Over menselijke fierheid, de moord en wedergeboorte van de geest van de mens in de strijd om de wereld te bevrijden van zijn vijanden, die toen al de Deep State kan zijn geweest. De Deep State ook bekend als Illuminati of Cabal is opgemaakt uit het Vaticaan, Vrijmetselaars Ur-Loges, Knights of Malta, City of London, Washington DC, Rothschilds, Queen Elizabeth, Koningin Beatrix, Koning Juan Carlos van Spanje, en alle Centrale Banken.

Anderzijds, leven we nog steeds in een tijd die niet synchroon loopt met de realiteit. Laat je er niet door verwarren. De onderliggende basispatronen krijgen de benodigde kracht in een tempo dat is vastgesteld door de Goden. De Illuminati waren woest toen Trump de verkiezingen won en ze zijn nu in paniek en proberen aan elke vorm van controle vast te houden waarvan ze denken nog iets te bezitten. Ze waren niet van plan om de bevolking te laten ontwaken, en hadden niet verwacht dat we tegen hen in opstand zouden komen. We nemen nu op veel fronten de controle over onszelf terug, en zij zijn geen partij voor ons vanwege de velen die nu wakker zijn geworden. En als we ons verenigen gaan we tegen hen in om planeet Aarde te bevrijden van het kwaad dat ze ons eeuwenlang hebben aangedaan.

 

De geschiedenis

In 1868 creëerden de Vaticaanse Jezuïeten, met hulp van de Britse monarchie, een wereldwijd systeem van schuldgeld, onderbouwd door het centrale banksysteem op basis van authentieke ‘schuldbekentenissen’; dat creëerde het fiat geld. Om zich te legitimeren in niet-katholieke regio’s bedachten ze het kapitalisme, het communisme en het nazisme met de hulp van geheime genootschappen t.w. de Ur-Loges in de Vrijmetselarij, Tempeliers, Ronde Tafel, Rotary- en Lions- serviceclubs. Ze controleerden Groot-Brittannië en tot het najaar van 2013 waren ze ook de bezitters van Amerika. In dit proces hebben ze elke grote oorlog op de planeet in gang gezet, waarbij miljoenen Joden, Christenen en Moslims werden vermoord. Om deze Cabal Satan Devotie beter te begrijpen, die gebaseerd is op Mind Control door middel van kinderexploitatie, verkrachting en mensenoffers, wordt hier meer duidelijkheid geboden.

 

Sinds 1871 is de VS Inc. eigendom van Britse, Vaticaanse en Rothschild-bronnen. Ze hebben de Amerikanen voor de gek gehouden met winstgevende oorlogen, in hun plan opnieuw een Romeins Rijk te verwezenlijken voor de Vaticaanse jezuïeten en Ur-Loges, die de ware aanstichters achter de schermen zijn.

 

Ze onderdrukken de bevolking d.m.v. voedselvergiftiging, chemtrails, elektromagnetisch letsel, suikerziektes, GMO’s, graanmodificatie, vaccins, de ziekte van Morgellons, nanotech, aids, fluoridering. Moord op andersdenkende dokters door Big Pharma maken deel uit van een “langzame dood-” campagne om wereldwijd de bevolking te reduceren en te controleren.

 

Het Vaticaan is achter de schermen centraal betrokken bij de meeste kunstgrepen dat o.a. resulteerde in de wereldwijde financiële ineenstorting van 2007-2008, en de blokkering van de Globale Economische Veiligheid en Hervormingswet – GESARA – iz de internationale welvaartsregelingen.

In april 2008 slaagde Joseph Ratzinger – paus Benedictus XVI – er niet in om aanspraak te maken op een grote tranche van GESARA-welvaartsfondsen. Hij had tegen collega’s gezegd: “De kleine man kan dit geld niet goed beheren, maar de kerk wel.”

De zwarte cabal gelooft nog steeds dat het Licht, het bestaan ​​van de VS Inc. moet accepteren als teken dat de illegale overeenkomst die Amerika in 1871 werd opgedrongen in stand moet worden gehouden. Wat de cabal niet weet, is dat deze realiteit slechts een tijdelijke toestand is. In feite is de strop reeds rond hun nek gelegd. Hun uitroeiingsproces is nu ver gevorderd.

 

NESARA en GESARA

Er is een trigger ingesteld die de aandelenmarkt zal laten instorten en dan het nieuwe wereldwijde financiële AIIB-valutasysteem gesteund door goud/of andere harde activa in een klap implementeert. Deze trigger is ingesteld op het moment dat de cabal volledig is geneutraliseerd.

 

De maand maart 2018 wordt een belangrijk moment in de wereldgeschiedenis. De Executive Order die de aandelenmarkt laat instorten, om daarna de goud/asset-standaard binnen te halen en banken te nationaliseren, werd op 28 februari jl. achter gesloten deuren door Donald Trump getekend. Evenals de herziende Overeenkomst van het Parijs Akkoord, dat betekent dat NESARA/GESARA klaar is om te worden ingevoerd.

 

Verwacht dat de aandelenmarkten als een kaartenhuis instorten. Dat is de sleutel om systematisch het oude financiële systeem te devalueren, en te verwijderen. Zodra de aandelenmarkt tot een bepaald punt is gedaald, zal de Goud/Asset-geldstandaard wereldwijd worden geïntroduceerd. De introductie van de goud/asset-standaard en de RV zal gelijktijdig plaatsvinden, waardoor het nieuwe financiële systeem in bedrijf is gesteld.

 

De Yuan Oil-Gold Futures Contracten gaan op 26 maart a.s. van start. Volgens bronnen is het de bedoeling om het nieuwe financiële systeem in bedrijf te hebben voordat de Yuan Oil-Gold Futures Contracten op 26 maart beginnen.

 

Na de introductie van de RV zal het op kwantum technologie gebaseerde wisselsysteem online komen. Aan het grote publiek zal de RV pas worden bekend gemaakt nadat de overgangsprocedure is voltooid, waaronder ook de volledige implementatie van NESARA in de Verenigde Staten en GESARA voor de rest van de wereld.

 • NESARA is de Nationale Economische Veiligheids- en Reformatiewet
 • GESARA is de Global Economische Veiligheids- en Reformatiewet

Het acroniem NESARA staat voor “National Economische Security and Reform Act.” De wet werd aangenomen door het Amerikaanse Congres in het jaar 2000. Terwijl GESARA staat voor de Global Economisch Security and Reform Act, die is ondertekend door alle 209 soevereine landen van de wereld en is de meest baanbrekende hervormingswet om de planeet van het kwaad te zuiveren.

 

De wereldwijde Welvaartsprogramma’s van GESARA zijn voorbereid en gereed om te worden aangekondigd en geactiveerd. Een van de beschermde fondsen waarvan gezegd wordt dat het hierbij betrokken is, heet The Saint Germaine World Trust. Sanctus Germanus (St. Germain) is bij de meesten onbekend. En is de inspiratie en promotor geweest achter de enorme explosie van innovaties op het gebied van computer en internet. Zijn fonds bevat leverbare edelmetalen en valuta’s ter waarde van meer dan één quattuordecillion Amerikaanse dollars. Het woord quattuordecillion wordt soms ook geschreven als quatrodecillion. Het is een 1 met veertig nullen, oftewel 1040. De middelen van de Saint Germaine World Trust zijn een aanvulling en staan los van het World Global Settlements Fonds en de Global Collateraal Accounts.

 

Deze enkele daad beëindigd de functie van alle Central Banken, de Federal Reserve Bank, de IRS en de VS, Inc., de Deep State Khazarian schaduwregering, plus nog veel meer. Wanneer dit publiekelijk wordt afgekondigd in de Verenigde Naties in New York, introduceert GESARA de volgende veranderingen:

 

 • Annulering van alle creditcard-, hypotheek- en andere bankschulden als gevolg van illegale bank- en overheidsactiviteiten. Velen noemen dit een “schuldjubileum” of volledige vergeving van schuld.
 • Afschaffing van inkomstenbelasting, waarbij alle belastingdienstwerknemers worden overgeheveld naar de nationale omzetbelasting instelling van het ministerie van Financiën.
 • De creatie en implementatie van 15% flat rate omzetbelasting op niet-essentiële nieuwe aankopen wordt de enige inkomstenbron voor de overheid. Met andere woorden, voedsel en medicijnen worden niet belast; evenmin 2e-hands goederen zoals o.a. oude huizen en auto’s.
 • Verhoogde uitkeringen en extra voordelen voor gepensioneerden.
 • Het Constitutioneel recht wordt van toepassing voor alle rechtbanken en juridische affaires.
 • Alle rechters en advocaten worden in de constitutionele wetgeving opnieuw opgeleid.
 • Herstel van het oorspronkelijk amendement van de adellijke titel.
 • Nieuwe presidents- en parlementsverkiezingen zullen binnen 120 dagen na de aankondiging van GESARA worden gehouden.
 • Een interim-regering zal alle nationale noodsituaties annuleren gebaseerd op het Constitutioneel recht.
 • Bewaakte verkiezingen om illegale verkiezingsactiviteiten van speciale belangengroepen te voorkomen.
 • De creatie van nieuwe nationale valuta’s, ondersteund door goud, zilver en platina edelmetalen, en het faillissement van alle natie-ondernemingen die daardoor worden beëindigd.
 • Verkoop van geboorteaktes en eigendomsbewijzen door overheden wordt verboden.
 • Het nieuwe nationale Financiële Banksysteem komt in functie, in lijn met het grondwettelijk recht.
 • Het Federal Reserve-systeem en alle Centrale Banken worden geëlimineerd. Tijdens de overgangsperiode zal de Centrale Bank een jaarlang naast het nationale ministerie van Financiën opereren om alle oude fiat geld-bankbiljetten uit de circulatie te verwijderen.
 • Herstel van de financiële privacy.
 • Alle agressieve, militaire acties van de Amerikaanse overheid over de hele wereld en ook van de NAVO worden gestaakt.
 • Het wordt Vrede over de hele wereld.
 • Uitgave van ongekende welvaartspakketten met enorme sommen geld voor humanitaire doeleinden.
 • De vrijgave wordt mogelijk gemaakt, van meer dan 6.000 patenten van onderdrukte technologieën die onder het mom van nationale veiligheid aan het publiek werden onthouden, waaronder vrije-energie toepassingen, anti-zwaartekracht, sonische helingsmachines, HaLow-fi hoge-snelheids-internet dat iedereen op de planeet met elkaar verbindt.
 • Eliminatie van alle huidige en toekomstige kernwapens op aarde.

 

Grote overvloed

Deze nieuwe periode zal worden afgekondigd met een infusie van grote overvloed. Deze welvaart zal grotendeels te danken zijn aan het uithoudingsvermogen van onze Aardse Bondgenoten en de briljante strategieën die vele eeuwen geleden in gang zijn gezet door de Bovenaardse Meesters.

 

Zij waren in staat om een nieuw ​​financieel en monetair plan naar onze planeet te brengen, waarvan het geheime doel is om grote overvloed op het juiste moment over de aarde te verspreiden.

 

De Ottoman Turken, de Habsburgers van Oostenrijk, de Bourbons van Frankrijk en de Heilige Stoel hebben in het verleden samengespannen om een ​​systeem van bankieren en vertrouwen te creëren dat tot nu toe heeft geduurd. De oorsprong van hun gecreëerde Fractionele-Reserve Banking System werd onthuld in de oude schatten van Rome, Perzië, India en China, en de vele Empires van de Nieuwe Wereld.

In Europa tijdens de Middeleeuwen was de controle over dit systeem overgegaan naar de paus en een reeks met hem gelieerde vorsten.

 

Deze Infusie-Fondsen zouden worden uitbetaald met de komst van het Tweede Millennium van het Christendom. Naarmate die tijd dichterbij kwam, werd het echter steeds duidelijker dat de Cabal die onze wereld beheert, de uitbetaling van die fondsen wilde voorkomen. De cabal vocht met hand en tand om zelfs het besef van GESARA te vernietigen, laat staan ​​de uitvoering ervan te realiseren, en op dit moment is het uitstel van de aankondiging die volgens de wet iz. vergaande condities die vooraf moet gaan, nog het enige wapen dat hen rest.

 

Het gevecht

De Cabal probeert meedogenloos het GESARA-RV-proces te infiltreren om er zelf voordeel mee te behalen en hun macht over onze planeet te herwinnen. Maar de Alliantie – de Witte Petten – zijn actief op zoek naar deze infiltranten om ze te vatten. Elke poging om het RV-proces te infiltreren is tot nu toe mislukt.

De door de cabal omgekochte corrupte bankiers werden met een frequentie van bijna om de dag betrapt en gearresteerd. Het opruimen van de resterende Cabal gaat door. De Alliantie kan de ineenstorting van de aandelenmarkt op elk moment in gang zetten en het geldsysteem vervangen door het nieuwe financiële AIIB-systeem. Terwijl, wij de wakkeren zijn verkozen om deze economische revolutie te begeleiden.

 

De cabal is tot nu toe succesvol geweest in het bereiken van vertragingen op vele manieren: o.a. d.m.v. van moorden op invloedrijke mensen die voorstander zijn van het onverwijld initiëren van de bepalingen evenals anderen die actief aan dit doel werken; doodsbedreigingen aan familieleden van lichtwerkers en aan de werkers zelf; infiltratie van dubbelagenten in de rangen van de lichtwerkers en terroristische aanslagen. De binnenlandse terroristische daad in de VS op 11 september 2001 was de meest dramatische van al deze tactieken.

 

Het goud dat de nieuwe valuta zou moeten ondersteunen, was opgeslagen in de WTC-torens en werd door de cabal gestolen. Gebouw 7 was het centrum van de operaties voor 9/11 en werd vernietigd nadat de operatie was voltooid.

 

Wanneer mensen zich louter en alleen bezighouden met overlevingsvereisten, zal echter het geven van spirituele boodschappen niet de wereldwijde hervormingen tot stand kunnen brengen die nodig is om uit hun ellende te geraken. Dat is de gedachte waarom de bepalingen van GESARA een gigantische omvang hebben die ingrijpende hervormingen voor planeet Aarde omvatten, die zullen beginnen zodra de implementering officieel is aangekondigd. Wanneer mensen zich bewust worden van de hervormingen, zullen ze gemotiveerd zijn om deel te nemen op basis van hun mogelijkheden.

 

Zoals in alle andere aspecten van polariteit die nog steeds op aarde bestaan, staat GESARA aan de ene kant en de zwarte macht – zoals de leden van de Illuminati zichzelf noemen – aan de andere kant.

 

De tentakels [van de Illuminati] bereiken de hoogste niveaus in regeringen; bankinstellingen; alle media; kerken; multinationale bedrijven; Koninklijke families; educatieve instellingen, medische-, drugs-, wet- en rechtssystemen – níéts van de invloedrijke complexheid op onze planeet is vrij van controle door de Illuminati.

 

Deze machtige cabal heeft reeds lang geleden ingezien dat om hun controle over de mensheid op aarde te behouden, ze hen in onwetendheid en angst moeten houden en gedurende millennia lang heeft dat goed gewerkt voor degenen die nu aan de macht zijn en hun duistere voorgangers. Echter nu beseffen ze dat het zo niet langer kan werken voor hen, en ze laten geen tactiek onbenut om hun snel afnemende controle vast te houden.

 

De capitulatie van de [Illuminatie] zal worden toegejuicht, maar ze zijn niet van dien aard hun ​​nederlaag toe te geven. Uiteindelijk kunnen ze daarom gedwongen worden, want de missie moet snel van start gaan. Force is een woord dat (de Alliantie) niet gebruikt, maar het betekent niet het gebruik van fysieke kracht maar eerder zoals in een schaakspel, het schaakmat zetten.

 

Het lot van de wereld zal in één keer worden herschreven

Zodra GESARA begint, wordt de aardse bevolking van armoede en slavernij bevrijd, waardoor de mens zich volledig kan wijden aan de ultieme taak van planetaire transformatie.

 

Wanneer GESARA is ingevoerd, betekent dit dat oorlogen voor altijd zijn afgelopen. Het betekent dat iedereen op aarde rijk zal zijn en zijn levensstandaard is verbeterd. Het betekent dat de door Goud-gedekte-valuta niet langer wordt gemanipuleerd en dat overal banen verschijnen. Het betekent dat NESARA en GESARA op weg zijn om elk individu op Aarde meer dan genoeg geld te geven om hun tekorten voor altijd te lessen. Het betekent nieuwe technologieën, vrije-energie, milieuopruiming, vliegende auto’s en tele-tijd-reizen naar de sterren. Het betekent voor iedereen een perfecte gezondheid, inclusief ontbrekende ledematen die weer aangroeien. Het wordt het begin van het nieuwe tijdperk en bovenal, het zal niet meer te stoppen zijn.

 

Niet alleen zal je lot voor altijd ten goede zijn gekeerd, maar zo ook het lot van elke afzonderlijke levensvorm op onze planeet veranderd en wordt herschreven. Niet alleen voor ons op deze planeet, maar ook voor alle andere beschavingen waar we mee in contact zullen komen. De hele wereld en elke andere sterrenplaneet zal effectief in één keer een verbeterd lot ondergaan, als GESARA daadwerkelijk live is gegaan.

 

Lezers zullen zich afvragen; “Wat gebeurt er als onze natie-onderneming failliet gaat en ik mijn pensioen verlies?” Geen zorgen. Elke burger is feitelijk een prioriteit schuldeiser. Het nieuwe systeem zal veel beter zijn dan alles wat er tot nu toe is geweest, en biedt een veel breder spectrum van zorg en hogere pensioenbetalingen voor zowel veteranen als gepensioneerden in het algemeen, ongeacht of het gaat om de publieke of private sector. Het zal ook diensten leveren die momenteel niet beschikbaar zijn; zoals bv. therapie- en fysiotherapie-opties die nu niet bestaan, inwonende behandelingsprogramma’s voor alcoholisme en drugsverslaving, voedings- en natuurlijke genezingsopties die momenteel niet worden gedekt, respijtzorg voor verzorgde en verzorger en nog veel, veel meer.

 

 • In de VS zal Trump beginnen met het terughalen van de gestripte productie-infrastructuur, en daarmee de basis leggen voor de uitroeiing van armoede en de opkomst van welvaart.
 • In China zal XI Jinping beginnen met nieuwe infrastructuurprojecten met duizenden Senior Centers en echte biologische voedselproductie.
 • In Rusland zal Poetin het voorbeeld van de VS en China volgen.

 

Planeet Aarde benodigd een nieuw systeem en een nieuwe manier van denken

Als je vraag is wat er op dit moment mis is op aarde? Is het antwoord alles is verkeerd, van voedsel, landbouw, taal, onderwijs, gezondheidszorg, technologie, wetenschappen, sport, geld, zaken, bijna alles, zo niet alles.

GESARA is ontworpen om gedurende een periode van overgang armoede en alle aanverwante kwalen van de aarde te verwijderen. De veranderingen worden niet opgelegd omwille van, maar maken deel uit van het plan om ondersteuning en bescherming te brengen, die de ervaring van mensen naar een nieuw niveau zal tillen, en vreugde en geluk zal brengen. Gelukkig zijn met je leven. Sommigen zeggen misschien dat geld geluk kan kopen, maar geld kan alleen maar materiele dingen kopen! Lees de vele verhalen over beroemdheden om beter te weten.

 

De domme mensen die willen dat robots en AI de mens vervangen, denken dat iedereen het met hen eens is. Maar de waarheid is dat geen enkele robot de mens kan vervangen, niemand wil naar een restaurant gaan waar de stomme zelfde stemrobot praat als een video!

 

Planeet Aarde zal een nieuwe metriek ondergaan voor Environment, Voedsel, Vreugde, en Geluk, met meer banen die zullen helpen planeet Aarde te redden van de toegebrachte schade.

 

Bbp-waarden zullen een verouderde metriek worden, omdat het uitgeven van geld alleen spreekt over illusie, zoals waarde getallen voor bv. aandelen, etc. Want mensen gaan hun levensdoel verwerkelijken met iets dat de meerderheid op Aarde is vergeten.

 

De hele bevolking gaat profiteren van GESARA. De aarde is de meest overvloedige planeet. Er bestaat op dit moment meer dan genoeg goud gedekt kapitaal waardoor iedereen miljonair kan zijn, zonder schulden van welke aard dan ook.

 

Mensen moeten voor zichzelf leren denken, zorgen, en op een innovatieve manier beziggaan, omdat de meeste, zo niet alle bestaande parameters verouderd zullen zijn. De betekenis van waarde voor geld zal compleet veranderen in vergelijking met nu. Iedereen heeft voldoende geld om van te leven. Er is geen behoefte of voordeel aan corruptie of omkoping. Deelname is de enige grens van je ervaring. Iedereen is vrij, en toegestaan ​​om zijn/haar hobby als levensbehoefte te vervullen, te werken, te ondernemen zoals men aanvoelt en wil.

 

De grondgedachte

Waar het op neer komt, is dat GESARA veel meer is dan een financiële gebeurtenis, het betekent ook dat dit nieuwe tijdperk snel gaat plaatsvinden. Als het eenmaal begint, is dat het einde van de cabal en het begin van alles wat goed is op Aarde. Dat is de reden waarom de Cabal alles heeft gedaan wat ze konden doen, om dit te stoppen. Ze weten dat zodra die schakelaar wordt omgedraaid, de energiesignatuur en het lot van de wereld en elk leven onmiddellijk wordt gewijzigd.

 

Deze immense betekenis zal niet alleen enorme veranderingen in ons lot teweegbrengen, maar ook zichtbaar en onmiskenbare goede gevoelens verspreiden. Mensen zullen zich beter gaan voelen, terwijl de slapers niet weten wat hen overkomt. Natuurlijk weten de wakkeren waarom, en deze gebeurtenis zal om die reden voor hen nog sterker zijn. Omdat dit GESARA-evenement het belangrijkste is in de geschiedenis van de mensheid op Aarde, en dat juist wij gedurende onze tijd op Aarde hiervan getuigen zijn en aan mogen meewerken.

 

Deze essay heeft geprobeerd uit te leggen wat gaat veranderen, en waarom het zo lang heeft geduurd om dit alles te realiseren. Het is daarom nuttig deze informatie door te sturen naar iedereen die je kent, op dat ook zij zich kunnen voorbereiden op de aankomende grote veranderingen.

 

De overgang naar het nieuwe systeem is begonnen, alleen mensen weten het niet

BELANGRIJKE TWEET MEDEDELING:

 

HET BEGINT NU

Grote veranderingen staan te gebeuren. De gesealde arrestatiebevelen worden operationeel. Verwacht wordt dat nog vele slapers de straat op gaan om de arrestaties van hun politicus te voorkomen. Zorg dat je je kinderen gedurende twee weken niet de straat op laat gaan. Reken op een periode van twee weken chaos, daarna breekt het LICHT door.
Onderstaande Q-Anon verklaring is verbluffend! Laat alles vallen en beluister deze video !!! Daarin wordt precies geschetst wat er gaat gebeuren en wanneer. POTUS – President Trump – zei het afgelopen herfst allemaal in een Tweet. Het gebeurt op zondag 11 maart a.s. dan begint de vloed…

 

Korte samenvatting van onderstaande video

IN OPDRACHT VAN POTUS zijn bepaalde fail-safes geïnitieerd die het publiek moet beschermen tegen de primaire uitval van de operatie die gepland staat op 11-3 – na de aanhoudingsaankondiging van Mr. Podesta. Volgt een bevestiging voor het publiek van wat er gaat gebeuren, vervolgens zullen nieuwe aanhoudingen worden onthuld welke door velen openlijk niet zullen worden geaccepteerd. Openbare rellen worden in serieuze aantallen verwacht in een poging om de arrestatie en gevangenneming van hoge ambtenaren te voorkomen.

Óp POTUS’ ORDER zal een staat van tijdelijke militaire controle worden ingevoerd om speciale operaties te kunnen uitvoeren. Er zijn valse lekken gemaakt om velen binnen de grenzen van de Verenigde Staten te houden, om noodzakelijke uitleveringsprocedures voor de uitvoerders te voorkomen. Wees gerust, de veiligheid en het welzijn van elke man, vrouw en kind van dit land wordt volledig gewaarborgd. De stemming van de burgers in het land zal helaas verdeeld zijn, omdat velen zijn gevallen voor de corruptie en het kwaad dat al lang aan de gang is.

We zullen in deze periode het Emergency Broadcasting System (EMS) opstarten in een poging om ​​directe boodschappen aan alle burgers te bieden en vervalsingen door MSM-nep nieuws te voorkomen.

Zorg dat je voor 2-3- weken voedsel en drinkwater in huis hebt. En houd je kinderen van de straat!