Het grootste bedrog

 

Geleidelijkheid

Na de verdrijving van de mens uit de Hof van Eden, maakte God het duidelijk dat de dagen van de gratis lunch voorbij waren. “In het zweet des aanschijns zult gij uw brood verdienen,” zei Hij.

Je moet werken, je moet iets doen, voordat je rijkdom verkrijgt. Je krijgt niet eerst je brood. En zo heeft zonder enige voorkennis de geleidelijkheid van de Illuminati de menselijke vrijheid in slavernij veranderd. Ze weten; alles kan worden bereikt met geleidelijkheid, vaak gerefereerd als de “Boiling Frog Syndrome”. Er is geen behoefte aan absolute agressieve onderwerping. Of het nu 50 of 100 jaar duurt, het kan de elite niet schelen. Ze zijn geduldig. De vraag is, hoe hebben ze het gedaan?

In de praktijk komt het neer op inbeslagname van echte rijkdom van de mensen, om het in de handen van de weinigen af ​​te leveren met betere connecties tot de insiders van de Deep State. Maak overheden het werktuig voor de paar insiders om alle anderen te exploiteren. Maak van het nep-geldsysteem een ​​belangrijk hulpmiddel om hen te helpen dit te bereiken. Maak een stappenplan om geleidelijk het aloude doel te bereiken.

 

Het stappenplan

 • Verander het geldsysteem in fiat papiergeld. Dit vervangt echte rijkdom door fiat-papier en draag ​​dat over aan de Deep State door valuta-inflatie en valutadepreciatie.
 • Verslaaf de wereld aan de eufemistische fiat “reservemunteenheid”. Laat nergens ter wereld de goudstandaard toe.
 • Voer een oplopende inkomstenbelasting in.
 • Beheer de media en gebruik deze om de agenda te promoten.
 • Gebruik zeer verfijnde propaganda om het publiek op alle gebieden te beïnvloeden.
 • Verdeel en heers door oorlogen te maken.
 • Ondersteun rassenongelijkheid door klassenstrijd en haat.
 • Vernietig het gezin door de vrouw aan het werk te zetten.
 • Denigreer vrouwen.
 • Promoot homoseksualiteit. Verheerlijk het samenleven met een variant zoals uniseks en/of transgenderisme om alle soorten perversies te bevorderen.
 • Vestig openbare scholen onder het mom van gratis onderwijs. Zorg dat mensen dom blijven, opdat ze niet zullen nadenken. En indoctrineer ze door middel van mind control.
 • Verstrek geneesmiddelen die de geestelijke gezondheid van een levend wezen verstoren, om ze dan aan te moedigen andere mensen te doden.
 • Bevorder “broederliefde” op het principe van onzelfzuchtigheid.
 • Gebruik en onderhoud alle van oudsher bekende namen zoals grondwet, privacy rechten, privébezit, nationale vlag, stemrecht, democratie, gekozen vertegenwoordigers, vrije pers, enz. terwijl je de instellingen zelf vervormt.
 • Houd het publiek onwetend over de functie van goud en zilver, dat het echt geld is moet uit het geheugen worden gewist.
 • Controleer wapens en geweren. Leer het publiek wapens te vrezen door het idee te promoten dat wapens gevaarlijk zijn. Overdrijf de gevolgen van wapenongelukken en vuurwapenincidenten in de landelijke media. Hoe groter de beroering des te negatiever is het effect.
 • Houd de door Deep State vertrouwde marionetten aan de macht, ongeacht wie de gekozen president wordt.
 • Het eindresultaat rechtvaardigt alle middelen, van moord tot leugens, meineed, bedrog, zoals vrede is oorlog.
 • Manipuleer alle overheidsstatistieken; inflatie, banen, bbp, geldhoeveelheid.
 • Bevorder de vrede terwijl de productie van wapens voor export toeneemt. Wees ‘s werelds grootste wapenfabrikant en exporteur van terrorisme.
 • Verbiedt de outsiders “buitenlandse bankrekeningen”, terwijl het gebruik van belastingparadijzen uitsluitend gereserveerd is voor de insiders.
 • Noem grondbezit “privébezit” maar implementeer eeuwigdurende en stijgende grondbelastingen.
 • Verwar de termen liberaal, conservatief, socialistisch, communistisch, fascistisch, democraat, republikeins en met name democratisch, en vertel dat anarchie – dat zelfbestuur is – voor het publiek gevaarlijk is.

 

De controllers streven ernaar om deze verstoringen te vervagen, en zelf terug te keren achter hun drievoudig masker, naar het tijdperk van hun recht op overheersing. Zij zijn de toekomstzieners. Zij zijn de oligarchen. Het zijn wolven in schaapskleren. Ze roepen “de geëxploiteerden” voor hen te verschijnen. Ze blaffen ze af en huilen over sociale rechtvaardigheid, alhoewel rechtvaardigheid het laatste is waaraan ze denken.

 

Het grootste bedrog van alles

Om de mensen te onderdrukken, laten ze het publiek weten dat er een “nationale schuld” is die moet worden terugbetaald. Een schuld die niet bestaat. Deze zwendel vereist een nauwkeurig onafhankelijke controle van de staatsboekhouding. Het publiek mag echter niet weten en mag nooit begrijpen dat een fiat-systeem per definitie failliet gaat en dat het al vanaf het begin bekend was. Hoe kan er een schuld zijn, als iedereen weet dat fiat geld kosteloos, door schuld gedekt, tot in het oneindige wordt gecreëerd? Als er geen schuld meer is, omdat iedereen z’n schuld heeft betaald, bestaat de valuta niet meer! Schuld is een valse premisse die door de media als gezond wordt gepromoot. Er is geen verloren geld. Het werd alleen besteed aan precies wat de elites en de Deep State het wensten te besteden, zonder kennis van het publiek. Het geld is simpelweg door boekhoudkundige manipulatie verdwenen.

 

Hetzelfde geldt voor banken. Een bank geeft ‘leningen’ om een ​​huis of een ander voorwerp te kopen en noemt het jouw schuld, maar is het dat wel? De bank heeft zojuist het account uit het niets gecreëerd. Het hoeft niet eens evenveel geld in zijn kluizen te hebben om de lening te maken. Het heeft de bank niets gekost, maar de bank noemt het wel jouw schuld of hypotheek en je gelooft dat je dan een schuld hebt. De bank belegt zonder risico in jou. Als jij je hypotheek niet kunt betalen, legt de bank beslag op je huis. De bank heeft zodoende echte activa verkregen onder het mom dat de consument de lening niet heeft betaald, zonder een cent van het eigen geld, of de bank in gevaar brengt. Zo bezitten de banken het merendeel aan huizen en land, en dit bedrog wordt economische vrijheid genoemd.

 

Hoe de Scam werkt:

Met opzet, functioneert elke overheid op schuldgeld, en accumuleert elke dag meer schulden, dat de “Nationale Schuld” wordt genoemd. Deze schuld bestaat uit, promesses, oftewel beloftes, het vermelde bedrag terug te betalen, dus het zijn schuldbekentenissen die als wettig betaalmiddel worden gebruikt, meer bekend als fiat geld, op frauduleuze wijze geboekt in de criminele boekhouding van de overheid.

Als iemand jou betaalt met een fiat geldbiljet – feitelijk een schuldbriefje, of schuld certificaat, dus schuldbekentenis, zoals algemeen tegenwoordig het geval is, en je accepteert die schuld als betaling, wordt een krediet gecreëerd voor de betaler, een schuld die steeds groter wordt, en nu bij jou ligt. Je wordt nooit betaald totdat je dit schuldinstrument weer doorgeeft aan iemand anders in ruil om iets van waarde te verkrijgen; m.a.w. de schuld te gebruiken om iets mee te kopen dat echte waarde heeft.

 

Denk hierover na op een andere manier; elke keer dat een schuld wordt gemaakt, wordt nominaal een gelijkwaardig krediet gecreëerd voor hetzelfde bedrag. In een eerlijke boekhouding zijn schulden en leningen van nature met elkaar in balans. Schuld en Credit zijn altijd met elkaar in evenwicht! Waarom elke boekhouding een balans heeft! Er kan geen X-biljoen euro “Nationale Schuld” zijn gecreëerd, zonder het bestaan ​​van een corresponderende gelijke X-biljoen “Nationaal Credit”.

 

Mind Controle

Beschouw deze vraag uit een CIA MKULTRA-memo van 1952: “Kunnen we de controle over een persoon krijgen tot het punt waarop hij tegen zijn wil dingen doet die zelfs tegen fundamentele natuurwetten ingaan, zoals zelfbehoud?”

 

Je kunt elke Valse Vlag-gebeurtenis kiezen die je wilt; ze worden allemaal uitgevoerd door dezelfde groep: Denk bv. aan; Trade Center 9/11 – JFK – Pearl Harbour – Las Vegas Shooting – Boston Marathon – Sandy Hook school – en letterlijk alle schietpartijen op scholen en op campussen; – Parijs – Berlijn – Stockholm – Londen – de olieramp in de golf van Mexico – aardbeving in Haïti – de branden in Californië – de overstroming in Dallas – de orkanen zoals, Andrew – Katharina – Hugo – en nog veel meer – Fukushima – de recente jet crash in Rusland, te veel om op te noemen. De lijst gaat door, er zijn natuurlijk veel meer valse vlaggebeurtenissen en toch kunnen maar heel weinigen de olifant in de porseleinkast zien. Het is per definitie altijd dezelfde groep CIA, MI6 en Mossad die achter deze gebeurtenissen zitten.

 

Al deze evenementen zijn gebaseerd op het MK Ultra-programma dat een slachtoffer ontvoert en wordt ‘gechipped’ met een microchip in de hersenen, zodat ze op afstand kunnen worden geactiveerd door agenten voor deze Valse Vlag Shooting-evenementen. Dit is de reden waarom de schutter vaak wordt gedood door de agenten, omdat dode lichamen niet praten. En in het geval dat een schutter overleeft, is hij verdwaasd of verward en kan hij zich niets herinneren.

 

Tieners die stemmingsmedicijnen gebruiken, ervaren ook deze symptomen waaraan ze proberen te ontsnappen, en krijgen dan nog meer medicijnen voorgeschreven om meer psychotisch te worden. Het zijn de geneesmiddelen die de geestelijke gezondheid van een levend wezen verstoren, om bewust andere mensen te doden.

 

De nieuwe wereldorde

Het slechtste deel van dit alles is de ellende die het veroorzaakt bij veel intelligente mensen. Ze geven toe aan het idee dat massale mind-control van populaties onvermijdelijk is, en niets kan worden gedaan dit te stoppen. Ze komen tot deze conclusie; omdat ze de moed hebben opgegeven de eigen vrijheid veilig te stellen. Ze hebben een inherent zelfvernietigend wereldbeeld gevormd. Ze hebben zich erbij neergelegd dat technocratie, die in dictatuur resulteert, onuitwisbaar is. In feite hebben ze zich bij de tirannie aangesloten. Geavanceerde geesten zouden natuurlijk begrijpen dat ‘samenwerken’ het ware antwoord is op menselijke problemen. Hetgeen betekent: geen afhankelijkheid van gecentraliseerde macht. Gecentraliseerde en geglobaliseerde macht is de Nieuwe Wereld Orde.

 

Om de expansie van het globalisme, socialisme, fascisme en technocratie te rechtvaardigen, wordt een ​​humane façade opgericht tegen deze viervoudige catastrofe. Door te stellen, dat het noodzakelijk is het aantal slachtoffers met behoeften te vermenigvuldigen; en wat is een betere manier om dat te doen dan door westerse landen te vragen onbeperkte migratiegolven op te nemen en te ondersteunen?

 

Welnu, dat is precies waar de controllers naar op zoek zijn. Zoals Gary Allen opmerkt in zijn schitterend boek None Dare Call It Conspiracy, het is een van de kardinale propagandistische ideeën die wereldwijd het socialisme/fascisme laat doordringen: dat het ONVERMIJDELIJK is. Dat misleidende idee wordt gebruikt om de oppositie af te matten. “Het fascisme neemt de wereld over en daartegen kan niets worden ondernomen.”

 

Onze vrijheid zal terugkeren

In elite ogen, is vrijheid verzet, eenvoudig en duidelijk. Het is archaïsch en gevaarlijk. Het is onwetend

en zinloos. Het is primitief. Allemaal onzin natuurlijk.

We zijn niet tot dit stadium in de geschiedenis aangekomen waar we dicht bij het punt staan ​​de cabal

voor eens en voor altijd uit te roeien. We moeten onze vrijheid terugnemen, wat aan de andere kant impliceert dat we ons ontwikkelen voor zelfredzaamheid, zelfvoorziening, het onschendbaar recht op privébezit en zelfbescherming dat in de Grondwet is vastgelegd.

Met de huidige wereldwijde politieke en economische veranderingen die gaande zijn, is het goed om rekening te houden met een periode van drie maanden waarin dingen moeilijk zullen kunnen worden voor de gemiddelde burger. Zorg voor voldoende voedsel in huis.

 

De US Treasury heeft de RV/GCR getekend. Het Chinese kwantumsysteem onderhoudt het nieuw monetair systeem en is 100% vuurproef. De Kwantumcomputertechnologie kan niet worden gehackt zonder beschikbare gelijk geavanceerde kwantumtechnologie, die de Cabal mist.

 

Het huidige monetaire systeem, eigendom van de cabal, is gebaseerd op het creëren van “schuldgeld” uit het niets; gecontroleerd door de overheid en de centrale bank, die in handen zijn van Deep State-trawanten en elite. Dat systeem creëert een economie die draait op krediet, niet op echte rijkdom met echte opbrengst. Het kan alleen maar groeien als het schuldniveau zich verhoogt en is daardoor gedoemd tot zelfvernietiging.

 

Onlangs, zijn verschillende corrupte Cabal-bankiers gearresteerd. De recente duik in de aandelenmarkt was een succesvolle operatie van de Alliance om essentiële Cabal-aandelen te veroveren. Dit was een verlammende slag voor bepaalde Cabal-individuen die deze aandelen in hun bezit hadden.

 

“Er is een lijst van 6.782 Illuminati-leden, deze lijst is verstrekt aan de Black operatie-, Seal-teams, Black Water, sluipschutters en aan alle paramilitairen, zodat als er iets met Trump gebeurt, ze allemaal worden opgeruimd of gearresteerd.”

 

Geld is een ruilmiddel en een opslag van waarde

Voor $ 1,300 per ounce kan het goudbezit van de natie niet eens het tekort van een jaar dekken. En houd rekening met het feit dat deze schuld op een gegeven moment moet worden ingewisseld voor iets dat enige waarde heeft.

De prijs van goud – als goud opnieuw aan de dollar zal worden gekoppeld, althans op z’n minst voor het doel van handel met het buitenland, en met buitenlandse overheden – zal dan veel hoger moeten zijn dan het nu is. De eerste vraag is natuurlijk of de dollar zou moeten blijven bestaan, omdat de Amerikaanse overheid eigenlijk niet in de geldhandel zou moeten zijn; dat verwart alleen maar het probleem.

 

Geld is een ruilmiddel en een opslag van waarde – het mag geen politieke voetbal zijn en is uitsluitend een middel voor de staat om zichzelf te financieren. Goud op zich moet als geld worden gebruikt. Vergeet niet dat de dollar-evenals de frank, het pond, de mark, en wat er nog meer was slechts namen waren voor een bepaalde hoeveelheid goud.

Dus een zes-tegen-één-gok vanaf hier is helemaal niet onredelijk in de komende jaren. En dat zal heel goed nieuws betekenen voor goud, zilver en hun respectieve mijnaandelen.

 

ALLIANCE INSIDER:

Nieuw, wereldwijd worden alle valuta gedekt door goud dat staat te gebeuren

De Alliance is voornemens een nieuwe door goud gesteunde valuta uit te rollen naast de beëindiging van de Federal Reserve en de Treasury van de Verenigde Staten volgens Arthur, t.w. de insider binnen de alliantie.