Communistisch Russia en China werden gecreëerd voor Wereldslavernij

 

De noodzaak voor zinvolle verandering

De zelfbenoemde global El-ites of welke synoniemnaam dan ook wordt gebruikt voor deze maffiose groep, personifiëren de krachten achter de schermen die de politieke, economische en culturele overeenkomsten op de wereld bepalen. Zij zijn de Illuminatie die hun credo’s aanwenden; ‘Verdeel en Heers’, ‘Orde uit Chaos’ en ‘Het Doel heiligt de Middelen’.

 

Zij denken dat ze door vererving meer gerechtigd zijn en daardoor meer waard zijn dan anderen, om de wereld te regeren. Mede door hun eigendom van alle multinationale ondernemingen controleren ze overheden, vergiftigen ze ons voedsel, water en farmaceutische producten, waarmee ze enorme winsten behalen. Met het uiteindelijke doel hele populaties te vergiftigen en ziek te maken in hun streven naar ontvolking van onze planeet.

 

Ze hebben met succes hun tirannieke agenda verborgen gehouden voor de meerderheid van het publiek, voornamelijk omdat ze bijna alle massamedia beheersen. Ze zijn obsceen rijk door te stelen van ons, ze kunnen kopen, huren, chanteren, bedreigen en iemand vermoorden die hen in de weg staat. Hun machtsstructuur is zo uitgebreid, waardoor ze hun verreikende plannen om de hele wereld te controleren verborgen kunnen houden.

 

Globalisten zijn Luciferians. Ze ondersteunen mensenhandel, vooral de handel in kinderen. Ze controleren onze politici met hun vuile details met betrekking tot misbruik en molestatie van kinderen. Veel mensen denken dat het een samenzweringstheorie is, omdat mensen nog steeds niet kunnen bevatten wat er werkelijk gaande is om de marionettenpolitici onder controle te houden door middel van chantage. De meeste, zo niet al deze verkozen lieden in het parlement en in de senaat hebben controledossiers waarmee de globalisten hen kunnen sturen en stellen. Ze zijn in wezen de eigenaars van de show.

 

De rijke elite prijzen voortdurend de voordelen van democratie en meerderheidsregering, omdat ze zo de massa’s gemakkelijk kunnen controleren met de hulp van hun eigendom van slechts een handvol transnationale mediabedrijven. Een paar critici mogen alternatieve talkshows en websites hosten om de indruk van vrijheid te wekken. De globalisten vinden het niet erg, want ze beheersen nog steeds de massa door hun eigendom van de media, en tenslotte regeert de meerderheid. Alhoewel weinigen zich realiseren dat de controle en polarisatie van de media de bewuste agenda is van de globalisten, die het Westen beschouwen als een niet-winstgevende tak van de wereldeconomie die ze willen verwijderen.

 

Het is tijd voor elke weldenkend en bezorgde burger om zijn of haar eigen talenten te benutten voor de oplossing van de Westerse problemen. Het is te laat om de misstanden en excessen van regeringen te corrigeren. Vooral gezien het problematisch gebruik van computer stemmachines, die bewezen hebben zeer vatbaar te zijn voor herprogrammering en manipulaties om zodoende toenemende controle te verkrijgen over Parlementen met de hulp van bankinstellingen, bedrijven en speciale belangengroepen.

 

Elke zinvolle verandering moet op persoonlijk niveau beginnen en zich dan omhoog werken via lokale overheden. Met de hulp van buren en gelijkgestemde burgers moeten lokale gemeenteraden, provinciale commissarissen en schoolbesturen worden bemand met personen die zich zowel bewust zijn van, als betrokken zijn bij, de problemen die zich voordoen bij het dienen en begeleiden van het grote publiek. Lokale leiders die verantwoording verschuldigd zijn aan de gemeenschap, zouden het tij kunnen keren van een veelomvattend door bedrijven gecontroleerde bureaucratie, om een beter beheer van diensten te waarborgen.

 

Het primaire punt is dat het individu de eigen verantwoordelijkheid voor zichzelf en z’n gezin moet gaan nemen. De tijd voor het vertrouwen van een door het bedrijfsleven geleide overheid die voor elke behoefte zorgt is verstreken. Onze overheid kan zelfs niet voor zichzelf zorgen.

 

Mensen moeten hun moraal terugvinden

Vrij en onbevangen leven is nodig om onszelf te bevrijden van deze ongewild-zelf-toegebrachte negatieve gemoedstoestanden. We zijn vrij om dit te doen op elk moment dat we kiezen; het is slechts een kwestie van kiezen en doen. De meeste mensen voelen zich incompetent om zich te verzetten ​​tegen het totalitarisme van de grote overheid en de politiestaat. Ze denken: “Ik ben maar één persoon, wat kan ik hieraan doen?” is het gebruikelijke refrein. De leiding nemen over de eigen macht en bestemming lijkt misschien een enorme uitdaging, maar recent wetenschappelijk onderzoek ondersteunt het idee, dat elk individu meer capaciteiten heeft de eigen realiteit te veranderen dan is geconditioneerd door onderwijs en religieuze autoriteiten.

Het is bekend geworden dat individuen effectief zichzelf kunnen veranderen door hun denken en emoties te activeren. Menselijk DNA kan worden her-geprogrammeerd door woorden, denken en emoties zonder in de genen te knippen of te vervangen.

Mensen moeten hun moraal vinden – De moraal van het redden van hun kinderen, in respect voor de strijd en het verlies van hun voorouders. Het respecteren en conserveren van de monumenten van bloed, zweet en tranen van hun voorouders. Het opofferen van de westerse beschaving als een offer aan geesten gekleed als goden voor de verlossing van schuldonderdanigheid zal ons niet zuiveren – het is in een woord schandelijk en het verdient geen medelijden alleen maar blamage.

 

We moeten optreden terwijl we nog steeds sterk genoeg zijn om wakker te worden, de invloed van ons afschudden van de gecontroleerde media en verspreiders van decadente haatdragende cultuur. We moeten de dekmantel van zelfhaat en medelijden breken waarmee we nu gebiologeerd worden, en vechten voor de beste strijd van ons leven.

 

De globale nationaalsocialisten zijn feitelijk NAZIS

De fascistische globalisten hebben de maatschappij verbrokkeld in verdeeldheid tussen ras, geslacht, leeftijd, generatie en cultuur. Dit is bereikt door het afbreken van de populaire cultuur, door verlaging van het onderwijsgehalte, stimulering van een gestage stroom illegale immigranten en de fragmentering van de bevolking over zaken als abortus, immigratie, niet-heteroseksuele relaties, een overvloed aan advertenties die seksuele promiscuïteit propageren en vervormd buitenlands beleid.

De controle over een achteruitgaande nationale economie en de inkrimping van werkgelegenheid heeft werknemers onnodig onder druk gezet, wat heeft geleid tot de geleidelijke vernietiging van de essentie de kern van het gezin.

 

De Globalistische nationaalsocialisten, de NAZIS, hebben een lange adem. De cabal-eigenaren van multinationale ondernemingen, met hun lidmaatschap van geheime gemeenschappen, weten dat hun doelen niet van de een op de andere dag zullen worden bereikt, alhoewel sinds 9/11 ze hun inspanningen hebben verdubbeld en hun tijdschema hebben versneld. Terwijl zakenlieden te maken hebben met jaarlijkse kwartalen, leeft de gemiddelde werknemer van de ene looncheque naar de volgende. De globalisten kijken 50 tot 100 jaar vooruit, als dat het is wat hiervoor nodig is. Ze beseffen dat hun programma van wereldwijd fascistisch socialisme het enige middel is om hun macht en controle te behouden. De enige manier om – naar hun mening – de zuiverheid van hun eigen ras en klasse veilig te stellen.

 

Ze lachen om concepten als echte individuele vrijheid en multiculturalisme, want ze hebben geen vertrouwen in de aangeboren goedheid van de mensheid of haar vermogen tot zelfbestuur. Ze hebben geen echt geloof in God en gebruiken religieuze idealen en concepten alleen als een ander hulpmiddel voor hun sociale controle.

 

De ware definitie van fascisme

Gebaseerd op Duitse vooruitgang in de studie van de menselijke geest en het gedrag te beïnvloeden door middel van propaganda, proberen deze zelfbenoemde globalisten de westerse bevolking te onderwerpen aan een doolhof van overheidsbeleidsmaatregelen, drugs, gedegradeerd onderwijssysteem, ondersteund door de CIA gecontroleerde massamedia.

 

Politiek en zakelijk leiderschap wisselen voortdurend hun rollen uit en creëren een samensmelting van staat en industrie, dat de eigenlijke definitie van fascisme is. Fusies en leveraged-overnames hebben de bedrijfsmacht geconcentreerd in minder handen, veel ervan direct verbonden door bank- en zakelijke banden, via de vooroorlogse kanalen voor de steun aan de nazi’s.

Politiepersoneel draagt ​​in toenemende mate minder of geen blauwe uniformen meer, de functionarissen die beëdigd zijn “het publiek te dienen en te beschermen”, dragen nu zwarte kogelvrije vesten met de Nazi-Duitse militaire helmen.

Zelfs de domeinen van religie, educatie en amusement worden gebruikt om hele generaties van voorheen burgers te veranderen in onderdrukte en onderdanige leden van een steeds meer nationaalsocialistische maatschappij.

 

Niemand schijnt het te merken; Niemand lijkt zich zorgen te maken;

Win je Vaderland terug

Dit is onze laatste kans om ons vaderland terug te nemen. Dit is onze laatste kans om onze interesse en beschaving te redden, het is nu of nooit, omdat de hele wereld weet dat de wereldmachten met hun Nieuwe Wereld Orde de mensheid proberen te vernietigen, met de hulp van grote multinationals en door de media die geen journalistiek bedrijven, maar de Globalistische politieke agenda propageren ter vernietiging van onze beschaving en de mensheid.

 

Ze zullen doen wat nodig is om hun wijdverspreide criminaliteit ten koste van ons te bevorderen, met als enig doel elk stukje leven op aarde te vernietigen.

 

We moeten samen onze soevereine natie terugnemen door gebruik te maken van dit unieke moment van afrekening. – Het genie is uit de fles gehaald en kan niet meer worden teruggeplaatst. Dus, ‘neem je vaderland terug’ om het in handen te geven van het gewone volk, waar het thuishoort, bedenk dat de elite het van ons hebben gestolen. Zodra een land zich los worstelt, zullen velen volgen, en zal de elite haar aftocht blazen.

Voor wereldslavernij creëerden de globalisten communistisch Russia en China

Als iemand blind is voor het waarheidsgetrouwe relaas van de geschiedenis, zal het begrijpen van de huidige gebeurtenissen nooit de door de geest gecontroleerde barrière van gezuiverd bewustzijn doorbreken. Onbekend is, dat in 1941 een oorlogstijd-samenwerking tot stand kwam tussen de Verenigde Staten en de Sovjetunie om de Duitsers tijdens WO II te bevechten. Waarbij onder andere ongeveer $ 11 miljard aan oorlogsmateriaal naar de Sovjet-Unie werd gestuurd. Identiek, is China niet immuun gebleven voor de toedracht in onduidelijkheid bij de uitvoering van wat hun regime eigenlijk drijft. Zoals het oude Chinese gezegde luidt: “Moge je in interessante tijden leven”, is gebleken dat het veel meer is dan een algemeenheid, het is een model voor planetaire slavernij. Hoe begon deze verovering en waar gaat het naartoe?

 

China is wereldwijd de grootste supermacht van de financiële elite van de Rothschilds gerealiseerd door alle waardevolle Westerse technologieën daarheen te brengen. Dit is identiek aan wat de Joden met hun USSR deden, en veranderde Rusland in een enorme superstaat en militaire supermacht, om de verovering van de rest van de aarde te bewerkstelligen, en dat ook deden. De enige reden dat ze werden tegengehouden, was dat de tweede wereldoorlog promotors hun plannen mondiaal opbraken wat uiteindelijk leidde tot stagnatie en val van de USSR.

Er zijn berichten dat voor bepaalde elektronische functies de tactische silo’s van Amerika zijn gecontracteerd aan Israëlische bedrijven. Ze hebben ook hun agenten overal in het Pentagon en andere belangrijke westerse militaire en overheidsnetwerken.

 

De betrouwbaarheid voor je wereldbeeld

In een speciaal rapport van Texe Marrs, The Illuminati en hun Triade van het Kwaad presenteert hij een geloofwaardig verslag dat de meesten nog nooit eerder hebben gezien.

 

“Ik heb net maandenlang slopend maar opwindende onderzoeken afgerond naar de schimmige doch enorm belangrijke spirituele en tijdelijke verbinding tussen drie wereldmachten, China, de Verenigde Staten en Israël. Onbekend voor de gemiddelde burger, organiseren de menselijke agenten van Satan, die de elite Illuminati vormen, actief de hulpbronnen van de aarde in beslag te nemen om een laatste aanval op de vrijheid en onafhankelijkheid van de mens te verrichten. Deze drie naties staan in het centrum van het Illuminati-plan.”

 

“Ik ontdekte dat China, in minder dan vier decennia, is getransformeerd in een Kolossus van het Kwaad, ongeëvenaard in de annalen van de mensheid. Chinese banken, HSBC, Bank of China en anderen, samen met de JP Morgan Chase Bank van Rothschild, beheren de edelmetaalmarkten – goud, zilver, platina, enz. De naam Rothschild is legendarisch in alle drie deze Illusionistische landen…”

 

“De westerse media, die in handen zijn van en gecontroleerd worden door joodse miljardairs, zijn nauw verbonden met de Rothschild-trust. Ze hebben de historische waarheid verdoezeld dat de Europese Khazars en Russische joden die Palestina binnenvielen in 1948 veel van de ingezeten Palestijnen afslachtten om hun land, bedrijven, huizen en boerderijen te stelen… “

 

“Een andere openbaring waarover de VS en westerse journalisten en historici niet kunnen schrijven, betreft de Joodse oorsprong van de Rode Chinese revolutie van Mao Tse Tung. Mao was zelfs een domme en onbekwame Chinese boer die geschoold werd door Skull and Bones -ingewijden en werd geïnitieerd in de internationalistische vrijmetselaarsloge door socialistische joden uit de Verenigde Staten, uitgevoerd met de stilzwijgende toestemming van president Franklin D. Roosevelt, een 32e graad vrijmetselaar en, later, president Harry S. Truman een 33e graad vrijmetselaar.

 

Mao was altijd al een strikt gecontroleerde marionet van Joodse revolutionairen – mannen zoals Israël Epstein en Sidney Shapiro, die in China leefden en de leiding hadden over twee belangrijke gebieden van de communistische regering in Peking – de schatkist (geld) en de media (propaganda). Interessant is dat zionistische joden de scepter zwaaien over dezelfde twee essentiële instrumenten van de overheid in de Verenigde Staten.”

 

Een andere bron legt uit dat communistisch China is gecreëerd door de Rothschilds en hun agenten, en presenteert een nog sinistere chronologie van het plan voor de nieuwe wereldorde om hun controle uit te breiden.

 

“Op 1 oktober 1949 verklaarde Mao Tse Tsung de oprichting van de Volksrepubliek China op het Tiananmen-plein in Beijing, gefinancierd door Rothschild gecreëerd communisme in Rusland en ook de volgende Rothschild-agenten: Solomon Adler, een voormalige ambtenaar van de Amerikaanse schatkist die een Sovjet-spion was, Israël Epstein, de zoon van een joodse bolsjewiek die door de tsaar in Rusland werd gevangengenomen omdat hij probeerde daar een revolutie te laten gisten, en Frank Coe, een leidende ambtenaar in de IMF van Rothschild, joden waren achter de opkomst van de macht van Mao Tse Tsung, de communistische dictator van China, die tientallen miljoenen Chinezen (vooral christenen) martelde en vermoordde tijdens zijn brutaal bewind, terwijl Sidney Shapiro, een Amerikaanse jood, de leiding had over het Chinese propaganda systeem, een andere Jood, Israël Epstein, was Mao’s. Minister van Appropriates (Financiën).

 

Mao zou onder zijn heerschappij zestig miljoen onschuldige Chinezen hebben vermoord, voornamelijk om de traditionele Chinese cultuur te vernietigen om zo totale controle te krijgen. Net zoals bij het christendom werden alle beoefenaars van spirituele systemen verbannen, gedood en in de gevangenis gegooid, om aan een ​​langzame dood te sterven door slavenarbeid, honger en marteling. Het communistisch systeem werd de nieuwe cultuur van controle. Met China onder hun vlag was Tibet de volgende op de lijst als het laatste bastion van spirituele en historische kennis. Joodse systemen proberen alle spirituele kennis van gelovigen te verwijderen om het in handen te houden van de Joodse elite. Dit is een belangrijk onderdeel van hun indoctrinatie-programma. Er is al meer dan duizend jaar een grote Joodse bevolking in China, zoals o.a. de Joden van Kaifeng.”

 

Als deze vooraanstaande auteurs niet het gewicht van betrouwbaarheid voor je wereldbeeld vormen, zal de toelating van het vlaggenschip van het gevestigde verhaal de ongelovigen ervan kunnen overtuigen. In een officieel artikel van de Raad voor Buitenlandse Betrekkingen (CFR), legt Peter Grose van het CFR de mondiale agenda van China uit.

 

“De CFR-Raad beschouwde het probleem van het communistisch China in de jaren 1960 als serieus. Verschillende publicaties van de Raad waren begonnen met de ontwikkeling van het idee van het ‘Twee-China’-beleid – erkenning van zowel de Nationalistische regering van Taiwan als de communistische regering op het vasteland. Dit, zo suggereerden de auteurs van de Raad, zou de minst slechte beleidsrichting kunnen zijn. Professor A. Doak Barnett publiceerde in 1960 een baanbrekend boek voor de Raad, Communistisch China en Azië. Een belangrijke studie van de Raad over de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en China begon in 1964, het jaar waarin China zijn eerste atoombom liet ontploffen: de groep kwam de daaropvolgende vier jaar regelmatig bijeen.

 

“Voldoening met de huidige patstelling in relatie tot de Chinezen is geen staatsmanschap”, verklaarde Robert Blum van de Asia Society, de eerste directeur van het project. “Amerikaans ongeduld en de sterke stromingen van politieke emotie maken het vaak onmogelijk om vooruit te plannen om ons beleid op koers te houden door het op flexibele manier te beheren.” (Peter Grose, Voortzetting van het onderzoek: de Council on Foreign Relations van 1921 tot 1996, New York, Council on Foreign Relations, 2006; ” X ‘Leads the Way’).

 

Wat een nobel concept, van staatsmanschap. In elk andere realiteit betekent de vertaling hiervan consolidatie in de nieuwe wereldorde van menselijke gebondenheid. De aard van het Chinese regime is gebaseerd op totalitarisme. Een onheilige unie met de mega-corporatisten heeft de grootste economische overdracht van alle tijden voortgebracht, een communistisch model van terreur voor de toekomst van de hele mensheid.

 

Preston James, PhD schrijft in The Hidden History of the Incredibly Evil Khazarian Mafia.

 

“De opiumverslaafden gecreëerd door de Rothschild-opiumverkopen aan China hebben China zoveel schade berokkend dat China twee keer ten oorlog trok om deze te stoppen. Deze oorlogen stonden bekend als de Boxer-opstanden of de Opiumoorlogen.”

 

De zure smaak van buitenlandse interventie in interne Chinese aangelegenheden veroorzaakte een terugslag. St. John Bartholomew legt dit uit in Colonial Elite Rules China t.b.v. de Illuminati.

 

“Peking – De Chinese elite is een fusie tussen het communistisch leiderschap, de tycoons van Hongkong en de criminele triaden. Alle drie actiegroepen ontlenen hun macht aan de samenwerking met Illuminati.

 

China lijkt autonoom te zijn omdat de Illuminati het land van binnenuit hebben ontwikkeld en ‘revolutionaire’ politieke partijen hebben gefinancierd die nationalistische slogans spuien. De redenering was dat het Chinese volk in opstand zou komen tegen openlijke buitenlandse overheersing, maar hun plaats in de NWO zullen omarmen als ze zouden denken dat ze zelf in controle zijn.

 

Dit laat zien dat we moeten optreden en ons zelf moeten bevrijden nu het nog kan, en we nog sterk genoeg zijn om te ONTWAKEN. Dit is daadwerkelijk Onze laatste Kans!

 

KOOP NU

 

 

De koninklijke schurken onthuld