De zwarte Paus is de Bevelhebber die de wereld controleert

 

Jezuïetisme is het meest absolute soort despotisme

Het Vaticaan wordt gecontroleerd door de Jezuïeten. Zij zijn exclusief eigenaar van alle natieondernemingen: Satan, via de loges van de vrijmetselaars, bezit het Vaticaan, terwijl de Paus zijn slaaf is. Het katholicisme moet zo spoedig mogelijk worden uitgeroeid. Gedurende de gehele geschiedenis is de Satanisch Luciferian Jezuïetenorde inherent aan oorlog en genocide, en formeel uit vele landen verwijderd waaronder Frankrijk en Engeland, maar nog steeds op grote schaal aanwezig in Spanje en Italië.

 

‘Overste generaal’ van de Sociëteit van Jezus is de officiële titel van de leider van de rooms-katholieke religieuze orde, de Jezuïeten. Hij wordt meestal aangesproken als Pater Generaal. De positie draagt vaak de geringschattende bijnaam van de Zwarte Paus. De huidige overste generaal is de Eerwaarde Pater Arturo Marcelino Sosa Abascal.

 

De Jezuïeten en de Roomse kerk hebben de geschiedenis veranderd, en de werkelijkheid ervan verborgen, door onware sprookjes te vertellen over de historie van de aarde. Een van de vele leugens ging over Maria Magdalena die echt de vrouw van Jezus was, en hem twee zonen met de namen Jezus II Justus en Josef, en een dochter Tamar heeft geschonken. Deze feiten zijn onderdrukt door de Roomse Kerk. Om zichzelf te bevoordelen begon de kerk in 1600 systematisch wetenschappers die dit verhaal wilden corrigeren, te doden.

 

De Heilige Graal of Sangreal gaat over het bloed van Jezus, en sindsdien is de waarheid door vele valse beweringen versluierd, over wie afstamt van wie, waaronder de Rothschilds en de Koningshuizen, dat allemaal gelogen is.

 

Sommigen denken dat RH-negatief bloed, dat bij Basken veel voorkomt, van christus is. Jezus was een van de weinige boodschappers die naar de mensen werd gestuurd om ons voor te lichten over wat en wie we werkelijk zijn, en als we onze ware geest willen ontwikkelen, wij eerst zijn informatie moeten begrijpen om al het negativisme op aarde uit te drijven.

 

Op dit moment, vinden grote veranderingen plaats om onze ware status te herstellen, en ons te informeren over wat gaande is en gedaan werd door de Cabal, die bestaan uit Draco Reptielen, Grays, en andere wezens, afkomstig uit een universum dat door de cabal opzettelijk verborgen is gehouden. En, Pope Francis heeft inmiddels verklaard dat zijn god Lucifer is.

 

Op aarde hebben de dragers van het licht al veel van de waarheid hersteld, en het Sangreal-verdrag van 300 A.D. in eren hersteld, daarin wordt verklaard dat alle mensen op de planeet aarde soeverein zijn en als zodanig zullen worden behandeld. Dit betekent het einde van de fake El-ites, de cabal, en hun Slavernij Scam, waarmee ze eeuwenlang de wereld hebben getiranniseerd. Wetenschappers weten dat duizenden jaren geleden kernoorlogen zijn geweest, en dat de straling nog steeds in kleine hoeveelheden in het Midden-Oosten aanwezig is.

 

De Paus en zijn oorlogshandlangers, die zich voordoen als joden, zijn in werkelijkheid Khazarische Maffiose, Koninklijke families, Nazi’s, en Pedofielen, ze zijn satanisten. Zij besturen onze wereld. Hun centra zijn gevestigd in Vaticaanstad, de City of Londen, Washington District of Columbia, en in de Verenigde Naties in de Stadstaat New York City. Deze informatie werd ontvangen van een insider die om goede redenen anoniem wenst te blijven:

 

“Al die in posities van absolute macht zijn, zoals de koningin van Engeland, de Rothschilds, de Bushes, de Clintons, de Rockefellers, de paus, de verborgen Jezuïet Hiërarchie, enz. Ze zijn allemaal één grote gelukkige bloedlijnfamilie. Ze zijn allemaal neven, nichten, ooms en tantes van elkaar. Ik ken persoonlijk enkele van deze mensen, dus laat ze jou niet voor de gek houden!

 

Velen zullen in de nabije toekomst verstomd staan als de waarheid over onze geschiedenis bekend wordt.

 

Naar buiten is het Opperhoofd van de Jezuïeten de Zwarte Paus

Velen denken misschien behoorlijk goed geïnformeerd te zijn over alle belangrijke spelers op het speelveld van de ‘samenzwering’, met betrekking tot de verschillende elementen van de samenleving die onze wereld vanaf achter de schermen controleren.

 

De machtigste man in de samenzwering over onze wereld is de Grijze Paus, PEPE ORSINI genaamd, die een afstammeling is van de machtige oude Romeinse pauselijke Bloodline familie Maximus. Er is niemand machtiger dan de Grijze Paus. De pauselijke bloedlijnen vormen de geheime schaduwhiërarchie van de Jezuïetenorde, die bepaald heeft dat de Zwarte Paus de # 1 is.

 

Andere machtige pauselijke bloedlijnfamilies zijn de Breakspear, Somaglia, Farnese en Aldobrandini. Bijvoorbeeld; David Rothschild trouwde zich in de Aldobrandini-familie door zijn huwelijk met prinses Olimpia Aldobrandini. Een ander invloedrijk hoofd is Henry Breakspear die in Macau in China woont. De meeste hoofden van de pauselijke bloedlijn families wonen in Azië en India. Zowel de Zwarte Paus als de witte Paus zijn niet afkomstig van de Pauselijke Bloodline, beiden zijn gewone mensen. Maar het blijkt dat de Zwarte Paus tot ‘Bevelhebber over de Wereld’ is benoemd.

 

Hij is na de Grijze Paus, de machtigste man op aarde die zakelijk over maritieme wetten regeert. Hij controleert het bankwezen, de vrijmetselarij en de geheime diensten – CIA, FBI, NSA, SIS, MI6, Scotland Yard, Mossad, CSIS, ADSE, FSB. Het Vaticaan bezit 60% van het gestolen land van Israël, dat van de Palestijnen werd gejat, en hebben het land van de Tempelberg bestemd voor hun derde Salomons tempel waar ze hun troon willen vestigen. Hij maakt deel uit van de Arcana Arcanorum gecontroleerd door de pauselijke bloedlijnen binnen de I-Mori. Deze bloedlijnen zijn het omega-punt van controle.

 

De Arcana Arcanorum is een esoterisch systeem dat bewaard is gebleven, ver weg van nieuwsgierige blikken, bestaande uit vrijmetselaars, rozenkruisers, martelaars, mystici en geleerden die zich in het algemeen bezighouden met de wetten van God en het universum.

 

De Zwarte Paus Adolfo Nicolas Pachón, is overste generaal van de Sociëteit van Jezus, t.w. ‘Duivels Plan’ voor de nieuwe wereldorde.

 

De huidige Zwarte Paus de overste generaal van de jezuïeten, is Arturo Marcelino Sosa Abascal. Hij controleert met zijn 6 generaals de “Witte Paus” paus Franciscus en het Vaticaan, de Illuminati, Zionisten, Globalist Elites, Council on Foreign Relations, Bilderberg groep, Vrijmetselaars, Comité van 300 and de kwaadaardige Council of Trent.

 

De Jezuïeten controleren ook de Tempeliers, Ridders van Columbus, en de Ridders van Malta. De CIA, FBI, NSA, ASIO, MI5, MI6, NCIS, FSB, DGSE, Mossad en elk inlichtingendienst in de wereld die vrijmetselaars zijn, wordt ook gecontroleerd door de Jezuïeten.

 

Inhoud van de Eed van inwijding die elke Jezuïet verplicht aflegt

Teneinde een indruk te geven van het gevaar, de mentaliteit en controle die Jezuïeten over ons uitoefenen, hieronder een verkorte weergave van de inhoud van hun afgelegde Eed.

 

“Ik verklaar dat ik geen opinie of wil van mijzelf heb (…) maar zonder te aarzelen elk commando dat ik ontvang van mijn superieuren in de Militie van de Paus en van Jezus Christus zal gehoorzamen”.

 

“Ik beloof verder en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele Aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik zal ophangen, verbranden, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen.

 

Wanneer dit niet openlijk gedaan kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, het wurgende touw, het staal van de lange dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen (…) zoals ik, wanneer dan ook, geïnstrueerd zal worden door een agent van de paus of superieur van de broederschap van het Heilige Geloof, van de Orde van Jezuïeten.”

 

De jezuïeten zijn geïnfiltreerd in alle regeringen en alle leiders zoals Obama, Malcolm Turnbull, Theresa May, Angela Merkel, Emanuel Macron, Mariano Rajoy, Benjamin Netanyahu, Mark Rutte zijn slechts enkele van de vele marionetten die orders van de Jezuïetenorden uitvoeren.

 

Oversten-generaal worden gekozen door de Algemene Congregatie van de Jezuïetengemeenschap, die bijeen wordt geroepen na het ontslag, de pensionering of de dood van de zittende overste. Oversten-generaal worden voor het leven gekozen en hebben bijna allemaal hun hele leven gediend, met een paar uitzonderingen. Vader  Peter Hans Kolvenbach, nam ontslag dat werd aangekondigd in februari 2006. De Algemene Congregatie verkoos, pater Adolfo Nicolás, die Kolvenbach opvolgde, en nu is opgevolgd door Arturo Marcelino Sosa Abascal als de huidige overste generaal van de Jezuïetenvereniging. Lees meer hierover:

 

 

Napoleon Bonaparte beschreef in zijn Memoirs nauwkeurig de meesters van zijn Jezuïeten, als volgt:

 

 “De jezuïeten zijn een militaire organisatie en geen religieuze orde. Het opperhoofd is een leger generaal, geen vader-abt van een klooster. En het doel van deze organisatie is: MACHT. Macht in zijn meest despotische uitoefening. Absolute macht, universele macht, macht om de wereld te beheersen door de wil van een enkele man. Jezuïetisme is het meest absolute despotisme: en tegelijkertijd grootste bedenkers en initiators van de meest afschuwelijke misstanden….

 

“De generaal van de jezuïeten staat erop meester te zijn, soeverein te zijn over de soeverein. Waar ook de jezuïeten worden toegelaten, ze zullen heer en meesters zijn, wat het ook kost. Hun samenleving is van nature dictatoriaal en daarom is het de onverzoenlijkste vijand van alle vormen van gezag. Elke handeling, elke misdaad, hoe afschuwelijk ook, is een daad van verdienste als die wordt gepleegd in het belang van de Sociëteit van de Jezuïeten, of op bevel van de generaal.”

 

De ridders van Malta en de jezuïeten werken samen!

Het is belangrijk om deze connectie te kennen: de Knights financierden Lenin en Hitler vanuit Wall Street, ze maakten ook gebruikt van hun Federal Reserve Bank onder leiding van Vrijmetselaars-Joden, t.w. Warburg in het bijzonder. De ridders onderhandelden over het Concordaat – een pauselijk verdrag – tussen de Paus en Hitler in de persoon van Franz von Papen. Ze hielpen de nazi’s ook na de Tweede Wereldoorlog te ontsnappen naar Noord- en Zuid-Amerika – onder het ‘paperclip-project’ – opgezet door James Angleton en de Argentijnse president Juan Perón.

 

Veel Paperclip nazi’s werden geplaatst in de topgeheime militaire instituten in Tonopah, Nevada, beter bekend als “Area 51”. Daar werd het anti-zwaartekrachtvliegtuig van de nazi’s – vliegende schotels – geperfectioneerd en voltooid, naast vele andere geheime technologieën.

 

 

“Operatie Paperclip” werd geleid door de machtigste Ridder van Malta, J. Peter Grace. Die ondergeschikt was aan de door de Jezuïeten getrainde aartsbisschop Spellman, in het Amerikaanse hoofdkwartier van de ridders t.w. in de St. Patricks Kathedraal in New York.

 

 

De Hegeliaanse synthese van communisme en kapitalisme

Rood China werd gecreëerd door de Rothschilds en door de Illuminati gekozen als het poster-kind en rolmodel voor de Hegeliaanse synthese van het communisme versus kapitalisme. Tegelijkertijd werd de Verenigde Staten opzettelijk gestraft en onderdrukt. Buitenaardse filosofieën en een golf van immoraliteit worden gebruikt om de geest van mensen te vernietigen terwijl Wall Street-operators hun Ponzi-manipulatieschema vervullen.

 

De Federal Reserve, op aanwijzing van de joodse bankiers Ben Bernanke en later Janet Yellen, stuurt regelmatig scheepsladingen elektronisch geld naar buitenlandse banken in China. Dankzij deze infusie van dollars, samen met de biljoenen dollars die afkomstig zijn van gestolen Iraakse olie, galoppeert de Chinese economie brullend vooruit, met een groei tot 10% per jaar. Terwijl de kreupele westerse economie haar weg vervolgt naar vergetelheid, naar een definitief economische crash die op elk moment door de elite in gang kan worden gezet.

 

Goud kan westerse economieën redden. Alhoewel HSBC Bank in China haar sterke greep op de goudmarkten heeft. Voor zeker, zal olie de VS niet kunnen redden, omdat bureaucraten en milieuactivisten boorvergunningen weigeren aan Amerikaanse oliemaatschappijen, terwijl China onlangs 25 nieuwe olieraffinaderijen heeft gebouwd en zijn opslagtanks bol staan ​​van gestolen Iraakse olie.

 

Het enige wat echt van belang is

De verbazingwekkende economische en militaire groei van de Triade van het Kwaad van de Illuminati betekent dat we mogelijk het laatste stadium van de profetische geschiedenis naderen. Laten we dan allemaal ons oog op de profetieën van de Bijbel houden en onze harten en geesten vastmaken aan het enige dat er echt toe doet: onze relatie met Jezus Christus.

 

De ‘Koude Oorlog’ werd gecreëerd om wereldwijd de Hegeliaanse Dialectiek van de Jezuïeten toe te passen. Dat als thesis en antithese; “de Vrije Wereld in het Westen” op te zetten tegen “het Communistische Blok in het Oosten”. Het Amerikaanse Imperium moet het Westen leiden en het Russische Imperium moet het oosten leiden. Beide partijen worden gefinancierd door het International Bank Kartel van de Jezuïeten geconcentreerd in Londen en New York, met name door de Federal Reserve en Chase-Manhattan Banks, beide in handen van de Rothschilds.

 

De synthese moet de vernietiging van het Amerikaanse rijk worden door het zogenaamde “einde van de Koude Oorlog”. De illusie van het beëindigen van de Koude Oorlog zal legaal de bedrijfsmonopolies van Rome aannemelijk maken, samengevoegd in New York City onder de leiding van de Council on Foreign Relations, om Rusland en China hightech en financiële steun te geven. Deze benodigdheden zullen de oorlogsmachines van zowel economisch-communistisch als politiek-fascistische reuzen vervolmaken met het doel om Noord-Amerika binnen te vallen.

 

Om deze redenen werd de financiële macht van Hong Kong aan Rood China teruggegeven, gelijktijdig met een Amerikaanse marinebasis in Long Beach, Californië. Terwijl het Panamakanaal, gebouwd met Amerikaans bloed, zweet, tranen en gele koorts, werd weggegeven aan Panama om bemand te worden door Chinese soldaten die de Amerikaanse marine in gevaar brengen.

 

Jezuïeten hebben de controle over de meeste multinationals

De Jezuïeten die de macht over Washington DC hebben, hebben landelijk wapenregistratie ingesteld met het oog op nationale inbeslagname van wapens, net als ten tijde van Hitler in Duitsland. Ze hebben ook de controle over de meeste Inter- en Multinationale ondernemingen die worden beheerd en gefinancierd door de Ridders van Malta, en doorgaan met het fabriceren van oorlogsmachines voor zowel Rusland als China, terwijl ze Amerikaanse presidenten beïnvloeden om tientallen militaire installaties over het hele land te sluiten.

 

Deze feiten voorspellen massale invasie door miljoenen buitenlandse soldaten, zonder God en zonder genade. En als de Jezuïeten erin slagen de Dom op de Rots in Jeruzalem op te blazen om het Amerikaanse Empire daarvan de schuld te geven, zullen de Arabieren een heilige oorlog verklaren tegen “de grote Satan”.

 

De particuliere rijkdommen van westerlingen worden inbeslaggenomen via internationale financiële ondernemingen met bankrekeningen in de Bahama’s, net zoals in het Cuba van Castro gebeurde. De Ridders hebben reeds al hun rijkdommen naar offshore banken verplaatst en ontsnappen daarmee aan de komende economische catastrofe.

 

Ondertussen, zijn de Jezuïeten begonnen, met o.a. de hulp van interne politie van de Amerikaanse dictator (FEMA) en buitenlandse asielzoekers, met de “uitroeiing” van het “dynamische ras” van westerse “ketters” en “liberalen”. En zullen de Europese landen ertoe worden aangezet hun historische verschillen snel te vergeten en zich te verenigen.

Ten behoeve van het herstel van het Heilig Roomse Rijk, waarvoor de Jezuïeten het Romeinse Rijk herstellen.

Wanneer de rook is opgetrokken, zal China het oosten beheersen, Rusland het noorden en zal een verenigd rooms-katholiek Europa het westen domineren. De International Intelligence Community van de Paus zal ervoor zorgen dat Jeruzalem een internationale stad wordt met de herbouwde Salomon tempel in haar midden. De wereldregering zal volgen terwijl het “gezegende despotisme” van de Jezuïeten uit de donkere Middeleeuwen zal aanbreken, met de Paus aan het hoofd als de Universele Despoot van de Wereld. Zoals is voorbereid en beschreven in de Protocollen van de Wijzen van Zion, terwijl hij de Wereldautoriteit wordt zoals vervat in de Documenten van Vaticaan II.

 

DE GROTE ONTWAKING

 

Onze opdracht is als onafhankelijke bron de strijd tegen de Leugen te winnen, om grote delen van de bevolking door juiste informatie te ontwaken. Meer dan ooit heeft Final Wakeup Call je hulp nodig met de verspreiding van deze boodschap.

 

Leugens, bedrog, verstoringen en weglatingen maken deel uit van een propaganda-operatie van miljarden euro’s die het ‘terroristen en oorlogsverhaal’ voor onze ‘onderdrukking’ ondersteunt.

 

De waarheid is ons belangrijkste wapen.

 

De taak van FWC is de leugen te weerleggen en de waarheid te promoten. Bedenk, als de leugen de waarheid wordt, we onze vrijheid voorgoed hebben verloren.

Kennis is Macht; alle belangrijke achtergronden met gedegen uitleg zijn beschreven in het nieuwe boek de DE GROTE ONTWAKING.

 

Iedere lezer wordt verzocht de verkoop van dit boek te ondersteunen door het onder de aandacht van vrienden en kennissen te brengen. Dit boek is een unieke kans om door eerlijke informatie te ontwaken.

 

Onze bevrijding uit de tirannie is afhankelijk van de grootte van het aantal wakkeren dat nodig is om uit de scandaleuze schuldslavernij te komen.

 

Voor deze actie heeft de uitgever de prijs gesteld op € 21,35. – Zegt het voort!

 

KOOP NU

 

 

 

David Icke Historical Evidence About the Royal Reptilian Bloodlines