De betrokkenheid van de Jezuïeten bij Misdaden en Moorden

 

De moord op president Kennedy 1963

Bijna vanaf het begin werd de moord op de populaire jonge president door velen beschouwd als het resultaat van een samenzwering in plaats van de daad van een individu. Ondanks tegengestelde bevindingen van de Warren Commission (1964), die werd opgericht door Kennedy ‘s opvolger, Lyndon B. Johnson, om de moord te onderzoeken. Deze moord bleef het onderwerp van wijdverspreide speculatie.

De Moord Records Collection Act vereist dat de nationale archieven binnen 25 jaar alle gerelateerde documenten vrijgeven. Op 26 oktober 2017 was de deadline voor het vrijgeven van de resterende niet-openbaar gemaakte documenten bereikt, V.S. President Donald Trump  anticipeerde uitbundig op de onthulling. Echter ter elfder ure werd het Witte Huis overspoeld met verzoeken van de CIA en de FBI om honderden documenten in het belang van de nationale veiligheid te redigeren.

 

Alle pogingen om eerder gerubriceerde informatie openbaar te maken, werden genomen in de overtuiging dat het verwijderen van de sluier van geheimhouding van de overheid betreffende de moord zou helpen om de zaak te ontsluiten. Echter, decennia na de gebeurtenis en het onderzoek, gaat de speculatie door en zijn complottheorieën nog steeds overvloedig.

 

Zoals complottheoretici en onderzoekers goed weten, had het Vaticaan vanachter het gordijn grote invloed op de moord op Kennedy, zoals wordt geleerd van gerenommeerde jezuïet-onderzoekers. O.a. schrijver Loftus in zijn boek The Secret War Against the Jews uit 1994 schrijft; Kennedy wilde Israël bewapenen.

 

“In september 1962 besloot Kennedy Israël te voorzien van defensieve grond-lucht raketten die in staat waren om vliegtuigen te stoppen, maar niet de Egyptische aanvalsraketten. Het was de eerste wapenverkoop door de Amerikaanse regering aan Israël… Kennedy beloofde de Israëli’s dat zodra de verkiezing van 1964 voorbij was, hij de CIA ‘in duizend stukken zou breken en met de wind zou verspreiden’… Met de moord op Kennedy in november 1963 verloren de Israëli’s de beste vriend die ze in het Witte Huis hadden sinds Truman was vertrokken.”

 

En waarom wilden de Jezuïeten van het Vaticaan nu geen wapenverkopen aan Israël? Waarom trok de door de Jezuïeten gecontroleerde President Johnson zich terug, terwijl het Egyptische leger door de Sinaï-woestijn trok om hun aanval op Israël in 1967 uit te voeren?

 

Omdat de aanval op Israël geprovoceerd moest worden. Die aanval werd geprovoceerd door de internationale inlichtingendienst van de Jezuïeten, door Egypte ten onrechte de zwakte van het Israëlische leger en de vermeende verlating van Israël door het Amerikaanse Empire te geven. De zesdaagse oorlog, ontworpen door Knight of Malta James Angleton, had één hoofddoel: het innemen van Jeruzalem samen met de Tempelberg. Het schijnbare gebrek aan militaire hardware aan de kant van Israël veroorzaakte de geplande aanval door Egypte. Daarom lanceerde Israël een preventieve aanval en in zes dagen was de heilige stad in handen van de zionistische regering van Rome.

 

Als Kennedy Israël bewapend had, zouden de Egyptenaren nooit aangemoedigd zijn om tegen Israël ten strijde te trekken. Zonder een uitgelokte oorlog zou er geen Israëlische aanval zijn geweest. Zonder Israëlische aanval zou Jeruzalem nooit zijn ingenomen door de zionisten, gecontroleerd door Mossad van de Jezuïeten. Met Jeruzalem in Arabische handen, zouden de Zionisten nooit de Tempel van Salomo op de Tempelberg kunnen herbouwen – voor Egypte onbekend – maar niet voor de “onfeilbare” Paus van de Jezuïeten.

 

Het grootste deel van de filosofie van de Jezuïeten is gebaseerd op de doctrine “Het Doel heiligt de Middelen””, uitgedrukt als:

 

“Het is uit geloof dat de Paus het recht heeft om ketters en rebellerende koningen af ​​te zetten. Vorsten die door de Paus zijn afgezet, worden tot beruchte tirannen bekeerd en kunnen worden gedood door degenen die hen het eerst kunnen bereiken.

“Als de publieke zaak haar verdediging niet kan ontmoeten in de dood van een tiran, wettigt het voor de eerste die hem/haar bereikt, deze te vermoorden.”

 

Beschreven in Defensio Didei, door de Spaanse Jezuïet-priester Jezuïet Francisco Suarez, 1548 – 1617.

Met andere woorden; “Het is acceptabel een dwarsligger te vermoorden.”

 

 

De Negende cirkel Satanisch cultoffers

Een document uit de geheime archieven van het Vaticaan, in bezit van het Internationaal Gerechtshof voor Gemeenschappelijk Recht (IGGR) in Brussel, bevestigt dat het verplicht is dat de Paus en Kardinalen deelnemen aan satanische riten.

 

Een negende cirkel Satanisch cultoffer onder leiding van Paus Francis Jorge Mario Bergoglio is gepland voor de zomerzonnewende op 21 juni 2018. Kinderen voor deze Satanische rite zullen worden geleverd door een internationale ring van kinderexploitatie, gefinancierd door de global elite, uitgevoerd door de maffia, en georganiseerd door het Vaticaan.

 

Dit is niet de eerste keer dat Paus Franciscus wordt beschuldigd van het verkrachten en vermoorden van kinderen. In juli 2014 getuigden twee adolescente vrouwen in het IGGR-Hof, die beweerden dat Paus Franciscus in het voorjaar van 2009 en 2010 ze had verkracht tijdens kinderofferplechtigheden. Volgens een voormalig medewerker van de Curie in Rome vonden de verkrachtingen en moorden plaats in het Carnarvon Kasteel in Wales en een niet bekendgemaakt Frans kasteel. Een officier van justitie had notariële verklaringen ingediend van acht andere slachtoffers die beweerden soortgelijke misdaden te hebben meegemaakt.

 

Het Hof had ook documenten ontvangen uit geheime archieven van het Vaticaan, waaronder het Magistraat Privilege van 25 december 1967. Dit kanonwetstatuut verklaarde dat voordat elke nieuwe Paus aantrad, hij verplicht was deel te nemen aan de Ninth Cirkel Satanische Cult kinderofferrituelen. Het document verwees specifiek naar ceremoniële moorden op pasgeboren baby’s, gevolgd door consumptie van hun bloed.

 

Ooggetuigen tijdens het proces beweerden ook dat koningin Elizabeth, haar man Prins Philip, Britse koninklijke familieleden en de katholieke Jezuïet-overste generaal Adolfo Pachon in aanwezigheid van Paus Franciscus en voormalig Paus Ratzinger bij de kinderoffers van de Negende Cirkel aanwezig zijn geweest.

 

Door de bewijzen van ooggetuige zijn deze vreselijke feiten geen samenzwering meer:

 

“Een samenzwering wordt zelden of nooit bewezen door een positieve getuigenis. Wanneer een misdrijf van grote omvang op het punt staat te worden gepleegd door een combinatie van individuen, handelen ze niet openlijk, maar heimelijk en in het geheim. Het ontworpen doel is alleen bekend aan degenen die het aangaan. Tenzij een van de oorspronkelijke samenzweerders zijn metgezellen verraadt en tegen hen het bewijs levert, kan hun schuld alleen worden bewezen door indirect bewijs… omdat omstandigheden niet kunnen liegen. “Zoals geciteerd in The Trial van de Samenzweerders.

 

De honderden geschriften over de moord op Kennedy kunnen worden teruggebracht tot een paar eenvoudige feiten. Deze leidden naar de “Leeuw” in zijn “Den van Ongerechtigheid” die de macht had Kennedy ‘s moord uit te voeren en het met succes te verdoezelen. De Leeuw was Kardinaal Spellman van New York en zijn hol van ongerechtigheid St. Patricks ‘kathedraal,’ het ‘kleine Vaticaan’, en de thuisbasis van de Amerikaanse tak van de Ridders van Malta.

 

Vanaf de dood van Kardinaal Spellman in 1967 tot nu toe, waren het de volgende “leeuwen” die de moord verborgen hielden: Kardinaal Cooke een ridder van Malta en kardinaal O’Connor, de Aartsbisschop van New York van 1984 tot zijn dood in 2000. Hij was een voormalig marine-kapelaan tijdens Spellman ‘s Vietnamoorlog. Inmiddels, opgevolgd door Kardinaal Timothy Dolan.

 

Wetende dat president Kennedy de Vietnamoorlog niet zou laten escaleren, begon de inlichtingen community zich voor te bereiden op zijn moord. Rooms-katholiek Lee Oswald werd gekozen als de schuldige. – Als CIA-agent was hij in 1959 door Allen Dulles naar Sovjet-Rusland gestuurd, vermoedelijk als overloper. Bekend is dat de CIA (OSS) en de KGB (NKVD) tijdens WW-II hadden samengewerkt. Oswald nam kennelijk bijna twee jaar vakantie. In die tijd trouwde hij met een Russin wiens oom een ​​kolonel in de KGB was.

 

Toen Oswald in 1962 terugkeerde naar het Amerikaanse Empire, associeerde hij zich met CIA-agenten Howard Hunt, Frank Sturgis, David Ferrie, Guy Banister, graaf George De Mohrenschildt en Clay Shaw. Oswald was CIA-bezit en verwant met de Jezuïeten, omdat zijn neef een Jezuïetenpriester zou zijn. De betrokkenheid van de Jezuïeten sluit nauw aan op de moord op Lincoln.”- Uitgelegd in het boek, The Federal Reserve Samenzwering and Rockefellers, door Emanuel M. Josephson, 1968.

 

Auteur Jim Garrison in zijn boek Op het Spoor van de Moordenaar, 1991, bewees duidelijk dat de CIA betrokken was bij de moord door de betrokkenheid van Clay Shaw. Hij schrijft:

 

“… we ontdekten de uitgebreide internationale rol van Shaw als medewerker van de CIA. Shaw ‘s geheime leven als CIA-agent in Rome, in een poging om het fascisme terug te brengen naar Italië, kwam aan het licht in artikelen in de Italiaanse pers… Een van de belangrijkste onthullingen voor mij was… de bevestiging door zowel Victor Marchetti als Richard Helms dat Clay Shaw een agent van de Central Intelligence Agency was geweest. ‘

 

En wie was de directeur van de CIA in 1963? Het was de Ridder van Malta John McCone. Daarvoor was McCone een defensie-aannemer geweest die formeel de Atomic Energy Commissie had geleid. Later in 1970 was hij een bestuurslid van ITT en bleef hij een CIA-consultant. Zo, vertelt Marchetti ons:

 

“[Het] ITT-bestuurslid dat later toegelaten werd tot een onderzoekscommissie van de Senaat, dat hij de sleutelrol had gespeeld bij het samenbrengen van CIA en ITT- functionarissen, was John McCone, directeur van de CIA tijdens de Kennedy-administratie en, in 1970, een CIA-consultant. Beschreven in “The CIA and The Cult Of Intelligence”, door Victor Marchetti, 1975.

 

Wetende dat de wonden van Kennedy inkomende wonden waren, meldde hij alles aan zijn meerdere. Shubert ‘s superieur was de bisschop van Dallas, toen de meest eerwaarde Thomas Kiely Gorman, DD.

 

Het is bekend dat er verschillende ridders van Columbus betrokken waren bij de moord op Kennedy. Ze werkten vooral voor de FBI. Maar de opmerkelijkste Ridder die betrokken was, was senator Edward Kennedy, die door zijn zwijgen instemde met de moord op zijn broer. Misschien heeft dit de eeuwige senator uit Massachusetts in zijn verwoestend alcoholisch leven gedreven?

 

Ten slotte was bekend dat de maffia betrokken was bij de moord op Kennedy. De maffia, de CIA, de FBI en het Office of Naval Intelligence werkten gedurende de hele Tweede Wereldoorlog samen. Jack Ruby was een Maffioso en David E. Scheim maakt in zijn boek Contract On America volkomen duidelijk dat de groep minstens twee motieven had: de aanvallen door de Kennedy-broeders op georganiseerde misdaad en het verlies van het gokparadijs van de Mop in Cuba.

 

Maar dat waren niet de redenen voor deelname. De Maffia-Dons werd beloofd dat ze meer geld zouden verdienen dan hun gokpaleizen in Havana ooit zouden kunnen opbrengen. Dankzij de explosie van de internationale drugshandel, mogelijk gemaakt door de oorlog in Vietnam. Als ze zouden helpen om Kennedy te elimineren, zou Johnson de oorlog en daarmee de drugshandel doen escaleren. De CIA zou de drugs binnenhalen vanuit de Gouden Driehoek, om ze te verdelen onder de maffiafamilies waarvan beiden zouden profiteren.

 

Nog belangrijker was dat de Maffia-Commissie een gunst kon terugbetalen. Cardinal Spellman had nl. via FDR de release van “Lucky” Luciano geregeld, betrokken in het project “Operatie Onderwereld“. Nu had de kardinaal een gunst nodig. Indien geweigerd, kon Spellman de hele inlichtingengemeenschap gebruiken die hij had helpen organiseren, om elke maffiabaas te elimineren. Als beloning werden nieuwe gokcentra geopend, met name in Atlantic-City.

 

Het is duidelijk dat als president Kennedy werd verwijderd, iedereen meer macht en rijkdom zou verwerven, de inlichtingengemeenschap meer dominerend zou worden en de Kardinaal zelfs nog meer gerespecteerd zou worden door zijn collega’s in Rome. De rest is geschiedenis.

 

Later, in 1964, zette de Paus van Rome voor de eerste keer in de geschiedenis voet aan de grond bij Fourteenth Amendment America. Cardinal Spellman had goed gepresteerd en werd beloond met een bezoek van zijn meester, mede Cold Warrior en Vaticaan Ratline-handler, kardinaal Montini, die Paus Paulus VI werd.

 

Het is veilig om te zeggen dat de Jezuïet-generaal, met behulp van de Paus met zijn machtigste Kardinaal Spellman in het Amerikaanse rijk, President John F. Kennedy in 1963 vermoordde. Want het was Kardinaal Spellman, “de Amerikaanse paus” die het bevel voerde over zijn soldaten, de Ridders van Malta, die toezicht hielden op de moord.

 

President Kennedy is vermoord. Daarom was de conclusie duidelijk. De CIA, met zijn agent, E. Howard Hunt, had de President vermoord. In de woorden van de Voorzitster van de jury, Leslie Armstrong. Zoals in Plausible Denial wordt gelezen:

 

“Dhr. Lane vroeg ons iets heel moeilijks te doen. Hij vroeg ons te geloven dat John Kennedy door onze eigen regering was vermoord. Toen we het bewijsmateriaal (gedurende 65 minuten) onderzochten, moesten we concluderen dat de CIA inderdaad president Kennedy had gedood.” Hunt had er deel van uitgemaakt en dat bewijsmateriaal, zo zorgvuldig gepresenteerd, moet nu worden onderzocht door de relevante instellingen van de Regering van de Verenigde Staten, zodat degenen die verantwoordelijk zijn voor de moord voor de rechter kunnen worden gebracht.

 

Het Banco Ambrosiano Schandaal

De Vaticaanse bank staat officieel bekend als het Instituut voor Religieuze Betrekkingen, en van 1971 tot 1989 was de President van de bank Aartsbisschop Paul Marcinkus uit Cicero, Illinois. Daarvoor werkte hij als lijfwacht voor Paus Paulus VI. Hij zal echter herinnerd worden voor een schandaal dat uitbrak in 1982.

 

 

Het schandaal begon met de ineenstorting van Banco Ambrosiano, een van de grootste particuliere banken in Italië, met een schuld van $ 1,4 miljard. Kort daarna werd Roberto Calvi, de algemeen directeur van de bank en vriend van Marcinkus, dood aangetroffen, hangend onder een brug over de Theems in Londen, Engeland. Oorspronkelijk werd het beschouwd als zelfmoord, maar het werd later gecorrigeerd als moord. Vijf mensen werden berecht in verband met zijn moord, maar ze werden allemaal vrijgesproken.

 

 

Het blijkt dat het Vaticaan via de Vaticaan bank de belangrijkste aandeelhouder is van Banco Ambrosiano en dat ze een miljard dollar van de bank hebben doorgesluisd naar 10 dochterondernemingen. Verschillende geruchten rond het schandaal waren, dat nog andere aandeelhouders bij de bank betrokken waren in de georganiseerde misdaad en sommigen waren zelfs lid van de geheime vrijmetselaarsloge-P2.

 

Toen Italiaanse onderzoekers Marcinkus probeerden te interviewen over het schandaal, was hij niet-coöperatief. Hij weigerde het Vaticaan te verlaten en weigerde zelfs om vragen te beantwoorden, daarbij verwijzend naar zijn diplomatieke onschendbaarheid. Marcinkus werd uiteindelijk aangeklaagd, maar hij ging nooit voor het gerecht omdat de beschuldigingen tegen hem werden afgewezen. Hij bleef zeven jaar lang leidinggeven aan de Vaticaan bank.

 

Het schandaal heeft zelfs geleid tot enkele complottheorieën. De beroemdste werd gebruikt in de plot van Godfather Part III, terwijl Paus Johannes Paulus I in augustus 1978 door de maffia werd vermoord. John Paul I was in 1978 slechts 33 dagen paus voordat hij dood in bed werd aangetroffen. De officiële doodsoorzaak was een hartaanval, maar er werd geen autopsie verricht. Volgens de samenzweringstheorie werd hij vermoord omdat hij de relatie tussen de kerk en de privébank wilde beëindigen.

 

De Vaticaan Bank en het Nazi-goud

Volgens een document uit 1946 van het ministerie van Financiën heeft het Vaticaan Nazi-goud bewaard en gesmokkeld tijdens de Tweede Wereldoorlog, ondanks het feit dat het zich als neutrale entiteit presenteerde.

Het document, dat in 1997 onder de aandacht van het publiek werd gebracht, zei dat de bank van het Vaticaan 200 miljoen Zwitserse frank had voor de nazi’s, dat ongeveer €170 miljoen is in 2018. Volgens een gerucht dat in het document wordt aangehaald, werd dat geld later door een zogenaamde “Vaticaan-pijplijn” naar Argentinië en Spanje geleid, waar het werd doorgegeven aan nazi’s die vervolging voor oorlogsmisdaden ontvluchtten via het ‘Paperclip-project’.

 

De Vaticaan bank heeft blijkbaar ook geld gesluisd dat werd gestolen van Serviërs en Joden door de Ustashe, die een nazi-marionettenregime in Kroatië waren. Aan het einde van de oorlog begonnen de Ustashe met de plundering van slachtoffers op grond van hun etnische zuiveringscampagnes, en smokkelden 350 miljoen Zwitserse Franken, ongeveer €300 miljoen, uit Joegoslavië via het Vaticaan. Het geld werd vervolgens gebruikt om de moorddadige Ustashe-organisatie te ondersteunen tijdens hun ballingschap.

 

In 2000 werd er een rechtszaak aangespannen tegen het Vaticaan over deze kwestie, maar de rechtszaak mislukte uiteindelijk.

 

De onfeilbare autoriteit van de Paus is zo essentieel voor de ware christelijke kerk dat er zonder dit geen enkele onderscheidbaar goddelijke kerk zou zijn. Maar helaas heeft onze Heer zijn kerk in de handen van gemene mensen achtergelaten.

 

In de hierboven geciteerde gevallen, en in vele andere controversiële gevallen van pauselijke (on)betrouwbaarheid die ​​in de loop van de geschiedenis van de kerk zijn ontstaan, is er niet één keer iets geaccepteerd waarin de Paus het bij het verkeerde eind had. In dit proces heeft de Almachtige Paus steeds de macht van de sleutels gebruikt om het geweten van de gelovigen te sussen. Met andere woorden, er is geen menselijk tribunaal om de Heilige Stoel te beoordelen.

 

President John F. Kennedy was een van de vele slachtoffers van de afschuwelijke goddeloosheid van de Jezuïeten. Zodra iemand zich schijnbaar distantieerde van de pauselijke agenda en voor meer liberale idealen en mensenrechten streed, werd hij volgens de normen van het Vaticaan beschouwd als een verrader van de Heilige Stoel en tot “tiran” gekwalificeerd die de dood waardig is.

 

Het is veilig om te zeggen dat de Jezuïet-Generaal, die de paus met zijn machtigste Kardinaal gebruikte, moreel verantwoordelijk is voor de moord op president Kennedy.

Bron: Vaticaanmoordenaars

 

De Antichrist infrastructuur ligt in de opkomst van AI, om de mens uit te bannen

Je zult het niet geloven wat gaat komen. Als je misschien de Bijbel hebt gelezen, kun je het weten. De opkomst van AI – Artificiële Intelligentie – lijkt nu niet meer te stoppen. En de slimste koppen achter het tot stand brengen ervan vertellen ons openlijk dat AI de mens overbodig maakt.

 

Er is een 25% kans dat AI in slechts 13 jaar een feit zal zijn. Ongeacht het tijdsbestek, het komt eraan, en wel binnenkort. Anthony Patch zegt dat dit het raamwerk is dat over de ‘Antichrist-infrastructuur’ is gelegd.

 

In dit interview wordt deze infrastructuur besproken, waaronder CERN, DWAVE-kwantumcomputing, AI, 5G en meer. De hbo-show ‘West-wereld’ is geen fictie, het is een profetie. Blijf luisteren naar dit aangrijpend interview, dat je zal doen afvragen, of alle nieuwe ontwikkelingen met opzet zijn ontwikkeld om de mensheid voor eeuwig te vernietigen? Beluister de interviews iz. CERN – een insider onthult het onheil, en AI – maakt de mens overbodig – om je dood te schrikken. Alhoewel deze boodschappen zeer ernstig zijn, heb je nog steeds een kleine kans te ontsnappen uit dit krankzinnig onheil.

 

WAAROM doen ze dit in godsnaam?

 

De leugen van Netanyahu;

De Deep State heeft een plan dat veel groter en gruwelijker is dan oorspronkelijk gedacht. Q Anon over de Iraanse Nukes; De Deep State clowns hebben de nucleaire bedreiging gecreëerd.

 

Wat Netanyahu met president Obama niet heeft bereikt lijkt meer dan waarschijnlijk onder het presidentschap van Trump wel te lukken: T.w. de Verenigde Staten in een andere belangrijke oorlog te slepen, omwille van Israël. In plaats van op te scheppen over Irans niet-bestaande nucleair arsenaal, zouden de VS, de Europese Unie en de IAEA de inspectie van de aanzienlijke voorraad aan nucleaire wapens en de enorme voorraad biochemische wapens van Israël moeten eisen. De wereld mag niet langer accepteren om door Netanyahu te worden bedonderd.

 

Obama/Clinton installeerde illegaal de nucleaire arsenalen in Iran en Syrië, om Rusland de schuld te geven en een excuus te hebben om WW3 te beginnen. Iran noch Syrië hebben geen enkele intentie om een oorlog te beginnen.

Luister naar dit subliem zelf verklarend exposé.

 

Ontwaak en LEES wat er mis is in onze maatschappij en hoe wij dit kunnen veranderen. Met dit doel voor ogen werd DE GROTE ONTWAKING geschreven. Om ons burgers inzicht te verschaffen hoe we vanachter de schermen worden gemanipuleerd, leeggezogen en stapje voor stapje worden vermoord door o.a. chemtrails, farmaceutische producten, microwave oventjes, smartphones, wifi, G4/5, etc.

Werk mee aan de bevrijding van ons allemaal. Het is nu onze beurt om onze schouders onder deze taak te zetten en met vereende krachten onze maatschappij te bevrijden van eeuwenlange onderdrukking. Doe mee en koop nu het boek om doelgericht aan de slag te gaan.

 

Dit maakt je sprakeloos, omdat het al gebeurt